Bankacılık finansal yönetimini iyileştirmek için webi kullanmak

Perakende Bankacılık Finans Bölümlerinin önünde üstesinden gelinmesi gereken bir dizi zorlu iş bulunmaktadır:

 • İşlerin artan karmaşıklığı - temel bankacılık sistemleri, kanallar, müşteri segmentleri ve yeni ürünler;
 • Endüstrideki yoğun rekabet;
 • Büyük beklentileri olan düzenleyici, yasal ve politik ortam;

Banka pozisyonunun görünürlüğünü artıran ve böylece operasyonel riskin kontrolünü sağlayan sistemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Mevcut bilgi sistemleri bu zorlu şartları karşılayacak bilgileri sağlayamamaktadır. Perakende bankaların çoğu ürün bazlı (ve muhtemelen müşteri segment bazlı) yönetim raporları ve aylık durum raporları çıkarır. Ancak yatırım (proje) değerlendirmesi ve çoğu durumda finansal bazlı planlama süreçlerinin yanı sıra altı aylık raporlar finans yöneticisinin yoğunlaştığı asıl odaklardır. Bu, perakende bankacılık finans sorumlusunun ve ekibinin işleri daha verimli hale getirmede yönetime yardımcı olacak süreçlere yoğunlaşamamasına neden olan bir bilgi boşluğu yaratır.

Endüstri Çözümleri:

Finans işlevini defterlerini hızla kapatabilecek bir duruma getirebilecek (Cisco Systems bunu bir gün içinde yapmaktadır) ve stratejik karar verme mekanizmasını destekleyen yönetim bilgilerini sağlayabilecek sistem ve işlemler.

Bu, yeni bir organizasyon modeli ve şu gereksinimlerle ilgili bilgi aktaracak bir destek mimarisi gerektirir:

 • Sıkı yönetimi
 • Basitleştirilmiş transfer fiyatlandırması,
 • İş yapış maliyetlerinin kapsamlı olarak anlaşılması,
 • İşletme birimleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi

Organizasyon ve prosedür açısından:

 • İşle ilgili bir ortaklık modeli geliştirmek ve maliyeti daha makul hale getirmeye odaklanmak için finans işlevinin gereksinimleri
 • Finans, Operasyonlar ve BT arasında sanal ekipler oluşturma (hizmet yönetimi)
 • Risk yönetiminin ve mevzuatla ilgili konuların daha etkin bir şekilde ele alınması için müşteri/karşı taraf analizine daha fazla yoğunlaşma

Günlük Durum, Bilanço, Ay Sonu Risk/Mevzuat raporlamaları, Tahmin, iş planlaması, yönetim raporlaması ve gider alanlarındaki Finans siloları arasında etkinlik çakışmasının minimize edilmesi.

Ayrıca, finansal sistemleri bütünlüklü ve güncel bir tablo oluşturulmasına olanak sağlasa da gider ve tedarik gibi verilerin alınması ve bu verilerin yüklenmesi için sistemlere gereksinim duyulmaktadır. Bu sistemler, dolaylı harcamaları azaltmak üzere tercih edilen tedarikçilerle uyuma da olanak verecektir.Finans sisteminden sık kullanılan raporları çıkaran ve bunları web üzerinden yönetime gönderen web tabanlı bir yönetim bilgilendirme sistemi (EIS) aracı yüksek kaliteli bilgiye erişimi büyük ölçüde artıracak, karar vermenin hızlanmasını sağlayacaktır.

Yararlar:

 • Maliyetler ve gelirlerle ilgili gelişmiş yönetim bilgileri sayesinde daha iyi karar alma.
 • Organizasyon verimsizliklerinin minimize edilmesi
 • Kaynakları rahatlatarak katma değerli analizlere daha fazla zaman ayırmak
 • İş planlama, proje değerlendirme, gider analizi, risk ve yönetim raporlamaları
 • Operasyon riskinde potansiyel azalma

İlgili Cisco Teknoloji ve Çözümleri:


İlgili İş Çözümleri:

Yardım

Paylaş