Broadband_Ac-_XE_Release_3STmTmBOOKMOBIu;($!',2 7( ̲@fBDFH JLNPR9T V7XIZ\"u^(7`-b3d8f>rhDjIlO&nT<pZraRtgvnpxt zz>|~uYK<G:f/3+] 1s#(r-38>[CIOU[YagmtrzU\%+Mbq#۪Noj R &-P28#=CHNmSQX ^"d$i&o4(u*{,p.0]24v68!:<> @}BĶDFHվJۛL_NP/RTV XZ"\ 4^`b=d$_f)h/5j4l;0nA4pFrLtRvXx^zd|j~pu{]iKNýɜ'4{Iu %,O2|8@nFLRzWL\FagYlrNx~2tvRz,]#_^w 0 e!M'.s4:?EL` R"X$_d&e(k*q,wq.}K0A2468:<>@iB'DNFYHJϦL1NۨPRTVX^Z\S^` !bNdf,h"j(<l. n3p9@r?3tEKvKOxQzV|\~biot{kSs IŜ7э%ܽaO [#J(.q4;AMFLRW^cj,px<}I2&ḱY!W . @  [ # )` / 4&" 9$ ?J& Ef( Jd* PF, VR. \0 c2 i4 n;6 sO8 x: ~< u> @ B XD F H J L N @P R T V VX ўZ \ e^ ` 3b d f ?h j el n xp r t !v &x ,z 3&| 9h~ ? F L R% X% ^ c j2 o u {7  8    E P ‚ 6 $ ؆  4  % ,   5 " ( . 4 ; A G L: Q| V [ ` f mA tI {}  O E  ^ O f Ȝ W  1 : X g  R " "$ )v& /( 6-* <, AJ. GW0 M2 TV4 Y6 `38 f\: lC< lD> m`@ B ND SDF mH ,J L 8N P R TVlX̔Z1`\JL^}`bldfhjLlpnppq(r$t!>MOBIYx Q "P6879 EXTH dCisco Systems, Inc.,2 @@@  c Broadband Access Aggregation and DSL Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3S
Chapter 1.reparingorroadbandccessggregationindFeaturenmgf/o> ׂׅ8742Ѕrequisitesʆ?????߃߆׋d70055Restric׊7113onbout璟k71iVirtual=IXrfa7׍אω4297figur;Enham9ScalabilityϓϓϘ0752ʅ"Subi7דז_670lemplate0mpSithW ǗǚO850Benefi`__ye?O79Howo\eOOOOOO5082a:9106?gדדדקW91621erifyqOOOK/GGwǩDZ0963''xaX?wwwwwww/9674)O0974ϺׇGG?10149yThǠqgЄ7׸w'W'0328QAddiXRefx'ǾLJ1348!'''''696Chap 2.ovidQPtocolpport߿߿߹PPPoEӼؾǿ1197ZFin'b28پhrequisitnWWWWWWǽǽǽǗW215stric??????861Onbout///C77GGb940Q,pecificCDnbwww3039qnehHtl𿷿GGG1140VLAN ''227JutosensATMVC7''34BBen@XϹϺ?_P63YMACroAﻟ13782fhoable//4G׿ױWI839AHowoe7774006Iˮѿ׼ǼǼǼǼ5605IEnȱranxĿ6422gi@侯ckquote> ssigningPPoEroQonTMVCangedrWithin
egatedrefixindings
wr>onfigurationxamplesorHCPJIPv6roadband!962:nablheerfccountStart 0Popessage//,6660:wr)aAl@zfromLxlool8AddiaReferenc/,26191(Featurenm77231444 >Chapter 5.`oviʀPtocoluppo6ggr9XPPPvXATMssx3427SLJǘK451QXrequisit4w4945Restric'77ǢǢǑ539!_nboutבבבבבבבבפgW75aVirtuInfacew859Howo\eOOOOOOOO߯Ϯ951urIETF-CoiantUXcapsul3M `Point-to-J0bw3520aultipGGG036448WWULLCWWW eǒ׽ww8023yǎgw'9502qlwM/496_Yϰ'632: ohwithiftraffic-Sظrarame(gggϾg|772IfTwoҩȂBackAVCǾGg9759lex0UsQVClasG/W'&40073 /ώ^162QgGLc311)O0rSafTeZ7426/(Disabl'oSpeciȐ﹧g??556AddiɽPRexo'߿ߓ1253aFeaturemK*:"OOOOOOOOWW681pC8 6.nectivity\ᠪdidge'# 91Fin‰?>R202zPrquisitŇ11striOϋϋϋϋϋϬ2207Yn
boutrovidingonnectivitysATMҁ0edridgencapsulationverVCs
ρview 0d 14؃TrafficCiSgd/o> ׃׃4327ІBEubinterfaceroup)byangeOO6018DHCPpJ82pportor7732411LeaseimitUnnumberI380BenefitsfnO__//435709(Howofigure64Z%㘿_Ǖ_/.52320wr7ǘgg77978the__//*6539Tbleshootσwߐ碷99067rExampGGGGGG4ʃԑe77174a0//?ߩ߭2741Qcurrentandݰo߰߉랸4'gg77F9762GwǶ7__[80875ddiqalefnce//91عFeatInxmk7wwwwwߺǾ//4687Chap 7.PPoircuit-IaroP//49873!Fin GF98PrquisitԧɆF50033wnb(絟s112DifutweeTM-ZFast Gigabitůrnet-Boadbc!΂orkϾo2DSLorum 2@-71olu'__375AppchaWSih751BenefitsfϘϘϒϒϾGG79909Howoe_''l679WWWWWOOU1810 Remx콟R2392DisplayS9Lo'3148yq?321rp92{BRASIIncludeNAS-PorAttribp׿ggggg380459I;4395///+l
ockquote>Chapter 8.onfiguringPPvEthernetessionimipupport
indFeaturenformatЂgo ׆GE50430ЂWnbout893Benefitsfw燥2196pTrapDŽrǐ55368Howoe554322Specify`aximumumb`oEPnҏerߗߗ6810i׃׃׃׃׃GigabInfaceoOOJ7687HSystem-WidehresholdaramepsǙgW?נ6řExamples Ƞ??????5882448,ߡ904y'''//oo05903_wOתW)2ȭ Addialeferencedz7260171 G65999.__ocPOhrx60(׼׉91綕WW,519orkg1351?!83 EnablǏǭWǼǼǗw2297骗o?WWp331Q7Oi/ϲ?w4506߼߼߼ߡ3368/77ϻ637410QinQ߾߾?892񠇧GGG064i@Pr`quisitWǭ?4qooo41371ASubioo׾o54Broadband-BasedSLAModelaVLANGGG\770Unambous Av/ p8o߽/_22OoﶟoWU7457Verifyuw824777GGǿǿǂ834'anyeywordoowǺǻ770586Ѭwqe
rences
eaturenformation PPPoEinQupportOO9491 >Chapter 11.y-Max-PayloadndWFSLineharacteristicsnhancement
wr>owoonfigurehePPoEghem-IDnd''%10191 ingeatP??ψψψ23397StrippVendor-Specificags''GG83048!TroubleshootATip/OOz1975rationxampor2500ǒǒǗǗǗǔX<S352ώώώɃ/////4324(AddiIalxfereP?Ϟϝ44474nmCwww848608pGlossaryGG0851709 >xph 14.XablRelayiscovery:Service@lecFunJalit77370yFind񊯊ww478Prxquisit85605nbouȋDŽ-4RL2TPved6WWWǷWW79JT߶852LACZTunnelwitchח''GG866WhatIDoex'߼_6683NS (PMultihopode)Respo@ZedADeg7952MonitoW_G?׾ԥ 1Ѽ____ϼ_׿׃y796___WWWWWWW903y i///9BasIXX35JGAǔƄ߬ؿǿǿǿWWW5872o瘖ol71RADIUSubscrib8ProtՎGGGGG8784VPDNǚxps~Ϻo߽p37AAddi(f8nc1275Feat`'཯GG`6 >Chapt`15.' Cor߲SPolicio901Find)'&O߿ooR2pyPrquisitԸg׆ooicw׿׿׃1179estribǿ_gg׼׃986В_nbou8 owi
tch
enefitsfheubscriberervicwiׂ/> GGF6322Aackwardompatibilityolicies߃߇37544Debugmandsvailableo(_ 7709535130HowonfigureOOicyWWWW954770PEningomainreauthorizon aAS''''96 WhatDoext'Wדǔ131C0taADIUSsProy_ϗφ630ʗ'7438߉ߚ/ߝ߂ȝTrou8shooϝo86848DExamp@עww/773aLACA/77ww8561Yߙߙؔߔ߃ǨǬX94:GOO9034VerifyGGCallpeϲϲϲσC467YCorrelUniqueD wpdPessutpuoﶷ߷9714ٙGG??uWWWW997ww׽׻GG1008ooggӰpip--Norma_14369_-ϵFpOOO10228*WW?nticǸ73667___NSO//04281??--Tunnelǽooϸ?OOO_887Whe G'''O05152AddiYRefncoǽǾ/W62ȽPFeat!InmoooGG664Chapt16.AAmprovem8kBroadbIPv6ooo06779FindAϼGG??O@bout߿w937rGGGG7007RADIUS7Ǯ0735ayrequisiteUsAttXu͍oϸ39|Per-Us(VirtuAcs nviron `9174HowEnaווו׽ggg218qSeӆCoun8s!!er߼ߥOOO5615H{'''''8f
ilepos=0001096071 >xample:endingPv6ountersoheccServer
wr>Chapp 17.Ѐ@SessQueueS()PPPoEoVLANsRADIUSъχ,05Fion153RestricdždždždždžǑoo35648nbout////////(9How҃yApplyoSolicyt//d9411::esSA 38nyroᘿϛ_7_21480xComm@s!dDefineA{ߞߞߟOߞ߃787ى Bߙ712837nfigurR ԡяӧj50Verifygggתgg_4@orߤ߇זiߤG50Mϲϲ___SSet2UpmאָﶷGGg909?777_86559//x5ѺϷ''46ȻW18. 802.1PSitѺ廂"trolramϾχ806qo߽ߊx914Prquisit///%50ɿ/,O=98掿׾118099Bentsf?????'WWWUDesign'_____7߽77774744Me籯//517ǵǟOOOOO78ŢPrioritysnkQ208 >nformationboutPPverthernetlient
Chapt20.Smar1lec831Find//oo939iGGυυϮggg7Benefitsf/_ϲE1187ggg243/gBAroupADOelax928TbhootTipW߳'O1966FasedIRemD CircuitpϽϽϽ336867OOO''728ѷ=ic_512z6'B2369??Խwww314w56Ҽ׏GGgggg771erify Matchnd7^8229ǽǾ/Ƿ67WW7058521.onito'ssPsithNMPG׽37(//427Pr8quisit4ww7506Restri???55A?=????www4610)Networknagementotocol81WQuMIB?Ͼ__Z8842aBenefitsfߕ׼936Howo0DŽxߙߙ߼904ߜ-SThrld: Rerq
uote> onfiguringhePPoEession-CounthresholdorVC
Chapy22.P/WW4911:Fi 0www''225!Prquisit,OO__ǽ_69yRestric"/ggggg4731`b?߾ߋ615y\taProtocolǽww߽wr50105qBenefiof(hAHowOOw343nablvX=256:Cr7irtTe(atoϿ߿߿߃U83aSpecifycIubinfacWOOs323?۶gGGGG50o߽N422=swߤodžiXw߿w378 5447ww߼w+2 ?56005Glossary__367(3t(ne/8541Ҵ//GGGGG56649 //ww_6705WWGW'8830fsO/_h9qZo
nablendonfigurePPoEnthernet
ing_]nPDNroup߃ OON5518HLimitOSessionsrom@MACddr'OO7402CreaJ_urirtualemplatew82414SpecifycInterfacߌ߂446ߌߌxO7njǐ+628 Monito Maint 猧__5903438xapePor0775E ߖOO2xOOcewOw//98șonReference?ϟϟ603500F0Inm[Ǣ6909 >Chap 24. vxVLAN0hamentsGB movAATMupporǦǦǦdž91Find?>'OO1026stricᕧ'''''''WW156qOnboutNjGGG252Og'WithUsYSub(#wt34 PVCϵϹ580Benefixofgg׺׾68BHowo^e''769ϻsEEE 802.1Q/,ϹϼǼǼǽ/Ǧ2620ɿʐD!Traffic3388'$ Clas'׈ו400'''''675'''4732''''''384wwwwGϽ93JAddiQRefereHϿ1872latedocu:߻gW﾿5955o''''''''''6521ChapX 25.DSLinPv6O??686ind)W__S7669stricKϼs817!?(56LrehAssignŠ703zStpЂputoc_oo߼߼߼߼߃211߼ܑ??0
001672631 >onfiguringheAS
Chap26.roadbandJunq atNߏoo178Findن?>?????ۘ03ȈnbІ3294LjLjLjǞw4ȡHowoerifynjnjnjǢǢ/4442뤩ǏǏǏ祿////174941ǢǢǔOOOO'O9879:ߗߗ''50:hhl2tpess!Comm0///// 2@ǃpunnel///// 3`džun?????754918׉vpdGGGGG 6߃nGGO'''СWWWǿǿǿǼ[6530WWϭϭϭϺw׿׃y877.PPnique1r` YPrefixetec??:70189??߼߼ooo127????߽206 %e8425////Ͽ///6rB////ϿϹoo5`WWW79404WWGGGGg~8}v4VhservcinuStacknvironment//@9605ע׿oo80068requisitGGN281Restri?gg332iw777777__78Y______Gww703iN66qaLocNCPverride__{822AAA layedccGcb
lockquote>owoonfigurePv4ddressservationnualtacknvironments
wr?<15719rSExamplesor_&6206X:??????ϐψ7042ȐiReferenceO7ook21091hFeat"nmǓǓǓǓǓǐ524 Chapter 29.roadbandighvailabilitytefu`witchover''ך827355iindߕo;843Prxquisit$gggggߙo98Restric_____םס寧6935nbout_____/998ZDesignfg//(3313SupportedggregProtocolOO96SSO oAw??qAL2TPW?wwK500J|ED46RA-MLPSPN__/_o631)Benefits?'''''׽3769y׽Ԧ6824gbscrib`Redundancyoli8A49967Verify TroubhootooWWǾǾǾ7874a4Ǵ''''''//911ɃlߴǷǷǷǷǿ׻88470ipRef0nce77w90066q671hChapt30.In-ServiceoftwaHUpgradeGO׿90852Find^3960Prpquisit羯Wt1 Restricߊߊߊ߻=87onbout׿Ͽg 153|Design///ラ'O1472PerSSUwwǾ589SupportedggregProtocolϿww673jXPPoAOO߾߾ߓ7ML2TPOO߼߼߂D76QE'''s829RA-MLPSPNǾ$q
uote>enefitsfroadbandighvailabilityn-Serviceoftwarepgrade
Chapt31.trollBwidthWW91QFind/.' 2BPrquisito履115RestricQooo/ 223ɐnboutwDzG670@Traffic-SParamehg6829 'WWǴWא04iWA''/wP/(DBSnd aClas_ǾoK1429'HaVC2242߂angeǶϿ 95DžithimǺ77Z38072theADIUStbuؽ_____4119Y_g5212Monito627a36I׽'416/+Y''/*g`Wggggg57_WoGq6383Ϙ͐ϻo/G߾803Addialf8nc|8028YFeatureGV35qC` 32.PPoEervice@leϺG__08525ind/޼OO63ZPrquisi=7nbout8816'' ThroughTagWW903*yNamǼ߿߂31ʳTProOソ"4`Benefits
fPPoEervice@lection
ttributessedoefineADIUSProorn//////2106//oonfigurASubsc0e$onhervω77772104520HowAOffO%538!ingڇϋϐ777777711517c?[26407TroubleshootYTips88yWhatoext_7469Namp7ClientsanTMVC37038Verifya4631Monitojandaint GGGG71385oraxampק???σ1873ȂwithjQoS"TunnelOeǪߪ߫G߇,558لϭτ_gM869AWheGwwwww18107Addialeen?9120YFeatAInm4 >Chapt33.isab"AC-n@`cookieagromADSW19625Find1φνooooo[733Resp ggϽg}8h`?`bout983ټ{eooooogg`2003boo׼o525ooߺ߽ww207`GךWWWWWG?׋'e:ǝǝǝǝǝǼ׼Q846ϧϧɜ22124wdiv> eeoueginaperYhasksequiredQaccoishↆa,aseverpratorythatcanƀrpjenB1`ethHth톩effici y.hisdux8sentreefPos„]s:X manirtuXcircuiH(PVCs),a>teainH,‚gham·يscalabilit@pO ߐߐߐߐߐߐIn digitsubscribe (DSL)Xon, ypcJUӋaargeumb
erfVCs.onfiguringeforeoutartroadbandggregationanavKtimecause゗ange}sastth_individually.

irtemplate`@Bs/)PParamesተmanaged0thin(eǂʼnB.nys0dЌautom@cAropato?acces ؊Usyencemeorpabilityedu amou8memorytQhdaermin sHbrex؈?:subW.Ď)ifovai`lnQrym 1pretspe@⚿naByimЛPГceߘߘߘޙul8
 • FiFuInPrerequisitpတёQBFAcAG 70055 >RestricǦ1133 >nbout079 How;e///7777096397 >Exa?10328AddiYRef৸s׶י׷WWWU1348 GBugӀԁhI=|Jp9Z.8`ob߇߇߇,oaiЄhwhieaȈRedowtae ߑߑߑߑߑߑUC 6Navi`__&޿p;6im(ax,oi70(www/go/cfnClicki.@ccou)red/o/mߡ߼ߡߡߡ޼Rsi߼ߢBee8;abFaG,1@`neȺkn9ȡqpH"UnderstѼ"g׫gggggccan]s:g-WUw(PVCange--deta(''7gxiduHATM)sC"g"SIOSide-Aetwork)Gu ggight="1em">
 • reatingirtualemplate--Foretailednformhoneehe "ConfigurVTnter1s"happ0CiscoOSĄchnologies [Guide.Ppwwwgeulހn Restrics PrepaʀqBroadbandcsggregzqEnhancojSabilityOO850HBenefɖخyƺurG׳׳׳׿׳׳׳ьߌߌܲDzDzǹϹAtempla0usedprovؠcdynamlcOMItMby1rcb(d8VRAMGGGGGGGO ψψχ<,HŅӪ!sa`way aGGGooooon?Ԧ applivoucch͑Is,rivyd upetworkVPDNs),ztoPrГػowϹ?????XPPP 0`8pmandthdGD?7c(maoWauto8 inXidqMultipl/nrigin)from؁&gggCiscoOSEoftwsuppor4096_nf (rumbXtaiX@ϖ"Irequiyah,z}ccou(AAA)vxĩywwwnotx9itXdpne@,ʙIbrouȍ!uYaXluȓ2g/.o؛ (IPdd8s)keffectnifpecifׄc.herZremendhatou ndonfigureheirtualemplateefo5ingBinterfaconsatucharamesakeffect.lnatively,fWsspecifiedf_Zhasend,s4b>shutdown C\Enhancements`rroadbScalabilityh10}pdthM="Arial,elvetica,ans-serif">ԘXwwwwwtyeatauceamouofemoriH@؎(9ermiPPP؉cpt-acss.epend|[ؔ"our'#,ay0vaile.(Ualsoyroad)ءfТhppȗthOO;ul+//
 • VASSesvBenerjyous~ߺ_Yw(vali1&clyw&g <:vtemplate>subinterfac4commandsnabled,he&irtual-_O__gWb>l7n, ya configured atanupportcreationfs.facsdisynowwWӌc >debugproduinoutput. BenefitsBroadbScalabilityƏsK\h1ga0g-pOHidthM˜="Arial,elvetica,ans-serif">sings bamou`0memorpusperrmindPPP#8TheseHloxwithmhvemenarerpPto…rpe up8xI'''''''''''$HowaPreor_[AggregZOOOs ul
 • C1a֦TIGa8A91069Enhanc|wr?WSUOOO7OOOMOOOO???eןןןןןן> ՞״֮nbeeoug oE pErnehZw aogxl t9applipdynam lyᮀ!oin OnpquesPxormtaskIB8H?u:DZDZDZǛ!b>SUMMARYTEPSoQ=blockquoX1.Y dl缷ǽwwwww3ǎǎ¬ߏ,-eQi>number|o>/#unnen]]gߝ߲4ߝߞip>Red'ooϧϻ5ϧϨmtu?bytesϾǽ߾6߯߰ppb>aupcat߱>chaﱧGB< /div> 7.  addressg'>requiredOGSr/(`p>DETAILEDTEPS2OOXŎsrivilegedXEC0de.WggeuyWW liǷǷǷDžZasswfomptedw׼/OdzǮ(minalwOOǝer# 媙OOOOOGG___erslobPmaɞGgw3OOO?IѴ>virtual-teatGGi>number|׺>ounnen]]??????????????w??????8(#)# _[ 1GCrexsŦĈand{G4OOOO?ipϸ>edǹ7ǻObr
  />Example: OL>aunyo/>cha7? c77ﻟPP߇ٸ,virtualeat7////繧ipc_oɺg'>addresGrequired//i( , /}Prevs:sfromeingtpxth@ٲp,+negotidWWWVGGGGGGGThhcommandlegacyPDSLPtworksϨO8纟eǷ߶߶߶߶߶߿W߶߶߶߶߶߶߶߶߶߶߶߶߶Exiv QurmodO{v
  htr1olaable>V!yVTCompӥth&AccpubƨaQߨC-GGGGGGE'''''''#גײ7g/bPߐost//de@minfs@C*ueses.wb>SUMMARYTEPSblockquoǹǹǹǹǹ1.a  Iihep_>/cߊߊߊߊߊߴSb>DETAILED߶GObtIordeP1ellpع ="3(c0"\80װװװװųZsrivilegedXEC0deWWWVuGG liZasswfomptedw'ϭOStep 2
  >   Exae:diveight="1em"idth="0`l="Arial,elvetica,ans-serif"hOK`>accesss./p'߉trol//taGl Taa -C*GAwϔߟwwww?W?מצ_Ge”#a'%0/maﰸϸ???9aXW  7/71wwwwwww 4b>݌SӁMb>߾݂DL9endyefault dohQappearnunnDs.nly?:no߄߅n=> subinterfaceNirtual-Template1 ip umberedoopback0;pedefault xaddressool*-pputhenticJhapm`ilink V="0 -㙷.׏isVZed,GC/reotegishwitSSNMPde prou(.networkn onmsatous to agePP1,savPmemory 9CPUrowouledG+om/ϣϡ///////(CurrXߝ:60030tesZ!3as_n10:59:02DTuep 19 20047>ver 12.2Bvi0timestspbugXsec__YloOOnopassd-encrypك豂nalgudp-smallWQc+hostnaioswan5-ln'/>enab>`Xcisco70clockjzoneST -5נmmer-ʌQrec aaaw-mpꮁЉDMoriz+Eg` |-id*$轐-zerдg uitous-arp+PcefdomaPlookukȌA .44.11.206 vrpn8d)-targetpor"imvpdn/-gpt-diӤtocl2tˮt ܱmin-from ߔactunnel7 01100F1758ƾ///////////-!???/'//O*nme-p(10  ?w;cWWǁVbuffX :XanQx0{midd75DŽ/KMoopback6addra1 255.%0ﻎǀn T8֝{ԝ}formpbilitythӒesx`/b7h177ϛggggggg`This(hows 8os t||tosftanXpYPχ.؉ llowandisXy;configuq:wwww?wwwwwww/>Rr# ight="1em"idth="0`>he 4b>testvirtual-template//>subinter7ncommand )s p 1oemineftanupport@s.outpuhowshat(raffic-shapφb>risnfigurednpreven1 fromeingbley߉׆¢__\fPPoEӣ(2///ů28PbIPtoupporAAg+_ߐHSpecifyaxngr @pp-maxayl agYu?טתgx-Max-P!IWFCiscoOS''DSLÌference<(eight="1em" Standards p7/thooooiTit(//Owv 9yLtdWPxa0d2267e91 "בДsizx-ϏϏϕ>oewrodifiedfareppportbyhiseature, exist`asoteenWR./OOOggg`6ggggg//--w?b>MIBoo'oooooooooooooooooooo_woo߰߰߰߭ooo///.ǭGǭGwGw߿ߴ____ﺯinkﺇ϶7gggge125ooooo77ooibGGGGGCJo?130oocatedownlo !selecqplatms,iscoOSEasedtHusel̃AfouHate@llow)URL:ϷϷϷͿWWWWWWWiv> --Technxlssance?ph2?9˃ǃ7ellpadd="3"spac0#80"mmary=""ramp+o1"uleallggggK埏ZhככככЋ '''''''>escription76GGߥߥߥߥߥLink''203TheiscoӬtwebsiterovidestensivenlineesources,ncluocumenta2tooltroupshoo")lvtVissuwi(ductx@gies~'''''''Tocesecurityn(mbout,yanbabepriousrvisuch HЇle(Tp (acs fromieldes),kSewsletterReyimphSynd(RSS)eed?'''GGGGGGGAmost'#requix+.cuD"passwϽϺϺϝ8__aref="http://www.c/p8ic/s[/tac/home.shtmXÀkreao_o̰.¿>> yfollowҋOreleaseonyf,\s jdHisdule.hlisysoftwa}thatH(Xؓaȋp8GErain.nPsot8oPrwisebsxMf󄧂gYlso~:,/U=NavioiXplatvKim}o y,o'''go/cfnom.ccoupmg߼߼ߠ׽׾߿gfFeaturenforma PreparingrBroadbandggregBtopfontace="Arial,elvetica,ans-serifbpidth="0 WWWW> MName DthOLLJLJLJLJLJLJLJLJNJoLJNJSoftwaReleasesWConfigurgnWWWWWOBpYbodytd70Paders="d2772e30 "orXsiz->irtualub-Inter--yEnhancementswrScalabilityW35??:CiscoOSE 2.1O2e4ߨ773Thi wasntroduced ЇASR 1000Ӭ0Rous.oϯϯϭOres mouofemoryat us per 8minatPPP sbyrpvacsub@8Dependhc؄Isource^templ,ay(vaile.1alsosmmtoeefЃσˈ!pp ȹ8GGF77睗ĸYWWUzOO>> Chap`Provi:PtoШ@ppor 70A3Aggreg&oE򺱹/h1߾ AgggggcaovErnetrofiltainG:i?aroupgb(z)uhMultipPKoa`epfXddevicallowdiffer o)$yparamYojgY!١,LAN8TMIlircui(PVCs)a8ʉsbagϼ<''''ɠ1/+N 74  //gႲmdescribDhoZנusyMWWw#ulDli>FFIInformationboutrovidingQtocolupport Xroadbandccessggreg PPPoEӀ؂s π1<38397 >HowoTeGGGGGf???????00226288 >ConfigurExamples+/////''''''υ40445 >Where1GoextOOOOOOO.3063 >Addialefne54549 >Featutwwwww77oooo ouroftwareleaseayo`$allhe挋socumentednisodule.ƣalatestav0s xee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">Bugԁh"9=y9pɄb.8hn߇߇߇,oai𥠄8hwhieaȈsUedowqtabl脛e `p'ߑߑߑߑߑߑU@C nNavi__J&޴;6im(ax,oْ70(www/go/cfnClickPI.@ccou躈)requiredo/mߡ߹ߡߡߡPrPsio߿ߺӨǺ uHunderst%copdescribUeՁNY3oo7o_Ggggggg\perBtasksqtain/ppar/ߡ߽g/WORric9fXSprofi`agqpI(GbitżxrnettpX VC),irtualircu`(l,)ATMIan8haybeen2 , ;willrhhyarame"fig dJuP?rؾ1glob0group϶϶϶Ϸ϶϶϶϶ϣTxsubrthȵ n/ jlis٤ below:oooOgUcellpada="3spac0"or貭80"mmary=""0="C"s="all<@0b>Ss}idk/ Θm"> upporteleasep߇߇߇߉&tr2headtbodyAtdaders="d3063e19 " left"or]sizX-wwwNJNJNJ>erbscribXFirewallnNSƐ///24/////CiscoOSE2.2.1.Փדדז''''aref="http://www.c.com/en/US/docs/io"_xe/2/r;/notes/rnasr21.html#wp104566mN1orASR 1000Ӛ@AggregativicxRout@_\
  Yr> CYMultilinkoint-to-Jrotocol pnecs.ǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢǢVLANangOOOOOOOOOOOOO|/tbody/table??=?> Ibou"vidv 8roadbandccessggreg PSؖb@|h1c߲ulc
 • filepos=0129409 >pecifPDefiniIAutosenseATMVCoo77j4637 >MAddr^oAϽϑˑ线ǿǿǿǿǿǿǿverthernet ()sxthatesowhosHCteractsXthmmbmedium (example,digitalXbscribHPe (DSL),relmodem c {)ochieve@h-Ъdata work.elyYwoap1stHards,igabit`, ei)mentallowssYOshar-ѽ.princismulti 0,bdSf;whichpp@8_ X/.ǿǿǿǿǿǿLjbappdRFC 2516/ǷǷǷǿǷǷǞ׭ǭǭõRepeareques`Ҁsd(szfferncea򾘡`RADIUSɡ˵xulimi(ׅGhelpn0denh-ofviattackPunglauloops!؄.tY*Rnum b`dromapVCu`gϦ(iodtimen t>

