E-Öğrenim

Internet destekli öğrenim çözümleri düşük maliyetle daha hızlı sonuçlar sağlıyor. Daha fazla öğretime ulaşma ve öğrenim faaliyetlerinin her katılımcı için net takibi. Günümüzün hızlı kültüründe web'i kullanarak öğrenim uygulayan organizasyonlar iş güçlerine değişimi avantaja dönüştürme yeteneği sağlıyor. İnternet öğrenimi, takibi, erişimi ve fırsatı sağlıyor. Kişilere ve organizasyonlara global ekonomide internet zamanı ile oluşan değişimi yakalama şansı veriyor.

Arkaplan

Yirminci yüzyılın sonları global ekonomi ve bilgi çağının başlangıcına tanık oldu. Eşsiz büyüme ve kazancın yanında ticari bariyerlerin kaldırılması ve teknolojideki hızlı ilerleme dünya pazarının değişkenliğini dramatik olarak arttırdı. Rekabet edebilmek isteyen firmalar değişime hızlı ayak uydurmak zorundalar. Bunu yapabilmeleri için çalışanlarının yeni yetenekleri çabucak kazanmasının, eski bilgileri yenilemelerinin ve yeni ürünler, pazarlar ve rekabet ile ilgili muazzam bilgiye erişebilmelerinin yolunu açabilmeleri gerekiyor. E-öğrenim, iş gücünün olagelen değişime ayak uydurabilmesi için güç sağlayacak devrimci bir yol. Bilgi tabanlı internet ekonomisinde en fazla bilgi, yetenek ve bilgiyi yaratıp paylaşma yetisi olan insanlar, firmalar ve ülkeler başarılı olacağa benziyor.

Yukarı

Sorun

Son yirmi sene İnternetin bilimadamları arası küçük bir iletişim ağından, insanlığın gördüğü en büyük bilgi paylaşım ortamına dönüşmesine tanık oldu. Günümüzde rekabet edebilmek için iş insanları çok fazla ürün, Pazar, rekabet ve uygulama hakkında bilgiyi öğrenmek zorundalar. İnternet çok büyük fırsatlar vermesinin yanında bazı sorunları da getirmektedir: Bir firma rakiplerinden önce İnternetin faydalarından nasıl yararlanabilir? Geleneksel çalışan eğitim programlarının oluşturduğu boşluk nasıl doldurulabilir?

Hızlı teknolojik değişimle ve çok sektörde oluşacak yeniden yapılanma ile yüzleşen her yöneticinin er ya da geç soracağı soru, "Benim çalışanlarım değişimin hızına ayak uydurabilecekler mi?"dir.

Yöneticilerin halletmesi gereken sorun, çalışanların değişime kurban gitmek yerine onu yönlendirmelerini sağlamaktır. Çalışanlar yeni yetenekleri çabucak kazanabilmeli ve yeni bilgilere nail olmalıdır. Fakat geleneksel eğitim yöntemleri bu artan boşluğu doldurabilecek esnekliğe sahip değillerdir.

Yukarı

Çözüm

E-Öğrenim İnternet ekonomisinin yarattığı eğitim ve iletişim sorunlarına çözümdür. E-öğrenim internet ile desteklenen ya da bu yolla yayılan eğitim anlamına gelmektedir. İşletmelerde eğitim departmanlarına okullarda, üniversitelerde standart öğretim yöntemlerine ek olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gün firma iletişimi, pazarlama, teknik dokümantasyon, müşteri desteği kalite kontrol, üretim, mühendislik, halkla ilişkiler, ve analistlerle iletişim konularında geniş bir çözüm seçeneği ve bilgi fakir ve deneyim paylaşımı için kullanılabilmektedir.

E-öğrenim çalışanlara var olan bilgi kaynaklarını daha erişilebilir, öğrenci yönelimli, ilgi alanlarına yönelik hale dönüştürerek çalışanlara değişimi bir avantaja dönüştürme yeteneği kazandırır.

