Cisco Small Business Voice Gateways and ATAs

Cisco Small Business Voice Gateways and ATAs

นำโทรศัพท์อะนาล็อกสู่ยุคอินเตอร์เน็ต

ยกระดับเป็น VoIP โดยไม่ละทิ้งระบบเดิม

Cisco Small Business Voice Gateways และ ATAs

Cisco Small Business Voice Gateway: ภาพรวม


คุณไม่จำเป็นต้องรื้อระบบโทรศัพท์ของคุณทั้งระบบเพื่อเปลี่ยนไปใช้งานระบบโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต ใช้อุปกรณ์ Cisco Small Business Voice Gateway และโทรศัพท์อะนาล็อกที่มีอยู่เดิม

Cisco Small Business Voice Gateways และ ATAs สนับสนุนการทำงาน ดังนี้

 • การผนวกรวมที่ง่าย: หมดกังวลกับคุณภาพและค่าใช้จ่ายที่แผนการใช้งานโทรศัพท์ทางอินเตอร์เน็ตมีให้โดยไ่ม่ต้องเปลี่ยนระบบโทรศัพท์อะนาล็อกที่มีอยู่เดิม
 • อัตถประโยชน์: การโทรออกจากโทรศัพท์อะนาล็อกของคุณจะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วโอนไปยังโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องแฟกซ์ของผู้โทร
 • คุณสมบัติครบถ้วน: Cisco Small Business Voice Gateway และ ATAs สนับสนุนทุกคุณสมบัติที่คุณคาดหวังจากระบบโทรศัพท์สำหรับธุรกิจที่มีคุณภาพ เช่น สายเรียกซ้อน การแสดงหมายเลขโทรเข้า และวอยซ์เมล์
 • ระบบการทำงานสำรอง: หากเกิดไฟฟ้าดับหรือบริการอินเตอร์เน็ตขัดข้อง อุปกรณ์ที่เลือกไว้สามารถเปลี่ยนกลับไปใช้ตัวนำเดิมโดยใช้การอินเตอร์เฟซอะนาล็อกแบบมาตรฐาน
 • ระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ: มีโปรโตคอลการเข้ารหัสที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการสื่อสาร การจัดเตรียม และการบริการของคุณ

ค้นหาโซลูชันที่เกี่ยวข้องให้กับธุรกิจของคุณ

สร้างความปลอดภัยให้ธุรกิจของฉัน

ให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น
ให้ข้อมูลล่าสุดของลูกค้าแก่พนักงานทุกคน

สร้างความปลอดภัยให้ธุรกิจของฉัน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปกป้องเครือข่ายของคุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายของธุรกิจ

Cisco Small Business Voice Gateway: คุณสมบัติ


Cisco Small Business Voice Gateways และ ATAs เสนอคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้

 • มีหลายรุ่นที่ให้คุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อะนาล็อกได้ตั้งแต่หนึ่งถึงแปดเครื่องพร้อมกัน
 • ความสามารถในการแปลงสัญญาณจากโทรศัพท์อะนาล็อกและเครื่องแฟกซ์เป็นแพ็คเก็ตดิจิตอล
 • พอร์ตอีเธอร์เน็ตที่เชื่อมต่อคุณกับโมเดมหรือเราเตอร์บรอดแบนด์ บางรุ่นยังมีพอร์ตเพิ่มเติมสำหรับเชื่อมต่อกับ LAN สำหรับใช้ภายในบ้านหรือสำนักงาน
 • การรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่ใช้การเข้ารหัสที่แน่นหนา เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของการส่งสัญญาณเสียงของคุณจากการเข้าระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การกำหนดค่าสายทำได้ง่ายโดยใช้ตัวช่วยการกำหนดค่าผ่านเว็บ
 • การให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งใช้โปรโตคอลมาตรฐาน SIP ร่วมกับอัลกอริธึมการเข้ารหัสเสียงขึ้นสูงเพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง

Cisco Small Business Voice Gateway: รุ่น


รู่นและการวางระบบที่ดี

 

