Yatırım bankacılığı finans yönetimi web kullanılarak nasıl geliştirilir

Yatırım bankalarının finans departmanları üstesinden gelinmesi gereken bazı ciddi zorluklarla karşı karşıya:

 • Ürünlerin gittikçe artan karmaşıklığı ve küresel yapısı;
 • Endüstrideki yoğun rekabet;
 • Düzenleyici kurul, yasal ve politik ortamın baskıları

Finans işlevi, yüklü ve -genişleyen bir pazarda- gittikçe artan genel giderler anlamına gelir. Finans, bileşenlerinin yetersiz entegrasyonu nedeniyle, yapabileceğinden daha az değerde bilgi sağlayan, yeterince gelişmemiş bir işlev olarak kalır.

Bankaların karşılaştığı zorluk, daha değerli bilgiler üreten pro-aktif bir finans işlevi yaratmaktır. Bu da bankaların şu çalışmalarını güçlendirir:

 • Fırsatları ve beraberindeki riskleri izleme, yapılan iş yapış maliyetlerinin kontrolü
 • Düzenleyici kurul raporlamalarını geliştirme, çeşitli iş birimleriyle ilişkiler kurma ve bu ilişkileri iyileştirme; Katma değer sağlayan ve verimli bir finans işlevinin oluşturulması, gözetim, hizmet, yapı, insanlar, işlemler, sistemler ve ölçütler/maliyetlerin bütünsel olarak incelenmesini gerektirir

Endüstri Çözümleri:

Hızlı, daha iyi koordine edilmiş ve katma değer sağlayan bir finans işlevi oluşturmak için, bankanın hem finans işlevinin kendi bünyesi içinde, hem de finans işlevi ile iş birimleri arasında bilgi akışlarını geliştirmek üzere hazırlanmış web tabanlı ve ağ üzerinde çalışan çözümleri uygulaması gerekir.

Tüm yatırım bankaları günlük parlak kar/zarar raporları ürettikleri halde, finanstan sorumlu yöneticinin ve denetleyicilerin asıl odaklandıkları ay sonu işlemleridir. Web tabanlı ve ağ üzerinden çalışılan çözümlerle sağlanan daha yüksek hız, veri raporlama ve analizinde daha yüksek kalite sayesinde bu işlem büyük ölçüde gelişir. Bunlara ek olarak, bu çözümlerin kullanımı, günlük kar/zarar raporlarının, bilançoların, yönetim ve denetleme raporlarının daha verimli üretimini sağlar.

Akıllı ağların uygulanmasıyla güçlendirilen bilgi akışları ve iletişim yetenekleri performans izleme yeteneğini geliştirir (ve böylece üst düzey yönetimin yatırımcı beklentilerini yönetmesine yardımcı olur), iş maliyetlerinin risklerinin yönetilmesini ve belirli işlemler, etkinlikler ve iş gruplarının yarattığı risklerin değerinin daha iyi algılanmasını sağlar.

Tam olarak ağ ile donatılmış bir finans işlevi şu alanları geliştirir:

 • TRansfer fiyatlandırmasının kontrolü ve izlenmesi, maliyet ve gider dağılımı üzerine yapılan iç boğuşmalara harcanan zamanın minimize edilmesi
 • İş yapış maliyetlerinin anlaşılması,
 • Merkezi finans işleviyle iş birimi ilişkileri
 • Müşteri/karşı taraf analizine yoğunlaşma yeteneğinin güçlenmesiyle sağlanan risk/denetleme kontrolü
 • Finans, operasyonlar ve BT arasında sanal ekipler kurabilme özelliği ile hizmet yönetimi
 • Düzenleyici kurul raporlama ve planlaması
 • Gider izleme ve kontrolü

The typically incremental and reactive growth of the finance function, combined with an endemic inability to share data and communicate effectively, generates an overlap of activity between finance silos within a bank (i.e.FID, Equities, IBD, AM, custody, regulatory, treasury, risk, operations and management) in the areas of:daily P&L, balance sheet, month-end btr, risk/regulatory reporting, FX exposure, business planning, management reporting and expenses. By pooling data in common, much of this duplication of effort and expense can be eliminated.

Yararlar:

 • Resource freed up to spend more time on value-added analysis: Business planning, expense analysis, risk and management reporting. This not only creates more valuable information, but also generates more engaging and rewarding tasks for finance team members which, in turn, reduces staff turnover and associated recruitment and retention costs
 • Organisational inefficiencies are minimized, cutting duplication and creating opportunity for overhead reduction or redeployment
 • Faster reporting minimizes exposure to regulatory infractions and consequent fines

İlgili Cisco Teknoloji ve Çözümleri:

İlgili İş Çözümleri:

Yardım

Paylaş