Eski dünyanın öğrenim kanalları yeni dünyanın ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. E-öğrenim çözümleri var olan yöntemleri tamamen değiştirmek yerine onlara destek olmak amacıyla kullanılabilir. e-öğrenim elemanları şunları içerir:

 • Topluluklar: Öğrenciler online topluluklar oluşturup burada fikir alışverişinde bulunabilirler.
 • Online uzmanlık: geri besleme sağlamak ve oluşacak soruları yanıtlayıp örnekler vermek için eğitmenlere online ulaşılabilinir.
 • Ortak çalışma fırsatı: online görüşme yazılımları, uzak mesafelerden beraber çalışma imkanı sunar.
 • Çoklu ortam: isteğe bağlı ses ve görüntü malzemeyi ilgi çekici hale getirip öğrenci katılımı ile etkin öğrenimi sağlar.
Yukarı

Kazançlar

Bütün formları ile e-öğrenim çalışanlara ve işverenlere değerli bilgi akışı sağlar:

 • Kişisel öğrenim: Öğrencinin kendi hızında ilerlemesine olanak veren seçenekler,bir içerik tipi seçildiğinde tercihlere dayalı gelen öğrenim aracı ve üzerine eklenip çıkarılabilen ihtiyaçlara yönelik içerik modülleri.
 • Düşük maliyetler: Firmalar eğitim için harcanan yol giderleri, derslik maliyeti, ve çalışanların eğitime gidip gelirken harcadıkları zamandan tasarruf edip hatta yok edebilirler.
 • Erişim: Kullanıcılar internet bağlantılarının olduğu her yerde içeriğe ulaşabilirler. Bu eğitim içeriğinin sınırsız kullanıcıya ulaşabilmesi ve kullanıcıların zaman farklarından etkilenmemeleri anlamına gelir.
 • Ortaklaşa öğrenim: E-öğrenim bilginin paylaşımı ve öğrenciler arası dayanışmayı sağlar.
 • Değerlendirebilme: Notlama, testler, ödevler, ve sertifika takibi otomatiktir, ve her katılımcı öğrenci, geliştirici ve içerik sahibi öğrenim sürecindeki sorumlulukları için sorgulanabilir.
Yukarı

Sonraki Adımlar

Cisco bilgi çağının iki büyük dengeleyicisini-eğitim ve internet- bağdaştıran e-öğrenim konusunda firmanıza yardımda öncülük yapmaktadır

Cisco'nun Sundukları

Değişik öğrenci grupları için cisco üç farklı seviyede öğrenim programı oluşturmuştur.

 • Mimari: uçtan uca ağ ürün ve servisleri ile Cisco sağlam bir ağ altyapısı sağlar. Bu size tüm internet uygulamalarınız için ölçeklendirilebilir temel imkanı sağlar. Cisco e-öğrenim mimarisi sizin e-öğrenim performansınıza yönelik bir ağ altyapısını oluşturmak için tasarlanmış akıllı çözümler üretirken, güvenli sürekli ve ulaşılır ağ servisini tüm ağ ihtiyacınızı karşılar.
 • Ekosistem: Cizco büyüyen bir ortak firmalar ekosistemi ile içerik tasarımı, geliştirmeden yönetime kadar konularda hizmet, uyum ve e-öğrenim uygulama desteği sağlar.
 • Uzmanlık: Cisco global e-öğretim çözümleri oluşturmada uzmandır. Şirket web üzerinde yalnız kendisi değil, tüm dünyadaki iş ortaklarının da kullanabileceği. web erişimli öğrenme portalları kurmuş ve yönetmiştir. Cisco bilgi, ağ altyapısı ve seminerler, danışmanlık atölyeleri ve kişisel dökümanlar yolu ile başlayacak eğitimler konusunda bilgi paylaşımına hazırdır.
Yukarı

Başlayın!

Daha fazla bilgi için Cisco ile iletişim kurun.

Yardım

Paylaş