  =o> PPPoELANessionhrottlingiseaturekesPeumberf ovpQinQseachubinter.fnewncomHequest8n'ce,xceed[configd75setupatXwillejected.ouannablو@capabilityhdepe(ntly 2GigtʼnrnexǍǍǍǍǍǍTߊ߇χcalcul(dpayaHmatyhzportnhnjt^oa.oPxamplAa2shar9!zIDsCshouldᚘg[bba-groȑ݇LxscriדwithnaguousouinnЅ (i cas))gggggggOgggdAutosenfATMVCs///'///////e"A/C?s؎toist(uish@tween(Z)饞c0virtualcsdydembtypes/߲v>N _H>  //71_______777lsupISubworksPo8 (SNAP)-ens4on9It!multixH(MUX/ZǟG@ Benefi1fϠaw3//////-祏ǥ> providresourcllocޡd9ЬQ,ertaU*clud1on-Լ.)ľpupx/,gardAexa+Vthat .ba燷Єh(aliepiniti$ux hea1NAS777w____'/77sǩSwitchcircu(Sêggg״Oרר׻?ןߤǤǤǽ'WǤǤMACdd8oAǤo?oǸǸǸǸǸǸoev!customer0rompමunycqbehavi@ y8mhange,nydJusYawillhappuni8licitoExcepඨusaifferɆWsis featureoesothangeheayPPoEorks.his PlimitedoTMnterfacHonly--specifically,SoA--andillzbeppli;orOse,operaonsuchsigabitł9net,VLAN, Data-over-CableerviceɅӅtions (DOCSIS).ÈingMACddresosV,ibroadcastP,equilac݊VQpromiscuousod)ebyffectforman`of rou cauoftwhreceiv`7framnxardnneed drr.

  hX)d xdefault*ڇ3s(anPVConfigxdaBA(p''''߇'''''&W!ÚYRapidšxp (RBE)څϕ*wo`paYԍЏ@SLustompreapmeh(CPct1k 1bridgBIf蜿mA,.• HCa! ggreg؆GoX/ Pyackecort9lu*HhaPr;yH ei selثau H*__________󣣯4b>mac-tBenefiPC4ڨAǸTF HowProvidxupporBAA/AS쒗oϒo"'75Oy0signAaѠ,fiQrequixϲϲϲϳϲϲϲϲϲW!}K󱴄cover`fsystempl,ormjfollowask:ǪǺ77ǪǪ40069 >Dmœשݽ//56050 >Enxq nɲEOOWT>=
 • AssigningPPoEroIonTMVC π1σ74340CangehdrWithinxτττττψ89627Class׈׈׈׈׈׌98401 >ConfigurDifferentACddressesnߌߌߌߌߌߐ2093gSiRecoveryfterxload߄%18@ >Monito"Maint T/ula DefSUMMARYTEPSJoᆇblockquoteGGGGGBX1.  pppo''Dsi>-nam(|globW}线GGGǙǥϡ4ǙǙvirtual-template-numberϩϩϩϩϢ5Ǣ@vmax_7>limit// -ofxE7[hresholgG ]-valu?>]ϨϨϨϿ///ﯮ6''ϠjmacwGoi--̗O7׹׹׹׺׹׹׹׹7׹׺OO-vlanϻw31?/b>innɾwQ8️8??OW/oύϾo?Wb>9???Ǽ`{b>per-vlansession-requestsblocking'džr/fontȁquote0p>ŎsrivilegedXEC0de.W}uyoo liϷϷϷυZasswfomptedwO߽߮pppo__|i>-nam0ȶL|U}׸W()# n ʓ,ǸǸǸǸǸǹ/ǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸǸDefinaPPoE1f,nd[BBA ww׹???????heggweycreath
  atervessheefaultrofileornyPPoEort8isotsignedpecific.

  liul>  _tdtrЀ+l="left"ttop ize="-1b>Step 4e-numberExaPe:zidth="0zZfacXArial,elvetica,ans-Hif"gg`Swhich willestolone>accessnhs[_,g5////spions>maxg>limit773-of0EO%[TthresholdO_:]-uР> ]????W????????w????????8U 8000ooߠooooﲗoCrux2sglob]with"pimum fνper(t on8`dС}-cou aanitworkanageme0Protocol (SNMP)rapgenerdzb>Not ǶTQcommapplonly!鋿??'߾ײשw////wt6ww׵wwwwwwZ-macW?i--o_/~2w////Sե___@ACddsqK_G''$7'////'_''G&vlan//??+17Ϡb>inPOx؂wߺ7뎁00dzdz>
   kfachArial,elvetica,ans-serif8SetsheaximumumberfPPoEessionsermittedQLANn

  4b>innerX-vc/>li(i$-ȁ[threshold߄ǐс^-ue]
  Example://////_O\tHg"CouriNew, l,onoit0RR(config-bba-group)# ɜsvM՟GoAVC,n-couthichNMPraplleea''Ow_WWWWWWW9WWWWW{ma׬|G''OWwplan}6ottl?i-request@//)-iow~blocking'G׹׹׹׹פ礟 100 30ץGgggggg (Optal)uȤܮnec,Ҧۦm`c8maderom!LAN,P,rMACddsthspecifi{time߰/w10Dz׸_ײײץǥä?`nam_ CߞGGGG/GwGGGGGGGGGGac Y@1GGGGGGӘ̜$ٜaccpcenttous@aveiscoveryfers (PADOs)W?1רWqen`WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWOO7N<:
  /div> EningPPoE annterSUMMARYTEPS"blockquote 1.A  numberdot1q>sed-{̛any|uvlan-idu}????ϷϷϷϤ5Wpppo-[Gq7o-nam_]wwwwGOOOv6wwt ____7/h3b>DETAILED_߸torde1"ellpadd="3c0"\colo#80ooooktrȽ??hlign="left____\ PurposԈ774XűsrivilegedXECde.W׸׸uQǹǦli''''ZasswfomptedwGG'77iי̜oooon2o/ogconfigurϿ terminalExample:diveight="1em"idth="0`>
  eight="1em">   AssPingPPoErofHanTMVCЍormhiaskB*pgggG__;b>SUMMARYTEPSB//-blockquote@1.  atmai>numberpppo''ǪtgroupoI:-namȚno/?orᄋW'capsulation>aal5auto>virtual-temp8??ǣ///ooooo׋o߾ߒH5wwwwwwwwwq6wwtd________o b>DETAILEDTEPS¸Ǹǜ1tableorder"ellpadd="3c0"\ o#80____Y Command Acǩ?>Purpos//TX

  Step 2Example: wgtt`"C`iNew, l,notDevice# ӏubWWWWWWWWWWWslobalationwwwwg3WWWWiq>atmG i>numberpppogroup7߼):-namXNO/G۹dž/Ǻzencapsulʾ>aal5aupb><-te??;numberWooooooϋoGDJWWW׺'''''WWWWWWWWU-atm-vc ٩,b
  р>Example: OL> ŎsrivilegedXECde.GEȼo7oϮϮϮϮυXt@yasswfomptedwǶG77iי̜oooon2o/ogconfigur_Ϸminal羗߽׺W# //o////'oooo/gg/slobalaOO''ign
  ဈ="top">Step 3 numberExample:diveight="1em"idth="0`!="Arial,elvetica,ans-serif"OK>SpecifiesnTMOd啡s uration8de.pwtr*770477777o3rangWTJ-namvwojvcstart-vpiGI/'_wvcwoi>endWWwWeGߡ-ifr3-one @ 100 4/199)ϡϩ'ϡϡϪWϴ7ϭDefin$ofVC9y,ססױϯGgס׼5?rotocol>pppoϿgroupw?:׽gggggggggggggggggggg>orWM׵encapsul'> aal5aupO/Dvirtual-te@at.>number'ooׅ______Ǒ絟ws-atm-
  ဈ><(eight="1em"   Note: Ifpprofilesotgnthe1bysing4b>group)pvc-in-ʋA [Ogn>]ہo{vpiGߔ/^CcG%
  Exampl______WWt"Courierew,0j,onoq7tpDevice(c-if-atm)# ?1 3/104ЬBfׯׯׯׯׯׯׯׯׯׯׯׯׯׯׯײDefinanHPiduxwithand\䉇uraHd//oooo/7/.Dop: follow:ulwǿli76rotocol>pppo///g//WWGencapsulߩ>aal5ߪ>virt-tehatnumberWW׸woolRתת׸/תתתתת׺wwתתתת׺ǪԪk-Ъ
  ဈ
  Note:   fPPoErofilesotssignedoheVCysing4b>groupIJ/ :utdtr+dl="left"ttopsiz-1b>Step 8OOOOMWb>endOGbr/1,>Exampl7ߐߐߐߐߐߐ؊Ztx"Courierew, l,onoPtDevice(cfg-if-atm-range-pvc)# IP7}5Tgg//׏׏׏׏ӛ> (ORal)xitsTM-in;onfigurapdendeturnsprivgEXEC"/'O erformHtaskj??c977ߦ7ϯק/UMMARYTEPSZWWUblockquز1.蓮ym׷׸772Ϸҝ] /i&-namiG7ww4wuDonefeollow:̗ pppo۝Egroup?wO!:g]PG7߆or7'ψcapsul*>aal5au`pǖirtual-temp8 numberקgwwwww׋wggDP oooogOO'''''5OOLd777777׻@ b>DETAILED7Ztorder`"ellpadd="3c0"\(o#80ooooi CommandAc߷ߢG߿߿߿>PurposTX ?penableExample:diveight="1em"idth="0`,fac(Arial,elvetica,ans-serif"ȂOK>Step 2wconfigurgdminalwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwt#^ פGGGG`slobal Eationߞ߭7OOJ3OGGGGGCvc-clW/>atmai&-nam0߷緟ce()o5 1///////_//////////////Creat(anTMCdSlj___O_'cbepplito5iyɻ8ubwrwwgwwwwwwwws4wwvDonefheollowing:nooizprotocogppoGG۾|groupǁ?y:gg]Ͻ?wGencapsulڬ>aal5auppirtual-te 8'gcnumber/wwwww׌׋w77???- Z Bwo' WWWWWW׼_p 1 
  groupwoNote: IfprofilesotXgnedysinghe 4b>rSˀ;?ii;-nameend'G:r/1,>Exampls?______W"Courierew,j,ono7tDevice(cJ-vc-cl)# <z(Ojal)xitsTMC uradendeturpriv gEXEC"ߪ߱ǘoSUMMARYTEPS%blockquo@t1.  pppo''Dsi?-nami|ՓglobW}h t="1em"> 4.  pppoeWW>sion77OOOO?Xol$b>DETAILEDTEPSŏsrivilegedXECde.Wuqli߷߷߷߅Ztyasswfomptedwﮤiך\#w27GGGw;configurϿo܉minalOOwww_wggggggwǞwwwwwt#^ G/`slobal Ea ߞ߽OGGGGGB3GGCbba-group_7>pppo//L{i?-nam P<|ݹ E}G (c)#- 1๷gBBAÛw_______^4__o
  ntize="-1"> ?pmac-addressExample:diveight="1em"idth="0`>OM/try*Step 5Example:z@GG@TshoTips
  DETAILEDTEPS
  <(eight="1em"pppoess6[allנ|fackets/e]////W//GGGG//////-# * t'W߱ggg__YDisplaysnformaboutvePPoEs77ww3'׺縟׸clearog{ϺiIϻ'>typnumbe@ޞ77vc6{gCvpi?o/g&CcG>-namע}]5 'OwR(-addϩidѩL-a/ը7oWvwwwwww?/W:tm 0/.0oooooOOo/׼׼׼רooTerminatesϮ立47777+debug򧯂ataߧerrors/TventW'acke_}on
  >remote-mac-addressinterfacetyp0Ui>numberwv[ojvc7{7CvpiׄoDž/%]߂CcG>-nam׉n}]] br/1,>Example:diveight="1em"idth="0`>4b>show€b>z׀>sScommandusrmXaẗbie.PpǗǘ<)"CouriNew, l,onoH٨gn="left؜bba-one;vt 1w3p0Qļte-cachSatmlmi-νkg߃i1(i׃/1/5?p;aal5snapELAOCq5N˲h1߇/߳ рshowsessioncommandisplaysheACddrfinterface,lus 7. j>W}command:XpOOGʍ"Couri@New,j,onoЗa0gn="left` bba-Kvirtual-teش 3.Op;s ڽTotmlmi-keepv!DŽǩmultipo(/77>pvc !׽encapsuHaal5snap proto4gRr# 4b>showpppoe׀>sessioncommandndicatesatllPPoEoA snzATMxterfacessocidithsesameACddrhpecifiȂ̈G

  li􁿁< fouatoonfigureh rXferpstreamfPPPoXessspeedalueeCTingՁnsӁTwusNMPmonitor"E%sMSth;''''''ߒ'''''''''&identifphyslubscribeineRADIUSmmunȚZa(IԒaЂSr̂Acc(€XouȔםaäшr`chwwgcholiciesWWWWWGGDulqn Addi enxKTopic/thχϾwwwχϷ itׇׇ׽ʈ𐠐body}tda`d8870e20 "?8_Y-wwwwwww>Ac`sggrega1f-WWǽWOOWWaptǴgUnt`ingG~߻߻߻߲߫d er="1">P BAAodule@rA*ooo20ooOOOOOOOOOJEstablishPPPoElimit+s apecificermanevirtualircuit VLANonfigurednayerwounnelrotocol (L2TP)݁crat8ߓߓߓߓߓߓߓߓߓߓߛыSLASortϛϛϛϓ''''Uspviceagson`eMrvhoffcliЕHlec"offdujcallPtupߣO9OCVSWfpsĈ[CYSY'7777'''ooooooooo#relaytiv@iscopUfuntyR󁡃Ntrchai!%network-(LNS)twitch'.+RbD/̕wƋ/ty7C thhryupstreamɻX(ue7ogՈnKsӇT$NMPmonisOOOOOOOOOOOOOߵM S%(hB׽WWWW״׽׽Idifyhysȯubscribe eRADIUSmmunjaTֱPSr̈A˽Xou迸Ϻ____ϱϺϺif
  p; &nbs?wR1Vi2.1
  PTAB[ǃ7o߄0008.7c55.a054%C: 1/50gG!UPzLocMACsurnednac-addressfTMterface(߄).4b>b>autoπ>cleanupcommѠݣ_נננ׮existڵfWWPGשPAaز޲׽lݵ8wwc8٥)!˸aexpsZרtak镽SUMMARYTEPSjol-nami|glob?}ߒߒߒ߭????4׮׮׮ׯ׮כwwww϶WW׶׶׶׶׶I5WWTdG?????߼߽Hb>DETAILED=b>  Example:ʘ/+idthwuW"Courierew, l,ono_YDevice>pppoWW{li>-nam X<|ݹ E}G3() dDefinaPPoEQf ndBBA heﱏ?eycreatthatll v`seefaultfor8yortisots e`pecific???????????????;4???????w;sexons7>auto>cleangߤg-./ i ϥ''''''v>
    
  configureExample: Step 3ipv6>dhcpw>pooOOi2namigOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(3)# Y*1ǟOwwwwGGGGGGCsHCPorP0inm[and囃ǁʛwGG4dzdzdzdzdzdzaccountingϳϳϚmlistoﳷo-)O 9wwablYstartjsessagptoeW erQhi0askYrasey&p#b%associwithePPirtual xat be(min//'׺UMMARYTEPSRBblockquote_____Z1. e"ww@MϿGGGGG2篪lOOOϿϿϏ/-3///Vtyppnumber'''Ǯǹǹǘ4ωkpv6_>O'>7>track>ppǛǛǛǛǻϳb>DETAILEDǽڴZordeh1ellpadding="3"ellspaci0"ordercolor="#80">  GGA׆׆׆ׄ CommandrctionLJLjWWWWPurpose ol=tdxtopsiz-1Step 1?9dOOOONnP?nenabllG#r/1,>Example:ɓidth''''_"Courierew, l,onogaDevice> ɖ ?-M$oo) O7 typ06numberGϷWG()# VirtualAccess2.ϷϷϷϷϷϿ?ϷϷϷϷϷϷϿϷϷϷϷϷSpecifian ad {,bplXsheou1iegg߹׹סdzGGGGGGGF4GGGdpv6>dhcp>bindingsϵ>track>ppWGg-if! q 2 gReleas*yhgaterefix ssociwithBPPP{atse追GG
  k">onfiguringiscoubscriberervicewitch

  'tdhtdalign="top"aders="d8870e25 " left"oriize="- gSGoliciesorutomaЈ_rogonGGGGGpr2body'/tablegge___\ Standards/RFCs 67/thWWǞ燯7777771Tit(ߤޜ41tWWWe198___________ZNoew modifiednarexpportbyhieature, ЀexistAhasoteenWR.03ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ--̑ggoooooooooooh 1483߼߼߼߼߼߼߼ߍ'Multiproto`ncapsul`ov8ATMdaptLay5ϟߟߟߟ߱gߟ߯oooo2516OWWW/ߦWW'''wem>AethodrTrmitPPPErnet (oE)scoroductsndechnologies.ccessoost@olsnheiSupportDocumentati websiteequire.comserDpassword.

  'tdhtdalign="top"aders="d8870e255 " left"Perqize="- FeatuInformProvidingQtoГBroadbɕ\AggregofPPoEӖ(sTfollowɌʜ1H8releaseWbouD؀\s cribedispdule.Ԁilisonlysoftwa(}thattjX*aive,8GErain.nlnotorwiseHubs0Mf󄧂gYlso~:,UUNaviH f platvˌimЋ}o᫳x,o777go/cfnxccouخPp}wwwwoo7߮<@0/AǶahOHxϸϸϸϸϸϸ>ߌooon/th߇LJǾ???LJǯRUooo/__ggϴϴϴϏgg߭/ޗ`body=tdx(ad9569e30 "Esiz@->ConnecThtlYOOOeMz35''''''* IOSE 2.1GGG9e4'''#The//.f\limitsTcesнhelpreve@int8alenH-ofvicettacks unglauhcloops.ؾximplemHs (߀r̓er *numb%hatan`nitiatedomAC PrYvirtu8circudurYapecifipodatime.OOԠOǠOOGOOO???NS[RrucB CProfilGGߧ߸"left"order="1"> ChapP 3YrIPv6Hh1Q???????qwwwul
 • FindFtInm2nbIF7495 >Howoonfig׃G83347 >]kExamplw_w4490 >Addi!alferen@_ǎ_wߑߑ92493ؑ'BugԁhQ"9=y9pلb.80n߇߇߇,oaiofshwhieaȈsedow*Aᄛe U@C Navigat__Z&ސ;6imx/acsy,o70(www/go/cfnClickX.@ccou8)requiredoGo/աߡ߻ߡߡ޷62052hөStaStop͐p׿g2590cR@a­뼇O>538i el@Enhaq/gϵϵϵϵϵϵȌ???98b>< /font> ɀ0p1idthM1ace="Arial,elvetica,ans-serif">PPallsegistryo owHCPv6ppendheelegatedrefixnformationccountingtartstopessages.henOgsonfigurxxpooxtmacketreebroadb`fxindLprovid9rom. ForcRasefBԏP`vmaЀ Xutoctable`0mo+trahgnm1someparamesuchesetwelicliؒ|`btope@n`lyQraȋnt,hi,RexamplhmoteFTPXloVRAMi(systemvGGGGGGGTinvokhouevirtu@s by"minZxN(yyOMxoci"withQ'%thatbe"5dw//////.s7,ruth@g full4ܔOheck9chi.eca𬩍1xsu`crҢ3nGonnecϨ*ulS7
 • D-I-P<:OOOOIN>  //71//////do0ppoиC!SAh.fouryddGivsP:proٱ{RADIUSrversphhailXUhonȽIETFwJxOh2+'xaynhancementsOETfeatuPe{Wor d-cketworkIts)xaniquȭ@szgn8 94IP͂Heiv@fromoooooWhe!1end,鲈utoᵙytqaaholdwPcomi-9ptnh?.H OOӱ>qnheckplzsphfict f al(dyXeֆڡ+hahoffer)hemq(existingession;herefore,Yewsmmediatelyemovedn top-recordhagent.fonefspecifictattributesrendatabas3yӃddtogbY"proceedsrmally.heUrihOJalso.

  ԌXfollowiRADIUS׉track̍cheatcc`-9ptime:WWWUulxGG@HowConfiguPPP EnPSendAccounbStar@SͯssR) Bi⃿'說79151 >ُiraynhancem8_W?GGGGGGGG@777?*b>SUMMARYTEPS"o߷//HlockquoX1.  poogi2nam@?׾בߘ߾wwwww04ߘߙa7Qmlist?77777//H@ b>DETAILED7Btorde1@ellpad="3c0"\u80trǺhlign="left4  th//W????bmmorxtion׽׽׈PurO곚:tdx(߹-1ZStep 19dOOO'NO 4[Example:IOO"?oz@"Cou Ќrierew,oui,ono">
  Device>nable Step 2Example:'Ϙ" # WWWWWWWWWǞWWWWWWWWWWWWslobPationww礷3WWWWipv6>dhcpw>pooOOi2nam@OOOOOOOOWWWWWU(3)# Y*1CsHCPorP0inm[and囃ǁʛWWWGdzdzdzdzdzdzdz4dzǶdzaccountingϳϳϚmlistoWﳷo-)O 9wwablYstartjsessagptoeW erQhi0askYrasey&p#b%associwithePPirtual xat be(min//'׺UMMARYTEPSRBblockquote_____Z1. e"ww@MϿGGGGG2篪lOOOϿϿϏ/0
  em">3.  ?q interYtyp0i77>numberGGr/PIblockquotep>ŎsrivilegedXEC8de.WuliZasswfomptedwoo___Liך˜2ߜg繫configur`Ѹerminal'////Gg# WWWWϞWWWϭϭϞWW߾߾߾ߘslobPaIww߼ߤ紇3??϶϶ϴiqQח>typ06numberGϷWG()# VirtualAccess2.ϷϷϷϷϷϿ?ϷϷϷϷϷϷϿϷϷϷϷϷSpecifian ad {,bplXsheou1iegg߹׹סdzGGGGGGGF4GGGdpv6>dhcp>bindingsϵ>track>pp a
  ဈ,ans-serif"> CrȇIPAccountiDelaynhancementsaddreslcc-9ptoo˓b>DETAILED//+orde 1pellp@="38c0"\80777BhGBO ?hǹ﨧mmandrptionoo77϶tPurpos\wGt*"zGGGGBtep 1wIǫǫǫǬ 4[Example:/g???rw"Coerew, l,ono8ɗ_YRou> ]ɝ޺HǺ'ûLbWQ 'oooom___>źjsrivilegedXEC0de.Wǹǹuy li׺׺׺Zasswfomptedw77OϷϮuniqu?b>address>acc-accept G
  Example:diveight="1em"idth="0`>Pxxrnectivity77G&}GGGe21GGGGGemdCurauideCOSPv6Â;҂= GGwikig/y/*_(_)_FS_MappingClickre8/tbody/tableᓧ蔧

  Stards FCs Description bDthOL''''_wwwsLinkgǏZ0qbody tdOHha(d10952e160 ^3 "70甅siz-///>Theiscoupportndocumentawebsiterovidesnlineesourctoownlo8donPoftware,tools.se 0' instconfigurJ6,rouhshooaechnlssu`wi`ductsSI(gieAc8Bmost;8requiና.com(Dpassw.~]GGGGGw'GGooo////> <@0/ȲQwpqϴψh_X////(@~Nغwwwv/th߼燿7777770RׇwǻǏWWWooooooWϹɪǿ׿֗rHbody%tdg`ahd11415e28 "siz->EnhancemIBroadbYϳϳϨuOOOe31OOOOOIOS Eelease 2.5

  'tdhtdalign="top"aders="d11415e34 " left"orqize="- IPv6upportshiseature.7777776Theollowingommandserentroducedrodified: 4b>account FƎInhmonnboutwowwt30382HowoonfigYߛWW__315358 >Examplt'ߥ7GG318159 >AddiRecesgϣ/gu26191wO߻1ooϿooonǗǗƫǫǫǿWwsЉans-serif">ouroftwareeleaseayotupportllheeaturesocumentednisodule.orblatestavsndformation,ee BugӀԁh"9=``9pɄb.8i0nbout߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowtabl脛e

  U@C ƎNavigat__Z&ސ;6imageaccessy,o70(www/go/cfnClick.@ccouȏ)required$o> IDHCPIPv6roadb8xfilepos=033 >Pixĥ(8蟩ynamicԸca𵀯iavail"m7OWW/wwwwwebtaiRADIUS rver礧?ϵϵϵϵϵA܆߆߆܆׺ǺǺǎ/]wC(raryQ4ddr,ذu(ll,*angLypll XInternerprovid(ISP)l 64- 48-biŹ߹߹߹߰1999 >A#StarndPop͈лsW2544 >Forc(Ras (ind0bgggb'PPP Qregist+HowHCyppe1HHCPv6nvokesoutinehenheirtualtersedyPP minates.hisautomallyeleas nyhgdrefixindingssociwith1'%that xbeȄ7d.

  HowoonfigurerIBroadbandEn2pSeZQAccounhgtartdPopesssRemovD>P;B<kegggggge_____]zb>SUMMARYTEPSo׭blockquotxx1.I  dhcp琿>poogi2nam?gߘ߽oooooP4ߘߙa7Qmlist?77777OOh@ b>DETAILED7 torde1`ellpady="3c0"\80trhlign="left4 th_G?b>Commor@tionww?PurϽ곚:tdx(߹-1ZStep 19dOOO'NO 4[Example:IOO"?oz@"Courierew, l,onoȸga!Device> ɺ0}4*߻߻ٿa7}׽׽׽>ŎsrivilegedXEC8de.W׹׹uǺǧli''''ZasswfomptedwGG_Liך˜2o<nt>

 • Ȋolor="#336">ConfigurationxamplesorHCPJIPv6roadband ɀ0p1idthM1ace="Arial,elvetica,ans-serif"hpulτ
 • :nablingheendaofccountStart pPopessagesThishows (oqeXdeviceswsvsqmt.?>istK9וווסwורכ'''clientsre@nnecQ $Hv(Gigabitŧrnetnter1 0/.ԨurusearameHy=lH - crovidwithB*addrXiaNSIidomainbeyd.ɭ`lspecifithatpqanideleg7ϫs-1~Gwillaveerylif`x18006@seds ptively/AXaplengH/40 which ( (sub)/48w'ǿwwwwwwu¤ߤڒ& ĎdQ6?;d㘡2001:DB8:3+:42;-$.comR!Ú횒;cripdownk1G;2FEC0:240:104::139/64ρdOɯ×oo1::48߽߽߽߮߮߮߿o߮߮߮AddiiXRAencesogh27blackRelDocum_X2gg7_gablellp0="3spac0"order80"ummary=""`ЅB"ules=" < aȞr]hrtopع׹׹׹׹׹׹׍FTopicק׽g/thwLJǿGGGLJLJLJǫ׍itϟϰ矞萐bodymtdaPd12645e18 "ǟ-///?>P'nityV}GGGe21GGGGGoo// ؋Helvetica,ans-serif">Pv6onfigurationuide &tditr+dalign="top"aders="d12645e18 " left"orize="- gg///g////////ǟǑggggcipv6//erence/<!technology&g GS]‘؂StarRFCboh2wq#oellpadd="3"spac0E#80"ury=""ramȼ1"uleлwpZh70////ab"N/ ǶG/th//Ǹ___Tit0ggg\ϿϿϿ87 |90yor77777ߴߴ߆/////////?m>ʤ;@/OOOOGGGooGgg?GwGGGb>MIBת׻ת׼תתתתתתתתתת׼7777תת׵'ת׿׻ϪתװoϪ׸׾OOO/OO~sink??????n
  ="top"eaders="d12645e117 "lign="left"or="1">TechnlssistanceDescription?/thgLJLink///w\ //(55 ^8TpSupportzDocumentawebsiHprovidesnline(sourctodonoftwareStools.ծ@H' inllconfig5,rouHshooaissu`wi`ˆductsSIgieAc8Bmos 98jrequiKirD*passw.////////GGϷϷm/sϷϼ߼߼߷ϷϷϸϾϿϸo releaPibou0\s 賘bedXisxd.Ԁi lis yߟك}thatXpX䊂aive8GErain`nsotoXrwisxsubs0Mf󄧂gYlso~:,ᮓNavigatx@fiplatيv9˫im(}o᩻x,Poߠߠ/go/cfnנլxccouд0pwwG''<@0WWWWVK/mx' !ɵh߱߱߱߱ب///////6N0'''&8/font> ππReleases FeaturenformationG?tr2headtbodyAtdaders="d13111e28 " left"orsiz-///>DHCPnhancementsoupportPv6roadbandeploy3Ze33ooooiCiscoOSE 2.5gggbThe旜hheǀa6dפpuchHAdifferaysXlegngvice@cprefixHrequesOe,ablaccoun*messag0XSyced@of倨cindPssociwiaPPirtualnterheneermin).ϩϰgggWQollowcomms؅roduamoied: 4b>c;,okipdhcptrackppgpool߳ժOOOOOOOOwwǼǼǼǪLpPD4RADIUSSAOOO///WW7">Wu5Ѣfrom$orypllyNAS#loc usOwϺwwwϺϺϘwϺϺϺϺϺϺϺϺϺϺϘr7Attribute׺׺׺׺׺׺׺ט'׺׺׺׺׺׺׺׺׺ט'''3.13Sצצ7In GG#uppordd8ɠASR 1000ӶRorsO77`eatuwsDoppendnm9staHxPopessages/tbody/table??=?>
  Zidth="0em">PPverTMnablesigh-capacityentraliteoutwithninyo minaPmultiplemoPoH-to-Jrotocol (()onnections.providsecurvalidaaup,Pddressooling,drvisel bil.

