İnternet ve dışarıya iş aktarmanın kapsamı

Avrupa'daki sigortacılık endüstrisi ABD'dekine oranla hala çok parçalı bir durumda. Çoğu sigorta şirketi temel iş etkinliklerinde ölçek ekonomilerinden yoksun.
Euro'nun kullanılmaya başlaması ve internetin etkisi -sınır ötesi rekabetin güçlenmesi- sigortacılık şirketlerini temel etkinliklerini yeniden değerlendirmeye ve bunların dışında kalan işlerin dışarıya verilmesini tartışmaya zorluyor.

Endüstrinin Çözümleri:

İnternet teknolojilerini kullanarak dışarıya iş yaptırmak, sigorta şirketlerinin temel etkinliklerine yoğunlaşmalarına yardımcı olabilir. Aşağıda bazı etkinlikler verilmektedir:

 • Bağımsız Dağıtım:
  Dağıtım kanalı verilen bağlı bir acente. Gider performansı bu sayede daha iyi bir hale getirilebilir. Ancak, internetle artırılan fiyat rekabeti, bağımsız kanallarla dağıtıma yönelen şirketin pazardaki konumunu korumak için rekabetçi fiyatlar belirlemede daha titiz davranmasını gerektirir.
 • Risk yönetimi:
  Reasürans, dışarıya aktarılan risk yönetiminin bir biçimidir. Bununla birlikte, reasürans çoğunlukla büyük şirketler tarafından riskin bir başka yere aktarılmasından çok, taşıdıkları riski paylaştırmak için kullanılmaktadır.

  Çoğu sigorta şirketi için (özellikle yaşam sigortası dışındaki alanlarda) risk yönetimi temel bir operasyondur ve bu bileşenin dışarıya aktarılması düşüncesi şaşırtıcı olacaktır. Ancak zaman içinde bazı gruplar asıl uzmanlık alanlarının risk seçiminden çok varlık yönetiminde ve ürün geliştirmede yoğunlaşması gerektiğini görebilecektir.
 • Varlık yönetimi:
  Sigorta şirketleri büyük bilançoları dolayısıyla bugüne kadar etkin yatırım yöneticileri ve özellikle özkaynaklar yerine daha çok pasif yönetimi ve aktif/pasif yönetiminde uzmanlaşmışlardır. Sigorta şirketleri bu operasyonu başarılı bir yöneticiyle şirket içinde yürütebilir (yoğun rekabetin yaşandığı bir pazarda) veya tamamen dışarıya aktarabilir.

  Tazminat/poliçe yönetimi: Yaşam sigortası dışındaki değerlendirme, düzenleme, ödemeleri ve yaşam sigortası tazminat yönetimi ve ödemelerini kapsar.
 • Poliçe hazırlama, pazarlama ve yönetimi:
  Risk yönetimi gibi temel bir sigortacılık operasyonudur. Yine de, dağıtım ve varlık yönetiminde daha iyi olduğunu düşünen bir şirket temel çalışmasını yeniden tanımlayıp ürün geliştirmeyi bir başka uzman kuruluşa aktarabilir.

Yararlar:

 • Hızlılık
 • Asıl iş ve etkinliklere yoğunlaşmanın getirdiği kazançlar
 • Temel olmayan etkinliklerin dışarıya aktarılmasıyla sağlanacak nakit akışı
 • Hizmet kalitesinin artması

Konuyla ilgili Cisco Teknoloji ve Çözümleri

İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş