Centrum Danych i Wirtualizacja

Produkty do ujednoliconego centrum danych

Featured Products

 • categories_unifiedComputing_100x80

  Rozwiązanie Unified Computing System

  Rozwiązanie firmy Cisco umożliwia skalowanie świadczenia usług i uproszczenie wymagań dotyczących konfiguracji, zasilania, chłodzenia i okablowania centrów danych oraz zarządzania nimi.

  • ucs_b_1

   Serwery Cisco UCS B-Series Blade Server

   • Wzrost wydajności, elastyczności i skalowalności w przypadku zwirtualizowanych i niezwirtualizowanych aplikacji
   • Szybsze wdrażanie aplikacji i zarządzanie łącznością zgodnie z potrzebami
   • Możliwość dostosowania pojemności pamięci i przepustowości wejść/wyjść do każdych potrzeb
   • Mniejsza liczba kart sieciowych, kabli i przełączników warstwy dostępowej wymaganych do obsługi łączności w sieciach LAN i SAN
  • ucs_5100_2

   Obudowa chassis Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis

   • Obsługa do 8 (połowa szerokości) lub 4 (pełna szerokość) serwerów Cisco UCS B-Series Blade Server
   • Szybsze wdrażanie dzięki technologii Unified Fabric i urządzeń rozszerzających strukturę dla centrów danych
   • Większa gęstość dzięki mniejszym rozmiarom urządzeń i ograniczeniu zajmowanej powierzchni
   • Mniejsza liczba składników fizycznych, eliminacja osobnego zarządzania poszczególnymi funkcjami i zwiększenie wydajności centrum danych
  • ucs_manager_4

   Rozwiązanie Cisco UCS Manager

   • Zarządzanie serwerami rozwiązania Cisco UCS umieszczonymi w wielu obudowach chassis dla sprzętów kasetowych i stelażach jako jedną jednostką logiczną o wysokiej dostępności
   • Zapewnianie wglądu w informacje i kontroli nad rozwiązaniem UCS na potrzeby partnerów w ekosystemie zarządzania przy użyciu kompleksowego interfejsu API XML
   • Automatyzowanie i upraszczanie obsługi administracyjnej oraz konserwacji infrastruktury w celu uzyskania czasu na strategiczne inicjatywy
   • Większa wydajność i elastyczność środowiska IT dzięki zautomatyzowanej, programowalnej infrastrukturze
   • Automatyzacja opartej na zasadach obsługi nadzoru nad jakością usług i zapewniania zgodności z zasadami zabezpieczeń dzięki profilom i szablonom usług w rozwiązaniu UCS Manager
  • ucs_central_5

   Oprogramowanie Cisco UCS Central

   • Prostsze zarządzanie wieloma domenami rozwiązania Cisco UCS w różnych centrach danych i lokalizacjach geograficznych przy użyciu globalnych szablonów i zasad
   • Scentralizowane podsumowanie błędów przyspieszające rozwiązywanie problemów i zwiększające niezawodność
   • Większa wydajność środowiska IT dzięki scentralizowanej inwentaryzacji i zautomatyzowanym, opartym na zasadach uaktualnieniom oprogramowania firmware
   • Oprogramowanie to wykorzystuje ten sam interfejs co UCS Manager i umożliwia zachowanie kontroli dostępu na podstawie ról (role-based access control, RBAC) na poziomie oprogramowania UCS Manager i UCS Central
  • cloupia_6

   Rozwiązanie Cisco Cloupia

   • Ujednolica zarządzanie w warstwie obliczeniowej, sieciowej, pamięci masowej i wirtualizacji
   • Umożliwia wszechstronne zarządzanie zasobami fizycznymi i wirtualnymi
   • Zwiększa efektywność środowiska IT
   • Zapewnia działowi IT elastyczność niezbędną do adaptacji do zmiennych wymagań biznesowych
  • ucs_6200_7

   Urządzenia Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnect

   • Obsługa bezstratnych, maksymalnie wykorzystujących przepustowość połączeń 10 GE i protokół FCoE (Fibre Channel over Ethernet) z macierzystą łącznością Fibre Channel w sieci SAN
   • Ponad dwukrotnie większa liczba portów w porównaniu z poprzednią generacją oraz uniwersalne łączenie portów
   • Eliminowanie przeszkód związanych z wdrażaniem środowisk zwirtualizowanych dla centrów danych
   • Zapewnianie połączenia jednym przewodem na potrzeby sieci LAN i SAN oraz ujednoliconego zarządzania, łącznie z serwerami stelażowymi
   • Obsługa macierzystego podziału na strefy pamięci masowej oraz podłączonej bezpośrednio pamięci masowej
  • nexus_fab_9

