Ağ Kuruluşları

Etkin bir e-işletme sağlam bir ağ altyapısı oluşturmakla başlar.

Arkaplan

Bir şirketin e-işletme odağı işten tüketiciye ya da işten işe olduğunda başarı hep sağlam bir ağ temeli oluşturmaya dayanır. Etkin bir e-işletme altyapısının köşe taşları teknolojiye olduğu kadar başarılı yönetim stratejisine de dayanır. Üst yönetimlerin dinamik ve iş ile ilgili dönüşümleri hemen başarıp öncü olarak uygulayan bir firma yaratmak istediklerinde takrar yapılandırmaları ve rolünü belirlemeleri gereken alan bilişim teknolojileri ve firma içindeki teknolojik altyapıdır. Standartlaşmış ve esnek bir mimari, iyi yönetilen bir içerik ve iş prosedürünü engellemek yerine hızlandıran ileri kullanıcı yönlendirme sistemleri başarılı bir Web stratejisinin kilit elemanlarıdır.

Yukarı

Sorun

Güçlü ve ölçeklendirilebilir bir ağ altyapısı oluşturmak işbirliği ve uzgörü gerektirir. Aşağıdaki konular bir ağ yapılandırmasını zorlaştırabilecek güçlüklerdir:

 • Bir çok organizasyonun bilişim teknolojileri harcamalarına yaklaşımı onları kısılabilecek fazlalık olarak algılamaktır. BT bütçeleri merkezileştirilmeye eğilimlidir ve bağımsız iş bölümlerinin insiyatifine çok seyrekj bırakılırlar.
 • Altyapı kararları taktikseldir ve genelde bölümler seviyesinde yapılır. Bu bölünmüş ve uyumsuz bir altyapı ve ayrık veri merkezleri ve firma çapında bir standartsızlık oluşmasına yol açar.Yeni uygulamalar ve beceriler eklemek acı verici, pahalı ve yavaş olur.
 • Şirketler verilerin tekrar tekrar elle web sitelerine ve kurumsal kaynak planlaması ve tedarik zincir yönetimi gibi arka plan sistemlerine girilmelerini gerektiren, yavaş, hata doğuran ve emek yoğun işlemlerle karşılaşırlar.
 • Web yayın ve içerik programları kullanılması zor, ve işletilmesi için tam zamanlı içerik yazarlarını çalıştırmayı gerekli kılan yapıdadırlar.
 • Güvenlik sorumluları özdeğerleri koruma işini hız kazanmak amacıyla dar bir kapsamla geçtiklerinden zaman zaman heyecanlı kullanıcılar güvenlik prosedürlerini geçip işlerini yapmaktadırlar..
Yukarı

Çözüm

Bu tip sorunlara çözüm bulmak bir Web stratejisi yaratmak açısından elzemdir. Aşağıda başarı için gerekli küçük ipuçları var:

 • BT işleri daha rekabet edebilir hale getirmek için stratejik gdeğerler arasında değerlendirilmelidir. Bu gün merkezi olan teknolojik altyapıdır ve her bölüm kendi işi için gerekli teknolojik yenilikleri kontrol eder ve bütçeler.
 • Gelişen şirketler artık stratejik altyapı kararlarını kurum bazında verip kurumsal standartlar uygulamaktadırlar.Parçalı yapı ile teknoloji altyapılarını geliştirmiş olan şirketler yeni bir altyapıyı baştan kurmakla akıllıca davranacaklardır. İlk adım Java, HTTP ve XML gibi kurumsal mimari standartlarını uygulamaktır.
 • Önde gelen firmalarhem kendi hem de iş ortaklarının web sitelerini kilit kurumsal standartlarla bütünlüklü olarak tasarlamakta ve uygulamaktadırlar. Bu hızlı bir uçtan diğerine işlemlere yol açmakta dır.Örneğin bir müşteri web sitesinden bir ürünün stokta var olup olmadığını sorgularken uygun arka plan sistemlerine bir mesaj yollanır ve müşteriye güncel ve doğru yanıt verilebilir. B2B uygulamalarının tam kalbinde açık standart bir dil olan XML vardır ve verinin tanımlanması ve web sitelerinin ortak veri tabanları görevini görmesini sağlayan bu yapıdır.
 • Gelişen firmalar ileri içerik yönetim sistemlerini herhengi bir çalışanın bile bilgi girebileceği kadar kolay algılanan araçlarla donatırlar.
 • Güvenlik sorumluları yeni iş aktivitelerini hızla başlatırken özdeğerleri tehlikeye atmayacak tasarımlar yapabilirler. Artık firma için yeni ilişkileri mümkün olduğunca kolay ve çabuk başlatabilecek ve yetkililerin kilit değerleri tehlikeye atmadan görevlerini yapabilmelerine odaklanabilirler.
Yukarı

