Współpraca

Nie wszystko ma ekran dotykowy

Poznaj nasze nowe narzędzia do współpracy i zobacz, jak obsługa dotykowa ułatwia wykonywanie wszystkich zadań. (0:34 min)

Współpraca umożliwia niezwykłe osiągnięcia. Rozszerz możliwości współpracy, wdrażając technologię, która zwiększa zaangażowanie i innowacyjność użytkowników przebywających w dowolnym miejscu i korzystających z dowolnego urządzenia.

1396953718427

Wideo

Funkcje wideo nadają ludziom główną rolę w procesie współpracy. Użytkownicy zyskują w ten sposób nowe sposoby przekształcania działalności, przyspieszania innowacyjności i osiągania lepszych wyników mniejszymi środkami. Jest to interakcja nowej generacji, w ramach której wszyscy użytkownicy przebywający w dowolnym miejscu mogą kontaktować się twarzą w twarz i skuteczniej współpracować.

1415775886864

Rozwiązania do współpracy w chmurze i hybrydowe

Zwiększ wartość dotychczasowych inwestycji w rozwiązania do współpracy. Otwarte rozwiązania Cisco współdziałają z istniejącą infrastrukturą i umożliwiają korzystanie z nowych usług w chmurze. Mamy szeroką ofertę rozwiązań Cisco Cloud, rozwiązań w chmurze prywatnej, a także usług w chmurze Cisco Powered oferowanych przez certyfikowanych Partnerów.

1417682119147

Rozwiązania do współpracy dla firm średniej wielkości

W rozwijających się firmach, które dysponują ograniczonymi zasobami, skuteczna współpraca może być skomplikowana. Upraszczają ją nasze rozwiązania do współpracy przystosowane do różnych wielkości i budżetów firm. Rozwiązania te zwiększają zaangażowanie pracowników i zadowolenie klientów, zmniejszają koszty oraz sprzyjają innowacyjności i rozwojowi.

1417682418442

Współpraca mobilna

Współpraca łączy wiele osób przebywających w różnych miejscach. Dzięki naszym rozwiązaniom można pracować w trybie ciągłym przy użyciu różnych platform i urządzeń, korzystając z wiadomości błyskawicznych, udostępniania ekranu, konferencji internetowych i wideo, a także udostępniania środowiska pracy — zarówno na miejscu, jak i w chmurze.

Wymagania biznesowe

Poznaj zastosowania technologii współpracy związane z kluczowymi celami biznesowymi.

Raporty i analizy wdrożeń

Poznaj opinie specjalistów i klientów na temat zalet technologii do współpracy.

Obserwuj nas