Zespół Zarządzający Cisco Poland

Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny

Dariusz Fabiszewski

Dariusz Fabiszewski jest Dyrektorem Generalnym Cisco Systems Poland od marca 2011 roku. Wcześniej pracował w międzynarodowej firmie doradczej Ernst & Young jako kierownik i ekspert w grupie doradztwa informatycznego w Dziale Doradztwa Biznesowego. W latach 2003-2009 był Dyrektorem Generalnym w firmie IBM Polska. Wcześniej pracował jako Dyrektor Zarządzający w Fujitsu Siemens Computers, gdzie był odpowiedzialny za region obejmujący Polskę, Czechy, Rosję oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. W latach 1998-99 był Dyrektorem Zarządzającym w Siemens Business Services and Information & Communications Products w Polsce.

Dariusz Fabiszewski jest wykwalifikowanym liderem biznesowym z bogatym doświadczeniem w obszarze sprzedaży i zarządzania oraz posiada szereg udokumentowanych sukcesów w tych dziedzinach.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Telekomunikacja. Ukończył również szkolenie menedżerskie Executive Business Education w Babson College (Boston, 1997).


Piotr Skirski, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych na rynek Public

Pracuje dla Cisco Systems Polska od 1999 roku. Jest odpowiedzialny za kluczowe obszary wzrostu dla Cisco w Polsce oraz zespół obsługujący sektor publiczny. Przez lata związany z działem sprzedaży, odpowiadając za budowę strategii oraz zespół współpracujący z rynkiem samorządowym i edukacyjnym w Polsce. Tworzył politykę współpracy z firmami doradczymi w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. Odpowiadał za strategię sprzedaży oraz zespół obsługujący sektory: publiczny, finansowy, energetyczny, paliwowy, kolejowy oraz projekty regionalnych sieci szerokopasmowych i regionalnych chmur edukacyjnych.

Interesuje się wpływem innowacyjnych rozwiązań na zrównoważony rozwój społeczności lokalnych i edukacji, a także wykorzystaniem potencjału Internetu Wszechrzeczy do zmiany jakości życia i zwiększenia efektywności gospodarki.

Był przewodniczącym komitetu w ramach FTTH Conference 2015 i FTTH Council Europe.

Piotr Skirski jest absolwentem Wydziału Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej.


Marcin Chudak, Dyrektor ds. Sprzedaży na Rynek Commercial

Marcin Chudak jest związany z Cisco Systems Poland od 2006 roku, w sierpniu 2012 roku objął funkcję Dyrektora ds. Współpracy z Partnerami Handlowymi. Jest odpowiedzialny za tworzenie polityki rozwoju, zarządzanie relacjami partnerskimi w Cisco Systems, rozwój programów partnerskich, a także szkolenia i certyfikację nowych firm. Jednocześnie zarządza sprzedażą do Klientów z sektora komercyjnego.

W latach 2003-2006 pracował w SAP Polska, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie i sprzedaż dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Wcześniej związany z firmami Hewlett-Packard, Comfort Meridian Polska, Digital Equipment oraz Compaq Computer. W swojej pracy zawodowej był zaangażowany w liczne projekty o wielofunkcyjnym charakterze, posiada bogate doświadczenie z zakresu sprzedaży oraz rozwoju biznesowego w ramach branży IT.

Marcin Chudak jest absolwentem Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a także posiada tytuł MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.


Agnieszka Jabłońska, Dyrektor Kanału ds. Sprzedaży

Agnieszka Jabłońska

Agnieszka Jabłońska w lutym 2015r. objęła stanowisko Dyrektora Kanału ds. Sprzedaży. W Cisco od 1999 r., wcześniej na stanowisku Menadżera ds. Dystrybucji do Małych i Średnich Przedsiębiorstw była odpowiedzialna za tworzenie i koordynację strategii firmy w zakresie dystrybucji oraz zespół obsługujący klientów z obszaru sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W Cisco Systems Poland odpowiedzialna była także za szeroko rozumianą politykę rozwoju i zarządzanie relacjami w kanale partnerskim, w tym, wdrażanie w Polsce programu ACE (Accelerate Channels) dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (EMEA).

Związana z branżą informatyczną od 1995 r. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w firmie Internet Technologies Poland, gdzie odpowiadała za kontakty z klientami oraz wsparcie sprzedaży. Później pracowała w Carlberg & Son Electronic jako Menadżer ds. Logistyki i Zakupów będąc odpowiedzialna za rozwój i wdrażanie polityki ds. logistyki i zakupów, negocjowanie umów z dostawcami oraz nadzorowanie działań z zakresu obsługi klientów.

Agnieszka Jabłońska posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, w tym tytuł MBA Strategic Management Oxford Brookes University. Wolne chwile przeznacza na podróże i sport. Wśród jej ulubionych dyscyplin wymienia jogę, pływanie, nurkowanie oraz narciarstwo.