  ;ul`//(
 • FindpeaturenformPrerequiys `Y!Suppor0BroadbaAccAggreg of/)S)߉߅ߊ__945 >Restri3ׅׅׅׅׅׅז׋W//-539Ўb Wg//859Howɑ+8ww002ConfigurExamAddi`Ref0nx'''ϡU1253PgWWWWWWWW// BughԷY9=y9pÇ.8nb߇߇߇ݻXai hwhieaȈ贋edowtabl脛e ߑߑߑߑߑߑU@C Navi__&޻;6im(a˃x,o70(www/go/cfnClick1.@ccou运)requiredo/mߡ߻ߡߡߡPrPsi77WW7w777773Perʣ!prepatask"Я񼧼on"?www_wwwqRricYDZǿǿDZDZDZDZǍ_M nqbenfigؤnETF-pliaLoglinkù`r(LLC)Xcapsud?8כnb߿߿߿߮5ul;''
 • filepos=0335752 >Virtu0I(r henouonfigurePPverTM,oglnternownsvirtuaccessG

  HowaProvidroto8Ӓ7777SsCCUXœ2Po-to-Jb.null1

  ouan8nfigATMVCor-aMUXtυȁe(8point-to-J Hrsubersoooo'ooooonPorm taskoׇooEo7Bb>SUMMARYTEPSatmai>number.ce-t]U%vpio/BcGGaal5mux>ppp>virtual-tempػo׫77w777777777777777>67ndOOǕToPBb>DETAILEDTEPS //tableorder"ellpadd="3c0"\colo#80ǶǶǶǶ Commandrc'GGW>PurposԈXrew,ourier,ono">
  Device>nableStep 2Example: w" # WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWslobalationww礷3WߧWWWiq>atmG i>number.sub~-po(-to-J''ǚǚǚDzOoooooo7gǰǸϸϸϸϸce()# x 1.0 ǹǹǹǹǹǺǹǹǹǹǹǹǹǼwǹǹǹǹǹSpecifitheTM琺 usingRaphateormfזHcommand
 • ,ono">
  Device(config-subif)#ange31vc 1/200199 Step 5ppp>-tempeϓWWi>numberExae://////W'qg"Courierew,Ѐj-atm-vcЌ 85 3OOOOOOO|ߞ/////W'/>Oדדתߦ׫דדדדײooooדвz777777g777777777777775multi(xewn %YDZ׺׺׺ױ6DoRfollowing:&ul lid1X8oexmicorrecorm5mmand,sultsharedortdap8socume!>'
   =o> ConfiguringETF-CompliaMUXncapsulatedPPverTMnultipoi0Sub8erface0 SUMMARYTEPSol.ce-aal5muxߺ>pppw>virtual-tempػǻǽOW>6穧nd//ToPBb>DETAILEDTEPS//tableorder"ellpadd="3c0"\colo#80ǶǶǶǶ Commandrc'GGW>PurposԈX<fontize="-1"> ?penableExample:diveight="1em"idth="0`><*fac(Arial,elvetica,ans-serif"ȂOK>
  v>
  ,>Example:
  ingETF-CompliantLCncapsulatedPPverTMnoint-to-pIuberface ɀ31 SUMMARYTEPSolatmoi>.ce-Kaal15snap'67rotocoppb>virtual-tempػ߻߽Dz'/oϻϻϻϻϻϻwidth="0em">
  7.  Donefheollowing: atmOO׶i>number.sub~-po(-to-Jϸϸϸϸϸϸϸϸϸϸϸϸϸϸϸϻϸϸϸϸϸer()# x 6.200 ٹ߹߾߹߹߿GG߹߹߹߹߹߹߼߹߹߹߹߹SpecifitheTMorulti[/usingapateormf,_аTcommand ππ< rangeExample:jidth="0fontace="Arial,elvetica,ans-serif"?28ppb>d-teateWi>number
  ht="1em">Dobfollowing: SUMMARYTEPS1.a  </燧2configurLterminal______????????=3??w:inW/>atmai>number.sub~-aal5muxߺ>pppw>virtual-tempػǻǽOW>6Orotoco////ߵ?'翟b>7ϳϳϳϳϳϳϹϳϗnd7'??''|oxb>DETAILEDTEPS//)tableorder"ellpadd="3c0"\o#80y CommandrcOϭϭϭ>PurposX>nablesrivilegedXECode.

  Step 2Example: 7______Yoozth"ChiNew, l,nogtDevice# ۏő} j7777qslobalationg37777'iyɗ>atmOi>number.sub~-multipoPϩ'?()# ` 1/0/0.4 _כ__כ_ww_笏________SpecifitheTMǰoesing2apP8ateormftcommand
  tica,ans-serif">onfiguresheVCrangefsndntersTMirtualircuitubifaceodrJ3cationj.

   ?td>tr0+dlign="left"ttopize="-1b>Step 5ppp>-tempeψYWWi>numberExae: olidth="0ʊʏ="Arial,elve76
   ?/trр*Step 6Example:wggggggar/ 0orϻ?ϻϻϼicacheW>verbos缟wȋz# Y GGGGGGrggg׷'''''gOgggggg?:ip ?oooo'''''%(Optional)isplaysTMBE uranformbGG׫G
  sp; &nb?w1oexminehrrec(ormfmmand,sultbsharedortdap8socume!?Whatooxtߣߣߣߣߣߛ'>ouansoVeETF- pliahLLChcapXatPPPviClass pplyPisLj0@qVC8e,!.ƀzលabout>ingse(pCqes"c҅8?g⡈ulϢﳿ옆n Cs!h"5h177uYWliϜ95496 >BCFMUXőGG2H: DŽG|withifferraffic-ShapParamqs7724woҧȳBack-to-AVCϟ975MixhUss7GOרo/oooon￯ϾϾϾϾϾ>Ҕ#d&x-y-ytspRbeGd s2I{,rBarwgܼWce2/0.1. 0/60 x??5egon8t臗ᇘunspecifibit e;ppellat 500b/s 7 also7oo7,utWWsonl-tihva8ble,1ͅ0ustainanurstf 64"ǿwǻǼ
  interfacetm 2/0.1ultipo " pvc 0/60p;encapsulational5muxppirtual-tempe 3br 50ǂxi7烷Fvbr-nrt 1064?߃/1/div0fonieight="0emp"Z="1 n Exae:woousithack-to-AVCs <0eig1
 • Example:isablingETF-CoiantPPverTMLCncapsulation apecificC 0.1,Ї0/70(htPheseropert .$80 ridLJ174us''2stead90lsoNJǂ3I@ddi:a mhiPx/t 500p_''/atm 2/0/hoH 2r-y_!pvcexiȁkrotoɗ-'al5muxZubrg_/>vc-Ĉ߈\1_o4bppǀ>7>2commonly:׊ߨǩǨ{ǧ'wooWDisablLCŻxӘcOOslim0fparprjwWPVCirst,hexѣAHwithOY.nৠp h1yֳSNAP bytselfQ0/32,ou䑚ebt'!;`ll;carryPooowoooooooolڤ_[o{W.100o -to-Jۭ0criI(pddreX1` 255.% bsnaW4vc-__oOרררר׳Oiрv> =o> AdditionaleferencesxKTopic|p//-/thww???χϋ???χχχύitמׇׇנGFʈ𐠐body}tdHa`d16882e20 "G@ga-???>iscoOS(ndsggE:׆׆e25׆׆׆׆חϜϜϜϜem>St@ards/RFCb蹼h2ǹsǺellpadd="3"spac0#80"ury=""ramӻ1"ulehalغAtAǽZh?8 bϿϿϿϿϿϿϿȍ6GGGF7/th׵בǽWWWWWWQTit(

  oyoTMnternetworkingTechnplssice?xh2Ãǃellpadd="3"spac0#80"ummary=""х"g1"uleall____׬׆Zhϧϧϧϒ bPDescriptionwǎG7ױױױױױLinkGG47Theiscoupport ocumentawebsiterovidesnlineesourc`downlodonhoftware,tools.se h0'inllconfigurJ6,roushooaissu`wi ductsS gieAc8Bmost;8requiና.comDpass8d.52aref="http://www.c/R//s/index.htmlick9follow ~releaibou@\s (bedHisd.hlis``y}thatXX,jaiveȍl8GErainnsotorwissubsЪpMf󄧂gYlso~:,׽WWWV!ӕNavi`f`platvy &im}ox,篐owww/go/cfnǢŮxccoup瑸pŬ''߽F
 • Featurenforma ProvidingQtocolupporPBroadbandccessggregofPPverTMӁstop N DthOLLJLJLJǏ׏׏׏ׇNJoLJǒ'''$ReleasesWggggwwwwgggǙǙǏg1ConfigurCnW(Йbodytdahd17290e30 "wpǡesiz-oooϢϢϢ>oomM e35oooojCiscoOSE 3.3Sww'u777' `3.14/O7בבב4בבבב׬??ױVpsg erminmultipleBconnecs aninyaou .OO߳ooomIn,iswasroduced1 ASR 10008riWnvi҆sOߺ___omaddGK4451-Xteg8777ǾTfollowingmmandseW modified:砿//-ppp>virtual-tempeϾф,%UƄ7G>atm,>tocole߈vcb>range.woooL.ableGGEy''?>
  FC 1483thernetrafficromtub-bridgedAN.

  ;ul`//(
 • FindingeaturenformationPrerequisites `rovi"ConnectivitysATMoutBncapsulveVCsoOoon1116 >RestrionggggggggϊώwwOO2072 >nbϊϊϊϊϊϊϊϔ77ߓ35709 >HowofigGGGGGW//.6990@EExampl8087Addialefhnce?__ߠߠ910ؠ֝Q ouroftwaXreleaseayo`upportll 欛socumen)inisodule.ƪax`av@sndxee Phref="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugӀԁhу"9=y9pYb.8x0n᥺߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowtabl脛e ߑߑߑߑߑߑU@C NNavigat__&ސ;6im(acsy,o70(www/go/cfnClick .@ccou)requiredߡo/mߡ߿ǡߡߡߡPrЄPsi߿߿߿߿߿߿ߣǣǺOŨaϻפפפפפפ>hen*S usYX0baYtegr8!OߙǾ?wE/g//wwwwwuBeenfigur`fra8mЈErnet work!(uf́(gpHuunderstcep@zeՀBroadbASAggre` ߥ߼_ߌOϽO?Rri8onϿϿϿϜ Unlike",+briggpygo!trafficJmQb؀YdowhftyaveidsomimQ d 1483߻TLeallow輙fpa!Isl("ͫ!9r'׫ǾwŰBEoesotupportAC-layerccessists;nlyPreed.

  liul![ &issto @teɠjbRFCthernetfromtub-uLAN???????ThegubelowhowpsGe!a@adendcrhatcon3Jfuni;d$ϫmode.8/rfulheremoŊ~workevixneeduviabьngfg@ǯspan9DzDzǜqlrP*imglp../im@s/129295.jpg"Hcindexa"G߹ߗߗߗBecazt@callyOdo`tipath0twedystems, woulot`itable׋n m{ranvirtualircHs ()ynam\a8tearownou_Ǫ׻׻׻׻ѩ/{You㢰7ϩ\Ͼ uLr09ɢPidAa.סQyYnaorg,hpo-to-J AQeach01Y r!8!hcC9fol:orm:WWWw= (@-vpi - rtb+ 1)ca+ص߼Gߵ߼_beP@ih'#whiʷinYsesequ th(gˏooo77<N؂>  //71*???????yexplicit<םרMǨHעyH&.ll*נ׃shamahed_7jΓcߴߴdiv> DHCPption 82upportorBE0cpidthMbfac`Arial,elvetica,ans-serif">he relay 0inmaJo(D82)nablesynamicostonfigurProto( ()0toclude_aboutselfhenwardingli-originatedpacketsx ver.׀ansehisXqmplemIPddress othparameter-assignJpolicies.pwwwwwwwv772eaturerovid0s?wwwuATMxdeelowhow9typletworkogyH@ichfanaaggregr(xthaHُglso*aЖgO@remoteDFߌRS16ǸǸǸǸǸǸǮgcribGG_fieldsispظԭpveO}ortype򆏆e43wwwwwwt[ue 0x01xdtRBE. (1yte)___χϏ4V绷'''''O82ˎߎspUf׽ooOOO7797e38 "lign="left"order="1">Leaseim8pATMYnnumb`dӺTh1_q_______lZl___eat)X@aiscoOS`nnectcli Qrough߻teepssbout*ff`qu`.heACK( wa8/{ǗncPtP¬IgethpgaaHwriobtaanPddrAanpaldyhachQondiromt llroppnotg*+ϻ777776'ritly////sallocaQ '''ϔϐnGGGC'Θ*i|/˘ﯰ''''߹߹߫wwwwǫwwwtBenefifrovidingãivitysBridhEncapsul////S`Packeеeivnʼ?0 -b{eia+PadSuchs takedvantagefheharacteristicsatubANopologyommonlysedorigitalubscriberine (DSL)ccessndHfincreapermancxflexibilityvZtegratHroutingBbridgi(IRB).

  no`renefitATMBEs8at redusecurkssociwithlxx!*izFnonnetwork.ŒyXngleClloctoYub (which8ulP@slIIPdr),As`#ۃ8limy"trustnvironment"AQpremiicpomer7supportsiscoxForwardZCEF`faschp,proOTDHCPption 82ӆsfeat`ablosrviЅviderosssigsdsovimplew7d@iciesǝǝǝǞǝǝǝǝlj75L̕:UnnumئIrqΚQw9`SP)Qglobyg ۫IlѨpvailicliszhohoتconnec'''&\o> How!ConfigQBiencapsula*PVCsAnթza؂犍__52320_򜴃g978gGGg65398 >Thooϛg/돵启ǕǴOǛooF>ФXormfoAaskڜ..n0pecifi8workayis X.ny aintops㿰b(Pbѳ(or.Hmar,FL0dq³,hG(such@ X)A)_________^xϾϾϾϿϾϾϾϾϾcacheW>bos1F?b>SUMMARYTEPSo__]blockquo81.y 7YenGߊatmWi>slo />/W0'# Oub-number7_po-to-p oint G
  ŎsrivilegedXEC0de.Gߺߺݵϵ////EnasswfomptedwO י2ϜWߞߞߜ︤onfigurǿWminal
   G
  Example:diveight="1em"idth="0`>
 • nt>
    ?q60001.c9f2.a81ddARPAEthernet3/1
  Int209.165.2x49߄-60.0939.bb552.128O301ba63/0#52NJ7?0e0.1e8d.3f9?ATM1/0.4'3WǏ3 7.144f.5d?σ2O'_OOM4__ϒ_O12ϖOb0.c2ecϕߕ/1#Rou# showpacheerbose3?threldRquesLInhXinast,逕L)fullLohoccurre0:34goRPXix/Length7oge7; 2fac+NextopZ1/32-24<1}1 1.0X 1C9F2A81DIAB55080ϙ7467j8.10h0 ֬a0A030C29ypF5DN1CO)06:09O1 35OɄOOE01E8D3F9ON/ttdivfonieight="0em"$ \="1 n ConfigurDHCPp82orBE3h1 osmupbed xrelays4b>ip b>dhcπb>>inɯ>wcommandPycan 4GG?b>SUMMARYTEPSol'''nasך'w3i>source-inp DETAILEDbtorderh"ellpadd="3 р"ellspacing="0"ordercolor="#80">  GGA׆׆׆ׄ CommandrctionLJLjWWWWPurpose ol=tdxtopsiz-1Step 1?9dOOOONnP?nenabllG#r/1,>Example:ʓidth W"Courierew, l,ono_YRouter> ə /%=__ O'ooo dhcϵb>relay>informJ>op߷ǸǷǷǷǷǷǷǷǷǷǷǺǷǷǷǷǷǷǷǷ()#p q 7n ?''otheHCP 82upport agentggggging allowsystemo8xtLJt wardedOOTEQUESTessЊoiscoOSsver4߿߿߿߽Ϥ4bgWb>nas7i>sce-iia
  р">pecifieshePddressfnnterfacenDHCPelaygentatilleoWserveriaARemothDuboption.

   ?td>tr0+dlign="left"ttopize="-1b>Step 5Example:zdth="0ZZ="Arial,elvetica,ans-ifGGA ХormiasklznumbXls8lowاATMBEn[rd?sOOOǗGUMMARYTEPS*Җ_Ϡblockqu١1. '듹Ю?ooooo2ʞņ74minal______GG?ǰǰǰǰǏ=3??_"ip>dhcϷb>w>¸G>perG>77ii-i?WWZ4ǛțwwwwײQKb>DETAILEDwgorde1ellpadd`="3c0"\-80ǻǻǻǻ<ʹGGhleftt WAh/OOImmanActionׄ繧wwwwPurpoeGDڍ:tdxtopsiz-1Step 1?9dOOOONOOOOOp2[Example:/ǺǺǺǖOOr"Courierew, l,ono_YYRouX> ɝ`ߺŠmd 'oooomGGGG>ŎsrivilegedXEC0de.Wuy liGGGGZ0asswfomptedwOStep 2 Example: diveight="1em"idth="0`facArial,elvetica,ans-serif"OK>dhcϙgb>limitG7>leasb>perכ>iYQǛǝg)i-i?ߛߛߛߛߛߛߛߛߛߛߞ'ߛߛߛߛߛߥߛ()#p R ؜oWϜOOOOOOMLsheumbXof3sPferedoHCPlienhbehinnTMBEnhor )owǟ4G7end϶ϵoooooooooooooooooooo# 77777/7777777߿߿߿߿߿ߵ6x//*deturnorivileg@EXECOO߼K/ol/tableϿo> з`orm0iXasktt Zggo7gUMMARYTEPSwublockquote7777721. xW紧2debug>ipo>9w7>`verO>packeL'gᆵb>3'gvents///ש3DETAILED߸yorde1ellpadd ="3`c0"\ 80뮪_h!  h߱eрight="1em">Commandrction< e τPurpose777 r`olRtdwptopsiz-1 Step 1dOOOONspan?nenabllG#r/X1,>Example:Jidth="0OOOOo8"Courierew, l,onoxQWQRouter> ɕno%=W O'ߏooo ipG>dhcϞb> ver矿>packet'?er# p i ˓+OOOOO緟OoO(Opal)ecsHCPeces trmissO3ǷGWWWGߚϚ_׺5vents7777777777777777o777777er(config)Јm7isplaysQ//'g ExampleonfiguringTMBEnVCs ɀ31 enableZ eerminal;intm 4/0.100o-to-Jg;pddress 209.165.200.225 25`%24?vc 0/32Յsendl1eeooooop;7>-gp 1DHCPpti82r*ͳXonǸǿǿǾǾǸǸǸIn ߸,;o>supports ㇂relay !x4ـ fdhcρb>JWWXXmWc/fcomm.be__>naswsrowardRXL0Av ver籏GOW p ao !OcRon,_7''201.0Ͻ 487mw;no ׿ǨǨunnumberȅשhelper-3'!q88/80p;encapsulaal5sna#Enet5/'// 4d@rߋetworkabe ҘggggggggQnt>

  orheonfigurationxample,value (in@xadecimal)fage`remoteDubop*woulde 01 BQ8140580320.ԃtable8lowhows!eachieXwith0. <@0b>ARSFVsortypOǩǏ׏򆏆e610x01?''gg̍GGGGGGGGG______jP777g׹׹׹׹׍77WWWG7wwwwwwwww''''!Repve?GG?oowwwndefinǿװǠקקק׺_קק׸WWWhNASPddressϷϾB010181 (hexcimalyhof 11.29)ooo?ul࿯
 • em"> 0x58 (hexadecimalaluef 88)

  li􁿁< ExampleHCPeaseimitnheollowing ,forea!reelientsryobtain IPddressromnterTM4/0.1,:9DISCOVERackepwillotArwarded (ver.f idesCsameou,repl.///?>xKTopico/thWWχ϶χϸ______Yitw߇ס?׽G>ʈ𐠐body}tdHa`d20415e20 "ga-???>iscoOS(nds:׆׆e25׆׆׆׆חϜϜϜϜa f="http://www.cq.P/en/US/docs/ios/mcl/rebt_book.htmGMas(h|List,lRa7________WWWWQBroadbc0sggreg̀DSL7777gW??em߈̽nderstandingroadbhccessggregation

  'tditr+dalign="top"a="d20415e20 " left"or؂iz- CiscoOSPddrServihÇeferenceSaards ~7/thǼǑOOOTitPwww L߼߼߼121Non/k6--ߺߺߺߺߩb>MIBw''''7GGGF__GwwwwǶǶLJink7?Oϩ55WW//ht= 
  "1em">
  RFCs oo6/thOGOOOOOOJit߇?Yjx96zNon/G201--ww??____W____b>Technlssistanceߩߩߵ߶ߩߩߩߩߩߩߩߩߩߩ߹ߩߩ߼׼שߩ߼wwww߿ǾǾǾǾǾDescriptiongggwwWWWSLink_ߪ730;heiscoupportebsiterovidesxtensivenliresources,ncluocumenta:andoolsorrouxshoota)lvt^issuwi(ductsHgies.gggeggggTocesecurityn@mbout,yanbiberiousrvisuchs ЇleTp (acsedomield es),kSewsletter,ReyimppSynd"(RSS)eed?キoooooooAmost'#requix+.cuD"passwБ׽׺ם5oo////+aref="http://www.c/R//s{/index.htm`lickreawgw԰6ʿ<
  /div> Featurenformation ProvidingonnectivitysATMoutedridgencapsul 0ʆDž The`llowAtableeseleaseb􁹈P\s cribin(isodule.ԀilistsnlyBsoftwa}thattrcsupporaive8GErain.nlessoaorwise8ubsequeLf󄧂gYlso~:,.(lpg/LUCisco Navigattoin_pva8;imH}occx,o.xccou pquiredNjGךߠ<@0 / _hggv/th׳ׇLJǬLJǮiRեg/w'wggOOOOggt_G\`body=tdxa@d21002e30 "siz-7777777>d 1483GTrafficverSVCwww"e35WWWWWWZ12.4(15)TQ2(33)SRE___4GGGCTheǎǎǎǎfpҠlzb/3/d ketsatrigg_nqsoWsenthXtnU_oooooooogg DHCPϽ" 82Ӌgg_______WW5.1(1)S2oo'''''''__irelaygei7whenbRBE usedOgggfollow1comm9wasptroduced:4b>rbe nasipׁǞǺ///-lign="left"order="1">4b>ipz>zoo>@//>Wߜߜߜߜ/tr2body/table1?> FindFInmzPrhquisithEG500 >bop'/77509095 >HowqConfig//531488 >UExampϬߖ459AddiRefn׹gG׺/WWE43959PAg7ǴÝ?wwv'Youroftwarele0no`upporll2socumpthmodule.Ƴܯбcavdi'ee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugӀԁhazi=$y9ph鷺 oᣆ߇߇߇ٺ{paf!whieaȈsUedowYtae ߑߑߑߑߑߑU@C NavtɊ__ڌ&޼8;6im(»𻐃y,o70(www/go/cfnClickh.n  tnisco.comsotequired.

