Tedarik Zinciri Yönetimi

Gelecege bakan firmalar yeni internet ekonomisinde en iyi rekabet için uzatılmış girişimlerde bulunuyorlar. Bir girişim İnternet'in gücünü yeni iş yapıları ve süreçleri ile birleştirip eski şirket sınırlarını ve coğrafi kısıtlamaları yok aedecek yönde.Ağ yapılandırılmış tedarik zincirleri ortalar üreticiler, donatımcılari perakendeciler ve müşteriler arasında sınırsız iletişim yolu açıyor.

Arkaplan

Üretim ve dağıtımdaki ilerlemeler yüzünden yeni ürün ve hizmetlerin geliştirme maliyeti düşmekte ve pazarlamanın ağırlığı artmaktadır. Bu artan müşteri talepleri, yerel ve global rekabet ve tedarik zinciri üzerindeki baskıyı arttırmaktadır.

Rekabette kalabilmek için firmalar kandilereini tekrar keşfedip tedarik zincirlerini -kaynak belirleme, üretim planlaması, sipariş alımı stok yönetimi ve müşteri hizmetleri- yüksek maliyetli kırtasiye egzersizinden esnek ve bu günün gereksinimlerine yönelik bir etkinlik haline getirmek zorundadırlar.

İnternet , tedarik zincirlerinin bütün sektörlere uygun hale dönüştürülmesinde çok verimli bir aracılık görevi üstlenmiştir. Malzeme, dağıtım, üretim ve satış şimdi birbirleri ile her zamankinden daha yakın ve etkin çalışmaktadırlar. Bu günün teknoloji ağırlıklı tedarik zinciri müşterilere kendi alımlarını idare edebilme ve tedarik ortaklarının iletişiminde artış ile zincirdeki her firma için işletme giderlerinin düşmesi olanağını sağlamaktadır.

Yukarı

Sorun

Artan müşteri istekleri, rekabet ve yükselen geliştirme masrafları İnternet ekonomisinde iş düyasının görünümünü tamamen değiştirmektedir. Şirketler artık kendilerini daha fazla müşteri beklentilerine ve sürekli azalan teslimat sürelerine göre yapılandırmaya yöneliyorlar.

Geçmişte sabit yatırım tedarik zincirinin en önemli parçası olarak görülürken, günümüzde müşteri merkezli bir yönelim, rekabet edebilecek bir yapının temel taşı olarak görülmektedir. Başarılı ve müşteri merkezli bir tedarik zinciri oluştururken göz önüne alınacak çeşitli noktalar vardır:

 • Sipariş alımı müşteri ihtiyacının sadece bir bölümüdür. İşyerleri, müşterilerine verdikleri sözü, teslimatı şirkete uygun olan yer ve zamanda değil, istenen zamanda istendiği şekilde yaparak tutmak zorundadırlar.
 • Zamanlama pazarda kilit avantajlardan biridir.Şirketler kesintisiz tedariki sağlamalıdır ve müşteri ihtiyaçlarına ve etkinliğine yönelik bilgi de bu süreçte olmazsa olmazlardandır.
 • Maliyet önemli bir etmendir. Son ürünün maliyetini azaltmak için şirketler iç harcamalarını en aza indirmelidirler.
 • Tasarım sürecinin süresini azaltmak önemlidir çünkü bu müşterinin ihtiyacına yanıt verebilme süresini de azaltacaktır.
Yukarı

Çözüm

Ağ yapısı ile esnek bir tedarik zinciri oluşturup bunu bütün ortaklara uygulamak -üreticiler, toptancılar, stok, nakliyat ve satıcıyı- süregelen müşteri ihtiyaçlarını karşılamada ve rekabete yönelik gelişimde atılacak ilk adımdır.Bu adımı atabilmek gerçek zamanlı geleceğe yönelik kestirimler yapmak, stoklarını azaltmak ve teslimat hızlarını arttırmak isteyen firmalar için elzemdir. Böyle yaparak firmalar tedarik zincirlerini masraflı kırtasiyeci uygulamalardan esnek ve bu günün ihtiyaçlarını karşılayan etkinliğe çevirebilmektedirler.

Ağ yapılandırılmış tedarik zinciri evrimi aşağıdaki adımları içerir:

 • Statik veya dinamik bilginin paylaşımı. Stok seviyesi, takvimler, beklentiler tasarım belgeleri paylaşımının ana firma ve ortakları arasında kurulacak Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri ile sağlanması.
 • Internet ya da benzeri bir sanal özel ağ yapısı ile(VPN) siparişlerin, alım, satım, fatura ve nakliyat bilgisinin yönlendirilmesi.
 • Portallar ya da webde pazar yerleri, indirimli satışlar gibi iş toplulukları oluşturup iş etkinliklerinin gelişimini ve daha fazla şirketi barındırmasını sağlamak.Bu değişiklikler yardımı ile şirketler ve ortakları kendilerini tekil bir sanal organizasyonun parçasıo olarak görebilir.

Nakliyat istendiği anda ve tam zamanında ve ödeme akışı sürekli olacaktır. Sonuçta firmaların iş yönetimi ve müşterinin ürünlere kavuşma hızı ve süreci tamanen değişecektir.

Yukarı

Kazançlar

Ağ bağlantılı ve uyumlu bir tedarik zinciri yönetim sistemi ile şirketler maliyeti düşürüp karı arttırabilir, hizmetlerini geliştirip ürünün pazara çıkma süresini kısaltabilir ve özdeğerlerini daha etkin kullanabilirler.

Tedarik zinciri yönetim tekniklerini uygulayan yaratıcı firmalar aşağıdaki kilit faydalardan kısa sürede yararlanıyorlar:

 • Stok yönetimi, nakliye ve ambalaj maliyetlerinde azalma
 • Online sipariş alımı ve düzenlemesi ile ileri seviye müşteri memnuniyeti
 • Zamana balğlı teslimat ve siparişe gore imalat gibi gelişmiş hizmet teknikleri
 • Kârda ürün uygunluğu ve özel üretim sayesinde artış
 • Üretim süresinde azalma
 • Mühendislikten üretime geçen zamanın azalmasına bağlı olarak daha fazla pazar payı
 • Tasarım ve pazarda esneklik ve ürünü kısa sürede yenileyebilme
 • Büyük oranda fason üretim durumunda bile ürün kalitesini sabit tutabilme
Yukarı

Sonraki Adımlar

Cisco uçtan uca tedarik zincirleri oluşturmada ve kilit çalışma ortakları ile stratejik, derinlikli ilişkiler kurmada şirketlere yardım ederek, önde giden tedarik zincir yönetim çözümleri üretmektedir.

Cisco'nun Sundukları

 • Mimari: Bu firmanızın tedarik zincirini oluşturacak bağlantı altyapısıdır ve Cisco ürünleri size ihtiyacınız olan ilişkileri kurmanızı sağlayacak olanak, güvenlik esneklik ve ölçeklendirilebilirliği sağlar.
 • Ekosistem: Cisco önde gelen yazılım ve sistem entegratörü iş ortaklarından oluşan bir ağ oluşturarak firmanızın bir tedarik zinciri sistemi yaratıp uygularken karşılaşacağı sorunları çözecek desteği sağlayabileceği ortamı gerçeklemiştir.
 • Uzmanlık: Cisco etraflı bir tedarik zincir yönetim çözümü oluşturarak diğer firmalara bunun yararlarını ve tedarik zinciri yönetiminin uygulamalarını anlatmak için deneyimini kullanmaktadır.
Yukarı

Başlayın!

Daha fazla bilgi için Cisco ile iletişim kurun.

Yardım

Paylaş