İşletme birimleri arasında bilgi akışını artırma

Globalizasyonun birleştirdiği güçler, sektörel konsolidasyon, artan rekabet ve internetin yarattığı finansal hizmetlerde 'demokratikleşme', yatırım bankalarının gittikçe daha fazla oranda mülkiyet etkinliklerine dayanmalarına neden oluyor. Bankalar özellikle aracılık pazarındaki kazançlarını artırıp sağlamlaştırma yolları arıyorlar. Bu pazar, yıllık geliri 400 milyon ABD Doları olan büyük ABD firmalarının başı çektiği yıllık kazanç akımları olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, bankaların aracılığa dayanan çeşitli hizmet dizileri üzerinden eşgüdümlü ve işbirliği içinde teklifler sunamayacak durumda olması pazara girişlerini engellemektedir.

Aracılık, öncelikle fonları sağlama almanın yanı sıra, parası olan kişileri ve kurumsal para yöneticilerinin garantiye alan konsolide takas, denetim, finans, tahmin, portföy raporlama ve yürütme hizmetleri sunar. Bir "tahmin işi" olarak da veri ve ses akışına oldukça bağlıdır.Aracılığın bileşeni olan ürün ve hizmet dizileri zaten mevcuttur ve her birim tipik aracı müşterilerine sunulacaktır. Ancak pazarda daha büyük bir pay sahibi olmak, iş fırsatlarını etkin bir şekilde değerlendirmek ve böylece kazançlarının kalitesini yükseltmek amacıyla pazara girmek isteyen bankalar işletme birimleri arasındaki bilgi akışının kalitesini artırmak zorundadır. İş modelinin gereksinimlerini karşılaması gereken yönler şunlardır: yönetim, hizmet yönetimi, hizmetler (takas, finans vb.), risk yönetimi, BT altyapısı/kuruluş içi uygulama geliştirme, yasalar, uyumluluk, dışarıya iş aktarma/tedarik zinciri.

Endüstri Çözümleri:

Yatırım bankacılığı bölümleri arasında web üzerinden işbirliği ve paylaşılan uygulamalar, ticari şeffaflık ve potansiyel olarak daha yüksek oranda iş sayesinde mevcut altyapı yatırımının değerini artırır. Çeşitli işletme birimleri arasında zekice düzenlenmiş bir ağ bağlantısı, müşterilerin bir varlık sınıfındaki etkinlikleriyle ilgili bilgilere ulaştıracağı için, önceden akla gelmeyecek fırsatlar yaratacaktır.

Sistemlerin eşgüdümlü hale getirilmesi ve böylece bilgi akışlarının sağlanmasıyla risk yönetimi büyük gelişim gösterecektir. Örneğin aracı, risk yöneticisi ve alt bir birimin potansiyel bir işlemi eşzamanlı olarak görmesi, görüşerek onay gerektiren işlemleri hızlandırabilir.

Başarılı ve riski en aza indirilmiş bir işlemin her adımı ortak kullanımlı ve güvenli bir web tabanlı sistem üzerinden görüntülenebilir.

Yararlar:

  • Takas/denetim ağının sağladığı verimlilik
  • Özkaynakların finansmanında artan pazar payı / azalan iç borçlanma maliyeti
  • Teminata dayalı borç vermede daha etkin risk yönetimi
  • Yürütmede ve yan ürünlerde artan isabet oranı
  • İyi yönetilen işletme izleniminin güçlenmesi
  • Konsolidasyonla bünyeye dahil edilen işletmelerin dışarıya taşınması veya entegrasyonu için etkili bir test ortamı oluşturulması

İlgili Cisco Teknoloji ve Çözümleri:

Yardım

Paylaş