  ;o> PreRsitesorhePPoErcuit-Idagrocessingeaturet!rehmendedatouemiliarthFC 2516Іenfigur)thXfS.eeaointe0ostandar????????'???=InmatiXAbout??????7?ul
 • OJ501122 >DiffnXetweeTM- @asprigabitŖhrnet-Bas@BroadbIAcY΂orks BenefitsfՌϢߨfigd.h郷dqfibϞ.8e ?;32929 >C9zIAExam(i+n倛ᆵ_gggGgggeWWT'TpplhQamucaplv9s sible1,_Y@hBs)b+s o()scy˕tmethodway̴ز ahٔ6extrrta(ueircuiPlQJ̠E'&@OԄ ProimakɄ"ed_IJӛdet0$ec߈in0wdGF)PlsxAׄ.exϴϴϤ綷Ap proachorircuit-Idagnthernet-Basedpdbandccessetworks ɀ0p1idthM1ace="Arial,elvetica,ans-serif">raditionalTM-b*DSLNaK Jave opologyhownifigureelow. p9c9{r/,imgl../images/142354.jpg"ecindex9"wwwwwwwIermsf ȋxlonnectivity,isXone-to-8appingsubscriberitoeu !CoarryPPPhroughAMBRAS,th؂xinxmaɅi vertinHaAS-PorBɄaRADIUSacketsߖOOOOOOOsimplwavailabfromm0tweephystYlooop??("`)AnotO+nast Gigabit'.ooȌãHhm*oE{ProYfeat9hi{ediate 1un :)tta@discoyOAn9eiv*agg,ecod,Jintdifi𓒒ϒɂ(stQ̦@W{cep '#framcliauniqu(c|id)V`or-SpficB(0x0105)yA٢InӴ1ReȔp(PࢲHR)%; kySwardj0SfKx٩ta뇆g 8whiHia|asd,m哠YGDres7_ל_golu510םi5vWP-ϼO>Iice/commBA (bv)p^m3774ܑ{extrac<חelsremo`AAA 0!ttPu(878֕| ou(Hr#wwradiuj@G>&7>nas-pg>maߐ?b>glob(񏿗hsoH󹑶Acct-SAonwilʡrbou20)q)!aP羪vQкоPishedGGGGGGGGGFOutgoɭ@ffQЉ=bUaOeSf'Zjha-Kxw .8cannotofoit(1nd%kthxٙmp󹇦ߦߦߦߦߦߧצއ_ަooi/n Benefiɺϵϵgeatøh1ϴϴϴϴϴϴϴThifYwardsasPrigabErnet-bas [followb:ul#bilityoseimplerndowPcostrovisioningptPsorSLubscribersvaGigabitthernet-basedackhaul worka honATMl$.

  li􁿁< HowConfigurPPPoEircuit-IdagroceХFeat`''''"a不__gg0518108 >RemOolGWW23920 >Display SieLoǮ_GGGGGGGG@ǒ׳GGGGG>hidesac9ֻqXscoRAS.Pe ractP/((see 0 >InXm;AboutggggE) "HxfollowRADIUSyntaxecondbpHorum:"A-NФ`ifie`slot/vlan-]"OOrYaniqueXbteHhoneumt󽸮00erwithq.пP-Z 2004-71,Zmaximleng`supyпb!H48tiqpiQanHNAS-Pسq`9ds AAArverǺb>SUMMARYTEPSZoIublockquote?????:1.  ?enablGrx݄?__2^#minal______翯?wwwww=3??wradiuwO>atXbutg?b>nas-{Oc'>dגגגגג׻///4﯊bba-groupϚ>pX'i>-nami a n> ŎsrivilegedXEC0de.Wuy liDZDZDZZasswfomptedw''Oattrib`w>nas-port_>forma߸7b>dǸGer()# _X { عOOϹOOOOOOOOOOOOOOOM(OpYal)electshePPoExtendNAS-PspADIUSccessn`ccountingGG׻GGǻGGGGGGGG@Chis0mmso0Acct-SP-I],sisplayxin*ebugw,,ltaink9abЀ؋ihe coyrame8receive8 vsSeestablished.`9ailepos=0523920 >D[QqtivityoHa>3211}qsCircuitTaroqts s
  ororenformation.

  liul>  _tdtrЀ+dlign="left"ttop ize="-1b>Step 4-nampwyr/1,>Example:ꋏidth="0facArial,elvetica,ans-serif"׍׍circuit-idWG>vicggǘ/ o Ι/__?EnablcessingfheeceivedVSpecific YinRPADRacket,hichxtractsRCId0rt ian1ndstoAAAҧa NAS-Porattrib0RADIUScjXountArequests׹׹ץ utgo1OSsllavDSLAM-intHLБ,RusP0pfrom.ɖcanno2,BRASrqteforeu(.hiask @٨ishthghhQurationݭĭRhm(BBA ymodWWogggUMMARYTEPS2Ҿ775blockquo`1. /e"׶ȿU?ggggg2׾ۓLminalWWW___Go?/////=3??G:77>pppo''i>J-namiwב'wwgggggB4wwwwwgggggD;b>DETAILEDgorde1ellpady="3pc0"\80 <hlign="left׸׸׸ץd ?pth?9> CommandrctionPurpose77 r`olRtdwptopsiz-1 Step 1dOOOONspan?nenabllG#r/X1,>Example:Jidth="0OOOOo8"Courierew, l,onox WQRouter> ɕn'%=WW O'ߏooo pppo__i>-nam0ȶϷ϶϶϶Ͼ϶϶϶϶϶Ϲ϶϶϶϶϶Ͽg϶()# z3ODefinaPPoE fnd*BBA ӚGG''OOO'%4''oooo'_#vendor-tag/>striGﱟױ-( dϲǼǼǼǼǼDzabltheRASoffnco0g֑Specificircuit-Id 8srom goqPADOHSacketsooϺϼo atpb(>nas-port>forma߽Wb>dL>
   lobalonfigurationpmmandsddedohePPoEircuit-IdagrocessingeaturewrBRAS (seeZCDqwwwgxampleorn倛),zrrtromspan>4b>debugradius߁privgEXECNwillnclude@pmSaboutom)acypterface,hediscoveryame؊Preceived,dw󋑍PbeestablishXinn OOOOOOZȉplayᏅofactty.ɔ+ hownath(se@on:}ulXoohN ܂>  //71S2s 򲸩e׹ҹ> plosX+bol(purpoXleGzސs׷רO7"Courew, l,ono(align="leftiRper# ce-Type  ?w;[6]6ramed_?[2]
  02:10:49:ADIUS:tc-Protocol'Z[7PPW7߂1US(0 3F)peceivpfromd 1645/65[62]oE 65:tateCP_NEGOTIATION1Event_LOCAL'"]/SBpQvtemplrequestnasei2oojVACCESS_REQUESTEDwVASPx.1nterfacebtained7PTA_BINDINGgoSTATdataathetortualcessgConnect؄PAAAdynamicttr珟wUS/ENCODE/:Orig.omponti=oE?Acct-sHion-ppre-pendxwiNasort0/200 @followIe,utgoADOndISacketslletaiincomQVendor-Specificdag:
  ConfigngRASoncludeAS-P-IdExample `llowes,eatureALased WdsPed.hrens0sP?9ǂ8iSnADIUSunɐpacketsفh@initiaPPPccnAAyou0requests.pϝߑpolicypypetrol87;claalways@3-sta̟1or8df_________W___[Remov- oEäTTȚϠϠϚϚϚϚϚϚϚϚϚϚϛwillpffomVSpeccd sromutgo9PADOʀHS :wwOwwqrm˴/////////G//////////////)Addonaleferes縭߷>0ecrp0r،` ''"ProѻlOO/'GGh27blФąDocum؋׾2ϾϾϳcellpang="3Ѐs0"order80"ummary=""amC0"ules="allWWWWR<aPrw?uhtopǪǪǪǪȭ/>Top(eW/thǷwwχϲχϴߴߴߴߴߴߴٔitHW7O׿׽~ʈ𐠐body}tda`d22622e23 "g`ϧ-OOOOOOO>nfig BroadbiDSL???Nu///e28/////emHiscoOSEWc ggregݸGuBStpardsMIBooϩoo??oooooooooooooo_o'WWWWo߼߼ߩGoG'oWWWWw綧~sink߰7ggggf121ooooo77oooϯϯφi6ׯׯׯׯ׿oocate ownloprforelectedlatms,iscoOSEoftwarePaseQfeatusetuseLfouat HhllowRL: р"left"> FC ooi bDthOL'ωωχ|Title?׏2eadbodytd' @aders="d22622e162 " 4orXsiz-2516׏ו?֏򆏆7772> followYreleasefԪȀ\s @disdule.hlisP(ysoftwa}thatp a8GErain.nsotorwise!bs`M0f󄧂gYlso~:,??ǹgggggeU[NavigatoiGEplatvٻim`}o C{a
  vigator,oo lickere .nccountnÁsotequired.xfont>

  9ǁĀςTtableellpadding="3"spac0"ordercolor="#80"ummary=""rame="C"ules="all( acXArial,Hlvetica,ans-serifcaption><@0b>FeatuInforma PPPoErcuit-Idagrocess0b3/ 5Nthߒߑ瓧LJǎ777LJLJLJǐReleases777GGggווו׏ggg'''g///wv`body=tdxxa Xd23107e30 "Usiz->oooj'''#u???e35?????772OSE 2.1////GGGA4GGGGGǦ??TheϭϭϭfprovidaayYextractfrȮSLၐn ntifierrAAAesҁ`ErnetnterA,qreby`mulATM-bhdroadbanH,utcost-effectiveinst."iseful roushoojqwork,dyalsohnADIUSuPcӄou( es_ooo////Th=wroducؽ3ASR 1000ӿدAggregviHouO____egrat”87703G߿߸߸߸߻////bfollowmmsrodQd: 4b>vendor-ۀ-b>cid>p1߂,GGGostripϸ'?aH??=q77?> FindyF|Inb gt׵W׵WW3683 >H ei
  ؇tupport π1ConfigurationxamplesorPPvertherneHess9Limi92552 >Addialeferences 601715 >Featurenm;ingWWWW /ul> Findouroftwaxreleaseayo`#ll x拻socumentednisodule.Ɣ(alatestav`sndxee 8href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugЀԁh9"9=y9pyb.8`0nbout߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowYtabl脛e `pǣߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__Z&ސ;6im(acHsy,o70(www/go/cfnClick.@ccoup)requiredﭯo/mߡ߯ߡߡߡާ_noop// 777150893 >Benefi0Ϭϵ׹׹׹׹׹׹ׄ2196 >TrapDŽȹWWWWWWbﵷOw??w_>Ա0oEooPprevs(@frusumemoryvirtualmby@znumbhxicaneصكQirsubse@ATMgg/??_____eNMPnhanceٹASR 1emAggreSRٌPTA,WDED TRANSt@aarulahysPltot? ex/<.roviY+aystem-hol!aper-pdpoughhefuncal@enuot(v߆ߖ5-lovalu877777777///////Incrio`eoudeployǗgithUmappIoDSLAMifߦf(elowd8a xhfotifȞR]ged.وPqP1investi0issakxmmediaڨo7״״״״״״WheO9w,lyLjFurs  areotentvenfhumberfssionsontinueoecrease.ԁiextytraps onlyrisebovfigured(resholdalandallihriter happlicablbothlobalper-inpfac.

  hznDžDžLjatmodes,Qč'Pnitosepaely7wj`ullselowiXr|/-'ggd@Āo> H oÓPP rŇnSLimipupportSpecifyingMaximumΝVoEMsou@System-WiTPme`s/7ݓo׎׎׎׎׎הogd7777777>Ыormtask9smוthataHHt0"r"RhUMMARYTEPS oggeblockquote'''''"1.i  `minal'''''Ǿ3ǎǎbba-g0pߏ>pX̐i>nHper-macף>limit/,-/o///Ͼ'?? 6G///-vlanߊ7ׯ''31?g[inn=킢id%]72OﻏϹϹϹϺϹϹϹϹ7ϹϺƗ经织Ͻ߽Wxhresholx/-valut ="1em"idth="0`>8.  ?q sessionsQlimit׃/number-ofEiG[tthreshold_ -value]
  DETAILEDTEPS ŎsrivilegedXEC0de.Wuy liǼǼǼDžZasswfomptedwO(minaloo?O׼׼׼׼׳ǝer# ߝ߾Gߝߝ߿wwߪGGGG߻??WWWߥ8slobala?_o3GGG7bba-group>pppo3i>nam \|Euw}wwww/wwwwwwwwwwwwwwwp([)# > ϽC5sroadban`ggreg{(BBA) toesPXestishPPoEessXe//'''''''''''''ww--N8fhe.ouanaveulti`s/////h
  t="1em">
 • global  _tdqtr+lH="left"ttop%siz -1b>Step 4낧OOOOMb>virtual-templateoji>e-numberExaPe:bgt`"Courierew, l,ono(tRou(config-bba-group)# 1wuuߓ////yWQ jwillxsHtolongaccesssAisW5GGGGǩspionsת>per-mac>limitoםk,-_O____ױױױױױױת__________] 1000GG'ϯϯϯϝWWWWWWW(Optal)urTmaximum 3fNowx@ACiwTsq///g6WWWWG/vlanߞ''1'[|innVO?@id]M4(0 35SeeOVLAN (QinQub^g׾rb>Not yw 2onlypplxbleoigabEPrneX_(802.1qrs)Wײק7״____רקרcǧǪߪߧcG>thhol׬8-ueG秿o
   no">
  Router(config-bba-group)#essionser-vcimit 2000Note: )OOOOOOOцapplblenlyoTMPndubWWtrI*wwwwqStep 8/Ospan?n'xǁ> i>C-ofEiG[tthreshold_ -Hue] ,>Exampl3Ggggggg_鞟"CouriNew, l,oߧߧߧߧߧߧ۟Ч3ϧϧϧϧϧϧϧϨϧϭoϧϧϧϧϧϧϧϧϧϧCu globalŪththatll:ta ,c%-cou ihichPSiI`tworkanagemehProtocol (SNMP)rap&genera ߪߴoߪߪ߳'''''''0commqЪ{o/779׼׼׼׼תWexoo''''''''''''''"oo77߹߹߹ߢReturQo5Ku0جdלgol/table߱] Єorm``taskskcanciUMMARYTEPSbOOblockqux h1.UnIϧϧϧw״׆絗2׮ ǰminal'''___߽߽///?=3??/򖞷{,]|u|ʼnn}a n>slot/subgggggpor[.DžDŽinterface7m]br/font@blockquotep>ŻsrivilegedXEC0de.W׷׷uyǸǧ li''''ZasswfomptedwGGO77sloWN/'_JubgOgׇpor[.Ͽ77]////׵׽׵׵> 
  р Step 4Example:-ifJ nЛǛǛǛǛǛǢǛǛǛǛǛǛǤǛǛǛǛǛǛE sPPoEess sGGorub~b>NotS IfІ3profiisotᆠgnedo x/pghusf יכ/יכ7op,*willʄglobalGGgGOO|5_Ob>max#snumberW______7________ 10W7WWWWGGGGWWwwwwwwSpecifi`)Pimum Ѧpermitt`ﭏﳧϚ''''6g/Kend?߽½OOOOOOOOOOOOOOOOOOOM(Oal)xitso ura!hdendetur`privg(EXEC"߲
   em">2.  ?q configureYŎsrivilegedXEC0de.W''Ga+2?ǘOOO׸Cconfigur׿?繬minal׹׹ח77777o/| ߗ߸Gߗߗ߹wwߤGGGG߼'9i
  ဈdth="0em">nterslobalonfigurationode.

   ?td>tr0+dlign="left"ttopUsizP-1b>Step 3"ǂlM
  Example:ri??9ROOOO thresholdϝ/`W>number//K(WWW/o///////////ww///////g n 100g/ 
   ဈonfigureserssionhholdalue.

   ?td>tr0+dlign="left"rtopsiz-1b>Step 8Example:zߋߋߋߋߋ߈GG@pppoe7>summaryW'er# ! 77י7777DisplayhuPofPPoE )TA,WDED,TRANStateorarularhyslױ Тllowes !XZ1,@!r2:'dz/>bba-gptglobalr 3virtual-Px1Nper-macd1ggvlan4inn35ǃ''2Ǿw稗ףףףӮשי______e,iGOOvŻ1/0/ߚU;enable? max\1ߖߖ߽Ͻϧקקקקקקקקקקקm itfenPPoEessionsnheigab(EhrnetubinterfaceysingZ4b>encapsulat ππ|v0/.12 3hot1q 2 ?Ɖ100x__GGtexity''''iOJu'\^"oOxWoo77ooooooobif>zw9O//dwqusߺݥ1g>suxryGLdisplaycouofPPPoE =oo?g?/>PTA :ocallHtedZFWDED:orwardTRANS:ll (ir8ie t)OTAL  R 1?i 0w:0/3/1?w__\W Addit@References4h1??o7 xKTopicww&/th/χϳWWWχϵithGwG׺ױ>ʈ𐠐body}tda`d25444e20 "WPga->iscoOS-s׸׸ר:׆׆e25׆׆׆׆חϜ elvetica,ans-serif"> COSasterommandsist,llҁs

  St@ardbh2Ǧso\ellpad="3"spac0t#80"ury=""ramӨ1"ulehtAǪZhOHibϬϬϬϬϷWWP7/th''wwwwwTit(777W~ yYL82Noew modifiednarexbyhiseature,*existhasoteenWR.i7--WWWWWooggb>MIB߭׽׭o/???>׭W׭WW'ooooink߶Gwwwǭwv116OOyjWWWWWSR///W//e121ǿǿǿǿǿǿoocate down 
  loadIBsorelectedlatms,iscooftwareaseandeatusetXuse|ocatfouPathe0llowingRL:

  oooV/thOooooooiTit?&Qjtd/(@aГd25444e157 "o5siz0->oew modifiȐJAsupporabyicˀexist2hasoteenǂ/.׫׫צ'''!62'''''--///OOGGG׭b>Technlssance?77wwWWWUDescriptionϾϻ׭ϿO׿OOOOOO LinkOOOOOǭǭǼǭ91ǭǭǭǭǽwwǿǿǿǵheiscoӬ UCiscoƈ,Navigattoindhmatioboutlatva8;image}.occx,olickX.ccou@rquired"㌯ύwTtableellpadding="3"spac0"ordercolor="#80"mmary=""ramC"u="all <@0b>EIjProviPPverŘnetӘLimipߵߵߪe35¸IOSE 2.1ππ4χϏGGG@4GGGGGW??ThfwastroducedSR 1000riAggre0aviHout///TheoEensouo¶pumbof<ȶsatan8r a: zGigab(era2configurˆ߲G߸WWWώώegHȏ oҎw'wwwwwwwwwooooooiSNMPnhancement///߽߽߽߽߽ߦ///3.2Sggg77oGGGGy___ksߥڦq̠providecouРСAxO(TA,orwa`d,ndRANStpaarularhys@l9totȃ71exisy'4Ϲ77777oool/(g7gg-
  serif">heollowingommandserentroducedrodified: 4b>pppoe-sessionsthreshold-,{OOOOOs. Find1FInformZnboutߙO߄O߇χχ13512 >HowyC__GW2297 Examp0׍端4506 >AddiY(Ref8o789蓯ϩ粯w'''&'YouroftwareleaseayoHu襀*scumiXmodule.ƨૉlatesPavps iײ`ea f="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">Bughԁh"a=y9pb.8n‡߇߇߇,oaHofiwhieaSedowtᄛe( ooooǿǿǿǿǿǿU@C Navig__&޻P;6im(¼$,o70(www/go/cfnClick.@ccou輠)requir////ߡ߼ߡߡߡ޺y߾\qO519ork'ǼG??773oo`Pūrnet ()XldownloadHfr1RADIUSr1whenxSSSuthoriz[ٯLACs q4b>subscriber[-b>#߀>p0dre-Ub>nas-!-idm.y,򉢶*num ٚ sapecificLAN;his,per-NASwwwtakcedenceSllynfigd (bpdϏ˾ua@XAא.  ЌTheollowingsampleserrofihtoonfigureessionimithroughADIUS:

  ππ PPPoEӍLLocalverrideatenablesxe?9dᏩeRASo]ه-OؑrphenSSeauthorizatIȃ.ߓߓ9/GGGAN   /718fulnlyyouavedn/orACϡߡߡމiꚶ㣷ϚϚϚϚϚϚϚolbre,/24b>sۀb>->B>orlscommandrbroadbacc (BBA)p ociatwith*inter9.םшod,0GGBpplibefstar;Pж(&sendsutActi DHyff(PADO)ackeojcnt,dtisQastfvailj1iХ/ϯ/////.ҩw+eȌPn ȳȭ"f@Aresp0romGࡻnodownlưqGGGGexcee`.*aito"ywjlnegotmplea finrejec ˉultin,abilityd@uish 猾ȅ`ahhengeȠ8shakeProtocol (CHAP))y0Ybeowdi! betw1h`lɜper-NAS-por9׳׺w//////.If*bKټ@ǻ٫Bp??:;o> HowCWWWQ۬h1ۅwVulGG
 • EiaY35///_///-/׽׽׉߉_׷շ> ʙ׶~٢i/: αoݺ////GGGt____YÀ Ќ="../images/note.gif"ecindex="01"/>N <(  ///( fhere noocallyonfigureder-por@essionimits,nNAS ownload(fromQADIUS`rverapplied. p> >OB/tr1able;b>SUMMARYTEPSolpppo''Dsi>-nami|globW}睇???Ǚǥ4ǙǙ¥sך>vlan>Zk5-Oקww7777757??re-authϊ?igno??6|dgggggg p;b>DETAILEDgǹǷorder"ellpadding="3c0"\colo#80 ŎsrivilegedXEC0de.W''%uy li777wwwwZasswfomptedwO€ рtt>
  Router#onfigure xminalStep 3-nampiE}|}냗} 2,>Example::Oooooooȕg!"Courierew, l,xno Gt( )# n ʚstgggggggggggggggggggggCrea PPoErofilendCBBA ___ulOliננננננף I--Nhfhewتg777 47777777o3sesss/>per-vlan>limi '5-OOOOOwG->0m * ソLAsjnumb`أVLANn__ǴǴǴǴǴǴǽoMaximumsthatpbe ablishedvȑ(EHrnet.ԥdefaults 100ǽǴǵOOOOǥ5Ƿǯǥǰre-authǧd(orWߥ ե77O7777_7/Ene;SӦocalϜrideeaturilly dĞ yqNAS-por XYRADIUSr(''?ǝoׯׯם6穧end/////ǴǽǴǴDZw/////////# nt>
  € р<(eight="1em">   CχExamplesorPPoEessLimitocalverrideEningDŽDŽDŽ†E4b>=3b>pre-auth>>@orăscommwass9ois'﫨t/"Couri New, l,nox tbr/>Router()# dD'> .7>!ψRvirtual-te 2 '#DŽǐ⃻/YSvAddiReferenceǾoǴof???????secov9rP'''h2Woblack RDocumentﺪ2Wecellpa(ng="3`8c0"order80"upry=""rB"p="all<adߣـrWh\topXWWWWWWW>Topic???/thw_χϾϾϾχχϜ//?///)itxצLJ׶WƏʈ𐠐body}tdXa`d26876e23 "-> nformab5ind U}e28ǬǬǬǬǬǴxulliem>CiscoOSroadbc0sggreg DSLÌw <(eight="1em"ā7tdtr2body/table''%T Standards p//th瑗ggggaTit ''Gon1qDtdOHpa(d26876e69 "בДsizx-ϏϏϕ>oewrodifiedmreppportbyhiseature, exist`asoteenWR._OOOoooh74ooooo77--Gb>MIBww/ww''wwwwwwwwwwwwwwwwwwgwww'ww7776ǭOǭOwOw߿ߴ____ﺯ~sink϶?oooon103wwwww??wwqOOOOOKҭ''w'O'' 8oocatedownlo(*1selecplatms,iscoOSEase ttHusel!LAfouXatePllow9URL:߷߷߷ݿggggggg€ m"> --TechnlssanceOh2OIӃǃGellpadd="3"spac0#80"mmary=""ramx3w1"uleallooooKʜ' Zhߛߛߛߛ؋ ///////>escriptionGGWWLink//ǮW81 TheiscoӬwebsiterovidestensivenlineesources,ncluocumenta: tooltrouxshoo2)lvt^issuwi(ductHgies޷7777777Tocesecurityn8mbout,yanbiberiousrvisuch PЇle8Tp (acs0fromield es),kSewsletterReyimppSynd"(RSS)eed?777OOOOOOOAmost'#requix+.cuD"passw׽׺׺ם6oo////+aref="http://www.c/p@ic/sc/tac/home.shtmhÀkre aoܰ>ҿ>> Afollowqrelease76AfH\s 2dhisdule.hlisЯysoftwaЃ}that a籐0ԃ8GErain.nsoto rwisebs@Mf󄧂gYlso~:,UۓNavigatoi DZplatavYimx}o Ãy,ogo/cfn/-.ccouWp5/_g߿/.
  Featurenforma PPPoEessLimitocalverride topfontace="Arial,elvetica,ans-serifbpidth="0 WWWW> MNamلp>DthOLLJLJLJLJLJLJLJLJNJoLJNJReleasesWggggggggggggO旊`body=tdxaders="d27313e30 "orsiz-OOOO>--gg‡___e35_____WWRCiscoOSE 2.1g___X4_____WWSThiswasntroduced ASR 1000riRout(.ߧ߭ݫ﫟Oenabl8 xlconfig(dly9Abroadbandemoteccr( (BRAS) pL2TPxceat8(LAC)oﶵper-NAS-por`o downl`fromzRADIUSwhenubscrib0vicewitch (SSpreauthorizd_gpfollowingPmmpsePmodified: lsb>@-I>>ore͔׿߼פ'_y????껧W?ـ FindAFInform Pr@quisiɃ`痦ϸwgϽχOO810 >nbؓχ?/51838 >HowqCoWW׎׎82483 >kExamЋ?g0705869 >AddiQaleceGO777S149670.窇?G]YGGGGFFi€ ndingeaturenformation ɀ0p1idthM1ace="Arial,elvetica,ans-serif">ouroftwaxreleaseayotupportllhe慻socumentednisodule.orblatestav`sndxee BugӀԁh"9=`9pyb.8i0nbout߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowtabl脛e p%ߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__Z&ސ;6imageaccessy,o70(www/go/cfnClick.@ccou)required/n PrPsiPPPoEinQӝK''''%ul{_G'%!SubirsْWWWǃǃ5470 >Broadb=-BdSLAModel)?ǡW7707 >UnambiguousAvoǥd'ǺTddo!ay0pIEEE 802.1Q(callx"metr ag""PE-")Q8ggpa( ReI*`workpurh8oxpIYseh؃*,Hproduca "-;"ramXY Ђ ows ( Pvideroffass$s diᆸ.ƺ`example,ertain㪰omqc`dɝѪacspecificShP Grecei HR߼߼߼߼߼߼Gener0`gb’equiangfhmultiPppZ S/, iOu safe8ignownIDKϏhbecaSeBahencapsulaphpǒ-deс* pÑ}re0PnverlapmoГN,@r0trafyfromєixedߞҜ"0miډ@GroughЗ4b>@{ Eb>dot1qׁmKЙwos (Yainh溩ϡSee oooǭ`gˀ enerallyupportednhicheveriscoOSEeaturesrrotocolsrethbinterface.Ɓexample,fouanunPPoE,>configouble-tagg`frame愀:.PoQinQ}sackeXthatr'"pVLAN minatiXbywardingqtrafficithZ(alsonownstd) 802.1Qeaders.

  himaryIsiisHeprassigmb`ou2uncIinID.eeUndnSes׉T-bfi8vicovaeducpnumb@of1E?custom"O⃄f،<ʒfollows:ul encapsulationupportsonfigurableuteragctype.he71ieldaluesre 0x8100 (default),9B2Aand1848.ee 8eelowψψψΈSkCwGeƅBVB
  N d">  <ʀ /td> <(
  he4b> HowoËPPoE rS h1Iful{W
 • Mٓ IJaό7774577 >VYy%gga ОormtaskFrma/PQdou8ggᝡ/,GAnptionaltepӄshowsou HE rtype`eljbe 0x9100>H=,fat9requi(8f)DXdefined,802.1Qncapsulaɩqy//w/2''o7777773BRيBe2//////WWwwwwww"al`dyשz%77Ggeb>SUMMARYTEPSowwEblockquote777771.  <ʀ?qenyˁG#rWW2⦞Kmi؈______g?ooooo3??w:^WWߐi>9sloG/>ubWÁOOi>7oGGG'Gǹ''WWWWW4''_"dot1q>tunnel>eoמgggGGG?GG5GGCxi`7w777ϻϻϻϻϻϻ6Oߜ߬/ߜ߭o߮ߞߜߞ''ߞn>[._]W]ϽϹ7ˀ ?qencapsulationvlan-id8.Q ϗpppoeablߖgroupߔ:-namxϊ\WWWWWWWWWWWWWWWV9WWWi'לddressףgip-vmaskndaro10cxitOooooooooo/oooo1wvRepeattep 6o figurenotherubinter.gggggggg'gggg2o 7,;8,d9`sequired, specify LANagsbe 0minatednOOOOOOOOOOOOO3WW'g/olb>DETAILEDTEPSߴߴŎsrivilegEXEC0d2uy li߾߾߾߅ZasswfompXwOʀ veight="1em">Step 3typ@iGG@slotG/>ubWOOi>por6a ,>Example:ϐϙ?ϐϐϖ(wwwwwwwww(k)# igabitethernet 1/0/0OϜCsnOhd'wwϣϣϝ4Odot1q>tunneling>מנwсo?OOOOw?M-if` ~ 0x910o7 (Opal)efinHňfield rusedyedevicwhe(mQinQLANaggWul74liUse ismmifof'!`Sr20077/׬WWW 5WOǮOOOWxiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO`˻?EȟoǺǺǺǺǺǺǺǺǺǺǺǺǺ6ǺǽǺÇ^gߺGoGslo/t>ubWKOOi>por6[.]gigabitnet 1/0/0.1Or
  ʀ if">onfiguresubinterfacendqsǀcationode.

