Sieci dla przedsiębiorstw

Sieci dla przedsiębiorstw - produkty

 • 1455878706730

  Wszystkie przełączniki

  Większa wydajność sieci i oszczędniejsze działanie dzięki innowacjom takim jak technologia Cisco EnergyWise.

  • 1457421047416

   Przełączniki Cisco Catalyst 6800 Series Campus Backbone Switch Nowość

   • Sztandarowa, skalowalna platforma usług przełączania Catalyst zoptymalizowana pod kątem usług 10/40/100 Gigabit, wyróżniająca się większą pojemnością gniazd (do 880 Gb) i przełączania (do 6 Tb)
   • Inteligentne usługi z obsługą technologii zastosowanych na platformie Catalyst 6500 oraz zestawu Cisco One Platform Kit (OnePK)
   • Proste wdrożenie i eksploatacja przy użyciu rozwiązania Catalyst Instant Access
   • Wysoki poziom zintegrowanych zabezpieczeń obejmujących sieci przewodowe, bezprzewodowe i VPN dla użytkowników oraz aplikacji.
  • 1455878705990

   Przełączniki Cisco Catalyst 4500-X Series Switch

   • Przełącznik agregujący o wysokiej wydajności do łączy statycznych w sieciach 10 GE
   • Format 1 RU o niskim zapotrzebowaniu na energię, do środowisk z ograniczoną ilością miejsca
   • Pojemność 1,6 Tb/s z gotowością obsługi sprzętowej rozwiązania VSS
   • Najwyższej klasy skalowalność: nawet 25 razy lepsza w zakresie tras niż w przypadku konkurencyjnych produktów
  • 1455878706224

   Przełączniki Cisco Catalyst 3850 Series Stackable Access Switch

   • Najlepsza w swojej klasie platforma dostępowa z rozbudowanymi funkcjami i możliwością łączenia w stos o przepustowości 480 Gb/s obsługująca łączność gigabitową komputerów osobistych i łączność bezprzewodową 802.11ac
   • Zintegrowany dostęp przewodowy i bezprzewodowy dzięki rozszerzeniu funkcji przewodowych, niezawodności, szczegółowemu zapewnianiu jakości usług (QoS) i skalowalności na sieci bezprzewodowe
   • Usługa inteligentna, rozproszona w sieciach przewodowych i bezprzewodowych m.in. w celu zapewnienia wglądu w informacje o zabezpieczeniach, zasadach i aplikacjach oraz kontroli nad nimi
   • Podstawa środowiska Cisco Open Network Environment działająca z układem ASIC Unified Access Data Plane i zapewniająca programowalność oraz ochronę inwestycji
  • 1455878706472

   Przełączniki Cisco Catalyst 3650 Series Switch Nowość

   • Zintegrowany kontroler sieci bezprzewodowej upraszcza architekturę i działanie sieci
   • Opcjonalna technologia Cisco StackWise-160 zapewnia skalowalność i odporność
   • Obsługa architektury Cisco ONE Enterprise Networks Architecture przez układ ASIC UADP zapewnia otwartość, programowalność i ochronę inwestycji
   • Oprogramowanie Cisco IOS XE obsługuje protokoły IPv4 i IPv6
   • Modułowe zapewnianie jakości usług (QoS), rozwiązanie Flexible NetFlow oraz zawansowane funkcje zabezpieczeń zwiększają elastyczność sieci, wgląd w informacje i skuteczność środków kontroli
  • 1455878706596

   Przełączniki Cisco Catalyst 2960-X Series Stackable Access Switch Nowość

   • Skalowalne przełączniki dostępowe z możliwością łączenia w stos, o wysokiej niezawodności i możliwościach rozbudowy
   • Inteligentne usługi sieciowe z obsługą aplikacji, zapewniające wgląd w informacje i kontrolę
   • Prosta obsługa dzięki wbudowanej automatyzacji administracyjnej obsługi oprogramowania, funkcji zapewniania jakości usług (QoS) oraz konfiguracji w trybie plug-and-play
   • Wysoki poziom zabezpieczeń dla użytkowników i aplikacji z elastycznym uwierzytelnianiem, rozwiązaniem Cisco TrustSec i zabezpieczeniami protokołu IPv6 na przełączniku źródłowym
   • Najbardziej ekologiczny dotychczas przełącznik Catalyst
 • 1457421050542

  Wszystkie routery

  Routery z kompleksowej oferty firmy Cisco upraszczają budowę bezpiecznej, niezawodnej i skalowalnej sieci po niższych kosztach.

