E-Ticaret

E-ticaret girişimleri günümüzün rekabet ortamında avantaj arayan firmalar için maliyette azalma, gelir artışı ve etkin işletme çözümleri getiriyor.

Arkaplan

Halen süren ekonomik gerileme, tutumlu yöneticileri ve iş sahiplerini bile daha derin ve içerikli e-pazarlama yöntemlerini araştırmaktan alıkoyamadı. Araştırma firması Gartner'a göre başarısız dot com'ların hezimeti geçici bir hayalkırıklığı yaratmakla beraber önümüzdeki iki üç yıl gerçek e-ticaretin gelişimine sahne olacak. Erken internet dalgalanmasını geride bırakacak olan firmalar, e-ticaretin faydalarını gündelik iş hayatının bir parçası haline gelip optimize oldukça daha iyi yaşayacaklar.

Gerçekten de pek çok şirket artık eski katalog tipi web sitelerini yeni web alışveriş vitrinlerine çeviriyorlar. Bu siteler bütün alışveriş fonksiyonlarını yerine getirmenin yanısıra ayrıca bazıları ileri seviyede müşteri ilişkileri stratejileri programlarını da bu sitelerle birleştirip sitelerinin içeriğini müşteri ihtiyaç ve tercihlerine göre işlemeye izin veriyorlar.

İş alanınıza uygun e-pazarlama çözümlerini içsel yönetim prosesleri ile uyumlaştıran, iç ve dış iletişimi geliştiren firmalar şunlarla karşılaşıyor:

 • Düşük işletme giderleri
 • Çalışanlarda üretkenlik artışı
 • Stok yönetiminde gelişmeler
 • Ortaklarla daha derin ilişkiler
 • Evrimleşen pazarlara hızlı yanıt, aynı ürünü daha ucuzlatma imkanı, yeni ürünleri ve değişen müşteri tercihlerini takip
 • Müşteri sürekliliğinde ve yoğunluğunda artış
 • Daha güçlü marka adı
Yukarı

Sorun

Alışverişin %90'ı hala klasik mağazalar yolu ile yapıldığı halde online harcamalar oldukça güçlü. Forrester Research'ün Online Retail Index Temmuz 2001 araştırması ABD online müşteri harcamalarının bir ayda 3.2 milyar dolardan 3.98 Milyar dolara yükseldiğini ve online alışveriş yapan hane sayısının da aynı dönemde 13.1 milyondan 14.7 milyona çıktığını gösteriyor. Tüketiciler artan bir beklenti ile satıcılardan çok kanallı alışveriş seçenekleri ve kanallar arasında farklı fiyat seçenekleri istiyorlar.

Alışveriş deneyiminde tutarlılık sağlamak ve çoklu alışveriş seçeneğinde marka mesajını iletebilmekte -söz gelimi mağazalarda, kataloglarda ve web sitelerinde- kanal senkronizasyonu ya da kanal saydamlığı başlığı altında günümüz e-pazarlaması yöntemleri ile uğrasan firmalar için önemli bir amaç yatmaktadır. Kanal senkronizasyonu sadece kontrollü stok yönetimi, sipariş izleme, fiyatlandırma ve müşteri hizmetleri anlamına gelmeyip, aynı zamanda yatırım gelirlerini daha bütünlüklü düşünmek anlamına gelmektedir.

"Günümüzün sorunu, online satışın yatırım gelirlerini hesaplarken en gelişkin satıcıların bile miyopluktan kurtulamamasıdır." diyor Forrester'ın deneyimli analisti, Evie Black Dykema. "Sadece internet yatırımlarında kar yalnız online satışlar ile hesaplanmaz, bunun yanında satıcılar şirket çapında yatırım kazancını web'in klasik satış ve işlemler üzerine etkisini de değerlendirerek hesaplamalıdırlar.