Kazançlar

İyi planlanmış ve uygulanmış Web stratejilerini uygulayan firmalar çok büyük avantajlara kavuşurlar. Önde gelen firmalar BT depertmanlarını diğer çeşitli iş bölümleri ile birlikte yönlendirebilmek için uğraşırlar ve yeni fırsatları görerek değerlendirebilmek için teknolojiyi kullanmaya çalışırlar. Odak işlerin hızlanmasına kaydığında, ayrık altyapı ve uygulama geliştirme bütçeleri merkezileştirilir ve böylelikle BT kaynakları firmaya en fazlea rekabet değeri sağlayacak uygulamalara aktarılabilir.Aynı zamanda BT'nin birincil görevi tek, anlaşılır esnek bir Web platformunda iş bölümlerinin Web hareketlerini hızla gerçekleştirip sürekli yenileyebilmelerini sağlamaktır.

Stratejik olarak tasarlanmış bir mimari bütün firmanın uzun vadeli amaçlarına uygun olarak kurulacak ve esnekliğe yönelik bir bakış açısı ile yapılandırılacaktır.Bu şekildeki bir tasarım kurumun teknoloji sistemlerini birleştirip yeni uygulamaların ve iş alanlarının açılmasını kulaylaştıracaktır.

E-uyumlaştırma teknolojisi iki ya da daha fazla uygulamanın kurum içinde ve dışında kullanıldığı süreçleri hızlandıracaktır. Söz gelimi bir e-uyumlaştırma sistemi doğru ise, başka herhengi bir personelin ikinci kez giriş yapmasına gerek kalmadan şirketin web sitesine yapılan sipariş girişleri doğrudan sipariş yönetim sistemine gidecektir. Benzer olarak bir ürünün var olup olmadığını sorgulayan bir girişte site doğru bilgiyi doğru ardplan sistemlerinden alıp gerçek zamanda müşteriye ulaştırabilecektir. Firmalar bu uyumlaştırmayı kurum dışına taşıyarak ticaret ortakları ile de otomatik veri alışverişi yapabilirler.

İçerik yazımı ve yayını çok kişi ile yapılabildiği sürece firmalar içerik yönetimi için bilgileri bir ortak havuzda tutup tekrar tekrar kolayca erişilip kullanılabilmesini sağlayacaktır. Bu kalıcı ve güçlü bir markanın e-işletmelerde yaratılması için özellikle önemli bir olgudur. Firma bölümleri daha uyumlulaşıp müşteriler de e-işletme sistemlerini daha fazla kullanır hale geldikçe geleneksel güvenlik yöntemleri yerini kullanıcı bilgilerini depolayıp kullanan ve kurumsal erişim kurallarına uygun bir şekilde eşleştiren "tanımlama programlarına" bırakmıştır. Bu kurallar her bireyin çeşitli işletme süreçlerinde üstlendiği role gore tanımlayanve organizasyonu kullanıcıları tanımaya ve onlara güvenli olarak veri ve fonksiyonel aktarımı sağlamaya işletme politikası ve gereksinimlerine gore yönlendirirler.

Yukarı

Sonraki Adımlar

İşyerleri altyapılarını ve iş planlama süreçlerini merkezi bir ağ altyapısı geliştirmek için uyumlaştırmalıdırlar.Cisco bu altyapıyı oluşturup etkinleştirmek için gruplarını hazır bekletmektedir.

Cisco'nun Sundukları

Cisco İnternet teknolojisinin işyeri uygulamaları için kullanımında standartları belirlemiştir. Internet Business Solutions Group (IBSG)(internet iş çözümleri grubu) geniş deneyimi ile firmalara eski iş dünyasından e-işletmeye geçişte yardımcı olmaktadır. IBSG'nin Net Readiness analysis tool (Ağ hazırlığı analiz programı)bir organizasyonun e-işletmeye geçebilme yeteneğini değerlendirmektedir.

 • İnternet gücü ile işletme yöntemleri
 • Internetgücü ile uygulama çerçeveleri
 • Ağ referans mimarileri
 • E-işletme uygulamalarında kanıtlanmış deneyimleri olan firmalar ile ortak çalışmalar.
Yukarı

Başlayın!

Daha fazla bilgi için Cisco ile iletişim kurun.

Yardım

Paylaş