  • 1455878707049

   Router Cisco 4451-X Integrated Services Router Nowość

   • Architektura wielordzeniowego procesora z oprogramowaniem Cisco IOS-XE dostosowuje się dynamicznie do zmiennych potrzeb środowiska oddziału firmy
   • Przekazywanie pakietów z szybkością gigabitową dzięki osobnej warstwie sterowania, danych i usług oraz usługom wykrywającym aplikacje
   • Macierzyste usługi obejmują między innymi przyspieszenie szyfrowania, zaporę, wgląd w aplikacje i optymalizację działania sieci WAN
   • Wydajność i usługi można rozbudowywać za opłatą uzależnioną od rozwoju, wprowadzając w ten sposób pojedynczą standardową platformę
   • Modułowa konstrukcja o rozmiarze 2 jednostek wysokości (RU)
  • 1459251878254

   Router 3900 Series Integrated Services Router

   • Skalowalne, interaktywne usługi multimedialne, takie jak teleobecność
   • Rozwiązanie idealne w przypadku zaawansowanych wdrożeń w oddziałach firm, w których wymagane jest zapewnianie ciągłości biznesowej i możliwości współpracy
   • Płyta główna z możliwością rozbudowy/modernizacji na miejscu oraz wydajność połączeń sieci WAN sięgająca 350 Mb/s
   • Modułowa konstrukcja o rozmiarze 3 jednostek wysokości (RU)
  • 1459252602146

   Router Cisco Cloud Services Router 1000V Series

   • Elastyczny format wirtualny przeznaczony do hostowanych przez usługodawców chmur z obsługą wielu dzierżawców
   • Pełna, izolowana na poziomie narzędzia hypervisor instancja routera wielousługowego dla każdego dzierżawcy
   • Wykorzystuje usługi sieciowe klasy korporacyjnej oprogramowania Cisco IOS
   • Zgodność funkcji i działania z routerami Cisco ISR i ASR
 • 1459252733471

  Wszystkie produkty do zabezpieczeń

  Architekturalne i systemowe podejście do zabezpieczeń umożliwia zmniejszenie kosztów i złożoności środowiska.

  • 1455878707781

   Platforma Cisco Identity Services Engine

   • Doskonale zabezpieczony dostęp z identyfikacją kontekstową i spójnym zarządzaniem zasadami
   • Większa efektywność pracy dzięki samoobsłudze użytkowników końcowych
   • Dostęp w jednym okienku do funkcji sterowania zasadami bazującymi na użytkownikach, urządzeniach i aplikacjach
  • 12

   Zapora Cisco ASA Next-Generation Firewall

   • Połączenie stanowej inspekcji pakietów i ochrony następnej generacji w kompleksowym rozwiązaniu zabezpieczającym
   • Skalowalność w celu spełniania szerokiej gamy wymagań pod względem wydajności i kosztów
   • Opcje szybkiego i łatwego dodawania kolejnych usług zabezpieczeń
   • Uruchamianie wielu usług zabezpieczeń jednocześnie bez obniżania wydajności
  • 1455893447264

   Technologia Cisco Intrusion Prevention System (IPS)

   • Identyfikowanie i blokowanie złośliwego ruchu sieciowego, robaków, wirusów i nadużyć aplikacji
   • Inteligentne wykrywanie zagrożeń i ochrona przed nimi
   • Zapobieganie zagrożeniom dzięki filtrowaniu na podstawie reputacji i globalnej inspekcji
   • Zwiększenie poziomu ciągłości biznesowej i ułatwianie spełniania wymagań dotyczących zgodności z zasadami i przepisami
  • 1455878708223

   Rozwiązania Cisco Web Security

   • Prewencyjne zabezpieczenia, wgląd w aplikacje i kontrola w odniesieniu do wszystkich użytkowników
   • Rozszerzenie ochrony w czasie rzeczywistym i egzekwowanie zasad w odniesieniu do pracowników zdalnych
   • Elastyczne wdrażanie zgodnie z wymaganiami biznesowymi i dotyczącymi sieci
   • Integracja z posiadanymi rozwiązaniami firmy Cisco w celu zmniejszenia złożoności
  • Capture3

   Rozwiązania Cisco Email Security

   • Zwalczanie spamu, wirusów i zagrożeń mieszanych w firmach oraz instytucjach o dowolnej wielkości
   • Egzekwowanie zgodności z zasadami i przepisami oraz ochrona reputacji firmy i jej zasobów
   • Ograniczenie przestojów i uproszczenie administrowania firmowymi systemami pocztowymi
   • Rozwiązanie wdrożone przez ponad 40% największych na świecie firm
 • 1455878708992

  Wszystkie produkty do łączności bezprzewodowej

  Niezawodne sieci bezprzewodowe firmy Cisco o kluczowym znaczeniu składają się na infrastrukturę przyspieszającą innowacyjność na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw.

