Bankacılık

Özellikle karların yüzde 70'ten fazlasının tasarruf ve yatırım ürünlerinden elde edildiği Avrupa perakende finans hizmetleri gibi yatırım alanlarında, kazançlardaki düşüş, büyük hacimli ürün satışıyla telafi edilebilir. Bu yüzden gelir/maliyet oranının artırılması için Avrupa bankalarının yapması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

2000 yılının karlılık düzeylerini yakalayabilmek için (JP Morgan'a göre ortalama yüzde 19) perakende bankacılık çalışmalarının maliyetlerinAi aşağıya çekmek, en varlıklı müşterileri çekip elde tutmak için Finans Yönetimi'nde iyi duruma gelmek.

Buradaki aşılması gereken zorluk, Müşteri İlişkilerini özel bankacılık birimlerinin yeteneklerinin ötesinde bir ölçeğe taşımak ve bir yandan da daha fazla kar sağlayan müşterilerin daha çok ürün (yatırım ürünleri) talep etmelerini sağlayarak yeni gelirler yaratmak üzere dağıtım maliyetlerini sabit tutmak. Varolan gelişme süreci, iletişim ve satış gücü öğrenim sistemleri, yeni ürünlerin sunulabilmesi için gereken değişimi yakalamalıdır.