Guest

การจัดการคลาวด์และระบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย

เรียนรู้วิธีทำให้การจัดการเครือข่ายง่ายขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ Cisco Prime สำหรับองค์กรและผู้ให้บริการ ศึกษาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความคล่องตัวด้านไอทีด้วย Cisco Data Center Automation และผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบคลาวด์

Data Center Automation

Overview: Data Center Automation

ระบบอัตโนมัติด้านกำลังงาน

ระบบอัตโนมัติด้านขั้นตอน

ระบบอัตโนมัติด้านประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น

Optical Management

การจัดการ Data Center Infrastructure

การจัดการการตั้งค่าและการเปลี่ยนแปลง

การจัดการการรักษาความปลอดภัยและการระบุตัวตน

ผลิตภัณฑ์ควบคุมการเข้าใช้งานอย่างปลอดภัยโดย Cisco

การจัดการด้านการแสดงข้อมูลสำหรับวิดีโอ เคเบิล และเนื้อหา

การจัดการประสิทธิภาพ

การจัดการระบบคลาวด์

การจัดการเครือข่าย IoT และการทำงานอัตโนมัติ

การจัดการเครือข่ายในบ้าน

การจัดการเราท์ติ้งและระบบสวิตชิ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน

โซลูชันการจัดการเครือข่าย

การจำลองรูปแบบเครือข่าย

การบริหารจัดการระบบ Collaboration และ Unified Communications

การจัดการการสื่อสารผ่าน IP จากผู้ให้บริการ

การเรียบเรียงและจัดการบริการ

ชุมชนที่ชาญฉลาดและเชื่อมโยงถึงกัน

ตัวควบคุมนโยบายและระบบอัตโนมัติ

ตัวควบคุมเครือข่ายและแอพพลิเคชั่น

บริการของ Cisco

ผลิตภัณฑ์ Network Analysis Module (NAM)

Overview: ผลิตภัณฑ์ Network Analysis Module (NAM)

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) Appliances

Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) Virtual Appliances

ผลิตภัณฑ์การจัดการเครือข่ายอื่นๆ

แค็ตตาล็อกการบริการ

แพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่น