Sigortacılık

Avrupa sigortacılık pazarlarının büyük bir kısmı potansiyel büyümeyi sınırlayan doyma noktasına yaklaştı. Dahası yatırım karları düştü. Kar, basit müşteri işlemlerinin self servis haline getirilip daha uygun maliyetli varlık yönetim operasyonları geliştirilirken, müşteri başına düşen portföy değerinin yükseltilmesiyle sağlanacak maliyet tasarruflarından sağlanacak.

Maliyeti azaltma: Swiss Re uzmanları e-dönüşümün tazminat işlemlerinde yüzde 15, danışmanlıkta yüzde 35 tasarruf sağlayabileceğini tahmin ediyorlar. Maliyetlerin azaltılması için seçilebilecek bir yol da dışarıya iş yaptırma.

Müşteri ilişkileri: Daha iyi müşteri hizmeti vermek ve daha düşük pazarlama maliyetleriyle satış yapmak amacıyla müşteri bilgilerinden yararlanmada temel unsurdur. Şirketler ve aracılar/acenteler müşterileri elde tutma ve yeni yatırım ürünleri için gereken müşteri gereksinimlerini algılama konularında yeterince bağlantılı çalışmıyorlar. Bu çalışma modelini en kısa zamanda değiştirmeleri gerekiyor.

Yeni ürünler: Müşteri başına düşen portföy değeri, ancak varolan ürün ve hizmet dağıtım ağına yeni ürünler katılmasıyla artırılabilir. Başkalarının ürettiği ürünlerde marjı koruyabilmek için dağıtım ve ilgili pazarlama maliyetlerinin aşağıya çekilmesi gerekmektedir.