İnternet ve sigortacılık iş modelinde değişim - Müşteriler - Finansal Servisler

Çeşitli nedenlerle, online sigorta satışının minimum düzeyde kalacağı düşünülmektedir. Ancak internet ve ilgili teknolojiler sigortacıların organizasyon ve iş modelleri üzerinde büyük bir etki yaratmaktadır.

Endüstrinin bu konuda yapması gereken, yatırım ve hissedar değerindeki dönüşleri maksimize edecek bu değişikliklere hazırlanmak ve bunlardan yararlanmak olacaktır.

Endüstri Çözümleri

İnternetin değiştireceği değer zincirinin birkaç temel bileşeni var. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Satış ve pazarlama: İnternet, satış ve pazarlama verilerinin hızlı alışverişine olanak sağlamaktadır. Bu, bir işlemi elektronik olarak gerçekleştirmede veya bağlı bir acente ya da bağımsız bir aracının çalışmalarının desteklenmesinde kullanılabilir.
  • Risk seçimi (1): Online veritabanlarının gelişimi, daha ucuz, daha kesin seçim ve risk fiyatlandırmasına olanak sağlamaktadır.
  • Risk seçimi (2): İnternetle sağlanan aracılığın ortadan kaldırılması ve fiyat şeffaflığı, müşterilerin fiyat tarifelerini daha kolay karşılaştırabilmeleri anlamına geliyor. Belirli bir ürünün katma değerli bir özelliğinin olmaması durumunda tüketici belirli bir riski kapsayan en ucuz tarife seçimini yapabilecek duruma gelecek. Böylece fiyat rekabeti artacak ve artık sigortacının belirli risklerde tarifenin belirsizliğine veya müşterinin bilgisizliği ve aczine dayalı anormal karlar elde etmesi mümkün olamayacaktır.
  • Tazminat işlemleri: Özellikle yaşam dışındaki sigortalarda internet tazminat işlem masraflarını iki şekilde azaltır. İlk olarak kağıt üzerinde gerçekleştirilen sistem yerine tam otomatik tazminat işlem platformu oluşturmak tazminat ödemede gereken zaman ve giderleri azaltır. İkincisi, internet, mal ve hizmetlerin değiştirilmesine ilişkin fiyat bilgilerine erişimi kolaylaştırarak sigorta ödeme maliyetlerini azaltacak potansiyele sahiptir.
  • Dahili işlemler: Hem yaşam sigortasında, hem de yaşam dışındaki sigortalarda, çoğu sektörde olduğu gibi internet otomatik işlemler aracılığıyla işlem masraflarını azaltma kapasitesine sahiptir.
  • Kadro geliştirme ve ürün bilgisi. Web tabanlı e-learning (e-öğrenim) çözümleri kadroların ve acentelerin güncel gelişimlerden haberdar olmalarını sağlar.

Yararlar:

  • Yeni işlerin daha ucuza alımı: Genellikle doğrudan kanalların alım maliyetleri bağlı acente ağları gibi fiziksel yapıların yarısı kadar olur. Ayrıca, geleneksel satış ekiplerinin verimliliği, elektronik iletişim basılı belgeye dayalı iletişimin yerini aldığı için artacaktır.
  • Daha verimli poliçe yönetimi: Dahili işlemlerin otomasyonu poliçe yönetiminde verimi artırır.
  • Tazminat ödemelerinin daha ucuza malolması: Teorik olarak sigortacının değiştirilecek parça ve hizmeti internet üzerinden daha ucuza satın alması verimliliği artıracaktır. Zamanla, sigorta şirketleri B2B online pazarlarının önemli katılımcıları haline gelebilir.
  • Daha verimli yatırım yönetimi: Daha fazla finansal veri kaynağına ulaşmak, yatırım performansını artıracaktır.

İlgili Cisco Teknoloji ve Çözümleri

İlgili İş Çözümleri

Yardım

Paylaş