   Urządzenia Cisco Nexus Fabric Extender do serwerów stelażowych UCS Rack Server

   • Bezproblemowe dołączanie serwerów stelażowych UCS do domeny oprogramowania UCS Manager z serwerami kasetowymi UCS
   • Łączenie serwerów stelażowych z urządzeniami Fabric Interconnect rozwiązania UCS jednym przewodem na potrzeby obsługi wejść i wyjść oraz zarządzania
   • Zintegrowana łączność z serwerami kasetowymi na potrzeby sieci LAN i SAN oraz zarządzania przy użyciu tego samego sprzętu
   • Wdrażanie odpowiednich serwerów i proste zarządzanie dzięki integracji z urządzeniami Fabric Interconnect rozwiązania UCS i oprogramowaniem UCS Manager
  • ucs_1200_10

   Karty interfejsu wirtualnego Cisco UCS 1200 Series VIC

   • Zapewnianie nawet 80 Gb/s zagregowanej przepustowości serwera
   • Architektura z jednorazową instalacją kabli upraszczająca infrastrukturę sieciową i obniżająca koszty
   • Usprawnienie zarządzania maszynami wirtualnymi i wglądu w informacje o nich przy użyciu technologii rozszerzającej strukturę o maszyny wirtualne (VM-FEX)
   • Dostępne do zarówno kasetowych, jak i stelażowych serwerów firmy Cisco
  • ucs_1240_11

   Karty interfejsu wirtualnego B-Series Blade Server VIC

   • Zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania dzięki konsolidacji kart sieciowych, kart HBA, kabli, przełączników i serwerów fizycznych
   • Redukcja infrastruktury sieciowej przy użyciu technologii rozszerzającej strukturę o maszyny wirtualne (VM-FEX)
   • Spójność zasad dotyczących wejść i wyjść oraz wgląd w informacje umożliwiający mobilność obciążeń
   • Łatwiejsza integracja narzędzia hypervisor i oprogramowania Cisco UCS Manager
  • ucs_1200_10

   Karty interfejsu wirtualnego C-Series Blade Server VIC

   • Zapewnianie nawet 20 Gb/s przepustowości zagregowanej w urządzeniach o rozmiarach zoptymalizowanych pod kątem serwerów stelażowych
   • Obniżenie całkowitego kosztu posiadania dzięki konsolidacji kart sieciowych, kart HBA i innych urządzeń
   • Redukcja infrastruktury sieciowej przy użyciu technologii rozszerzającej strukturę o maszyny wirtualne (VM-FEX) Tryb wirtualny
   • Spójność zasad dotyczących wejść i wyjść oraz wgląd w informacje umożliwiający mobilność obciążeń
   • Możliwość integracji z domenami oprogramowania UCS Manager
  • grid_k2_bracket

   Procesory graficzne (GPU)

   • Większa wydajność dzięki przeniesieniu zadań wymagających wysokiej mocy obliczeniowej na procesor GPU
   • Wykorzystanie potencjału przetwarzania równoległego w aplikacjach
   • Lepsza wydajność graficzna w środowiskach komputerów zwirtualizowanych
   • Efektywniejsza praca użytkowników dzięki szybciej działającym i bardziej elastycznym aplikacjom biznesowym
  • ucs_e_14

   Serwery UCS E-Series

   • Urządzenia o pojedynczej i podwójnej szerokości instalowane w obudowach chassis Cisco ISR G2
   • Kompaktowe serwery klasy centrum danych z procesorami z serii Intel® Xeon® E3 oraz E5-2400
   • Zarządzanie sprzętami kasetowymi przy użyciu kontrolera Integrated Management Controller oraz spójne zarządzanie w przypadku autonomicznych produktów Cisco UCS C-Series
   • Sprzęt gotowy do obsługi wirtualizacji z użyciem technologii Microsoft Hyper-V, VMware vSphere i Citrix Xen Server
   • Możliwość lokalnego hostowania aplikacji w środowiskach fizycznych lub wirtualnych w zależności od potrzeb biznesowych
 • nexus_family_dc

  Przełączanie w centrach danych

  Większa sprawność działania, uproszczenie operacji i ochrona inwestycji dzięki elastycznej architekturze technologii przełączania dla centrów danych.

  • product_small

   Przełączniki Cisco Nexus 9000 Series

   • Fundament funkcji przełączania w infrastrukturze Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)
   • Obsługa wydajności przełączania do 1,92 Tb na gniazdo
   • Obsługa łączności 1, 10 i 40 Gigabit Ethernet o wysokiej gęstości połączeń oraz gotowość do obsługi łączności 100 GE
   • Działa w standardowym systemie Cisco NX-OS, a także w trybie ACI
   • Pełna obsługa mostów, routerów i bramek wirtualnej rozszerzalnej sieci lokalnej (VXLAN)
  • 7000_family_100x80

   Przełączniki Cisco Nexus 7000 Series Switch

   • Oferują największą wydajność przełączania — do 1,3 Tb na gniazdo, ponad 83 Tb na obudowę chassis
   • Duża skalowalność łączności w sieciach 1, 10, 40 i 100 Gigabit Ethernet
   • Najwszechstronniejszy w branży zestaw funkcji centrum danych
   • Zaawansowane usługi, wysoka dostępność, niepowodujące przestojów uaktualnianie ISSU (In-Service Software Upgrade)
   • Idealne do zapewniania dostępu do centrum danych, agregacji i wdrożeń sieci szkieletowych
  • nx5000

