İş Gücü Optimizasyonu

Günümüzün rekabet koşullarında, firmalar ellerindeki araç-gereç ve diğer yenilemeleriyle, çalışanlarının ihtiyaç duyduğu etkinliği, verimliliği ve bilgilendirilmeyi sağlamalıdırlar. Organizasyon ve iş gücü kapasiteleri optimizasyonu için geleceği öngören işletme düşüncesi ; Web-imkanlı işgücü optimizayonu yatırımları yapmaktadır.İşgücü optimizasyonu, geniş tabanlı uygulamaları, çalışanların karşılaştığı günlük rutin yönetim konularını pratikleştirme, İnsan kaynakları fonksiyonları ve operasyonlarını yönetme, bilgilerin kullanımını kolaylaştırma, iletişimin sağlanması ve öğrenme konularını içermektedir. Bunların tümü bütünleşik, güvenli, global network ile yapılandırılır.

Arkaplan

Internet, şu anki ekonomik patlamada hem yerel ve küresel rekabet ile lider rolünü almış durumdadır hem de işçilerin yetkinliklerinde açıklıkların giderilmesinde katkıda bulunmaktadır.

İnternet aynı zamanda firmaların çalışan verimliliğini ve tatminini geliştirecek iş gücü optimizasyonu desteğinden sorumludur.İnternet tabanlı araçların kullanımının her ölçüde yer aldığı firma bu uygulamaları operasyonel faaliyetlerinde uygulayabilir ve işgücünü daha önce hiç olmadığından daha etkin ve etkili hale getirebilir.

İş gücü optimizasyonu çözümleri, firma çalışanlarına katma değer yaratak öz işlerine odaklanmalarını sağlamaktadır. Örneğin; çalışanlar online olarak, insan kaynakları yararlarını görebilir, bunları gereklilik durumunda uyarlayabilir, gereklilikleri açabilir, eğitimlere katılabilir ve harcama raporlarını toparlayabilir. Bu araçlar aynı zamanda İnsan Kaynakları bölümünde işe yerleştirme, faydalar, yönetim ve çalışan iletişimi gibi işletme konularını otomatik hale getirerek etkinlikler yaratmaktadır. Bu çalışan tatminini pekiştirir ve İnsan Kaynakları personelini daha stratejik görevlerde çalışmaya konsantre eder.

Yukarı

Sorun

Öncelikle firmalar, büyürken personel artışını sağlamış olmalıdır. Bu artış çoğu zaman maliyetlidir. Hantal yapıdaki organizasyonlar değişen işletme stratejilerine ayak uydurmamakta, değişen pazar koşullarına yanıt verememektedir. Bunuın yanında, bu organizasyonlar farklı bölümlerindeki ve lokasyonlarındaki aynı süreç için birbiriyle tutarlılığı olmayan metodlar yaratmaktadır.

Bu operasyonel tutarsızlık, firma verimliliğinde bir çok olumsuz etkiye sahip bulunmaktadır. Çalışanların bilgilenmesi için sınırlı bir uygulaması bulunur ve elde edilen bilgi ya geçerliliğini yada doğruluğunu yitirmiş durumdadır. Ertelemeler ve hatalı işlemelerle dolu satış siparişleri yada tedarikçi talepleri genellikle iş süreçlerinin karışıklık içinde olduğunu göstermektedir.

Firmanın bu günkü mücadelesi, bilgiye sahip olan ve taktiksel ve stratejik kararların ikisini de alabilecek ve uygulayabilecek bilgilendirilmiş ve güçlendirilmiş iş gücü yaratmaktan geçmektedir.

Yukarı

Çözüm

İşletme maliyetlerini azaltmak için, verimliliği arttırırız ve daha esnek organizasyonlar yaratırız. Bu günün organizasyonları, iç yapılarında insan gücünden ziyade Web-tabanlı örgütlenmelerin olduğu yapılardır. Cisco yöneticilerinden Mary deWysocki : "En önemli öneri,iş gücü optimizasyonu çözümleri'' olduğunu belirtmekte ve "Web-merkezli, kendi bağımsız çevresi olan tepeden aşağı doğru çabucak gelişebilecek güçlü bir örgütün kurulması önem taşımaktadır'' diyerek devam etmektedir.

