Tjenesteleverandør

Produkter for tjenesteleverandører

Den åpne nettverksarkitekturen for tjenesteleverandører kombinerer forretningsfordelene ved å utvikle SDN, NFV og avanserte orkestreringsmuligheter og programstyrte interaksjoner mellom disse komplementære Cisco-plattformene:

Den åpne nettverksarkitekturen for tjenesteleverandører inkluderer følgende portefølje av innovative produkter og løsninger.

Produkter for nettverksinfrastruktur

Evolved Programmable Network-infrastrukturen består av fysiske og virtuelle databehandlings-, nettverks- og lagringselementer som samordner tjenestelevering over fast og mobil tilgang, i ytterkant, kjerne, optisk transport og datasenterinfrastruktur.

Evolved Services Platform (ESP)

Gir fleksible, åpne og avanserte moduler for tjenesteorkestrering og administrert programvare for å gjøre det enklere for deg å akselerere leveringen av nettskybaserte tjenester.

Infrastrukturprogramvare for tjenesteleverandører

Lær om programvaren vår for modellering, utforming og analysering av IP-/MPLS-nettverk med flere leverandører.

Produkter for mobilt internett

Imøtekom kundenes behov for mobile internett-tjenester. Produktene våre gir nettverket ditt mer rekkevidde og intelligens. Og du kan opprette tjenester raskere enn noensinne ved å utnytte en virtualisert kjerneinfrastruktur.

Videoprodukter

Opprett nye synkroniserte videodrevede opplevelser på tvers av enheter som er mer visuelle, sosiale og interaktive.

Svitsjer for datasenter

Bygg et datasenternettverk basert på svitsjer som fremmer skalerbar infrastruktur, driftskontinuitet og transportfleksibilitet.

Løsninger for nettskyleverandører

Optimaliser datasenter- og nettverksdriften med Ciscos løsninger for nettsky- og systemadministrasjon.