Hastayı merkeze alan entegre bakım anlayışı

Çoğu ülkede sağlık hizmetleri parçalı bir halde verilmektedir:

 • birincil bakım düzeyinde hastayı genellikle bir sağlık kuruluşunundan bir uzman veya pratisyen hekim tedavi eder
 • ikincil bakım düzeyinde hasta doktoru tarafından bir uzmana, genellikle bir hastane danışmanına gönderilir
 • üçüncül bakım düzeyinde hastaya evde (veya bir bakım evinde) genellikle bağımsız çalışan veya doktorun ekibinde yer alan bir hemşire tarafından tedavi uygulanır

Bu bakım alanları 'eski tip' büyük şirket departmanlarını andırır: her biri kendi işlemlerini gerçekleştirmekten sorumludur, kendilerine özel veri sistemlerini kullanırlar ve aralarındaki işlem ve veri entegrasyonu en alt düzeydedir.

Genellikle tedavinin ortak ve paylaşılan bir kaydı tutulmaz. Doktorun tuttuğu tıbbi kayıtlar ikincil düzeydeki uzmana aktarılmaz (özet halinde bile). Çoğu alanda temel işlemler hala kağıt üzerindedir ve elle yazılır. (Örneğin birincil ve ikincil bakım düzeyleri arasında randevulaşmalar, reçete hazırlama, klinik kayıtlarının tutulması ve değerlendirilmesi.)

Sağlık kuruluşlarının amacı (özel veya kamu kuruluşu olması farketmez) bütün sağlık alanlarında tümleşik biçimde hastaya kaliteli, hastayı merkeze alan bir bakım sunarak yüksek düzeyde hasta memnuniyeti sağlamak ve bunu verimli bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu yüzden, bakım alanlarındaki sağlık profesyonellerinin etkin bir işbirliğine girmeleri ve bütünleşmiş bir halde çalışmaları gerekir. Sağlık profesyonellerinin bunu başarmalarını şunlar engellemektedir:

 • işlem ve sistemler arasında entegrasyonun olmaması
 • hasta verilerine ortak erişimin olmaması.

Endüstri Çözümleri:

Ayrı departman anlayışının kaldırılması, bütünleştirilmiş, hasta merkezli bakım yapılması ve hasta memnuniyetinin artırılması için standartlaştırma gereklidir.

Sağlık kuruluşları şunları yapmalıdır:

 • Bazı klinik ve idari işlerde işlemleri standartlaştırmak
 • Bir elektronik hasta kaydı (EPR) (ve/veya elektronik sağlık kaydı) sistemi aracılığıyla uygun veri standartları oluşturma ve temel paylaşılan hasta verileri tanımlamak
 • Hasta verilerini korumak ve güvenli, denetimli bir şekilde erişimi sağlamak için güvenlik ve şifreleme standartları tanımlamak
 • Standart çözüm dizisi paketlerine dayalı bir 'yoğun altyapı' (teknik altyapı + temel uygulamalar) uygulamak
 • Klinik ve idari etkinliği destekleyecek ve bunları tüm bakım düzeylerine yayacak bir dizi bilgi sistemleri hizmeti uygulaması almak veya geliştirmek
 • Tüm bakım düzeylerindeki sağlık profesyonellerine yönelik bir tümleşik sağlık 'portalı' ile hastayı merkeze alan bir anlayış geliştirmek

Bu alanlarda birçok etkinlik gerçekleştirilmiş, ancak çok az yol katedilebilmiştir. Uygulamanın hızlandırılması ve hızın gittikçe artırılması gerekmektedir. Paylaşılan hasta verileri kararlaştırılıp belirli bir tedavi alanı tarafından değerlendirilebilir ve bileşik bir hasta kaydı oluşturmak üzere bir araya getirilebilir. Seçenek olarak, hemen uygulamak ve geliştirmek üzere ticari EPR (Electronic Patient Record - Elektronik Hasta Kaydı) sürümleri kullanılabilir. Birincil, ikincil ve ayakta/evde bakım düzeyleriyle bağlantılı tümleşik bakım çözümleri yerel düzeyde başlatılabilir ve bu da tutarlı hasta bilgilerinin gerektiği gibi kullanılmasını sağlar.

Yararlar:

 • Gelişmiş ve daha fazla bilgiyle donanmış hasta bakımı Sağlık profesyonelleri arasında daha verimli işbirliği ve önemli bilgilere daha iyi erişim
 • Bakım standardında yükselme En iyi pratik uygulamasının daha hızlı ve iyi desteklenmesi (Destekleyen bilgi sistemlerini devreye alınmasıyla)
 • Klinik ve idari verilerin daha verimli değerlendirilmesi Klinik verilerinin otomatik olarak oluşturulması, bakımı ve arşivlenmesi ve performans ölçüm ve raporlarının otomatik olarak oluşturulması.

İlgili Cisco teknoloji ve çözümleri:

İlgili iş çözümleri:

Yardım

Paylaş