  • 1455893448285

   Punkty dostępowe

   • Szerszy, niezawodny zasięg łączności bezprzewodowej 802.11ac i 802.11n
   • Większa przepustowość w przypadku urządzeń zgodnych ze standardem 802.11a/g/n/ac przy użyciu technologii ClientLink 3.0
   • Skalowalne przesyłanie wideo w sieci bezprzewodowej dzięki technologii VideoStream
   • Identyfikowanie i neutralizowanie zakłóceń radiowych dzięki technologii CleanAir
  • 1455893448490

   Kontrolery sieci bezprzewodowych

   • Centralizacja obsługi administracyjnej w celu konfiguracji zasad dostępu bezprzewodowego, zarządzania i ustawień zabezpieczeń w dowolnej chwili
   • Mniejsze wydatki operacyjne dzięki uproszczeniu wdrożeń i eksploatacji sieci oraz zarządzania nią
   • Wgląd w informacje o sieci i elastyczna skalowalność doskonale zabezpieczonych sieci bezprzewodowych dla firm o każdej wielkości
  • 1455893448973

   Platforma Mobility Services Engine

   • Rozwiązanie Connected Mobile Experiences umożliwia świadczenie innowacyjnych usług bazujących na lokalizacji oraz usprawnienie procesów biznesowych
   • Zwiększenie wydajności technologii Cisco CleanAir
   • Obsługa ulepszonych zabezpieczeń sieci bezprzewodowej przy użyciu usług zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do sieci bezprzewodowej
   • Wykrywanie obecności i śledzenie nieautoryzowanych urządzeń, źródeł zakłóceń, klientów Wi-Fi, smartfonów oraz etykiet RFID przy użyciu usług lokalizacji
 • 1455878709594

  Zarządzanie chmurą i systemami

  Uproszczenie zarządzania siecią, szybsze wdrażanie usług i większy komfort użytkowników po niższych kosztach operacyjnych.

  • 1455878709252

   Infrastruktura Cisco Prime Infrastructure Nowość

   • Umożliwia zintegrowane zarządzanie cyklem eksploatacji urządzeń dających dostęp do sieci przewodowych i bezprzewodowych w środowiskach kampusowych i w oddziałach firm
   • Zapewnia wgląd w aplikacje i umożliwia rozwiązywanie problemów w skali całej sieci
   • Przyspiesza wdrażanie nowych urządzeń i usług sieciowych
   • Zapewnia wszechstronny wgląd w informacje o użytkownikach, dotyczących ich zasadach, ich urządzeniach oraz aplikacjach
  • 1455893449847

   Moduł Cisco Prime Network Analysis Module

   • Oferuje analizę aplikacji i wydajności sieci
   • Zwiększa wydajność operacyjną dzięki możliwości zdalnego, zaawansowanego rozwiązywania problemów
   • Zapewnia wgląd w informacje o technologiach nakładkowych, takich jak CAPWAP i Cisco TrustSec
   • Eliminuje konieczność przesyłania dużych ilości danych za pośrednictwem łączy sieci WAN do ośrodka centralnego
  • 1455893450000

   Rozwiązanie Cisco Prime Collaboration

   • Upraszcza zarządzanie platformą Cisco Unified Communications i narzędziami do współpracy wirtualnej
   • Pomaga w zapewnianiu wysokiej jakości usług, minimalizacji przestojów systemu i terminowym rozwiązywaniu problemów
   • Przyspiesza wdrażanie w ośrodkach i zmniejsza wymagania czasowe oraz zakres wiedzy potrzebnej do zarządzania zmianami w sieci
   • Zmniejsza całkowity koszt posiadania dzięki zautomatyzowanym procesom i narzędziom do obsługi administracyjnej, zapewniania jakości, badania trendów i analizy
 • 1455878710322

  Wszystkie produkty do optymalizacji działania sieci WAN

  Szybsze działanie aplikacji za pośrednictwem sieć WAN, konsolidacja infrastruktury w oddziałach firmy i większe możliwości usług w chmurze.