Lider firmalar, genel firma bilgilerini, ''iş yardımı'' içeriğinde eğitim malzemelerini ve performans standartlarını işletme birimleri üzerinde ve coğrafik lokasyonlarda oluşmuş tutarsız metodları ve iş süreçlerini ayırt etmek için toparlamaktadır. Lider firmalar interneti, bir uygulamadan diğerine geçerken ve web-tabanlı toplumlar yaratırken bilgi bağlantısı ile standart hale getirmek için kullanmaktadırlar.

Verimli bir iş gücü, bu gün kolaylıkla kullanılabilecek bir bilgiye dayanmaktadır. Web tabanlı sisteme sahip olan firmalar zamanında ve daha iyi bir karar vermelerini sağlayacak dinamik bilgi sistemini geliştirmektedir. Web tabanlı sistemler, çalışanlardan yöneticilere kadar işletme birimindeki herkesin kendi bireysel yarar planlamalarını yapmalarını sağlayacak hareketleri hakim kılar.

Yukarı

Kazançlar

İş gücü optimizasyonu araçları hem işçilere hemde beyaz yakalı çalışanlara taktiksel ve stratejik faydalar dağıtmaktadır.

  • Maliyetleri azaltır: İş gücü optimizasyon çözümleri rutin işletme konularını otomatikleştirir ve basitleştirir. İnsan kaynakları çalışanlarınız daha stratejik alanlarda odaklanırlar ve kazanç sağlarlar. Manuel sürecin ortadan kalkması ve işletme araçlarının çalışanların eline bırakılmasıyla personel harcamaları kısılmış olur.
  • Çalışanların yetkilendirilmesi: İş gücü kaynağı yönetim çözümünü kullandığınız zaman çalışanlarınız kendi çalışma bölgeleri ricasına göre interneti zamanında ve talebi tam olarak karşılayacak biçimde kullanmaktadır. Bilgilendirme, rehberler, kilit ölçütler ve karar verme sorumluluğu ile yetkilendirilmiş çalışanlar dinamik olarak davranabilirler.
  • Verimliliğin Arttırılması: Web tabanlı bir çevrede kendi kendine (self service) hizmet veren araçlar çalışanların bilgi toplamalarına ve kaynaktaki geçişkenliği etkilemelerine imkan tanımaktadır. Çalışanlar bu araçları insan kaynakları konularını araştırmak yada harcama raporlarını toparlamak yada muhasebe bölümündeki hesaplamaları incelemek için kullanabilmektedir.
Yukarı

Sonraki Adımlar

Bugünün hızlı büyüyen ekonomisinde, değişen teknolojilerinde ve azalan kaynaklarında, iş gücü optimizasyon çözümleri çalışanların tatmini ve verimliliğinde, bütün maliyet indirimlerinde ve operasyonel etkinlikte gösterilebilir sonuçlar yaratmaktadır.

Cisco'nun Sundukları

Cisco Internet teknolojisi kullanımı için standart işletme süreci transferi kurmuştur. Internet Business Solutions Group (IBSG) (İnternet İşletme Çözümleri Grubu) deneyimleri ile firmalara eski-iş dünyasından e-iş dünyasına geçişlerinde yardımcı olmaktadır. IBSG'nin Net Readiness analysis tool aracı bir organizasyonun internet işletme modeline geçişini sağlamak için oluşturulmuş bir değerdir. Cisco önerileri:

  • Internet-güçlü işletme metodolojileri
  • Internet-güçlü uygulama çerçeveleri
  • Network referans yapıları
  • E-işletme uygulamaları ve çözümlerinde tercih edilen deneyimle lider firmalarla birleşmeler yapmak.
Yukarı

Başlayın!

Daha fazla bilgi için Cisco ile iletişim kurun.

Yardım

Paylaş