พอร์ตโทรศัพท์อะนาล็อก

พอร์ตอีเธอร์เน็ต

SPA8000

Cisco SPA8000 8-port IP Telephony Gateway

 • เชื่อมต่อโทรศัพท์อะนาล็อกกับเครือข่ายบนอินเตอร์เน็ต
 • รองรับการรับส่งแฟกซ์
 • การสื่อสารผ่านเสียงที่มีคุณภาพสูงและชัดเจน
 • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือ Call Center
 • คอนเน็กเตอร์เดี่ยว RJ-21 50 ขา

8

1

SPA2102

Cisco SPA2102 Phone Adapter with Router

 • เชื่อมต่อโทรศัพท์อะนาล็อกกับเครือข่ายบนอินเตอร์เน็ต
 • รองรับการรับส่งแฟกซ์
 • การสื่อสารผ่านเสียงที่มีคุณภาพสูงและชัดเจน
 • การวางระบบและการจัดการขนาดมหึมา

2

1

SPA3102

Cisco SPA3102 Voice Gateway with Router

 • โอนสายที่รับจากโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์พื้นฐานผ่านอินเตอร์เน็ต ช่วยลดหรือไม่ทำให้เกิดค่าบริการจากการโทรทางไกล
 • รองรับการรับส่งแฟกซ์
 • การสื่อสารผ่านเสียงที่มีคุณภาพสูงและชัดเจน
 • พอร์ต PSTN FXO เชื่อมต่อกับวงจร Telco หรือ PBX

1

2

WRP400

Cisco WRP400 Wireless-G Broadband Router with 2 Phone Ports

 • การสื่อสารผ่านเสียงที่มีคุณภาพสูงและชัดเจน
 • รองรับการรับส่งแฟกซ์
 • พร้อมสำหรับการวางระบบขนาดใหญ่
 • อุปกรณ์บริการ "3 ด้าน" ขั้นสูง

2

4

PAP2T

Cisco PAP2T Internet Phone Adapter with 2 VoIP Ports

 • เชื่อมต่อโทรศัพท์อะนาล็อกกับเครือข่ายบนอินเตอร์เน็ต
 • สามารถกำหนดค่าพอร์ตอะนาล็อกแต่ละพอร์ตด้วยหมายเลขโทรศัพท์อิสระ
 • การสื่อสารผ่านเสียงที่มีคุณภาพสูงและชัดเจน

2

1

Cisco Small Business Voice Gateway: แหล่งข้อมูล


เรียนรู้วิธีที่ Cisco Small Business Voice Gateways และ ATAs สามารถช่วยให้คุณใช้แผนการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต แม้ว่าคุณจะยังใช้ระบบโทรศัพท์อะนาล็อกที่มีอยู่เดิม


เอกสารข้อมูล

เอกสารข้อมูล Cisco PAP2T Internet Phone Adapter with 2 VoIP Ports (PDF - 112 KB)

เอกสารข้อมูล Cisco WRP400 Wireless-G Broadband Router with 2 Phone Ports (PDF - 111 KB)

Cisco SPA8000 8-port IP Telephony Gateway (PDF - 117 KB)

Cisco SPA2102 Phone Adapter with Router (PDF - 105 KB)

 

Cisco Small Business Voice Gateway: เริ่มใช้งาน


สนใจหรือไม่ หากคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม คุณสามารถเริ่มต้นได้ ดังนี้

 

ค้นหาคู่ค้า

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Cisco ซึ่งเหมาะสมกับคุณผ่านทาง Cisco Certified Channel Partner คู่ค้าของเราทุกคนได้รับเอกสารรับรอง และจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับความท้าทายทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ

 

บริการและให้ความช่วยเหลือ

ตัวเลือกบริการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่มความน่าเชื่อถือ ลดการหยุดชะงัก และขอรับความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การเงิน

รับประโยชน์จากตัวเลือกทางการเงินที่ยืดหยุ่น การเช่าซื้อ ตลอดจนโปรแกรมและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ จาก Cisco Capital

บริการด้านการจัดการ

มอบหมายให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการและจัดการโซลูชันให้กับคุณ รวมทั้งตรวจสอบตัวเลือกการดำเนินการที่มีอยู่

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท