Uçtan Uca e-ticareti uygulama

Global yatırım bankaları, kendilerini uçtan-uca e-ticaret modellerini benimsemeye iten çok sayıda nedenle karşı karşıyalar. Bu nedenler şu gereksinimleri kapsıyor:

  • Değişen müşteri taleplerini saptayıp karşılama;
  • Çok sayıdaki gelir akımlarını yönlendirip yakalama; ve
  • Maliyetler üzerinde çalışmak ve önemli derecede azaltmak.

E-Ticaret modellerini uygulamak bankalara mevcut değer zincirlerini yeniden yapılandırma fırsatı verecek, ek gelir elde etme olanaklarını büyük ölçüde artıracak, maliyet kontrolünü ve risk yönetimini güçlendirecektir. Ancak bu değişikliklerde yapılan hatalar, satışların ve kazanç kalitesinin düşmesine neden olacak ve işletmenin itibarına gölge düşürecektir..

Endüstri Çözümleri:

Web tabanlı teknolojilerin kullanımı yatırım bankalarının tüm müşteri kanallarını birleştirmelerini ve e-müşteri ilişkileri yönetimini benimsemelerini sağlar. İşletmeden müşteriye bilgi akışının ve işletme birimleri arasında bilgi akışının güçlenmesiyle daha fazla sinerji yaratılır ve ön - arka ofisler arasında bilgi akışı güçlendirilir. Böylece satış potansiyeli, işlem verimliliği ve risk yönetimi kapasitesi artırılır.

Web üzerinden tedarik zinciri yönetimi sistemlerinin kullanımı, kaynak paylaşımını ve STP'yi (Doğrudan İşlem) güçlendirerek finans yönetiminin bilgi akışını artırır.

Açık standartlara dayanan mimari banka özel uygulamalarının ve araçlarının dağıtım ve bağlantılarını basitleştirir.

Yararlar:

  • Pazarın orta ve perakende düzeylerinde daha yüksek müşteri karlılığı
  • Telefon giderlerinde tasarruf
  • Daha iyi finans yönetimi ve risk kontrolü
  • Sonuçlanmamış işlemlerde tasarruf

İlgili Cisco Teknoloji ve Çözümleri:


İlgili İş Çözümleri:

Yardım

Paylaş