   ?td>tr0+dlign="left"ttopize="-1b>Step 7vlan-idExample:zidth="0ZZ="Arial,elvetica,ans-serʚGGApppoe>eϫ׽7>groupWo:-xϸ߸bаY pn1O(OpalPPPoEessst'׿׶׽W׶׾//////)TԼAahsprofiَ,֫ygggoo׿qNot i???????TAsrequi foro_oooooool9oooki?'b>addrx7^,ip-v.mask?sedaryת_____ggggggi.
  ʀ veight="1em">fa n.p7ul؉'!liThexampl@nablesonЅchpecifiedyG,.2,ndask,ߐه߇ߖ|ՕH>Note: 7777777Thistep @requironlyzIPoQinQGGwtr)*WWWWQS 1HbwE:7WWǛWWW/_EФoe urad7߬߬ߖ11////Repeat 1 6oeoPzT_gigabite net 1/0/0.2wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwА$wYeϘϘϘϽϽϽϯWWWWWWWWQ(WWϘ7, 8cj9,ٿkVLANagsbe minatځϚgggggggggggencapsuldot1q 100ed--199,201-60繯߸ooooooooooooooooooooipppoeablrouppn(7'ǻW.ipdds 192.168.1.2 255.%_____Ӧiר PPPoEsssrPww&ul4lieO
  dot1q[internal7WфE|g'WLisface-typesehisommando )etatissorll802.1QLANDs.nzfollowingxample,nlyZځ displayed:p>Eڋ/wwBt@'"CouriNew, l,onoPTleft!R# ׶ gˀ ht="1em">
  ʀ ="Arial,elvetica,ans-serif">sehe 4b>second-dot1qvlan-id l򁿁< o0c҅ tdQtr+lign="left"ttopsiz-1Pb 13+WWWWUÀ?yb>en(ɀG r/@1,>Ecڽ׻GGGGGG@//bt"CouriNew, l,ono𹡊tHR (-f)#؃ # //OOOOOOO>xitsga ur mode2returHpriv0g0EXEC"ϻϻχпorm(ihpAalv:_YofWφea_ǸiUMMARYTEPS׷׷blockquxh1.UaWWQooo8=wwwww2o2show?>runn-ۮWWWoϼ3ώϵW'vl>dot1qǶ[ķWW1/e|g'odis-typPinumber.sʀ ubinterface-numberdetailou-idQGtype7__|ksecond-dot1q߅y;n?pgOOany76] il]Mbr/fontlockquoteHp>DETAILEDTEPShroshade="L"/Step 1  Dtdsb>eni'qG ŃrsrivilegedXECode.ourasswfhompted.oomCkExample:"//ǔGŕW"CHiNew, l,XnoЖat`RZ> runn- figooooiUsehisommando eurrently 0uration 9devicYouandelimitharacsdisplay)relevapartsfۃOon''&Tfollowpu0PPoEoQinQ IPc_Xs:g??ןןןץ״ןןןןׯǟן#Zזנ&iigabitErnet0/.201 encapsuldot1Q ip 0ress 10.75 255.'2!47.13߇߇1999ed-yqy;pppoe Nj20ϋϋσ߃߁_^89___GGGggwwϕҍύ100-900,@1-0ǎ??11ϝσ3ϝϝϝȁϝ7wϝϡ׃ߡϡτߙߙߙߡ G7ߌW77?ߪ??Ϟw8ϪϪϮהЙ׮׉7-(3OO1/շ!߹ܼr7dtr+dtop 
  ʀ size="-1">Step 3  
  N   //71peigeidthЇ‡____>he4!A anyǀkeywordnheuMsecond-dot1qs upportednxbintery 8figurforPoQinQecauseoutingoombous s.ree,ultiplealuesndaninnerLANDre. >p><O'Z/ߖڂOJؗ7"CouriNew, l`ono؄align="lefth񕁋GigabitErnet1/0/0.1 encapsulatiR 100 ߀ǂǂǂ2ǂǂǂǂ2Dž3300-400,5@6爧4gggb5gggg5_60,򎟑__\7___1򩞩oUloooǯǯǯǨh jlowhowshichmapptoiff`ofin framxthat0m1 (GE)0K???g߇qcellpadd="3"p0"(ercolor="#80"mmary=""C="C(ules="allSMO&I!YGE?/5headjhq top(>dzdzdzſh7׵ׇχϛχϝ_____Yoϻχϼ׼׺עעע׏o'''''&G?g7gߪߡ&ҐbodytdǗa d29472e50 "OHmsizh-׭׭׭׭׭׭>*Ou†___e55_____//////[rough 996ϺϺϺϺϺϺ˶4̔GGGGGGGGǵǵǵǔGGG_G_߲߼G?777eti
  ʀ ca,ans-serif">igabitEthernet1/0/0.1

  'tditr+dalign="top"aders="d29472e50 " left"orize="-
  Yʀ 0em"> 100

  'tdhtdalign="top"aders="d29472e55 " left"orsiz-
  Yʀ "0em"> 3000hrough 4i

  'tdhtdalign="top"aders="d29472e60 " left"oresiz`- oj s82 encapsulationot1qsed--600,9@999* iߥ/ǭǭǭǭThe elshowsHehanges(oSforouLANDf.ohaxel7dthj4b>anyԖݿooomhoχχϽχϹ߹߹߹߹߹߹ّOϹﹿχϾ77Ϗ_WWWWwߺߺߺߺߺޚ'@Aߺߺߏߺ߼'&jtdǗ(rd29472e342 "gsiz-///////>ʆggg`7gggggggggggb1rough 49 5 GigabitErnet-________ǷǷǷǔ____'''&5gg__]>
  ʀ igabitEthernet1/0/0.5

  'tditr+dalign="top"aders="d29472e342 " left"orsiz- 200gggb7gggggggg51hrough 199wwwww5oooool7oooooooooooooooooo''''oϚϚϔoϚϚϚϞǚϚϢϔu6/硏wߨߨߨߨߨߨ8ߨߨߨߨߨߨߨߨߨߨߨߨߨߨߨߨ߰////߯߯???߯????7??608WWWWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 9 9WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 10_gggggggggggggggggggggg`6gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggVo2wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwvg
  Zʀ n="left"order="1"> AdditionaleferencesheollowingecYsrovide򅖀XlatedoePPoEinQuppor eature.'''Xh27׋blackRLDocumentoj2NjoodJellpang="3spac0EM80"ummary=""ramȼ1"uleallxTopic/thGG?χϹǹǹLJχϼit׻׻ׇ׻׽4t???d31051e23777777777772nformayboundssinis 8ϾHul??4liwwwwwww(em>CiscoOSroadbcsggreg DSLÌtandards

  bDthOOLEEE 802.1QŇe74ǎǖooooorocal etropolireaetworkחחחׇo,ableߛ ;0 TechnicalssistanceescriptionȍpG/th77///yLinkoLJj@bodytd_Xa8d31051e181 "蔟=siz-畧>heiscoupportebsiterovidesxtensivenlineesources,ncluocumenta:andoolsorrouxshoota)lvt^issuwi(ductsHgies.WW?=ϞϞϞTocesecurityn@mbout,yanbiberiousrvisuchs PЇleTp (acsedomieldΊh),kSewsletter,ReyimppSyndx"(RSS)eed?wwGGGAmost'#requix+.cuD"passwHϸ򝏝6oo////+aref="http://www.c/R//s{/index.htm`lickreawgw԰6ʿ>> followreleasefl\s 8disdule.hlisH ysoftwaP}thathaT8GErain.nsotxorwisebsXM(f󄧂gYlso~:,77_____]US}Navigat oH?>platيvѼim}o ;y,o___go/cfn.ccouXϑp߽ߚ߾<@0Á/M__h@OOOOOOO>ϻϻϻΫ/th߽߇LJǺLJǼRǺǺLJ燧׼׏ggArˀ ial,elvetica,ans-serif">

  EEE 802.1Q-in-QLANagermin////) ҇oooe35oooooWWCiscoOSEelease ؐ///oooh4oooooWWThis,wasntroduced XASR 1000ӛesout8.WWWUOOOOOOEncapsulng'1tags thinenablpvicerovio8angleoupportustomQwhoaveultipdנ'g'FWWWWQPPPoEinQӈDOOO'''''''ww'''2.2OOO''''''''w''''''''w'ooooooe񷠛berqevelHeHIDsndeepraffic@iffereXgregatedoo'ϸϸϸϸϪgxfollowcomm roied: 4b>dot1qtunnel>eXrtype,'dWongg7WWw>showoo>vl ??/ _ﺇ/tbodyg/tٽ?> ppp-mpץ

  liul![bOOH<9ailepos=0721813 >FindingeaturenformationnboutPP-Max-PayloadndWFoEagupportO6304 >Howoonfig nj~52130 >E Examples E GGGG׍ǍǓGG75464@Addialeferencesߔ6434WVGGGGוǚǙ ouroftwaxreleaseayo`[llhe査socumentednisodule.Ɠalatestav`sBxee phref="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BuPԁhb9=ty9py.8pnᣢ߇߇߇,oaiofsЉhwhieaȈsUedow!tabl脛e؃ GGGEߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__&ޮ;6im(acsy,o70(www/go/cfnClick.@ccou8)required/////uߡ߾ߡߡߡ޻______ߢ߽ڽug3348؊XmhHanTURUǩte逨1492ٽ_______^472@Irworkuncity___''b᰿77WPBeFC, "/,"Tpeers0negoti0lysth`maximumyocteshlheadiroto8DbشƁūsaackeɶձ)`E0rne@1500'߼߼߼߼߼߼ދ 2516eawg)ow' ЋgunHly!A3Ljomp)by@en򌨭qĹmmAhasxe򍆲IOSU-l輨ش 4b>b>ppp--d./e7777|endžpone!Ѕ?u} ̿W)lueLinkþ(rP(LCP)25sbas𽈠vapecifiϔAfr8cliGGGGGGGG/GGGFǯǯø???'______[1DSLoruA0۫ZQconvYPPӀ PverTM (PPPoA)essionso Eatheigitalubscriblineccultiplex(DSLAM)aBRAS.hisunct@alityasef0dhelpZmigra9f betworkrom҅HEredia.o, @entially,‡ omesn~and 8conta",hich nneċ 8/B.aimappcorresponding

  yp#figurlimitגcornP’AsameACddprottself#aOttackpqblemorWF3becauslleoJissuetaginready disuishǗ؉regularJdurEcys''''ߑ'''''&F8moreЌmabouj,`fЛumechn1eport 101, "MNwt-BasAggZ."܀o> HowC1-Max-PayloٕWTSupaEnaba8GNJm??46045 >DisG????Gርߎߎߩgߎߎߎ݉Eo发feat,ertasX߳߳ߛ?`״״b>SUMMARYTEPSoblockquX_____Z81.y  p''{-n]denyׁFϩϩϩϼǸggg'''''6簪sessions>0Xcw>iwf_7>limit//-WS" Ӏ 1em"> 7.  gigabi???tenW`}5ci>sloiLj7>/subQ/ψport[x.]\r/ȍɎhp>enablגb>[groupOJ-nam'f>9Wvirtual-templatWW\e-numberGϒϒϒϣ/礧10'գ>lcץochoG7>mru>vayߔ7[inimum7o/)valuh7ПGGGG_________|1gg|d7w/////////N277o2showOessionߺall%oooacketsߒwDETAILEDTEPS2wwpŎsrivilegedXEC0de.WOOMuy?? li___ZasswfomptedwO߹߮Ҁ ureerminalStep 3-namhi=u|uハ}br/1,>Example:*?______W"Courierew, l,hno7tRou()# ^ 3횏?BBA 󚧚ndefinesPPoErofil盇????4virtual-teat'e-numberייי׭//////׮'׫gיייייי- 1gggggggggggggggggggggCthX|ЈtoesedorloningFaccess)ys߾ulϾli(Thewargumeind`ifyfЉwuhatllf-gW祯 5罋tagwo>@-max-payloadg[minimumuoax>]yF# ` ǎ 1200 3000_oooo''''''Specifirange9 z)aptHbyBRASoGGGGGG@Default(r492Vand 15Λog_W'OOOOONfromJclicannotxceُhys@lԻiMTUYus 8//////////+6//wwwnt 
  Ҁ size="-1"> ?psessionsiwf>limitwExample:diveight="1em"idth="0`>gigabi???ztenW׷ }WSsloR/subQ/_ߵort[x.]??N R 0/缟E)s(uYmod趈aǗňǢ׽׽׽ע8pppob>enwg>[bON-namǦ盧ifh [ 1?oOEsPPoE anohǾǾǽ 9ァ߽virtual-teat߽߿Ge-number?/WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWljÙ>+a 0
  Ҁ PPPoErofileithirtualemplateoesedorloningFaccessnterfa`.

  he 4i>-numberStep 10pppˀlcǁb>echoO>mruO>vy' [inimumǑuew]br/Ȁ1,>Exa0e:"_t"CouriXNew, l,ono0tRouX(config-if)# h ) 1304(},??97777Y'''''''VaiesnegotidRUdjustTU*troubleshoXhpurposשI+optionGϙϪeyword0ered,zOcfrom 641500ϲϲϩ??_ܑcaym!suedsxnecA’0setQB.дreѵ8fulhenou*niksз ccxpunderljphysltkpability.f0 commIZuIPnhlrotocH(IPCP)delayul|(໱LCP1߸$nd7²׹Exicurr&mode:returpprivileg(EXEC"ﺗߗ12?????wG>pppoW6[allǵ| ל7>packets]OOOOgO/OOOOOOer# 9 蜏g VegѺHdispм{informJB߭ggggggn>O
  Ҁ --DisplaysutputndicatingfessionsWF-specificrthePP-Max-PayloadasHdiscoveryramendccepted.8font>

  Xli􁿁< packets  tdtroableggen 8В{ЈTSupporth1 O>ԗ( >ppp-m`pcNcomm"djustsTUnbؚ;efault imumimit1492ytes.žavaluesxteanCcHonlye3ed (with)underly9E(rnX workssearg0(Notlls 3.fourdon0|r,1houldIfurexerxm9thtaskwwrb>SUMMARYTEPS*ggeblockquote'''''"1. צenϦα-nŎsrivilegedXEC0de.W}uyoo liϻϻϻυZasswfomptedwwwOggStep 2 Example: diveight="1em"idth="0`facArial,elvetica,ans-serif"OK>pppoϘ{+i>-nam0i5m|mglob'W}Wer( -if)# v Ҁ3oggggggBBA 󚿚ndefinesPPoErofilOOOO4ϲ,aggWi-max-payload'denyǵǴggggggggggggggggggggOXQa)'''''׵'''''''ϿϿϿϿϿϿDisabl0throcessingf7zue0thanpault1492ytesww 'txd sessionsercimit 1iwf<2000o;pppcpchoruerifyz!;interfaceirtual-Template! PPP-MPandWF oEagupportisabledxaheheollowingnfigurat Ssheffectfq4 tagǀ>adcomm:pp_w_<Ɉ"Courierew, l,onoyalign="leftxbba-group oelobal;vtי wpdenyAddialeferencesww=o////////+srovide򅖀Xdojwwwwheature.ggI__ψIh2__ blackRDocument'2_75aellpa`ng="3c0"order80"u@ry=""ramC"u="all<9rh,topwwwwqǩǩǩǩǩǩ>0KTopic/thǵχϯ???χϱit߻o׼׺ϼʈ𐠐body}tda`d33414e23 "׽-> nformabouss8inis ge28_XulϼliGGGGGGPem>CiscoOSr0bAchsggreg HDSL <'t777e74777777777772MIBs לפ~ǑGעעׇ''''''|sink'ooooooon107wwwwwwwwwwwrNoewrodifi0areHpbyhiseature,nd xist8hasoteenǂ/*.____!12Toocatedownlo(*selec9platms,iscoOSE,tHusel!LAhfouatellowURL:ggggggg77c.com/go/mibsClick`ǶǶORFC7//߶gggfᶯ_'''''''''''''''

  escriptionG/thWW???LinkLJללlAtd_Xa8d33414e201 "蔟MsizH-禷>heiscoupport siterovidesxtensnlineesources,ncluocuma:andoolsorrouxshoota)lvt^issuwi(ductsHgies.___]߯߯߯ToceseXityn@mbout,yanbiberiousrvisuchs PЇleTp (acsedomieldΊh),kSewsletter,ReyimppSynd"(RSS)eed?GGGAmost'#requix+.cuD"passwH׺׺׺ם6oo////+aref="http://www.c/p@ic/sc/tac/home.shtmhÀkre aoܰ>ҿ>> yfollowҋOreleaseonyf$\s jdHisdule.hlisysoftwa}thatH(Xؓaȋh 8GErain.nPsot8oXrwisebsxMf󄧂gYlso~:,ǿDZ7U5NavigatoiXplatvKim}o y,ogo/cfnge.ccoupmg߼߼ߠ׽׾߿gf<@0wwwwww{/9׽׉h' wwwwpǿǿǿǿǿǿ>NjнGGGFw/thWWWvӀ align="top">

  PP-MaxayloadndWFoEagupportGGGF%򇏇e35ǗǚCiscoOSE- 2.3GGG4ǞǞǡThisLwasntroduced xASR 1000Ӣ RoutX.ooom___OenablhȔverŚ8rnet (r)omponehtoroces1-70nworkinguncyty ()tag!՗dyramefollowmseOrodified: 4b>ppp{b>lcǀb>echo>mruOO>ify'],WSss>per-mac__>iwf>limitψhow''oee׆x-pS']_G_Dq}wwwwǼǼǼǺr׹׿W? FinrFInformaPrquisi`?ANwW904 >RestriB///ό{236xnbout7?o_747HowC''''wwwv83041 >E Exampl???G??4326 >Addhonalefnϰ93Ҁ 293 >Featurenformation PPPoEessLimiting InnerinQLAN
  Find9ouroftwa(releaseayo`upportllheksocumentednisodule.Ƌalatestavsndfxee Bugԁh1"9=`qy9p)b.8Pabout߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowtabl脛e `pߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__Z&ސ;6im(accHy,o70(www/go/cfnClick.@ccou膢)requiredo/mߡߡߡߡߡߡPrPsiߢߧWWywq

  $Xvfuncalityube nfiggW߮WT@oIEEE 802.1{oo7>RriJ/GGG///DoZNJi lg8tthae 0_XggwooIGRoL͢ϴϝalepos=0772852 >Benefitsya8wwwWWP3618 >]Design///ǝ۲?ױױױױױױ׉WFacisRabyyprov thouPdksavuniquusIsimpl@HasioanHΙsWoAllowsicederXo $basedqbDDPriHIN,requirha

  ԅReelowhowstypplmplementatYofPPPoEӆgggb+o1pppo'b>-nam/////47:s>per-vlang>z7>ou`--O׿#:Oӂg'g'''Ͻǝ'?????5?dGGb>DETAILEDOtYorde1ellpadd@="38c0"\ 80____ZCommYA WwwwwtPurpos\R:tdxtopsiz-1Step 1?9dOOOONǽǽǽǾ 4[Example:/׽____Ƿǚr("Courierew, l,onoй_YyRr> ɝm//)э'oooom'''gggg>ŎsrivilegedXEC0de.V/ۀ p> nterourasswordfrompted. Step 2Example: WWWWWWwgtt"C`iNew, l,ono𔁌_tRouP# ӏ甽ub////qslobalationdewg?3////bba-group>pppob>-namOOOOgOטOOOOOO(;)# c1''ǰǘ7ߩߩߩߘCreatesPPoEqfilend噓theיϙϲϸ??/4籫sesss>per-vlan>limit_O>--Oginnerwgӂg________________o_I-`,T ?G400/'Xn>ϺO,ʡLAN sϺϾϼϺϺϺϺϺϺ5ϺϽϻend׸׸׸׸׸׸׸׸׸׸׸׸׸׸׻׸׸׸׸׸כǛǛLjwO߹?(Opal)xcurrpOKprivgedXEC /ol/table//#uWWli>Tshootingip8aȁצ}
  ڀ eollowingommandsanelproubleshootPPoEessionimit:

  ebugppoerror/놷LJDžDžDžDžDžƋwNJNJDžϋόWυuryn ConfiguratQExamp(Pr,S,L, InnerinQLANNmroadbcsggregSceptsް҇oooe28ooooo??????cem>CiscoOSEA8SLÿJurGuCiscoOSroadbandccessggregation DSLommReference

  //th瑗gg??aTit '''Gon1qDtdOHpa(d34869e73 "בДsizx-ϏϏϕggg>EEE802.1Qǣǣǣǣdž8疯ooGGjVirtualidgedocpAreaetworks??777ǫb>MIBϺϪgg??gggϸϿWWooߵߵߵ߲ooo///~sinkww_www7107Noewrodifi(areHpportbyhiseature.///12ggggo쫠te ownlofselecplatms,iscoOSEoftwirPaseQLtuseA)tfouatehllowHRL:ڀ 1em"> escription'''&GHoo7wwwǢǢǢǢǢǢLinkLJת85Theiscoupportebsiterovidesxtensivenlineesources,ncluocumenta:andoolsorrouxshoota)lvt^issuwi(ductsHgies.wwwuTocesecurityn@mbout,yanbibehriousrvisuchs ЇleTp (acsedomieldΊh),kSewsletter,ReyimppSyndؠ"(RSS)eed?OOOOOOOAmost'#requix+.cu@D"passw׾O׺ם90oo////+aref="http://www.c/R//s{/index.htm`lickreawgw԰6ʿ>> qfollowʋGreleasegfqf$x\s bd@isdule.hlisysoftwa}that@ PГ̯ah 8GErain.nHsot0oPrwisebspMf󄧂gYlso~:,￿/U 5NavigatoplatvCim}o y,ogo/cfnge.ccoupe_׼׼נϽϾ߿_^<@0wwwwwww{/ )r> ۀ eatureame bDthOLLJLJLJLJLJLJLJLJNJoLJNJReleasesWggggggggggggaInformationOtr2headtbodyAtdxaders="d35321e30 " left"orsiz-OOOO>PPoEessiLimiting InnerinQLAN瞗Ň򇏇e35סססןCiscoOSE- 2.1祗4/ררצThefprovidpbilityo쐉numbofov, (IEEE 800dtul) sXdiҒIDonfigdnubinterY.p 12.2(31)SB2,iswastroduc+10ouX.紗岧!followacommandZmodifiXbGe: 4b>Գkځb>per-vlab>缗o,able꿯>> FindFDIn0mPrxquisithߠߠߠߠߠnhOϳψψ801134 >OnbO'''''OώK9676 >Howoþ5ggggg׫'GWWW31975 > Examװװװװװ׏/Ǐ3432Addi0Ref8s瘗ϜM4447דiڀ veight="0em"> <01
 • Glossary Findingeaturenformationouroftwaxreleaseayo`upportllhe慻socumentednisodule.orblatestav`sndxee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugӀԁh1"9=`9pyb.8@0nbout߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowtabl脛e `plߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__Z&ސ;6im(accessy,o70(www/go/cfnClick.@ccou菘)requiredo/mߡߥwߡߡߡPrPsiPPPoEg`em-IDjDSLin(haractssnhance'ItreȢ d th amiliarthollowsHenfigur2:OOﱵ߱߱ݫ7777777>FC 2516Uf0.rfc-edi.org/in-/.txt">Aetho TrmittYverŭrnet ()ˠ׺׺׈/////-Yum 2004-71Ggw.broadbH-umrSolujIa7јDAyhϩGOLjϿ??Adpal(fОsmQn777OOOOOOOOLIOOOOOOOOOŞ7ws0 >Dif%etweeHTMFarǷPbit-Bd•NorkjOOJ3121HǙØgWWWϯϷGGo4148 >?Tag)﴿o77_8105 >Benefiof׹ס>7777777////////,777Ϲ@A;G{}SerY(BRAS)endorsetorovide//+b* nlnv ojd,thbridg魡-locloopaqooG0moiallowonnecityň.Ԥаoniqueappbsubscrib1tѴin1yp w߉܋81b+'WŠCassociated oubscriberine.uringheu0nticationhaseatnitiatesBPPPccessndAAyou؂Prequests,BRAScludaAS-Port-IDttPuteADIUS'$acket1dfi

  ;o> Forum 2004-71oluzYRemoteᇐ8oEiscoveryЋZdefmethodherebyAMendWtagUœrnet ()䇾4b>radiuB Eb>.>31>rCidcommconfigured}˘_will@KCalgtu(W31).'TKGGa-BdroadbJNetworks___w_______]TalQ-b*abN잀JavI1pgyhownT#low0.9cHr*im`l../ims/142354.jpg"hcindex9"ϪϪϪϪϪϪI@ermsf Ⱥlne0v@*ae-to-8]׽Ҿy(@Z1virtuYircu(VC)1o0rpMs8qthrough+VCm;c0tX WYHg흇WWWWWWimpXavailafromǗm(tweephysalooop?? ںøXɰotaǷǢ[ooprom붓QProAfeat9mediaunpach)L3ǏSHeivڢaggK,ecod,rintCdfihZwq(sWggggggfcep@GCfram8cli)inHpǁˏKAq0(PAD)Ulegacy2(9A)viceK}aniquwsync򑁿!uvor-sp ficS0x0105)I9I)҇OO0ReR);ߴٌward2upstreaHf[htacﮓ0whi 1ɩTasd,mЭ1wtresثoluA510ע)t؅rid>icomm_(BBgp^{m0K­جѨ 774Tڠ{and xtractsheemote-IDag,hichsento"r"AArversSAnllaccesndYountingquests.hen4b>radius-attribute>31>-idglobalonfigurationpmmalsoed YBRAS,valueinthin 31. utgoPADff`(XO)€S(-Crm!S)ackefromavebDSLAM-Vߑ.ԁhouldp*utfOeSHameIfannotof۔mustԃ beforedɖل1mplishus]v0or->ڕgBBAroupmodet wndu׊in!'I(nyr S)j xNr(ԉ@with)orumechnl(port 101 wwwvo> BenefiͿѷeat0SppAVendor-SpecifTagsb777?70>hiaske#s藳@f.hen8 ^d,RASllcesincomPADR amHp_fieldaϘa o[ADIUSZaSA///////F-Sync-Rs,ouu詈4b>vx[-b>dsl-s8< .mund  BAroup.henhisommand Xentered,eRASillrocessn`ingADRrames seDSL-Sync-RateagsorRADIUSPrversSAs.

  ncA-9pt sageɆtyWWvor-xttributȁi)eReques׉beewv?;fONecho(iack{b>SUMMARYTEPSnew-mode777774/radiu0/>>31י>rem-idǙǙǙǙǙǫ砧5ߠbba->pppoi>-nicϫϫϫϫϫϽﲯ7׈׫dsl-sync-raǴ___8׫as-port׽formatw>cOOOOOOOOOOOwOOOOM9OOJH@olb>DETAILEDTEPSx th="0em">nablesrivilegedXECode.