Yukarı

Çözüm

Günümüzün e-çalýþma ortamýnda bir deðer yaratmak -müþteri, ortak, veya çalýþanlar için- farklý þekillere bürünüyor. Cisco Ýnternet Ýþ Çözümleri Grubu'ndan stratejist Ed Jimenez'in söylediðine göre günümüz þirketleri için bir anahtar alan kýsa vadede maliyet ve seyahat masraflarýndan kýsan, iþyeri verimini artýran ve çalýþanlarýn formaliteler yerine müþteriye zaman ayýrmasýný saðlayan isteðe baðlý e-öðrenim. Daha fazla deneysel çaba için perakende satýþ sektörü yeni kablosuz teknolojilerin stratejik hedeflere ulaþmak için uygulanmasýnda baþý çekmektedir. PricewaterhouseCoopers and RetailTech dergisine göre kablosuz satýþ noktasý çözümleri halihazýrda perakendecilerin %17'sinde kullanýlmakta ve önümüzdeki iki yýl içinde de %38'lik bir bölüm daha kablosuz satýþ noktasý teknolojilerini hayata geçirmeyi planlamaktadýrlar.

Spesifik çözümlerin içinde:

 • Intranetler ve e-öğrenim için portallar
 • Mağaza içi web erişim aygıtları ya da yüksek teknoloji kulübeleri ile müşteriyle ek temas noktaları sağlamak ve çalışanların da ileri eğitimlerini ve ortak sitelerin trafiğini buy olla control etmek.
 • Cisco IP/TV Çözümü (Internet Protokolüol Televizyonu ile online TV kalitesinde görüntü)
 • Kablosuz satış noktası uygulamaları
 • Tedarik zincirinde ağ haberleşmesi

bulunur.

Yukarı

Kazançlar

E-Pazarlama cözümleri her boyda işletmeler için geniş faydalar sağlar:

 • Gelişen gelir: E-pazarlama size web tabanlı ürün ve hizmetleri de kapsayacak şekilde gelir akışını ayırdetme imkanı sağlar. Bu yeni gelir kaynakları online sayfalarınızdaki reklamların gelirlerinden yeni ortaklıklardan gelecek ek gelirlere kadar uzanabilir.
 • Genişleyen pazarlar: E-pazarlama yeni mağazalar ya da kampanyalar gibi geleneksel alternatiflerine göre çok daha küçük maliyetle yeni pazarlara ürün ve hizmetlerinizi satmanızı ve adınız ve markanızın ününü artırmanızı sağlar.
 • Müşteri bilgilerine erişim: E-pazarlama size müşterilerinizin alışveriş alışkanlıkları hakkında önemli bilgi sağlar. Siz bu veriyi müşterileriniz ile sağlam bağlar ve ilişkiler kurmak için kullanım ve rekabet için gerekli anahtar bir avantaj sağlar, müşteri bağlılığı.
 • Maliyet azalması: E-pazarlama sizin satış çabalarınızı arttırıp firmanız içindeki bölümler arası bilgi akışını düzenler. Bu fonksiyonellik sizin satış temsilcilerinizin ve destek personelinizin verimini arttırmanıza yol açar.
Yukarı

Sonraki Adımlar

E-pazarlama programları karı artırmanıza, güçlü müşteri ilişkileri yaratmak ve onları korumanıza, markanız için bir farklılık yaratmanıza ve pazarınızı genişletmenize yardımcı olur.

Cisco'nun Sundukları

Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) size e-pazarlama hakkında uzmanlık ve çözümler sunuyor. Bunlar:

 • Önde giden uygulamalar ve anahtar kilit başarı etmenleri.
 • İş örnekleri ve yatırım gelirleri modelleri
 • Ağ kurulumu makaleleri ve yaratıcı teknoloji çözümleri malzemesi.
 • Yönetim kadrosu için eğitim programı
 • Cisco ortakları ile paket uygulama ve danışmanlık hizmeti ilişkileri.
Yukarı

Başlayın!

Daha fazla bilgi için Cisco ile iletişime geçin.

Yardım

Paylaş