Sağlık Sektörü

İnternet üzerindeki uygulamalar sağlık endüstrisinde büyük değişimlere yol açıyor. Bu uygulamalar bilginin akışından kişi ve kuruluşların etkileşim biçimine kadar her şeyi yeniden tanımlıyor ve iş süreçlerinden hasta bakım kalitesine kadar her şeyi geliştiriyor. İnternet uygulamaları yönetimi basitleştiriyor, Hastayı Merkeze Alan Entegre Bakım Anlayışını geliştiriyor, sağlık çalışanlarının bilgilerini artırıyor, sunulan hizmetleri ve Sürekli Profesyonel Gelişim'i güçlendiriyor, hastaları daha fazla seçenek ve daha fazla bilgi erişim olanağıyla donatıyor.

Geleneksel bir sağlık kuruluşunun iş süreçlerinde ve hasta bakımında web kullanılan uygulamalarla bir e-iş'e dönüştürülmesi için varolan iş modellerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu da daha fazla bağlantı ve değişimlere daha hızlı yanıt vermeyi sağlayacak esnekliği kapsamaktadır. Sorun artık sağlık endüstrisinin internetten ne zaman etkileneceği değil, iş süreçlerini modernize etmek ve yenilikler getirmek, sağlık hizmetleri deneyimini basitleştirip geliştirmek için internetten yararlanmak üzere teknolojiyi nasıl kullanacağıdır.