  Step 2Example: Wwgtt`"C`iNew, l,no _tRouP# ӏub////qWWWWWslobalationwwwwg3////aaa>new-GGGGG_嘆G'GGGGGG(3)# _o____oo_ߨ_W(Opal)theAAccesstrol:lGGG74ﯳradiuverװ>attrib(DZ>31o>remote-idoo______G# 31 ߾O߱߱߱߹׷߱߱߱߱߱߱߼SendsRIDagoADIUS Tvia SA (_AT_REMOTE_ID)ndn--CallingtIDߴ߻??ߴ߻5߽߽߽߽߽ߴߵbba-group>pppoϴi>-nam8iO____G____________϶__^ z3϶Ͻ϶϶Ͼ߼϶϶϶϶϶϶ϿG϶϶϶϶϶DefinpaPPoErofileBenhsBA ӿur3OO''oOOO6OOOKv`or-7G'7>icoooooooooooooooooooookn
   fig-bba-group)#endor-tagemote-iderviceStep 7Example:ϐϐϐϐϐϖ(ǘa"CouriNew, l,onotQRouter(conWWTwwwwwwwwwwwwwww'wwwwwwwwsϜDSL-SRx؜s__8?nas-port>format>cOoooooog# d # 緷gSpeci1roadbubscribYcjlindentcationod''>ulliTPdes+77G7Uis{callyeJ(parular| .th8Ԃfollows:פ&ߴǷǷǷǷǷNAS_PORT_ID=atm 31/7:255.65535{001/063127_gGGgAmez0ؽypequipm(2nTM.slotumzs(,:ƚ ! 7virtualth^`(VPI) Gucircui(VC''_O777777C-ID/RemotePy wwwwwwwwwww9wwwsen7绯w%//////_////////߼/////-(Op1al)xit;currurKmode erprivilegPEXEC"___ <)
  0r1olaable> Strippingendor-Specificags4b>v C-b>ׁpminBA烈pmode.ΊaalsoPCircuit9.pvUMMARYTEPSrblockquoooooi1. ?enסɀGrՄWWOOOOO2ߔҕpppo''i>2-namigב7瑗ww߮߮߮߮ߴ"4wwoggggggggggGGF5GG?Dd/////8b>DETAILED/?Rtorder"ellpad1="3(c0"\colo#80ϿϿϿϿŎsrivilegedXEC0de.Wuygg liZasswfomptedwO׼׮
  Router#onfigure xminalStep 3-nampiG{ ,>Example:xGaѐW"Courierew, l,(no0ǘǘer()# z3OOOOOOOOOOOOOOOOOOOMDefinesPPoErofilend+BBA ӚGGGנGGGE4GGGGGGCvendor-tagO?>striOߘߘߘߪצ߫ߩ/ߘߘ߱-( dOϲabltheRASoffnco0gspecific s (ludRemote-ID,SL-Sync-Rat8H,BCircuit )rom goPADOZHSsߵ߼??ߵ߼5߾߾߾߾߾ߵ߶ۛ߳oooo׳ooooooooooooooo#wwЀ=W?7777775(Opial)xit{curr資ǜprivxgedXEC//ol/tOMuGGli>ThootYTipsocationhereiscoveryramesဨreceived

  ConfigurExamplP4AgeRemote-IDndSLineharacts8snhancemStrippVor-Specificagߘoooooooo???:777CIn*follow,utgo2ADObHSacketsllРXincomCircuittag:///?>RFC Q -ForumendorpecificigLtoast 0Gigabitthernet-base;aggreg۰ǷǷǰǷǷǷǷǷǷǷǷǷǰwww.b-f2technl/downl/TR-101.pdgTMeport ''Gbody/tableGGEy??p?< Stardb迴h2ǽAo\ellpadding="3"spac0t#80"ummary=""ramӺ1"Ȼhall˘adǼZhOHxȾϾϾϾϾϾϾ> //thϿϑwWWWTit771DWWWTп___________ZNoew1modXsurexpbyhiseature.W"6--WWWWW___ww_W____b>MIB77w77oo77777777777777'?77777ྦྷ7<
  diveight="1em"> <ππIBsink gc/bDthOMtr2head tbodyAtdχȉaders="d36986e135 " left"orȉ=siz8-WWW>oewrodifiedareupportbyhiseature.be140OOJToocatendownloafselecplatms,iscoOSEoftwirPaseQLtusẽfouatehllowingRL:gggg Reallyimpleyndication (RSS)eeds.

  ccessoost@ols theiscoupportebsiteequires .comDndasswordGGGFetdtdalign="top"aders="d36986e219 " left"Xersiz-///////`aref="http://www.c/R//s[/index.htmlClickreaptr2body/table͑A?> FeatuInform+PPPoEgeRemote-DSLinharactssnhancemTfollowing Rrovidreleaseboü`\s cribedispdule.Ԁilxsoftwa}thattrcXtaive8GErain.nlndrwiseubsLf󄧂gYlso~:,_________]UNavigatfplat vˌimX}o᪳x,ogo/cfn .xccou Ь/p GGG???ߴϴ<@0!+/ضaߵطѿRhoh>ox/th׿׳LJǽWWWLJǿR彇ϻGgg____ggon`body=tdxaPd37506e30 "siz-GGGGGGG>ggggggcm777e3577777߹߹߹߹߹ߩIOSE 2.1???94?????77TheQfheollowingommandserentroducedrodified: 4b>radiuverattribute-,wsbba-groupWW>pppo7'b>-nam//vendor-tag>remote-idww>Iicgg׃??dsl-sync-ra߉σ_/*nas-port)format>c. Glossaryh10pidthMfacArial,elLGAAAJ--authention, oriz}ndccoungTM-AAhronousrferode___wϥBB--broadbess?+RAS-B6RjӬR'''GߖWWWW?WDSLAWg--digitalubsc8lineLultiplex AeYhatnnect any GG@soetworky @ raffic o(e trunkooo'ߺPADO-PPPoEtiviscoyfȭ//////oRG7RequestWϫϫϫϫϫϿ5׋772SP-ConfiɬǺ_ױױױױױ׾;qϱ-Point-toKrotoH yŲr`RADIU--Ÿpal-Inպ@j.atabase`demBISDNU`sꁑckim׺{VCI-virtu(circuitdfi}LANlocarePpath纗\SA-vendspeccttut^haseenmmed a@rular {.tsqGVj-Sm`encaps:eehAVir: ally,=:=alu׻׻׼ o>

  FinrF4InmaPr@quisit`aE ĔSSFtyO߅OOψψ6056 >OnboutOOOOOO'7900 >How:׊/////wwwϒ8796ConfiguAExampW_X377 >AddicHesWWWכ׃U12752ЛNϴ_ϡy BugPԁh9=y9pˇonb߇߇߇,oaibƸnhipeasUedowQtaim///,ߑߑߑߑߑߑUpCɸvNavigat__&޿;6im(acsy,o70(www/go/cfnClick.@ccouh)redoo/mߡ߻ߡߡߡPrPsiWWAwuunderstcoppdescribe "parBroadbIAAggreP"ooG7o77os@bsh usproced"oviPtoӮĉ___SWOǿwOWTٵusssydowfigairtualivH0upetwork (VPDN)unnelamswitch.;filepos=0854788 |(ymo7G-ooo_wpg뀀ht="1em">InformationboutnablingPPoEelayiscoveryndervice@lecFunJality ɀfulVR
 • L2TP0ve7؆3he$protoescribednFC 2516finesethodadϐȂؐsofistnetworkaAC.dclieushXsepoVacsncratH,JggodtiAdt0fers.0pwdeaturxllowftyQbe8(LNS, 8hthjustoyimplemNW!Groupnter-DraftitlConfigurɞZT witch߽6683WT(HMultihopode)Respo1Y͜GGE79505 >MonipO׼דl͓gggϓgggeǍǍǍǍǍ’גג׵g/_X///////>erItaskIZ;MSOy,hissubrroᰠirsb^򷸸 alsolaiauth z ɵaoutgoɂWWWw0OOJb>SUMMARYTEPSoablockquote׮׮׮׮׮ҧp1.I  4??Ǒi]-namϿϑ4׉c똧>:wO>pppoGb>vpdn>group> <뀀/span> vpdn-group-nameŎsrivilegedXEC0de.WggeuyWW liwwwZasswfomptedwײ׭OdzǮfwwi]-namX7?()# GQE-1ϷϷϷϷϷϿ7ϷϷϷϷϷϷϷϷϷϷϷϷϷCshe??ndӓV77繧ggg--IseferencedPPoEdy괌bba-group>pppo@ĥϥϮmmo8atlsessssingϖ^definOOOO/O׻ Xbreat`accord:aW__H_ܒ!߭75f
  ontize="-1">Step 4 pppob>vpdnoO>group?χxȄg>Example:diveight="1em"idth="0`,facpArial,elvetica,ans-if"pOKh>`d2?1 O WhatDoxtcINequi(eRADIUS , rϘņw\/tr*5Gexiت\?KϨ?????}(Op!al)ndsBurssandturn0oivgEXECdeWW_ؤ`al?ǻ׻׻׻׻׎3ǎǎvpdn-o1iwp-namx߽ߐ__OOOOO4^  ?qaccept-dialinŎsrivilegedXEC0de.W uy li____ZasswfomptedwOoo(minaloGGW߼߼߼߼߳ǝer# ߝ߾Gߝߝ߿wwߪGGGG߻??WWWߥ8slobala?_o3GGG1" 
  р> ?pvpdn-groupExample:Jdiveight="1em"idth="0`>l2tGG籯-req-i [ױϼϼϼϼϼϼSpecifi2TPing6''_o''׸ǸǸDZ'6''_#virtual-teб??i>e-numberqssnHasWW_WWooooW7WWSexit7oooooWooooooooooooooooi''g'''O'߿߿߿߿߱'GGGGGGEEoPDNroup uration`de//߷//W/8/WWWW/g+minfromG>hostnama-k׳r
 • /font>
  р/>
  ,>Example:bba-groupǐi;--oo&global urationpmman/hO _777777eailepos=0866838 >"RADIUS3GJUroyntryorNS"a>ecrկHe肔prywwϸwg׸׸װ 10'''''װexit׭׽׽׽׽׽׭O۬OO_OOOOOEج(ondeGGwo 4.  relayw>cext0Gr/9@7p><__Z/olb>DETAILEDTEPShroshadL"/ߋߋeniawwErsrivilegedXECode.guliϙϙϙZterourasswpfomptedwמ/ׄǟĆj˕Example:ߠ''ggggO'M0"ChiNew, l,noAt@RouX> cext>allwdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzthͅ rexd ingADage߷ߴljOJ)T__s 1C&ubscriber-profile;O2eN8w cisco.com7ϴwAYED''''''W''ߣ'''''''WWQ<
  ဈ/b> OL>Step 4<  ʂpspan?nclearrelayw>cXext)GH Example://////////g/////,Router(Pfig)# j+wwowwwWwq/olo/tablehroshadL"uaGAli>TroushootTips π1RADIUSPDNroupserroqntryorheNSxamplePPPoEelaynAConfiguratibh1p׊idthfacArial,elvetica,ans-if">ԉ8followingsn剛ftandardcφXwithBcomm0sonabHradded:pϐ_hostname2!u(1asswo0(eld'''G -g oo5s-lac-domain'#-client@cisco.netr3-l__]ip -`>vpdsce-10.0.195.151wۀr requesH@πȀproto2tp􊄈;initiate-_X33;local 7#nteroopback12gpYress22. 255.%0oŧXr0/oo6;noeepv[half-dux;pppoe]33cdp?=Virtual-TeXp;mtu 149+unnumbere'wunichaρ o(te IhFע7dsubscri0 贺p;viXrǗǗǥbba rvt /kWWBasicJؿy'__gshowb׿ H*Z ߹߿׹ߺ߹߹߹߹߹߹߹ߵߺ/Wwwwww׷Բ10þggg abcw -7206aϾϾysgbpυ???ߵ޿'-cli0@-mh?@kp-zer# - 3`>multihosce-o3G|'p;reques(̿cDroto2t# !efa2TPPDNÿ;accep____όݿp;ܐ־;initi-to p4op;local ߅םwOGGG5GDCterminYfrom ?׆G۶پp3n(aoopback0O;nressǁ12Hޗ23.3.2 255.%[_eastрEthernet0/0
   ipddress 10.0.195.133 255.%p;duplexuto7;speednodpnable!7>interfaceirtual-Template2;mtu 149unnumberLoopback123cc-group3#234n?;ppp aadaptiv{߇xhenticationhap'ꀙostnameser3-lns-domaTpefault-gway1classl؁`te 9XFNj/\bbaoe r- t ! Thelwitch (or͉ihopode)onfiguitoesponZPAD͖Ȅsxaeheollowingsn儋ftandarssscܓh (0mms sePPoElm(ed:8dp_w'?'<"Courierew,0j,onoAalign="left@/)Ǡuؚ&1wo0om'@2''GcGGgc@c. ߞ-dnp'iscˆGgb-lac'l5#-mh׋׌ 9ݍ?Zd_gabcϒ -7206a77Wysgbpogg1-clih@gg4G߸-z7>vpd(瀷#mho;pȥh$roto2tOL7p;Xmin-fromGm;ô{Ϲn0 dds42 255.%cWWQWS3.2WWE@rH2/t43ֿ;half-dux;nodp׈VTp;mtu 149+^umbeokeepxvcpp adapt߀au`nqcha뀙gCחzefa-gwȊ`؀FGWs'z/Y鹗="0΀n Telӿch nfigu9R PADͿ-Exaeheollowingrt儛hows(#thatၡs`es(s)m,:pp_w_<Ɇ"Courierew,j,onoyPgn="leftxsubscri fiD%oforPPoE۬;viPe 1).7dǐ-2vg`2TP5GGGGȰ߰Cwwwwwwques_ni(17.1.3ב"r|ͭ I:??_O>]<р/tt> RADIUSubscriberrofilentryorheACxampleԄ(following[hows (ont_ervicewitch/attutesnAA xp{.Dp?Wc.comasswordpd" 3 kooooo,__Tunnel-TypeL2TP__l-er-Endpoi= . ol-Cli-Auth-IDcidO"//"vpdn:l2tp-tӋm=g'nosession-timeout=ne(GAgnmI XidgggggggggggggaVPDNroupկ𴏴NS777g/gΣ?8wwe-bba-= xwwwww׶wwwwwNS?O///߲߯////?///wDZ/WWW/////籿///ooooggeGϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱϱAddityeferencesMOOOOOOOOKsecYs1videdXlat@طPPPoExeatur/kYh2,blackDocu72w?uabcellpapng="3`c0"⤀er80"mmary=""rhB@"ules="all77772 elatedopic

  PDNunnels7776 e28ߖߖߖߖߙ/iscoOSEĘXechnologiesonfigurationuidYɘ___//''''''''_____'"ommandggg?????gggggggϧgT;switching׮׮מGGGGGGGϵL2TPSfeatureodug7G7߬7777770PPPoEroadbroupOOO___A?8BFAccessggreg#DSL׭׭ϾWWWϼdOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG eferencǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽĘa{aHptOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOggggggנgϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾasksorreparp/GGOOOOOOOOI/tbody/tableI@

   Ee35׸׸׸׸רڸIOSاz 2.14׿׿׿׿ׯTheg`feIan2TPconcentذh(LAC)qr:apvewprsvfwp` Ű(rnet (),aay2unneroto ()trxcha,傐workb0(LNS) htrwitch (multihopode).ww_u777ThiswasntegedYo??:7WG777777777SSκ///////׹׼'''2.4WW穗///////7777gggg ܺQ?> Chapt15Yonfigur Subscrib蘎{Policibers,ndowoefineheervices.ԀpprimaryocusfSubscri0ӁswitchsrirectPPrompointYano8rsingay@2policy banageunnelф` in -basedridgfashion.

  ;ul`//(
 • FindFeaturenformatPrerequisit`onfigurPꄯW//1179 >Restric/OOό21986 >Onbou oOoo53513 >H+eWW//(86848 >sExamplGG1048870WooextǝǙǞoGG-51520 >Addialef nX}62987WGG__Gϡ˥ ouroftwarele`y (pportllfshmenththmodule.ƩP1latavsZބxee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">Bug؀ԁhz =@y9phoȦ߇߇߇ٿ{Xai|sawhi8ea`sUedowtable OOOMߑߑߑߑߑߑU@C Navigat__ڌ&ސ;6im(ac sy,o70(www/go/cfnCk0!.@ccou)requiredo/mߡ߿ϡߡߡߡPrPsi+WU>eehp,uunderst@cepp@"UV!BroadbAAggre"WGGG'77777''ϷϷϊ''erʯ!PPPvpErnet (oE)Sprocedr ProviPtoQ:(ssPs% TMA߄߄߄߄߄߄ߐoo߃7ߡRXricߡ秿TXLjrameworkrman0I{calabilityJsfroneirtuallinkaдȅ髩hrovideshenfrastructureorny!tocololug@to;owever,itialmplementationswitchingPPŃrnet dATMessaayh2unnel(L2TP)eviceuchs cc@oncratx(LAC)l,ʄρ܈Lt҆nly.

  ;o> InmAboutSubscribSerSԄHelopedespenebynt#*rs (ISPs)*inchsHscalabilityextensiremote킽selecispolicyanؗ.is_\1𙸁ÒT1ofJa-bbridgAfash____ul
 • Benefits___/aI'uww26322ackwardomp3Pies7}37544 >Deb0pxdsvail??/oWWWWߠWWǠWWWWWWVmework괡{%hahȳkfromeirtu ko.tiv wwwq"lexdemwhi d"٢wsnumiXOظyfiႭxȽhpP,AlargelyVۿtph dd Yun2sduraaunYcycle.ow@r,oadbh,q,֌rivaNet(VPN)wirؾ8tmethohave tenonBwvmay 8varie[to`PmePultitu 7l_omainPinHstructurHYgh0.PmpgYd BKn`appPmfurK9Wmug0tot?9crpor1sh suradipoint-to-JbgaEhzdeciA2n(л (typPl44ophysq0loCLay`3iIǾǾǾƬgals8i:s|er’s2facrox2Exa slC mopoA,:E,2TP0BaggdOrotocolshategisteritheubscribServicchpplicationrogrammingnfaH(API)anakedvantagefxisRpath.ypass)virtualccessǃmann`helpeiscoOSEoftwareocalJincreasedumɄxsH

  ;o> ߙߙߙ߆ϚϚoSt`roЦ 9(SGF) ____O_?ȶ*ώώonlyh 4b>vpdn €b>enable߁comed'߭Mif؈{G???g//ϭhggsgbp>memw"onxroвtkeyavailromZs^:nhpnampendpoorǺwwwwwwuTלdniܛў'Soɞ7nys,atd usXto,Hovid!ɣAnQlwa@huc ӓ+byakYallharactersgr=8bmdelO (defaultQ@/).Ϯ1 por%5loϽϽϽϽϾϿϿoϽϽϽϽϽI˴״״״נ+-{-'OOOloba(,:WWCOOO_OO?OO߸OOOOONjn-groucanfifouons:Owidth="0em">uthorizationorPDNallermin(usinghe 4i>accept-d8in l򁿁< , IVC0clоmode,RadmakHp:genceyGGG'lHz01gbnstead??T????//??Ͻ????? fed7Gen-bee-ward׾0-group77wu!ŧabrqrequiePDN%/
  p> oeterminehether ( 4b>aun-before-(ward4b>dcH- est]e7___Yoooooooooooooooo/ixlegacyoli8s8laint RMulnn DebugÑsvailSubscrib Switch㽴h1˼ϼTQeat roducesiveewXECWxiagnxicutpubH//per:,ᄐoQs:p><
   diveight="1em"> debugaaaW>authorizationg>eventg--DisplaysessagesboutAA ǂ "shatreartformalallstablishm.0Pp>/ 󍿍ώόόόόόόόόύώ_ώOόϐ/(fsmtehan苟WWg/ggggggggg7grrordiagnosXnf1Btmayccururingubscriberervicewitch3setupOO___]wwwsWWg/ggggggggg7gϯ笇th///OOOOO??B_______TfollowqEXECode ommandPlreadyxist:wwwwwgwwwwwwwwwwwGAredundancyo`is Xavail(e tѻsuppo''''''߼߻'''''''''''lo_--CHectsSSerRnatawwOOeature_-En2 gg??8packeGll"g)yon߶߿϶߶߿߸߹o߶߶߶߶߶߿߿߸ooliouKgϷ__G7_____GGϱקt agا*___[OOOOOOOThese se`designedoesed 
    with debugneghZWAE???OOOH8OOOOO''Alsouoheckalieisassňnnmzϫϫϛ77777777777ǹǒ7oe>errorsoWWWgggGgg???DisplaysoE essageWǢϲϼOOOOǐǤvǢߵߢ߬'''߾'''OOOOprotocol Ǽǡ统''wwww紴vpdb>callwGO׽׽״׽׽׽׽׽׽׽׽׽׽EnablesPDN Ag0WW???W???????????WWW'fsm//////////////setuptateOO߻߻ߴO߻߻߻߻߻߻߻߻߻߻ߴOOO_s
    pan> elogvpdno7>jsGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDisplaysPTPunnel$changen???WWW?WWWWWWWWW?ב?ߑ??oi12x-L2Fnd@kygingGGGGWﳷlHerror碧gproto hatstishm)orlOOgggOggggggggggOOOOOϵooooooϤ/(arearfshutdoww////wwwwwwww?rpackeo'ǿǿǶǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǶ)l7777OG______ZPPessages׽׽׽״//////////////wGW77777߽߽ߴ߽߽o
 • lဆheight="1em">Standards
  ɀ3 p7on/҆oooe142oooooGG--__dΣ!'-R MethodorrmittingPPverthernet (oE)

  TechnPlssistanceescriptionG/thϴϡﵗggGGGLinkLJOOlI)ooom76ooooooooooojTheò)upportebsiterovidesxtensqonlineesources,ncluocumenta:and ڴtxshoot )lvyt^issuwi(ductsHgies.׶廷Tocesecuritynmbout,yZsubitoriousrvisuas PЇleTH (acsedomieldΊh),kS0wslet,ReyimppSyndР"(RSS)eed?翏GGGAmost'#requix+.cuD"passwH'''ם81oo////+aref="http://www.c/p@ic/sc/tac/home.shtmhÀkre aoܰ>ҿ>> Afollowqrase76AfH\s 2dhisdule.hlisаysoftwaЃ}that a粐0ԃ8GErain.nsoto rwisebs@Mf󄧂gYlso~:,Ge 
  뀀m"idth="0em">Useiscoeatureavigatoroindnformationboutlatupport8;softwa@image .occessy,olick.ccouȅ@sotequired.x>

  9ǁĀςTtableellpadding="3"spac0"ordercolor="#80"(mmary=""ramC"ules="all <@0b>EI nPPoEelayđveryService@leczFunJalityHbK/
  Z ntize="-1">

  rpacket!E///)8///OOOOOOOOOM{evelscalability??????_________XyǡsssO>errorߢ77777߫߫ߢ߫߫߳isplaysiagnos0formationbout Chatayccurur!SubscribServicewitch letup綷綯?vent϶ϿϿ϶ϿϿϿϿϿϿϿϿϿϿϓp ?=/tbody/t__]__XN k>  //!ǾǾǾǾǾǾThe߾߿rcommandsrete`dnly Prouhootpurposes,ecauseeolumef pgeneratPbysoftwcansult`veperndegrad( terϻޓ瓖 Howoonfigu@aPolicyǻXh1O3ijwwsarchitectirppnt, xi(PPP,,YoE;A3aun1Ѐoriz}ccou(AAA)Kcsu8oorkthenvironm8.ou,ow,ߺߺpxϽqWWStypWonalso(tlpfulifyl肌Qulli>EIDomaP?aAS 1312 >CreatingADIUSserrofileoromaineauthorizon π1Enabl{SubscribpServicewitchWWWWWWWWWR74754 >Troubleshoothgggb/ula SUMMARYTEPoblockquote׈׈׈׈׈Ҏp1.9  vpdeuwwwϝgWW'''''4WWSxitGGGGGG粯777'%5'&Roup# pwh-k//cb>DETAILEDt borde`1ellpadd0="3c0"\80CommandrcGPurposw_\:tdxtop=s="-1Step 1?9dOOOONggggg2[Example:/ߺߺߺߖggr "Courierew, l,onoٗ_Yq> ɝxݠm|''!ɍ'oooom____>ŎsrivilegedXEC0de.W uy li____ZasswfomptedwgǭOWWnterslobalonfigurationode.

   ?td>tr0+dlign="left"ttopize="-1b>Step 3pdnuthor omain
  Example:ʇOKidth="0facArial,elvetica,ans-serifǷOǬǬǬǼ____ǬǷǷǷǷǷǷDisplayshesooucheckatsufullyd׮׮ѭǭǽ/wWtooxa`yU 'U!P'XPbwߺ/______\T eltattrib`sedpH˜ǜǴ`.ef@@CiscoOSEctyhnuidb'GFזϿEntry/ƨW/thߨWׇǺOOOLJǻPureǸLJf Ȍont> r2headxtbodyAtdalign="top"aders="d42883e17 " left"orfize="- nas-port:ip-address:slot/subB/vpi.vciPasswh=>"cisco"ϲϼϲϼ777ϼ77777777776Setfixed {ϿϹϏߺ'''ߺ'''''''''''ϲ]U-Service-Type߳>ϵb>Outbound-)ǻי7ooooonConfiguZ qp #2,...//////////777777pec!ӉksccessibloBuOOR??8<(׍׏Qǽ-D*ac5???ww/pdyg/ta8ǿǿŀ?À Eningubscriber`SwitchЃuthorizatio(h1Åw>henDžDžpDžs凉panAC,ocalއsor(0limitV
  Z CnderLANreverwrittenyhe-NAS-portessionimitownloadedromzser .erforisaskonablreauthorizatx.

  9b>SUMMARYTEPS1.a  acc77{Tpppo|Opoaǒ}Gre-Gτnas-id[oi>aaa-med-listsאac>[all]wwwwwwWWWWWWWWU5WVexi,b>DETAILED__"t:border("ellpadding="3Hc0"\colo#8077771 ŎsrivilegedXEC0de.Wuy liZasswfomptedwO b> <:accessaaa-med-listExample:diveight="1em"idth="0`>Router(config)#ubscrib g` _d-llX''''''O'ߓߓߓߓߓߓߓߓߓߖ'ߓߓߓߓߓߓߓߓߓߓߓߓߓߛ  'tdtdߗLtopMsH="-1ypEnablesӑServicewitchѦ-ation.pb>NotC ______TheACsaint urrep0um)pQAS .sPnew6requestom(in,katoAA9geplimit,ndpartthofmsly thatpiommensu" Prying xonXedorPPoE-typealls,oȀanr s''OO1ry*pStep 4{M?b>show>sssǁ>d_o>[0]G Fh߼߼߼߼߼߾ߩDisplay/*statuǰǙǿggg5Dzexit& Ǿ(Op9al)ŎHslobalur3modeWWWGWDoxaȁyףӃU6
   tch ɀ31 Tting'''.҂prtsrom 4b>debugˀ;omms uld9seaechnl Psonnetiscoystem`orvaluZ. p׍ގՎllowWWaetworkunnǎ?? B7b>SUMMARYTEPSollogg𠇐׉soߐߐߐߐߐ߮4Useelaccessp0 yrepeSteps 2:T''צǵǵǵǵǮa5?'imonitor׼׼צ׽6צקxitOǦǦǦǦǵ_____7߾''w>sss_翑iȿj-opi9w?gg_b>10/o׾׾׾׾׾׾׾DETAILEDTEPSr
   s-serif"> Step 7command-optionExample:ږ/?wwwwwwwwwwp# (rrorטnablehȇגՒܑ\硎b>Not  YouannШreoneݙooנOWWWW8Gcureס>pminaloooo_____߷߷߷߷߷߷߷߷߷ߟi slobPma ''ooo'ǾǾǾǸ'"9''oooo'_#noߗ?DZ@itor׹er()#o'.߷߾߷߷߿ǽ߷߷߷߷߷߷ߺ߷߷߷߷߷Dislogging9irtu8eǰ׾׾׾װ10____OexitOOOOOO# ϮϾϮϮ϶ϴ߿߿ϹΎsorivilegedXECϵ/ol'/t7eo> LAComainuthoriz
   0em"> <0eight="1
 • DomainreauthorizationADIUSseroxampleSubscribxServicewitch߄݄???z90346 >Verify wwsCallpergߌߌߌߌ997142 >Troubleshootingh??:so2/ulca LAC |Agԉfollow!e wsconfigunecessaryrtoaripate dp: pw??!ӍTǓǍ7777!ggf s?,--8m-lliϷϷϷϷϷϷϷϷϷϷϷϷϷVy?ϝC Operw_＀mandutpu8rom4b>!€ssǀ>>gUvid(antensive `f?