   Przełączniki Cisco Nexus 6000 Series

   • Rozwiązanie o wysokiej gęstości połączeń 10 GE i 40 GE w kompaktowym rozmiarze urządzenia 4U
   • Zaawansowane, zintegrowane funkcje warstwy 2 i 3 z zachowaniem przepustowości linii i niskim poziomem opóźnień
   • Większa efektywność operacyjna dzięki obsłudze architektury Cisco Fabric Extender (FEX) i zestawowi narzędzi do wszechstronnych analiz
   • Obsługa protokołu Fibre Channel over Ethernet (FCoE) w sieciach 40 GE umożliwiająca integrację sieci LAN i SAN
   • Rozwiązanie idealne do wdrożeń rozwiązań dostępowych o wysokiej gęstości połączeń na ograniczonej przestrzeni
  • nexus3000_100x80

   Przełączniki Cisco Nexus 3000 Series

   • Elastyczny i wydajny przełącznik Top of the Rack (ToR)
   • Oferuje funkcje Cisco Algo Boost oraz wyjątkowo niski poziom opóźnień, umożliwia wgląd w informacje i zapewnia kontrolę
   • Upraszcza zarządzanie przy użyciu skryptów Python, funkcji Embedded Event Manager (EEM) oraz narzędzi opartych na języku XML
   • Zwiększa sprawność działania firmy jako wszechstronne rozwiązanie do sieci definiowanych programowo (SDN) z obsługą protokołu OpenFlow i zestawu Cisco OnePK
  • nexus2000_100x80

   Przełączniki Cisco Nexus 2000 Series

   • Łączność z serwerami na poziomie 100 MB, 1 GE i 10 GE i wysyłanie danych z szybkością 10 GE i 40 GE
   • Optymalizacja przestrzeni pod kątem topologii ToR (Top of the Rack)
   • Obniżenie kosztów okablowania centrów danych i zmniejszenie obszaru niezbędnego do okablowania dzięki optymalizacji połączeń między stelażami
   • Rozszerzenie obsługi na serwery kasetowe partnerów, takich jak HP i Fujitsu
 • dc

  Automatyzacja centrów danych i zarządzanie nimi

  Większa wydajność dzięki produktom automatyzującym działanie infrastruktury IT pozwala zaoszczędzić czas oraz uzyskać doskonały wgląd w informacje i lepszą kontrolę nad operacjami.

  • sub_categories_UCSManager_100x80

   Rozwiązanie Cisco UCS Manager

   • Zarządzanie serwerami Cisco UCS umieszczonymi w wielu obudowach chassis dla sprzętów kasetowych i stelażach jako jedną jednostką
   • Szczegółowy wgląd w informacje i kontrola nad systemem UCS za pomocą narzędzi systemowych wyższego poziomu
   • Uproszczenie udostępniania zasobów infrastruktury i skupienie wysiłków na strategii zamiast na konserwacji
   • Większa wydajność sfery IT i sprawność działania dzięki programowalnej infrastrukturze
 • mds_9700_100x80

  Sieci pamięci masowych

  Rozwiązania Cisco MDS wyznaczają nowy punkt odniesienia dla sieci pamięci masowych o największej wydajności, niezawodności i elastyczności architektury.

 • vni_100x80

  Sieci wirtualne

  Rozbudowa sieci w centrum danych o technologię analizy wirtualizacji firmy Cisco zapewnia dobrze zabezpieczone usługi z obsługą wielu dzierżawców.

  • nexus_1000v_4

   Bramka Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Switch

   • Integracja z technologią Cisco Nexus 1000V vPath i obsługa różnych narzędzi hypervisor ze względu na dostępność przełącznika Cisco Nexus 1000V na wielu narzędziach hypervisor
   • Najlepsza w tej klasie, efektywna, szybka i oparta na strefach architektura do skalowania poziomego
   • Egzekwowanie zgodności z zasadami zabezpieczeń i wgląd w informacje na poziomie maszyny wirtualnej z uwzględnieniem mobilności maszyn wirtualnych
   • Logiczne izolowanie aplikacji w wirtualnych centrach danych i środowiskach z obsługą wielu dzierżawców
   • Łatwe wdrażania i spójne środowisko operacyjne (z podziałem obszarów obowiązków między administratorami zabezpieczeń i administratorami serwerów)
 • categories_applicationNetworking_100x80

  Application Networking Services

  Protect critical applications, infrastructure, and data while increasing application availability and reducing costs.

  • nam_100x80

   Network Analysis Module (NAM) Products

   • Improves delivery of business-critical applications
   • Provides increased network traffic visibility and enhanced analytics
   • Improves service with granular traffic analysis and performance metrics
   • Helps you implement comprehensive voice analytics and packet captures