Medya ve Eğlence

İnternet Ekonomisi'ndeki büyüme beraberinde getirdiği yeni büyüme fırsatları ve ciddi sorunlarla medya endüstrisi üzerinde ciddi bir etki yarattı. Dinamik yeni dijital dünya yükselen yeni nokta-kom yıldızlarıyla yeni oyuncuları sahaya süren ve çok sayıda eski medya ve teknoloji şirketini temelinden sarsan bir gerçeklik haline geldi. İnterneti kullanma gücü başarının temel unsuru olmaya devam ediyor. Birçok şirket bu büyük ortamın değerini şimdi daha fazla anlıyor.

İşletmeler yeni teknolojiyi dijital tedarik zincirinin tüm aşamalarında hayata geçirirken, çok sayıda medya şirketi tedarik zincirini verimli ve etkin bir biçimde desteklemek, operasyonel verimliliği artırmak ve Yeni Medya Ekonomisi'nde liderliği elde edecekleri konuma ulaşmak için güçlü bir İnternet İş Stratejisi'ne ve İnternet tabanlı iş süreçlerine gereksinim duyuyor. Birleşme, medya şirketlerini seçtikleri teknolojileri aşama aşama benimsemek yerine, kendilerini tam dijital donanımlı işletmeler haline getirecek bütünsel stratejilere geçmeye zorlayan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Medya marketleri birleştikçe ve tüketici bilinci yükseldikçe, içeriğin müşteri beklentilerini karşılamak üzere birden çok platforma uygun hale getirme gerekliliği içerik sahiplerinin karşısına bir diğer zorlu görev olarak çıkıyor. Bu iki sorun, medya mülk sahiplerini içeriği dijital bir formatta ve birden çok kodlama sürümlü olarak üretmeye veya dönüştürmeye zorunlu kılıyor. İçerik dijitalleştirildikten sonra mülkiyet haklarının korunması çok daha karmaşık ve ciddi bir konu olarak Medya Endüstrisi'nin en büyük sorunlarından biri haline geliyor.