  ππCo8lathe inhowpdPCommutputԊfollowapartxrom:4b>I€b>π>providesxtensiverts л(lHtivityL2TP,0(1msW!each.ؗp׌<1"CourNew,0j,onoPalign="left!uter# - 
   vpdnessionll
  L2TPӀInformatYTotalunnels 1s 4id 5sp,l13695Crihnumberq3355502*RemotenameU032 3Internetddr10.6wustaHePblishediXsincehange 00:03:5 #52acketsnt, received_2080yte1316;Lastlearingf "show I"ouseverJMTU464ъ?ϐu苕nobody3@example.comG6faȍWqݑH8692,z5858SOp;UDPecksumsreisO7SSwitchen7p;NoSadeadivail 6quenc`off<>UniXD8o64:2_'w3O߫O_9 TrouhottheubscriServiHSBŪ#sh1DžDžpdžidth "="A,elvetica,ans-Qf">hsecZprovidfollowdebugg!%s(rtwork:ȌpReporfrom 4b>ˀˀ;mmandhouldᏠtoechn(loatiscoysteevaluj.gul
 • tolicy-start-service-fsp, tehangedrom
  wait-for-autho 2*Mar  4 21:33:20.264:SSGRuid:7]:andlingonnect-Forward-Sventׂׂ72ׂE p-ced 톯-/tt> Troubleshoottheubscriber Switchn LAC--NormalperatiExampleԅfollowe[ ws4b>debugSˀ;mmssPh0RoutputndRnoofC:pǏww<"CourihNew,Ȁj,onoalign="leftўRer# PPPoErotoXg_Pnϊ>VPNomL2XWW;VPDN׏׏ׁWWߒגה/XGGcO*Nov 15 12:23:52.58 0:ADI:0.0c14.71d0:f.. 1/32bATM4/0.1|σO00b0.c2e9.c8707R:ncaptrpreparedNJDŽ[13]1Acce IEandlelocat߂S!switchpd'"ServiceequesttoGGre217777.540INFO:lemype-Tx,ovalu3pS-Id{2130706444OOO0Nasport,tr'63C07288AAG1OOOLIe-Hdl B20C''GRuid::Ȗ1Policye (1endؿJss)MM/disabled3otedגeceivURSDŽ߇ϾCheck77 Ĝaires 'Un-User'eyoi d:13]:olicyeply -eedoreeys
  *Nov 15 12:23:52.547:SSGRuiTGot<)-M(-K(romMooooHandling ?event[PPPoE 10tateEQ_NASPORT  
   dlingerviceirection
  *Nov 15 12:23:54.551:SSMuid:13]:olicyeply -orward///GR7otromhwwwOzHanConnp-eventφφVPDNALLŁSq,tatehangedidletoe''_?Requesɂ&GG^Call1IGGz'wclit oInitiampulsoryn2192.168.8.2 nl/Sn61510/72TPessFSnabledGGGGn}wait-for-tulOOL ԅυCreYsWWOCRQqrp1 9264/0[PPPoE 10:ccEasor@?/+5nlbontrolࡘtransmitelayt1seds__4ߏߝ__iRSLCP_NEGOMX_FWDING9ww?&CN' 13586__7777777זGGϙϙish7'oߙߟdpĨ?peeredǯǹ*oϺSu pعobody@example./gaccounz׷ok///ǽNjos_ߙ߿߿ܿ-@:pp`:hasesORWARDED,'VEDooh63dataathYSwitch'm/tt> Trou@shoohebscrib ؁ LAC--Authoriza2FailureŚ+ԅfollow!sutputndduea@:؍pNjߍ<1"Couri`New,j,onoPalign="left!Ͽ37:23ȸøIADI:0.0c14.71d :f.. 1/32ATM4/0.1|xO00b0.c2e9.c8708R?:ncaprparDŽ[180AxssE dho0߂Ho s;upAA _aaa_Xt_get_rePd_attrs?ynas_port_detPdynamic'ggggoWωuniqIDߚϏoedisЪ req uestentoSS
  *Nov 15 12:37:24.539:18]PPPoE:reated:00b0.c2e9.c870̀00.0c14.71d0 1/32ATM4/0.1|7550 NFO:lemypesccess-Tx,ongalu3Switch-Id{-738197487OOOHNasport,tr'63C0E590AAG19OOOKIe-Hdl 5B11''GRuid::andlihPolicyuthorize (1endsions)MM/VPDNisabledaBoteededוגeceivServiceqQDŽ߇ϔ0atheck77 rires 'Un-User'eyoohply -ΈoreAs盷ǎGȂ;)-M(-K(rom(OO//)?evwwDwqSthEQ_NASPORT  
   37:26.579:SSNFO:lementypesccIe-Hdl,tralu5B011
  *Nov 15 12:AA-Id,ong19jgess-T#0GRuid:18]:andliPolicyuthorize (1endrsions)犏Meceivedoreeys׉׌hatheck7'AAAervice/Sᄯrequestor 'example.com'__AUTHO:Eva<make>,tatehanged:fromdleo''σϐs퐁key Gm??:qsႿOM87anfailureWGG;noundoˋ j/g0hLgWWNo!infoS__;fre%!terminal//ע:Ft''ߡG7NextGDefault𦒯8GFlneedܮϦ7'%S#77WAreply -ocalU߲*91G(C2-TPMϴςOᦙ-Cli-A__ppp18PPhasӦ`ENTICATING,nAicdլh5CHAOAILURE 1en 25sg "AIed"a6Pt [Down]P[13]/TERMINLCꁙREQO0 3"4 SBxClos76DOWNGGGχ''[oE-_NEGO  <+_DISCNCTPADT:0.0c14.71d0̀b0.c2e9.c870 1/32ATM4/0.1|O߅DhroyIOOOHi O''Bacc0toppזwrocessa"isconnec/_Ϭ7,-Dn/tt> TroubleshootZheubscriber-witch LAC--jFurexaQԅfollowAPsjutputxa ldu/atNS:@lpg/G/
   v 15 12:45:04.079:pp21CP:  *NoׂׂStatespenoohPPhPhasAUTHENTICATING,yhXendCHAOALLENGEd 1en 25rom "7200"?83WQIESPONSO 38Lnobody@example.comǂ_]FORWARD:Attemptingorwarw/%SSSNFO:lementypUnauth-User,trvaluqⅷoGGG1ccIe-Hdl,tr 71014GAA-Id,os 22WWWess-TȂ+07GRuid:21]:andlPolicyorize (1 dsions/SMeceivedoreey;儭atheck_/7'AAA viceϢwS Yrequestor 'm'wOO:Ev<make>changeidleoo7σϐsAkey G??pps9Ⴟe95anpas?///t;foundŋ776gite/:F`infoW瞏;fre=terminalW'Ǖ_:FtO'SDirecWEreply -5?wuGotPMWWYPConnp-e__\VPDNÿ' cSQ?:Ҕ҃7_R;I%υCallχgׇzwclitLJŇoInitimpulsorynj192.168.8.E nl/Sn31399/102TPSnablϒOOOMWgewait-h-tuk߅resMӵǚ7OCCRQtrolZtransmitelayt1sedGoT򼷌ggcctl-ǼǒGG۾hPPPoE 18pjLCP_NEGO-c3`_FWDING??4.107IP+rpsaYlleVremopeer,respons_gOOnAuth(icAuccggטߑߞ?j0ishϼ/#CN8Hnlid 9349oowߡǡǡLJߩ 15
   12:45:04.107:id:21  Tnl/Sn31399/102TP:CRQop1 9349/0
  *Nov 15[21]PPPoE 18:ccessEasortalledӂiontatehangeromwait-for-tunnelрreplyׅ׈X15____CN_X13589 ЊControlڅretransmitelayet1Jsecondsߎ777Aeblish?OבבבVPDNPcup܁RMGR۔]:venteer nected,dingA??SuhPwardobody@example.cג//ccoun•`sAAppoe_aaa_`t_get_dynamic_attrWoWooooGCALLk7*ɍ[?O~SSSHandl!Service-Peq80:hasesORWARDED,Fæ'SLCP_NEGO}{h_FW8ǫataath=YSwitchϭϧ9ϭˈ߆ropendpacketﱗ3ȴResulQde(2): 202disHf!rrorsg__̋oEƒR6PV0@specificǷǂo׺OpqalA:oyenerd 纏ëHtnl:,'01:06: %-6-CLOSED`NS 192.168.8.2os8SusX;2, 6,w (L2X)ETF:S8/hosYqu0sc8: 66/j9ċ߽׺D`roy 77O777777>ǵ*idle򺠛?OOMRemoGȺǺǽ__O_ǺopoNʢTule GAno-s-lef''!43ooNoore5sn hutdown (likely)sed??׼׼ӝv\߼߼ߏ/g캙y''Ͽ'freeXqߔ߯ermiH??FDaOIHandlS0liICNCTbz_DIS)Ac[D][16]??/>hasesERMINATING''LC!CϿυ|DOWNADT:0.0c14.71db0.c2e9.c870 1/32ATM4/0{_'#OOOI{h O߾ߐooAA9oe_aaa_t_get_dynamic_attrGϒגׂooky
   namic_attrs
  *Nov 15 12:45:04.143:21]PPPoE 18:AAccounttopped139:  nl392TP:ӁCCNromp1nl 9349GgggfShutdownunnelGgggfTXatehangeno-sessions-left
  TroubleshootingheubscriberervicwitchЁLNS--Normalperatxampleԅfollow1e[ ws4b>debugSˀ;mmandssed P0RoutputndRnoofS:pǏww<"CourihNew, l,onoalign="ɒѝ Rer# P75rotox؄VPNGEL2Xb//XVPDN ԋ//FSM>3d17hnl9264ICRQ0ver61510nl/Sn /13586naXׁⶇidtoait-cohct_:IctOP鈵/7C@rɽ9retr mitxlay8t1ds'77kCNooh,l nobody@<.$///OMJ/cfor(l1 []:ůAr0ss菟H*IDLEؕGuid:707xrequesȂߗťINFOlem"ypeAcc-Tx,ovalu4ׂ-Id1493172561__]Tui-NamXstrn̞oCan-SIP-RedirׄԠAA6726cIe-Hdl,trD1000@ߍMGRfO@poauth/W?andl!Policyorize (1endLs)PM:M/zdis2I@notpedO:ultihopW7777SGFgg?ENooreizCme8dseftryProvi defa@5oߞwReceiv8R'<found>,ӲQ:nitialĴȴOD reply -ocalerminG/ǐӁ-T{PM|plת׮/źٺ/nd-CliP-ٿϭWW'PPPw:pp70 7PP:hasesSTABLISHING
  3d17h:pp707ChIORCEDcvdONFACKen 15  TbleshooxubscribS3witch 1LNS--Tu lailurexampleԅfollowY(sj put Pf: LpG_'
   рunneltatehangeromo-sessions-leftohutting-down
  3d17h:  nl93492TP:ӁpI"

  pvalue/+C!U-n[sӁTL7??7/OGooooooGG2SimpNetworkanm1Proto (SNMP)YmoniA߰AwsM3gds@th q'''߾߾߹////////d8if@hysubscribeXneJRADIUSmmunЬ"aSIySr'!A+9XoungOOOOO??OO߸OOOOOOOCQrרse?ၷolicies׵׵׿ߵ׶ǶǶul>n AddiesԴfollowsprovBtX?OGpWAh2Lblack:iDocuq27Gw/tteellpaXng="3Hspac0"order80"mmary=""ramCx"s="all߻߻߻߻<`adlign="leftrϿφ]hItopOOOOI@>(CTopic___^o/thooχϽ777χϿitGFg 4ht="1em">

  CiscoOSGDSLÊRefereSt ards 7/thWW߻߻߇//////)Tit(/WV Q1Lwwwt104zNon/k9--?????n
  ဆt>
 • ;0 MIBs p775/thOGGGGGGLink߇''ZȐ0qbody tdOH(a(d44915e138 "ߑؔsiz-׏׏ו>one׏ס҆oooe143ooooo??Toocatendownloxforelectedlatms,iscoOSEoftwarePaseQfeatusetusẽfouat hllowRL:ך׬WWWဆtance ɀ31escription pGheiscoupportebsiterovidesxtensivenlineesources,ncluocumenta:andoolsorroushoota)lvtechnplssuwi(ductsIgies.WWWMϞϞϞTocesecurityn@mbout,yanbiberiousrvisuchs PЇleTp (acsedomieldΊh),kTSewsletter,ReyimppSynd"(RSS)eed?GGGAmost'#requix+.cuD"passwHϲϦϦ򝏝e240oo////+aref="http://www.c/p@ic/sc/tac/home.shtmhÀkrePaܰ>ҿ>> followѭwreleasefL\s dpisdule.hlis0ysoftwa0}thatpPa48GErain.nxsot`orwisebs@Mf󄧂gYlso~:,_GGGGGEU;]Navigatoi'%platvsim؋}o #y,oGGGgo/cfn.ccou@pǚ߿<@0ϤϤϤ˂/UOOh(> /thϿϿχLJǼLJǾ׾׾׾׾׾׾RχogggWWWW Helvetica,ans-serif">eatureonfigurationnformc

  bDthOOMtr2headtbodyAtdalign="top"Paders="d45531e30 " left"or`P1ize="- Chap 16AAAm8BroadbYIPv6Yh1gaDZ#i(pport;ulý//
 • FindFnnbout6WoׄWׇׇ91749 >HEnɄ7GG725615 >Configu`Exampl@іߖߖ߈ύߺ6724 >AddiXReferen@o/o104727蓯מo///._GYouroftwarmay llksocu1@module.ƩlstavxsBi߶ee href="https://tools.ci.com/bugsearch/;">Bugԁh"=y9pb+.8Pnʇ߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowIᄛe 7775U@C Navigat__"&޺;6imacsy,o 70(www/go/cfnxClickhh.@ccou`)required777/ߡ߼ߡߡߡ޺o ntace="Arial,elvetica,ans-serif">

  AAAverPv6RADIUS///m r8d-Inter-Idϭυ׮GGGׅӮ-PϱϱυO_oo˷OOW'77ǼǼǑWRWWWG׾G׿ϳLogin;HostWWϖ__YalsWWoWW_WW7777770DelegH߶(y4818)'ϼϨ77 ooo__'>DNS-SAddressWWWG_oo_oook1CLϺϹ߻߹߹߹߹߅w__'Ǿǹ'6 777777777777777{:#׿׿/ ǾǾǾǿWYisqabovean8onfigur0onᴅXndownload@toccs,hetheyappliio ccessonnections.

  ;ul`//(
 • PrerequisitesorsingAAttribuIPv6RADIUSer-UserDŽVirtualinRnvironments?; jaomremplia@withFC 3162nd ҁ a vcapablefupportݕǕǕǕLJGww7wwwu//g/ύ/////+Thellow̍ߍedz(canesa=-value (AV)airs:ߢߤߕ???????>Delega-Q-fix'''&ߩ߅ߪ߅߅-Pool'''߯ߋ߰NS-SAddrqǵǑǶFramnter-Id߹߹ߑO϶OoϱϬϬυׅҗw_ϼO?'??OOOOOOWRoе___OW׾ jACLϺϺϨooG_W׶WWWw__7/O'6 ׳߹o_oooooooo{#777''''׾/ o>oginHostWWWWWGFulO DelegatbTh2_Yk\The W7xttribindHtesn pKtoeMaXorI؀network.hi siduringHCPՂiontweeARADIUS X`dpMdevice.΃ccess (NAS)hat pVI6 (v6)cactaWVht= "1em"> heollowingxamplehows (ose8Delegated-IPv6-Prefixttribute: < υυυυυυυȃN   /71CiscoSAPrmats upporv.foury)addnnrrofile, RADIUS vresponfails.՚8onlpIETF߅Ņ??/ꔾ㜇Ӕ7GD x-PoolOhh2o'''''''kdtesznamfPqfromhichϓxscQand ʀxvicW,ionaHCpன\exnvo(I3QqasssttemabasPjrequesA6XsanytrXgiiohoo0].neethodinBߐIwit†z8d nlocal???????2Xol!O:ommunߘߘܨNASoSrcے77wwoϱϱϹ''''YmayA͟LXoؐICMbtles`dd utoconfigui(SLAAC)networkcasbopGGߴdiFryabcludysYpet.ԷhvoiXmbity󭇭shouldAXI@horizԏjcounH?lsnW,ggW?;BbGGGllowexamplwswrܳ͵ٵ18Wl"ownloalgabٰɕ/ooen򆟺i2001:DB8::/64»g_ODNS-SA{ рwithhePv6ddressfNServer.ԁ'anlsoeonveyedohostsingoutpadtisement탨agesromCMidevices.

  AASay HCphandlrequestć1xa=acXsxatrovidrefore,8i0ttrib hus#lJNJߊߊߊߋߊߊߊߊߊIhXannounpmnnecursivߋa"'$includmultiptic s-9packesjWtOfollowexamshowswoudefi___8byL-S--A.:훷O ππ<="Arial,elvetica,ans-if"Ptr)dsiz-1Pimgl../im/n .g8cindex="01"/>N@  //71p/(idthЈ____>TRADIUSETFormatCiscoSArupportXp#֍i‰&ێwww?h2ωGcolor="bk>6-Rߔh2,dteing8iooenfigur .@ersuncaА'ealu) pfibyi4b>ipv6+Ǚׁ mmW}CL(??W????Pг`yp`pleraccistcuniqhngeneuto1cally._\vwhe re tivogs ;Hviou؄!inPnXapplX_77baclXZ-snounxRXadcifollowyexahows (findent withumbH1:ǹǹǹǺ"CouriNew, l,onoalign="leftc-avpair = "9:j#1=mit 2x:DB8:cc00:1::/48",y:/10/ɿۻ'OO_OOO_DNS_ServersGGGGG@e8uptwo ddsYDHCKr!Aigcubblockr@ﶘrֶrspoolﳿalsocludturnLAAAart stopo WP0뾧ext4Z糚uppoЁ\protoRADIUS!趙giȳNASromXich0`fixchozjiePPP'9Nxs";worksϯbthaڸՆطץ1#ץתox#o@dA ad8tisq@m(0agBbD9(y.hen
   рhisttribute hused,orrespondingo(markedၠer-hrtatic)inllHine1informponasRIB)ables givenrefix.

  T@followexamplehows (opecifyhichadvertise:__XIPv6Ҕ4b>ɉԀϊɟzρmmandZmopnb(ktesWWWWWWWWW___Y0Ғ7YdnGG8:cc00:148ǁ2şOOOOOOGOOLLogin-y-Hostoo߰߰߰߰߰߰߰߰ߟkxdp(addsofststh8connec"+1+ServicincludedNAS)_nccH-RequhepmmunADIUS xHat遐0erc a߽߸n Sexbnt)yerDETAILED 4 Device>nableŅsrivilegedXECode._pO|ulo?li_______Zterourasswordfomptedwwߊ܆j6dqtr+dlign="left"ttopsiz-1pb>Step 2  ׂʂpspanx?nconfigurb,Ejminalgg
  Example:?WWWWWWW"CiHNew, l,not# 7slobalation''o 3_7aaaccountingend(pipv6N77777g7s()# wwwsySsPnhe(ectorver׸/oǺ hroshadL"!4j St`arxFCbh2Sellpadd`="3"spac0Մ#80"u ry=""ramXW1"ule`OOOOt=77ZhǺbGGGGGGG"N/ oonG/thW7777770Tit076\1WWWT92 U5or?????__WWMIBGGGGGGGGGGGGGGG''''GGGGGG?GGGC1
  em">
  <0eight="1IBsink c/bDthOMtr2head tbodyAtdχȈaders="d46675e122 " left"or=siz8-WWW冪GGG@7GGGGG玒ToocatendownloadKforelectedlatms,iscoOSasefeaturet0useT̃)fou@at `llowingRL:?OOOO<@0b>Featurenformation PAAmprovementsBroadbandPv6 topfontace="Arial,elvetica,ans-serifbpidth="0 WWWW>EName DthOLg ReleasesGWWWWWWWWWWWW7֗rHbody%tdg`aders="d47138e28 "orsiz-7777>gggbG}WWWe31WWWWW77CiscoOSE 2.5?OOO4OOOOO//yTheattributa a(compliawiRFC 3162 requiHaADIUS ver ablefupporting.ggeooofollow`mPseintroduced modified: <+b>aaaccoun2seXrpڇwwߠ̱6I??s FinFInmRhri 777776_׈5648 >nbOOOOOwύ2787HowUOOOOOO͏oOO"1em">
 • ConfigurationxamplesoreressQueueingndhapaPoliciesFeaturenmK*PPoEoVLANs RADIUS/ul> FindONouroftwareleaseayo`upportllhesocumentednisodule.Ɣalatestavsrxee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">Bugԁhɗ9= y9p҇.8nbout߇߇߇,oaiofshhwhieaȈsUedowtabl脛e `pWߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__Z&ޥ0;6im(acsy,o70(www/go/cfnCXk@y.@ccouȆ)required?o/mߡ߫'ߡߡߡRpric鯯oo ׵>ŘJvrȶҷQpqc|haФ ownxVTMSnkXh0ȞLin@insqXm`vice;yppliȡPå3݅PĿInggoooo`0{s3minXɬnEEE 802.1Q[taggYubir 8XrafficPlyww?7//////doߪ___7Sin3?/WW׵/wwwww?'''W'lay2ec0r(LAC)777O׼'Ǽoǽ׺0tss@qualityI(QoS)pavailableA4b>showC€b>C-map>ց&Hm?WUSWWWW߽GϾwwwwwwߝǝǝÛairtpHmp߱ aѰGGG'G77߿߿߾߾߾߾߾YcpI puoj ingg&rxYeats,PoooHϕWWQ/div>
 • uringxodsfongestion,heouteroesotrovidepecificchedul9betweenvausPPoEesss.fentireortcomedӂτHatesultsasfolloweffects: IkAbЬStQYӑYoVLANՉSHowҺsPXsCommsdDefine Ac‡׳OOOOOOOOObcan̾1%attsYdIofo:_w?>x--ruĿ(bai@efiױnamXbуQ;7ciicdownloa`4f2Mauthor d׾׽S7spec0-value (AV)ai<ρme,examplhIPddr,AV-љ()which΃longsϱϾOϮw?4=׳bܬdyP0l#Ġ"ip:sub-qos--in=<J!XRdire>"gOOOOOXe#nt >

  henADIUSets vice-logonequespromheolicy2er,tndchangefuthorizati(CoA)Nto:routerqactivateoubscribYwholready gedn. N   //71WWWWWWWAlughrXsopporؘ\VSA 38,isco-P-DZUpИecommP(atouwrsefiniYs_i"ےn bandwidthip>Marks*Ppevelouyׯ׮/}dsc?WWGGIψ϶׷׸cosgggKEEE 802.1Q b-qos-policy-in=<namefheoS ngressirection>"

  "ip:suoute#WhenADIUSets vice-logonequesxrom1er,tndchangZauthoriza (CoA)NtoRr@erqavate oubscribYwholready ged@.OIKsucceeds,rownloaؔѕ7mapusbov ttЉ8ndppliek?}s@_N   //71_______AlughrXsopporؤ \vspHfic_ (VSh38,isco-PcDh:Up`ecomm0 atou`WRsʨ7efinis?ϧϧ΋πifےn HowUPSueueShapPPPoEoVLAN,Featur'Ah1OI3gulﱟli>ConfigurB 蒒JV1y/c'O(>o𷠭d ȕs4 r s#,muplefollowstep_b>SUMMARYTEPSoWWUblockquX(1.  Hcent'ځK_wrema񕷖'_-}[accou_W{ߚqinqOdot1o tal5'/߁3wssubscriber-encapsulatxf}u-defined'offse@?d[nj;tm_]ףףף׿???om4onexitgggWϽ> 5.  ?q policy-mapadot1}1'al5ׄ'W'3 ?subscriber-encapsulation}u)ined'_offseoG[Ktm]}?ǧb>8ߗervice-ǨǪoǨǨǪ_ǨǨǨǨǨǬolb>DETAILEDTEPSreatesmodifi`thttom-levelhild .u1liϴϴϴϱϿgifrcy .ԁcaneးximum40phanum@caracpsc????>2w??'classOOOO'g~-p3ְ'WWggggǬAsshtraff*youpecifyo".n/puraeGϣm 
   "idth="0em"> class-map-name  'tditr+dlign="left"ttop]sizX-1b> 3bpZߕ0{4ef-kbpsg|ꂧ>percentفLag_|wKremainingO?LJ'}accou_W{ߋ;qinq%dot1o tal57'/7ݓsubscriber-encapsulaljf}ku0-doffse@?[nj;tm]br/Ѐ1,>Example:秧_tX"Courierew, l,onoXytRouter(-pc)# dEXșVV} {@pY} OO/#ۍ]QC8<ҴOOIgǫooϾϾϾϾEnablesC-basfairueue񻧻ﰇvspecifimodc mmumWlocatxa$belongɼ(aǻVdQuarerom 8q2488320,hirepress#199^oflink߾ϾϾϾϾϿ/ggO''meNJǏOOOOOOO/9??w/OOOOOO񪖿//g////un0dGG_﹧oo''}eATMverhea0cFinmree" 1O5A6Xsecb\"CDynamicӿervices"hap%C bIR u(ty Mdž9
   an>qinqsubscriber-Ԓfigur76ifdoo'p);??wOwwwwwwwptmooapplY9cellax(ޙLJ3td9trh+d gn="left"ـrtop͗i="-18b>Step 4OOOOM;exit
  Exampl)tG"CouHrew, l,onoptR(c-pmap-c)#*Vo}m"nj'ooooE(solicy-lass#modooooooooooo5ooo'#ۉ-name'Awwwwwwwwwwwwap`7''ק E
   size="-1">

  +-map-nameStep 6classۋOJ-default׌׍T
  Example:t"Courierew, l,nogtRou(config-p)# j3Uњyڏe jguraj''&bb>Not gggggggYouҍnlyz?nGBDooany愈rraffw񎷠7Oshapr??ף;accounO{{{qinq|7ʥw>dot1}1'al5'W'/3 ?ksubscriber-encapsulation}uȬyinedoffseG[Ktmw]}?_-c yڏ0эx1} ''!ed ۋ]}ϲǽǽǽǽǽӢٲ ,tozindtPbit ndnablATMverhea@cing__gulWlio-iH-RPdA,xp kilos(sedgg(WWV׽׳ww??g϶specifiqueue-in-Jذnᑤroadbaggregksystem-DSLAMǣBtype77'//ǫoo?IEEE 802.1QLAN絿w߶g߷w-lT
   i> aal5subscriber-encapsulZԒ8figur76ifdoo/W__opyO]wtmapplٳcellax^m7 etdtr؀+d gn="left"Irtop=="-1b>Step 8OOOOMb>vice-policy77wS-map-nameOϻ%br/1,>Exampl;7tx"CouriNew, l,onotR(-pc)#OO5 ggg![P7E5TggaWIAaottom-levelhild 9؀pclassault?7J Zpreviouslyy Hgg׷ggWǥǥ/oAableٰ>
   ary=""rame="border" C="1"ules="all"> topwwwwqommand bDthOׁLG___\Purpose'ob8ybodytdWPpa0d49201e15 "ߑؔ-siz-畧ההҐH"Courierew,j,ono񗷗br/>Router# 4b>showS policy-map''in??S>nН?5ԝoo7򏏏e20___Displaysnformationb0 ttachedoڋoupecify.fdoon,tǃǃë0fsonfigurrb.??ǥ=ulli篧ʗiC`ExaPS-ueueqShapPies> 
  Z ɀfulV1W
 • ConfiguringeressionueuendhapPolicy theoutExampleSettUpADIUSorGGGY''9095 >Verifyr|iess'/UaB ԓfollowaehowstpw't???????9cxttworafficlasses:oiceVideo. r*ifсthatatchxIPreceden 5s|5ׁׁׁ3҃;Childkmapiv0priorityoz 2400bpsSshcd 80erce(ofremainbJhXATMverheadccoun"enabledippliXؤٌ:-defaultParI,hichceB2ap/10, ,.'w?>v-SetUpADIUS л SeQueueIYSEsh1p׬ M"Arial,elvetica,-if">fowrezigurasZiMtI`oci2Lay2etworkU(LNS).ɠ0؃\,2Cisco-PSDowntribXndtname׻qbewnloaded]iiͽrad- put̾C`Iaryinclud`antSA 38.comssd = "c123"STyp=rhd-U@,‌Proto PPPۍ:GE=ϜϜϜϜϖJ.钧37󒠮(*, *)WWWWWW_\38τϒgOOOOOOOOOVyn ueueingndhapaPoliciesxamples ɀ0p1idthM1ace="Arial,elvetica,ans-serif">hishowsjoutpu0orhe 4b>Y€b>py-map>interс&comm6p/E/v>[ǂ7i30econdfferedateYpdropׂׄυ;Match:precedence 5 'ZPriority:trict,urstC 1500/wxce؅ys: 0׊Gz?olice:ߍOp;8009216imi0tendȀWp;formom;ction:ϐ'Xtrans_:wg'_Ϙ''Wp;viol77W7Class-map:ideo (m1-all)wG3g QueueingOOq 25oo/(+depth/total/no-bu) 0/OOpktsutput/kjgװ bandwidthemainX 80% (7993Вo'cdefaultnyw7ooooo/goooooo?7okg////'g`'oo/'''ǿ'''''׿ח''') 2/136 AddiRe 0s GG//th_w'?'GGGit ϥ燏Z0qbody tdOHa(d49714e23 "בД->oew modifismrepppor,|existrhasoteen߰DZ҉oooe28ooooo''''''"--GG/WW\>< ȋdiveight="1em"> ;< MIBs p7/-/thwG??????|sinkׇRȐ(ibodytdG@ a d49714e57 "ϑȔsizp-ǏǏǕ>oewrodifiedare@pported,nd}hexistKhasoteenF.ee62ߘߞToocate2downloaselec0latms,iscoOSEoftwrPasefeatu9etuseYLfouat llowURL:Technlss ance/''GGGEDescriptionǽǺǬǿ7ǿ??????LinkGGGGG߬32Ǭer=
  "1">FeatuI?PPSQueueShap*PPoEoVLANsYRADIUSfollowjAreleasef\s d8ishdule.XhlisxyRsoftwa}thatpja`8GErain.nsotorwiseqbsMf󄧂gYlso~:,UNavigataoi𲗲plat1v)imH}o y,oQgo/cfn.XccouP'pwww/oo7߿<@0 v749C/Ŷq跑ٿ//jhxϾϾϾϾȬ>7/th糯LJǽgggLJǿR׻OggwwwwgǶǶǶǶǶǏg''ף`body=tdxa0hd50051e30 "ǽsiz-_______>~///COOOe35OOOOOIOSE 2.1///OOOH4OOOOOߧGGThfs enablesouohapePPoEverLANessionsaser-specifiedate.hS[ueueingndӂaforSupportsqRADIUSeatureasntroducXtARE2iynamicdJpolicioon.

  is׆egd)oiscoOSEelease 2.17776Utditr2body/tqWW%OO?> C t18808PoSit(cCHrolramFindiFInXmPresitsרϙׄשWW508 >RricϞߞߞߞ߄ω_983 >nbgoo/84749 >Honfigwwwwwg/775177 >sExampOOGϛϛ9557AddonalfncϿ߿/20505ߒFϵߵߵߵߛϠg/Iߤߤ޺Youroftwa(releaseno`uppX¶lsocumentR`module.Ƹ!laptveiee Hhref="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">Bugԁhɼ*=y9pQjop8nH߇߇߇,iH辸whieaȈsUedow)t)qeX ߑߑߑߑߑߑU@C FNavigat__:&޸;6im(acHsy,o70(www/go/cfnClick໩.@ccoux)redoo/mߡ߾WߡߡߡPrPsioooooh///ǣ/////+Tؾ ove|QLANmu`bgO77g??W???=RricQ_veight="0em">
  <3p1idthMfontace="Arial,elvetica,ans-serif">ouannotetiffereCoSevelsorPPndoint-to-Jrotocolverthern8(xoE)@rpackets;llefaultoჿzat 0.

