Cisco Intelligent Automation dla środowisk chmury


Wzrost elastyczności systemów informatycznych dzięki samoobsłudze i automatyzacji

Rozwiązanie Cisco Intelligent Automation dla środowisk chmury to oprogramowanie z samoobsługowymi funkcjami obsługi administracyjnej i aranĹźacji, przeznaczone do zastosowań w usługach typu „cloud computing” i automatyzacji CentrĂłw Danych. Ułatwia ono wdraĹźanie bezpiecznych, dostępnych na żądanie i wysoce zautomatyzowanych funkcji informatycznych w infrastrukturach wirtualnych i fizycznych, obejmujących technologie komputerowe, sieci, pamięci masowe i aplikacje.

video data sheet

Klip wideo

Dodatkowe informacje o rozwiązaniu Cisco Intelligent Automation dla środowisk chmury. (7:01 min)

Obsługa administracyjna na żądanie i aranżacja w chmurze

NiezaleĹźnie od typu wdraĹźanej sieci w chmurze — prywatnej, publicznej czy hybrydowej — usługi typu „cloud computing” mają dwie podstawowe funkcje. Rozwiązanie Cisco Intelligent Automation dla środowisk chmury udostępnia te funkcje, zapewniając obsługę wdroĹźenia w chmurze:

Rozwiązanie Cisco Intelligent Automation dla środowisk chmury łączy te funkcje w ramach ujednoliconego rozwiązania do zarządzania przeznaczonego dla infrastruktury działającej jako usługa oraz dla innych modeli chmury. UĹźytkownicy mogą zamawiać potrzebne funkcje za pomocą menu standardowych opcji w intuicyjnym interfejsie portalu. Dział informatyczny moĹźe zapewnić samodzielną obsługę administracyjną żądań dotyczących aplikacji i infrastruktury w ciągu minut, a nie tygodni. Natomiast warstwa zarządzania ma kontrolę nad wszystkimi usługami i moĹźe je śledzić — od początkowego żądania aĹź do wycofania.

To zaawansowane rozwiązanie uzupełnia produkt Cisco Unified Computing System (UCS) oraz inne produkty, usługi i partnerskie rozwiązania technologiczne firmy Cisco w heterogenicznych Centrach Danych. Rozwiązanie Cisco Intelligent Automation dla środowisk chmury zapewnia też następujące korzyści:

  • Prostota. Łatwy w uĹźyciu portal firmy Cisco upraszcza obsługę administracyjną skomplikowanych zasobĂłw CentrĂłw Danych i umoĹźliwia samoobsługę wszystkim uĹźytkownikom, wymuszając przy tym kontrolę i zarządzanie oparte na zasadach.
  • Elastyczność. Rozwiązanie jest zoptymalizowane pod kątem architektur firmy Cisco, lecz moĹźna je zintegrować z istniejącymi systemami, narzędziami do zarządzania usługami, procesami operacyjnymi i infrastrukturą organizacji.
  • Szybsze wdraĹźanie w chmurze. WdroĹźenia trwają krĂłcej dzięki wstępnie utworzonym pakietom automatyzacji oraz łatwemu w uĹźyciu środowisku konfigurowania usług i przepływĂłw pracy aranĹźacji.
  • Mniejsze koszty całkowite. MoĹźna szybko implementować zmiany i aktualizacje środowiska chmury, aby reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe, oszczędzając czas i pieniądze w organizacji.

Wszystko to zapewnia klientom firmy Cisco większą szybkość działania, satysfakcję użytkowników i wydajność operacyjną w nowym środowisku opartym na chmurze.

Dostępna zawartość

Przyspieszanie działania chmury prywatnej (plik PDF w języku angielskim — 269 KB)
W tym oficjalnym dokumencie opracowanym przez firmę analityczną ESG podano zalety inteligentnej automatyzacji.

Dyrektor ds. informatyki firmy Cisco omawia chmurę prywatną
Poznaj korzyści biznesowe oferowane przez wewnętrzną chmurę prywatną firmy Cisco. (Klip w języku angielskim — 4.35 min)

Klip wideo firmy analitycznej ESG
Poznaj opinię analitykĂłw na temat rozwiązania Cisco Intelligent Automation i funkcji informatycznych implementowanych jako usługi. (Klip w języku angielskim — 7.06 min)

Audycja internetowa: cztery kroki wdraĹźania chmury prywatnej

Dyrektor ds. informatyki firmy Cisco omawia chmurę prywatną

Do wyświetlenia tego klipu wymagana jest najnowsza wersja oprogramowania Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.

Pobierz program Flash Player

Klip wideo firmy analitycznej ESG

Do wyświetlenia tego klipu wymagana jest najnowsza wersja oprogramowania Adobe Flash Player z włączoną obsługą JavaScript.

Pobierz program Flash Player

Materiały dodatkowe

Wsparcie
Wszystkie informacje dotyczące wsparcia dla rozwiązania Cisco Intelligent Automation dla środowisk chmury