Vilka finansieringserbjudanden har jag tillgång till?

Att få den rätta teknologin till din verksamhet blev precis enklare. Med äkta 0% finansiering för Cisco-teknologi tillgänglig genom utvalda finanspartners är ingen stor ingångsbetalning nödvändig. Sprid ut betalningarna över 36 månader och investera dina kontantanta medel i det som kärnverksamheten prioriterar. Det är easy.

Finansiering ger betydande affärsfördelar för företag i alla storlekar. Här finner du tio bra anledningar till varför du bör överväga en flexibel finansieringslösning från Cisco Capital

Livscykels finansiering som anpassar din teknik investering efter ditt företags visioner

Finansieringslösningar

Program och erbjudanden Dina fördelar
easylease 0% financing PDF Att få den rätta teknologin till din verksamhet blev precis enklare. Med äkta 0% finansiering för Cisco-teknologi tillgänglig genom utvalda finanspartners är ingen stor ingångsbetalning nödvändig. Sprid ut betalningarna över 36 månader och investera dina kontantanta medel i det som kärnverksamheten prioriterar. Det är easy.
Multi-Term-finansieringEmail Anpassa dina hyra efter din användning, med flexibel finansiering för fasta och rörliga kostnader som är relaterade till din teknikimplementering.
Vblock-finansieringEmail Finansiera din Virtual Computing Environment-lösning (VCE) med konvergerad infrastruktur. Med ett hyresavtal kan du införskaffa din Vblock-plattform från flera leverantörer, med anpasssade hyresperioder för att implementera den rätta lösningen.
Sex månaders betalningsuppskovPDF Du behöver inte vänta till nästa budget för att kunna skaffa den teknik din organisation behöver idag. Genom att skjuta upp din första hyresbetalning i upp till sex månader får du hjälp med eventuella inköpsbegränsingar i budgeten.

Finansieringslösningar Dina fördelar
Operationell Hyra benämns ibland Fair Market Value (eller FMV)Email

Betala för nyttjandet av utrustningen och inte för ägandet av den. Vid avtalets slut kan utrustningen lämnas tillbaka till oss eller köpas till då gällande marknadsvärde. Detta hjälper kunden att uppnå önskade ekonomiska rapporteringsändamål.

Finansiell Lease (benämns ibland Full Pay-Out-leasing)Email

Passar perfekt för kunder som vill behålla utrustningen vid avtalets slut. Betalningarna sprids över längre tid och kunden äger utrustningen vid avtalets slut.

LånEmail

Detta alternativet innebär att kunderna behåller ägarskapet efter inköpet, vilket frigör kapital för den dagliga verksamheten. Betalningar anpassas efter kundernas driftsättning och ekonomi.

Avtalsvillkor gäller. Med förbehåll för av oss godkänd kredit. Cisco Capital förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka dessa erbjudanden.
*Alla Cisco-produkter och -lösningar (inklusive maskinvara (70 %), programvara, tjänster och utrustning från tredje part)


Lad os hjælpe dig