Grzegorz Dobrowolski, Dyrektor ds. Sprzedaży Rozwiązań Data Center & Virtualization

W Cisco od 1999 roku. Odpowiedzialny za rozwój oraz sprzedaż rozwiązań Data Center oraz Wirtualizacja polskiego oddziału Cisco Systems. Wcześniej pracownik firmy Ericsson Polska, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Centrum Informatycznego SGGW. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze IT. Jest specjalistą z zakresu rozwiązań infrastruktury komunikacyjnej, infrastruktury Data Center oraz rozwiązań dla wirtualizacji.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Programu Executive MBA prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois.


Łukasz Bromirski, Dyrektor Techniczny

Łukasz Bromirski jest związany z Cisco od 2005 roku. Karierę w firmie rozpoczynał jako inżynier wspierający Partnerów Cisco (Channel System Engineer), następnie pełnił funkcję Dyrektora Technicznego Działu Wsparcia Partnerów oraz Operatorów Telekomunikacyjnych. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Dyrektora ds. Projektów Strategicznych na rynek Enterprise. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Technicznego.

Łukasz Bromirski jest związany z branżą ICT od 1997 roku. Przed dołączeniem do Cisco Systems Poland przez trzy lata pracował w firmie Tech Data Polska jako konsultant wspierający projekty oparte o szerokie portfolio rozwiązań sieciowych, przez ponad dwa i pół roku w Dziale Telekomunikacji firmy Agora S.A., oraz przez dwa lata jako programista i administrator sieci w firmie PPW Protechnika Systemy S.A.

Prowadzi z ramienia Cisco współpracę z czołowymi uczelniami wyższymi w Polsce, pomagając promować edukację w obszarze nowych technologii w ramach Akademii Cisco. Kieruje klubem CCIE Polska - płaszczyzną wymiany poglądów na tematy technologiczne, dotyczące takich zagadnień jak np. rozwój sieci szerokopasmowej. Współtwórca konferencji PLNOG, zrzeszającej operatorów telekomunikacyjnych z Polski.


Artur Czerwiński, Dyrektor ds. Cyfryzacji

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Z firmą Cisco związany od 1998. Początkowo na rynku polskim odpowiedzialny za technologiczną współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi. Od 2002 roku rozwijał pozycję Cisco na rynkach Środkowej i Wschodniej Europy pełniąc funkcję dyr. technicznego na tym obszarze. Od 2008 zarządzał zespołem wysokiej klasy konsultantów technologicznych odpowiedzialnych za najbardziej zaawansowane projekty na terytorium Rosji, CEE i Bliskiego Wschodu. W 2011 przejął odpowiedzialność za rozwój na rynku polskim zaawansowanych technologii komunikacyjnych określanych mianem Unified Communications, a w 2014 za rozwiązania Enterprise Networking obejmujące routing, przełączniki oraz sieci bezprzewodowe. Od 2016 roku zajmuje się obszarem Internetu Rzeczy (IoT).


Anna Janas, Dyrektor ds. Marketingu

Anna Janas, związana z Cisco Systems Poland od 2010 roku, w sierpniu 2012 roku objęła funkcję Dyrektora ds. Marketingu. Odpowiada za tworzenie i nadzorowanie polityki firmy w zakresie marketingu, ustalania celów, wdrażania i kontroli wykonania planów marketingowych wspierających poszczególne architektury oraz sprzedaż produktów Cisco Systems.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu kampanii marketingowych dla branży technologicznej. Wcześniej związana z firmami MiTAC, iiyama czy Tandberg, gdzie była odpowiedzialna m.in. za wdrażanie planów marketingowych na region Europy Środkowo-Wschodniej oraz działania marketingowe towarzyszące wdrażaniu nowych produktów zgodnie z potrzebami lokalnych rynków.

Anna Janas jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytutu Nauk Politycznych w Strasburgu. Ukończyła także studia Charted Institute of Marketing (CIM) w ramach Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.


Katarzyna Nałęcz, Dyrektor ds. Personalnych

Katarzyna Nałęcz z Cisco Systems związana jest od 2005 roku. Przez wiele lat zajmowała się rekrutacją na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, od 2012 roku jest Dyrektorem ds. Personalnych i odpowiada za wsparcie biznesu w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Koordynując działania zespołów HR w Warszawie i Krakowie, zapewnia spójność polityki personalnej ze strategicznymi celami organizacji. W szczególności odpowiada za implementację i zarządzanie procesami ocen pracowniczych i rozwoju talentów, szkolenia, zaangażowanie pracowników oraz obszar wynagrodzeń i benefitów.

Jest absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz liczne szkolenia z zakresu Human Resources i sprzedaży.


Dyrektor ds. Projektów Strategicznych na rynek Enterprise – W TRAKCIE REKRUTACJI