Banka personel eğitimi için E-Öğrenim çözümlerini belirlemek

Müşteri talepleri, bankaları daha geniş, daha müşteri merkezli ürün ve hizmet yelpazeleri oluşturmaya zorluyor. Bu ise işlem hacminin hızla büyümesine, dolayısıyla toplam hizmet maliyetinin artmasına yol açıyor. Perakende bankacılık kadrosu (özellikle satış pozisyonundakiler), yeni ve mevcut ürün bilgileri, mevzuat, müşteri ilişkileri ve satış yönetimi üzerine ciddi bir eğitime gereksinim duyar.

Mevcut durumda bu eğitimlerin çoğu çok para ve zaman gerektirir ve çalışanlar bu bilgileri zamanında öğrenemez. Ayrıca, konu üzerindeki uzmanlık kısıtlıdır ve bilgi-becerilerin hızlı gelişimi bu bilgilerin sağlamasının yapılmasında bir sıkışma yaratır. Modüler öğrenim malzemesinin uzaktan masaüstüne ulaştırılması ve sonuç olarak satış ve hizmet personelinin daha uzun süre müşteriyle görüşebilmesi seyahat süresini ve harcamaları azaltır. Eğitim modülleri şube ve çağrı merkezlerinin kapanış saatinden önce ve sonra olduğu gibi rahat zamanlarda değerlendirilebilir.

Bütünsel bir öğrenim yönetim sistemi (LMS), ilgili ürünün ilgili kadro üyelerince tam olarak alınıp anlaşıldığını teyit için harcanacak zamanı da azaltacaktır.

Endüstri Çözümleri:

Bankalar bir E-Öğrenim aracıyla eğitim programını şube çalışanlarına göndererek zaman ve para tasarrufu sağlayabilir. Modüler öğrenim malzemeleri uzaktan masaüstlerine ulaştırılarak, çalışanların eğitim için işlerinden ayırmak zorunda kaldıkları zamanı azaltabilir: modüler formattaki bilgi ve zengin içerikli malzeme tüm personele hızla verilebilir. Çalışanlara bilgilerini güncelleştirme teşviki sağlamanın yanı sıra, düzenleme ve kalite yönetimi amaçlı online değerlendirme de yapılabilir.

Üç örnek uygulama vardır:

  • Yüksek kar ve denetlenebilir sonuçlar elde etmek için uyumlulukla ilgili konulara yönelik etkin iletişim.
  • Merkezi üretimi hızlandırıp cazip kullanıcı deneyimi sağlayarak pazara giriş hızını artırmak için yeni ürünler hakkında 'isteğe bağlı görüntülü iletişim' (VOD) ve eğitim
  • Çalışanların hacadıkları zamanı azaltmak ve konuyla ilgili uzmanların bilgilerini uygun bir şekilde dağıtmak için satış ve müşteri yönetimi eğitiminin uzaktan intranet üzerinden verilmesi. Aynı zamanda temel konu ve süreçlerle ilgili güncel bilgi sağlanacak sürekli bir kaynağın sağlanması.

Tipik ortamlar Canlı TV Yayını,İsteğe Bağlı Görüntülü İletişim, Sanal Sınıf, Web tabanlı eğitim ve bir intranet sitesiyle bağlantılı etkin iletişimi kapsar. Çalışanlar günün rahat zamanlarında veya mesaileri/müşteri hizmet saatleri bittikten sonra masalarında dersin tamamını veya bir kısmını alabileceklerdir.

Bu aynı zamanda çalışanların öğrenim malzemelerine erişim sağlayabilecekleri, ilgili bilgileri alabilecekleri ve öğrenim kadrosuyla iletişim kurabilecekleri dinamik E-Öğrenim portallarının da geliştirilmesini gerektirmektedir. Bir Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) öğrenim kayıtlarını tutacak ve belirli konumlar için eğitim rotaları sağlayacaktır.

Yararlar:

  • Bilginin yayılması hızlandırılarak çalışanların daha bilgili ve daha verimli olması sağlanır.
  • Karmaşık ürünlerin satışında daha az hata yapılır
  • Büyük hacimli kurslar için daha düşük maliyetler ödenir
  • Uzmanlık eksikliğinin yarattığı sıkıntı aşılır
  • Ürün geliştirme hızlanır

İlgili Cisco Teknoloji ve Çözümleri:


İlgili İş Çözümleri:

Yardım

Paylaş