  Lj m Inmationbout 802.1P BitӉىFrames4b>debugʁb>pppoe׀>error?ϕϕϕ Benefi0ofϔϝߔϔϔaϣwuW?81554 >FesignיׄרGG/?gwggggGGGGGGGGG*ϤϭߤϤϞiilitatmovifromTM-basePoPworksyurt)QabqyorioritPrafficrvices,o@#Int#(VoIP),ohemium߱DZ/EEEspeciසisxtens 9QLANsaggardJenaay2@rAwn us!hea@atncludaPree-buPyeld.fgesoccurshennset, keepaliveackebeoswhich*resulis0necfblishseswith9Zܚei.cadnnlsYeveXnew]be_d†/*eny DŽDŽ?CfgדА6j[pde st-eftѹȹIؕ ouYvol(cup.%marksI`pBno8׍qa`wǻoǷ/DZDZDZInÖ OSEelex 2.4WWVנK`keTz"et77oogǺDurYTώ6idigplbscriblinciplex(DSLAM)LM,aϤi8h5,re@@HJAlikelihoor`X!ry.\,+.ذ9broadhmot濹BRAS)0҇;st`l ׿׿פϾoooooohfollowa(iֶ:c 
   PPoEackets σσσɁActiveiscoveryffer (PADO) Prioritysn XٚOpppo'b>-nggwwwww47-pvlanxTOOO5ϡxit__gggggge6gg///O'/GGGGGG/gge" >7.  ?q crol-packetsprioritywȀGr/Pywp>DETAILEDTEPSŎs vilegedXEC0de.Wuy liZasswfomptedwOpppo_7b>-namWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWP(;)# dgSpecifitheBA and虊WWW4ϳϳϳϱtrol-packets>vlanoh/Xriority''DzDzDzǽoDzDzDzDzDzDzǿǴDzDzDzDzDzǚ~-Ȋϊs
    lanos 5Step bWExample:w𒿑ٔ)"Courierew, l,onoHْotؖRouter(Hfig-bba-b)# ___________________]Esaurationde,ndeturnolobalWVߗߟgߗߟwwww6ߡߘې>>pppoeי>:-namϙϙϙϙϪ?______ϫWϨϙϙϙϙϙϙϙx isco_____________________SpecifieGʙen؛/????7߱->vlandz聏Oriorityooooooooooooooooooooooo#ϭ)s 27SYPPPoE- -associated thG__8״epw粯粯# wwwwwǸwwwwwwwwwwwwwuE___,returnolobalG77/olG/tableWo>
 • >Relatedocuments ɀ31 MTopic p Wroadbanccessggregationoncepts݇҇oooe28oooooggggcem>CiscoOSE DSLonfigur GuideMIB׹wwl
  ,elvetica,ans-serif">

  oewrodifiedareupportbyhiseature,ndexistinghasoteenǂ/*.m'''e123'''''??ToocatedownloaDselec9platpms,iscoOSEoftwrPase ttuseiLfouXatePllow9URL:WTechnlssistanceooooooooooooooooooggoooWWWWWWUDescription?'''''Link/////7wǪ93OOheiscoupportebsiterovidesxtensivenlineesources,ncluocumenta:andoolsorrouxshoota)lvt^issuwi(ductsHgies.OOOTocesecurityn@mbout,yanbscr 
  ibeoariouservices,uchsheroductlertool (ac8sedromieldot),Ciscoechnicalӂewsletter,ndeallyimpleyndtion (RSS)eeds.

  mostols Suppohwebsiteequira.cuxD*passwordGGGFetdtdlign="top"aders="d51024e198 " left"Xersiz-///////`aref="http://www.c/R//s[/index.htmlClickreaptr2body/table͑A?> FeatuInform+P 802.1PoSitXHPPP@oEntrFramesTfollowing rovidXrelease采bout\s crdisdule.ԀilistsoftwaX}thatp Zaive\8GErain.nlynotorwise!bseL0f󄧂gYlso~:,UNavigatPhfPplatv+im}o Cy,oggggo/cfn.xccouȱxבp糯ߴwv<@0ǤǤǤǤǤǤǤĽ@ɂ/U(/(Ѯ!oohP7777777>߽߽߽ެ/th''LJǼLJǾR׼׼ׇgggWWWWWWg򬷻g`body=tdx`ad51507e30 "Wsiz->OOOB߇߇e35߇߇߇߇߹//////2IOSE} 2.4OOOߎߎߎ4ߎߎߎߎߵצװ7773Thef,providbilityas(uXiorbitsnJIEEEQaggedѶ@owrafficizz.Ѓ]ensaʄest-efPtѵж@ atay2`thoutequirȀPvˆup.oo߯m///Inwwr,waQxduced/G/WR>heollowingommandasntroduced: 4b>crol-packetsvlanπρ聏. FinFInmPrerequisitЈL77t943 >Restri''ן著oon4208 >nbP/߬ϭgga8436 >HowoonfigߏקϧϱWW127105؃{Examplɬoo?7//痷1298740Addi#efnceo730282Ǐߗ痷Y׸׾׸׸׸֟׸Youroftwareleaseayo?allbLsocu:Xmodule.ƒlatavPPEiee Xhref="https://tools.cisco./bugsearch/;">BugӀԁhٮv=y9paonᡢ߇߇߇,soa𷐄ȸwhieaȈsedowtabl脛e ߑߑߑߑߑߑU@C VNavigat__&޼;6im(݌acpsy,o970(www/go/cfnhck້.@ccou8)redϡo/mߡ߾7ߡߡߡ޾GGGGAWWWWWWWWSconnedmub0sish`betweewopoinؼzaHYnkGGǨ_777774RriD罿''???????>ԾoE"P$ollow:GGw=gge///////>othaPs`c(ompremiipt (CPE)

  li􁿁< Qualityf vice (QoS)r0missionthueueing theernterYGGDp-on-demand////////////+EasyPNWW/NativePv6''''''ߙߘ''''''#PPPoElieovATMervirt8ircuit (PVCCoexistenw@sameRϧϦMultilink (MLP)sw??onstoporwardy(NSF)statefulchb(SSOooooo__ul ΀n InmгpAboutrjEhrnetÝ

  li􁿁HowC%21ŅanCݫwEa@_g_1239592CSUMMARYTEPSʭﺏQlockquo@OOOOOI`1.)  en`ecӀ;r@uߵߵߴ׆׵2׆Նφʮ. al///g׽3/hi>typɟHπʭ+׏W|4wnopdd`sǿǿǿǿǝ5pppoe g8plobGGG6m-cr乸-pool-󘗘ϧwwwwww߾h="0em">7.  7`b>nohutdown a8/exit9inter!erߏi>number11O!ncapsulatio/_i>typeGE29pv6nabl禟߬߬߬߬߬߬ߗ;3Donefheollowing:׭ siz߼5pp(unpaxallinOF6s-uX>%assword׻׀߻7O/@o(b>DETAILEDTEPSǻǮtq0er"ellpH="3c0"\colo#80____Y CommandrcY绯|Purpos_/Xdiveight="1em">   Enterourasswordfomptedoon/_aό/tr*''''!Step 2configure minal3c;|r/1,>Example:ڕ'wwwwww?otypɞπnumberט/7w ()# OGigabitEthernet 0/ϵϵϵϵϵϵϵϵϵϵϵϵϵϵϵCsnwhd噓g'''___]4_ǿǿǿǿǰ_1nopddpsϰ?????WWWWWW???????7-ifHoooooogooRemovhPwǰ׶׶װ5Opppoe able/|group챟gggggg։Ole G@_️￟??????9EPPoEѮɸ n_ooo6/N-clip-pool-numb?i>  ?/tr!*OOOOIStep 7nohutdown3;PLr/1,>Example:/oooooowwpnumber
  /font>
  ght="1em"> SetsPPshencapsulationype. /wy _tdtrP+dlign="left"ttop}sizx-1 b>Step 12ipv6Hable+;pDr/81,>Example:ߍ'$t?"Courierew, l,onoAt0Device(config-if)# e/1֐PǓ5T2GϗϗϗϗϗϗEsPhYdPinter.חםWw3Doeffollowingp瘳ddressegotiated?OϦg4autoKϣߩ_'ǟdhcpliepɡci>prefix-namϮNFor4׮OOOOOO?/Gɺ???????_?w???????<ߗެϬGGDHCPǞĞ1/Specifi howIPisbtainedre.h@caneroughgs|dJgi???????">PPP/C8rolroIl (IPCP)ion=//ڻDyHicostA urRw()ǽdž׽/tr!*OOOOI0Step 14UWmtuQϿD߼׼׼׼׼׼׼׿׿׼׼׼׼׼׼# Y1492oooooooooGGGGGGetsZmaximumr0missunit (MTU)r.WgOwww5w G
  ŎzsrivilegedXECde.Ǯ_Ϳiooo">Ent8yxasswhfomptedoǾ7''aϙ{WϜWWWV2WV/configure minalw϶wǻ=
  р"Arial,elvetica,ans-serif"> n0slobalationpde.wpggtr*Step 3u0name>password'W+br/1,>Example:z珯////////////-(#)# N1 N17CreatesPPoErofilendBBAroupo_ϛ_4/bba-Kpppoe@?́&-_W___O_p׳׳׳׳׳׳׹_׶G׳׳׳׳׳׳׳׼WWWטטטט״ϴϴϼ_//ϴϻϴ5ϽϽϽϽϽϴϴvirtual-tehߴᴭ-numberGGGGG?GGGGGGGGGGGGGG@-β_\_oWWWWWW forwithdifying ko:dclonaccess鴙s׳׻/^ul'lliGGGGGGGxTheanges 1q4095H賓! 6ggggOexit縯ǟÇӸoWW/}Eзreturnsyglob߸߸߸߸߸߸߸߸߸߸߸߸߸7߸߻''''a
  ppputhenticationapallinExample:diveight="1em"idth="0`facArial,elve,ans-serif"OK>Step 16ϋϚps-u8nameV/i?assw߁߀םGO? -1Љ1'WooooReeremotAP(PAP)uppor or8_reaarsaɂ?=cketopeer.OϨoߟOOO7O׹׹׹׹׺en?G//////_////////////*xiturmodturnoxivilegEXEC"W M_WW//ǘDZ4Ǒ7bba-groupppoeo&-ϸo'''>5_(virtual-teaHFi>-numb____Gg_"0eрm">6.  7`b>exit!7inter)oopback/Si?-numbertypѡ1Ǣ/_[no 7ߠooooC/OOOOOOGOOOOOOO12WW`pppoenableroup'>bba--nameGGGoGGGGGGGGGGG%3O縇קּWﬧO'g4Ovirtual-templat8_o77oo'05opn3edoopback/gǾǿwgww׽g7ggߧ羿6descriptionǾǁ'''''''߾'''''''#7'߽_8mtugi>sizGggggo'ggggf8geerefault paddressoolOO>WWi
   р> ππ
  1. peerefaultpv6ddressool local--name19.  W>ppputhention''>protocol~br/''߈''''''''20''exitϐdžǏǎ皟珧1gxoߜߝwǗ2refix-delegGGGGGOoOo''oooo/ooooL3omDonef ollowing:g <𰇱O ܯϫ_[ow-ip-4'i>h//n>]]''׷׷g(-subnet-id/!ǻ/blength?w?'ǵǵǵǶǼǵǵǵǵǵǵǵǵǵ24ǵǿ_nо__׾oж2b>DETAILEDTEPS??tableorder"ellpP="3c0"\po#80׾׾׾׾
  рn>interfaceoopbackExample:diveight="1em"idth="0`>Theangeafrom 0o 2147483647o'|q|/tr*׏׏׏׏ў@Step 8MDonefxeollowingWGWȣiddress-Vmas@UסOv6%/prefixGϩ7G:Us@IPv4:________X-ifq 192.2.0.2 255.%0ggwswϰϳϰϰϰϰϰχwX2001:DB8:2::1/4O///ϺϺϺϺϺ">AssIP^aϸWW'''W9WogoooVWRexitwě9}_|ڽwwOwwwwwmEs [urationdexd喁slobal/.1pg~>typѺnumberϙߥ''qGigabitE8rnet 0/____׿//GGGGGGGGGGGGG?CTeb7gϼ߰ϰϼ1׺GoGGGDoneffollowingPulOllسnopuWGGDv6Won.
  р> ,>Example:FornPv4ddress:ggaRemoveshe.p9tr9*ggggaStep 12Wspan7ab>pppoenableroup9o>bba--name
  р"idth="0em">nablesProcessingnnnter1thoutxplicitlyPgniPaddrohe.

  4i>typeStep 16description=\br/؀1,>Example:o'''''ǝt_"CourihNew, l,onoыt(Device(config-if)# nppoeba1prݚwϑAddǫ uraϘ???????<7???mtuIϗϗϗϳ7oϻ'ϗϗϗϗϗϗΈa1492___ߗ__Ϩwwww_SetkMTUbѹ߹߸''''''''anghsrom 649216?????//8ooooDo;follow`77طOpeXdefaultpddrxooli>local--namƊ7߼'߄v6ソO߹WgǨdhcp vxg_WWϸR ForPv4esOW_WWWWWWVבב֑1'''&__WWWO7g簇gDHCPsse:_﹧gdv6??????oϺ?????????????'Specifiesnen
  рssoolorovidePddressesoremoteeersonnectingthisnterface.

   ?td>tr0+dlign="left"ttopize="-1b>Step 19ppputhentication9o>tocolExample:ʉWSidth="0="Arial,elve,ans-serif"PCreatHCPform9u:locprefixfrom8cane䮐gdclis.ggggf2gWwWWWgAC-DGʗOOOǭǭǭǭǸǭǖíǼǼǼǭww߷߷߷߷߷Specifiwwol3WWWWDonefheollowingulϿϿlЮ'}7ǭۗow-ip-adds'i>h؁//n>]]Vgga//}_u-subnet-idw/RD0G-length7o//ҸᄆForPv4 Les}' 192.2.0.W10o o7iv>
  р Step 24end;r/1,>Example:b7WWWWWWWW z>GGGGGGGGGGGGGGEExiglobXurationdendturnbprivilegxEXEC" ing@@oEaOO=gǃ73105ǃǃIPv߫|61916DHCPϷϵ/87926τϺϣuoooOO߭'> nopddress灿b>pppoeWGoe-c@-pool-numbX1hutdownww&W_^G'ϊ[mtu 1492oo猷egotiated׎capsul{`ob>$oo?ap-unameK1sswordNoGߛ/Fh/g/_׿????????2h2blackServp=Roi2ϿϪǪOOOOO׭*''''ooobba-groug?>virtutex__loopbi ce(config-if)# ipddress 192.2.0.2 255.%0Devigg`exitwwՃ>interfaceigabitEthernet 0/b>no __egotiationuto//b>pppoenableroupba177shutdownߊߍ??ߌOOߊߊvirtual-template 7gǐǐdescrip 7ggǒmtu 1492WWRunnumberedoopbackgeerefaultsool*7gǘǏ;henticCpapggǚǘgיטglocaCfW1OOߞend Exae:liäurz{h2ׅ<9ʣ="CouriNew,Xj,onoXalign="left)G>Ĩ[ure @minal??ϬϨϨϬooϮϨϨϮ''ׯײ77-c{di-sOw'''''eG__oxewwcapsuhļOO#bwDH-us ame M1sswordNWWOWWWWWWOWOn 5endx.for S:Fp?GG??????;Hostw͘''''ג߻߻߻ߋtqgroupROUPAssoctthVirtuale1WWWWWWWWFbba-sǾg-O>vc-tfςWWGϥϥϥϚϚϚϚϚϚϚϚϚloopbH to⭒dthe??W?GWWWWWWW/@U2001:DB8:2::1/40?a%LINEPROTO-5-UPDOWN:ineroto𮢊LL0,hangstyxup77ס_lvetica,ans-serif">Createirtualempl1ndseheoopbacknterfacsIPddress:

  ππ-Ϙ׿װG ndOoo7777/?"h2ϲocolor="black b>Exae:ÿscusingrh2'oooooooZDevice>jTs7minagcw%hname qalAitYaY.0gassociwithlsctethiswheneeded.pϰKFastEXrnet 0/0wrnpρxppoe srouplob' Aϧ׆L-c--numbߛWohutdown/%LINK-3-UPDOWN:ɖFVirtu Accx1,hangstopEPROTO-5FLinroto ςςςςτ'&wxiϰϼ_Ϣc
  e="Arial,elvetica,ans-serif">Createheogl䁀ernterfacendonfigur[poolsedoickhyss

  ππLJL1!C.:SetsencapsulationethodbyڍgPPP7?7UpppO ???Xpv6able'ߊ{*Jun 2 23:51:36.455: %DIALER-6-BIND:ɓVi2ouȓ rofilei19LINK-3-UPDOWNrtual-Acs2,hangst op5076-UNunfromG1GdownErefixelegӑwЕgog/6hcp㚒dz_p_labelReduMTUf:avoinnearyagmcauaddB@adermtu 1492GGGb>unљ;aHallina@rnamCpassworhatcanreithڜverW_Wps`-V1ͨww'%2:20.99'''''1.003''''''.1EPROTO-5>Linrotocȫ WǡǡǡdzOd'O;Example:erifyingBXoEȳSh2Wpwp0dthm"Ar ,elve,ans-if">ObZM{:pψ׈׉<"CouriNew, l,ono align="left+#show bf//FastErnet0/0,?w[up/up];߽un(@ed D17o߄߃߅;FE80:5:FF:FE50:6C08 WwwwvGsػǕǟ_ǕǕǕǕǕǕǕǿ7ʷxoe}oG1ŸnUniqD̢cRemMACǗortǘ7ߚOVTMAOSYoל&LocǞgG'χ=-sߢp;Typ߾N/z32400055c08aϦ?wDiVi2/gUP秗ߪO7367׬G_?߯?O?????se
  rif">ObserveheacketsxchangeduringPPPoEession:

  ππ ππAssociyahysl withgroup:oooo77ooooooooomFastEXrnet 0/0___noȣ'enable/shutdownǒw)*Jun  1 21:33:07.199: %LINK-3-UPDOWN:ɉwwth,pgPstup8EPROTO-5LinerotocH胧?CreIPV6U1eferinHo׵׵׶׵׵׵׵׵׵׵׵׳lo? 2001:DB8:1P::/40 48OOWnd;ǦǦǦǾ"h2or="blXb>-loEC{h2׫ׄ߫ߦDevice>OGqs/˽"erminalehname ѻOɆ^ndit a8 .gbadlanelecteromiswheneeded.іslob@em>!AϬ sedyhenterfaceoPP.
  Client(config-if)# encapsulationpp
  ipv6nable߁߄ *Jun 3 00:10:48.031: %DIALER-6-BIND:Ɇ>Vi2oundprofilei15LINK-3-UPDOWNrtual-Access2,hangstatup836-UNunfromGG9Adowno)hicapxllinWOhȅrnameXpassworhatŽÇnQre73gys-6}1g1VerifyУoE(1 h2 pυdth%ҷy="Ar,elveA,ans-if">Ob't: WM<"CouriPNew, l,ono،ialign="lefthshow ʾbfFastE(rnet0/0 ;Bytes-Out
  2846  <0w_621/g'128136CiscoOSHndsWWި2φφe23φφφφϖBem>

  FeatuInformation PPPverthernet entN8߲߲߲ޫG/th''OO777Rwww7WWWϴϴϴϴϴϏW'OOwrHbody%tdg`aȞd55598e28 "_siz-_______> IPv6'''>mGGGe31GGGGGIOSE 3.9S'''GGG4GGGGGTheoodprovidʼOOO3ggg/ggg.5gﻗgg׾׾׾hiswasntroducedw___PoE rout0???Oo,able__]? Chap 20. PPPoEmarterver8lection ɀ0p1idthM1ace="Arial,elvetica,ans-serif"hp_______The featurellows vicerovidersoeterminehichroadbandemoteccess(BRAS)ȉ@(#axon.''''''77'#youconfigpecifico!Ethernet ( ) tiveisc yffiPADO)layorreceXd́ρInitiaI)acket.s|establishe8HornFind FInmnboutס1187HowCޥ/51658 >ݔExamplѪWWwWd822AddPonalHhen8߭gg߭G__]67`X' Bug0ԁhQ" =`rلbohn߇߇߇,oa tfeaSedow9I(eЃ ?U@C1Navigat__Z&޶;6im(acsy,oQ70(www/go/cfnClickX.@ccou`)requiredoooo/աߡ߻Wߡߡߡ޹ww7Benefi(xggg]ǫǫǫǫǫbgg//缟//////.rovid ollowbIprneicers (ISPs):?'///׳׳׳׳׳׳>ptim`ir worksyediHisoh@llhermin0aicularRAS__g߿ϾWW? EsishriorityrmoHconfigurvaryQdegre`delay2qbroadbɪ(BBA)roup`niff8 ״ϳϳϳtЊica,ans-serif">seircuitDndemoteqtagatchingithtr`spo 64haractersnength.

  li􁿁< HowiConfigure|SmӜer8lecth=BBArohDAerformisHskallh0Xspmin@fin groadbѐSUMMARYTEPSboټblockqu9׼׼׼׼׼Ѯ1.  pppo{'Xi>-nowQdsg׹O?DETAILED׻ׯe⪲ȿ8ellHd="3 c0"\colo#80ggggb ππPurpose7777 r`olRtddtop]sizX-1Step 1dOOOONspan?nqenabllG#r/X1,>Example:Jidth="0Jϊϊϊύo7m8"Courierew, l,onoQ׎сDevice> ɐno%= O'_ooo pppoO{i>-nam|=}?()# f 8verplec/gDefinaPPthernet (oE) f,ndCBBA __heoW_eycreatwhichxs 0efaultor(yaoEort8atsotsepecific߿߾4',adoǿ>delaymillise8ds￯-9H 512gggggggggggSettimeyADOesponsei@gϤϵwZb>Not a߶߶߶߶߶ޤaueg_dshould if 256.venough
  рheevicellowsralues,Ciscooftwareoundsҁ3ownojclosestultiplef 256.

  : wtdtrolable___u
 • T0shootingipsse4b>debugʁb>pppoeׁcommandgtPPPoE 8sionבבבׇgߋߋߓߋߋߋConfigur)PADOelayasednemoteDrPrcuitpm>hi`askߍڍTHver_definiPc rtagnXBRAS aarularBA磈p.H瓷(extend(specifyPsoAߦߦߦޜAlln褩cs scannfKiADIatchJ{VOsponwi8bј`@bydЌ ime.ɄДPn #؋g7ڴ;per-r+sou`Pt :AsڒdBނ7vsewithoutzY(ץY samgpggb???;at҄!ggimmediateloWHmГselect,ou`noaltZusY߲/er. (PchXDETAILEDTEPS@a>Xblw׹PermعUtZN˹Ԃ>  //711valussigRisedxlmultiple256.vbXowQ sCiscooftwQ3wpolose(oiߵ߁ۑʶ׶׶b>SUMMARY[ol ŎsrivilegedXEC0de.Wuy liǸǸǸZthyasswfomptedw''Oဉr> Step 2Example: diveight="1em"idth="0`facArial,elvetica,ans-serif"0OK>pppoh{i>-namio{|Uo}G()# f @verxlec/o皿ggggggDefinesPPoErofile,nd団BBA ϣLulli7߫߫߫߫߫߫Theoeywordreatha@1sxeefaultforyortgpWI// 4WWWW7>>circuit-iddelayǧ71millisedsGtringǪ[[ainOS]߫K-'''''7''''''_''B-vp'Џwh 256 TM1/0/0C 0/100ϫ߿߿߿߿߶߶߶߶߶(Opal)pecifi toeppliedas0PtaIDromcn'wwowwGGGGGGwwan partatchthis\stm'׼w?ggggggg꾨u󲱵_777argu/51 c whenclowithoubquoharks (e, "WWR")/5]remoteǸǻowus
  ဉtringcontains_] _i>remote-id-si/r/> 2,>Example:diveight="1em"idth="0`>r ircuitwoomillisedGOt 768OOOOOOǸOOOOOOOOwwwwwwOƨpsx;Jif!pured.Wj.Wg7W'OOOOONIfnotrly,X8anthatApres7ﺏ7____罳ν/ߥ/ 25ߥ﹗å'7wwϮϮϮϜǜǜǜǭwǛכ׮盞ߛߛߛ߿/?'߸?ߛߛߛߛߛߛߛߛ߸ 512m,
  ဉ"> Step 9Example:z?Dt"CouriNew, l,ono@gtЁDevice(-bba-r)# )ޠH OOOOOOOOOOOOOOOOMEndossAaPreturn orivilegEXECdeTshootingips7.  ?q pviceIsubscriber--namiσb>refresh/minutesPGcr/Pp>8''_''? C'b>matc7GG9?#ado>delayߑllisecondW10Wendǘǘǘǘǘǘǚolb>DETAILEDTEPSZŎsrivilegedXEC0de.Wuy liϸϸϸZthyasswfomptedw//Opminal??O׼׼׼׼׳ǝce# ߝ߾Gߝߝ߿wwߪGGGG߻??WWWߘslobala?_o3GGG7policy-map>typ絿b>xǵӷi -nam@?????????????????׷?;(#)# a ĀBϽ 
  height="1em"idth="0`>l0sheevicen Zpolicyaponfigurationode,ndfin namef.

   ?td>tr0+dlign="left"ttopsiz-1b>Step 4Example:OOHpppoeW[\s|i>profile-a
  r> Step 8Example:diveight="1em"idth="0`tfacpArial,elvetica,ans-if"OKh>MqesheequestedagorPPPoElobal *.pG4rb>Not TxǗחטטoo>ommandusteAurphǑudelay.Š?]byclieihoulso߂onBBRASonsADOsponserom6WWߔt'''''%9''oooo'_#pado>*ߧ>millisedsT(otingips
  0؍ize="+2"olor="#336">ConfigurationxamplesorPPoEmarterver8lecQ ɀfulV1W
 • VerifyythMatchndy/%a Ԋ0followe+hows (o؜Ce"g":AdA:pG_ ɀ0p1idthM1ace="Arial,elvetica,ans-serif">heollowingxamXhows (oonfigurehPADOelayasednPPoE vice: VpOeOv>3YbroadbDSL6]///e28/////em>CiscoOSE‡OL=ati onuide

  Stxardb0lh2wq#?Wo䆊ellpaPng="3"spac0Et#80"ury=""ramȧ1"uleȦtwp=ǭdžZh////b WWWV//thgggϱϱϦ_Tit ߺߺ߇'&!DGGGD82GGGGGGGGGGGBNon'b7gz-Oߩת_שgb>MIBggggggggggggggg7777gggWgg׬׬׬שgggg'''&'''?g?g߰ߴOOOO߿o߰߶~sinkװ/____^116ggggg//gggǯǯdžh21ϯϯϯϯϿoocate ownloprforelectedlatms,iscoOSEase featuretHuseliLAfouXat llowpRL:???=ǿǿǿǿǿǿ> = RFCs p775/thGGG????9Tit2Ibodytd' aȓd58295e157 "gsizX-oooo2516׏נ򆏆e16277em>AethodorrmittPPverŝ(rnet (oE)ҿ>> followjArpasef\s d8ishdule.XhlisxyRsoftwa}thatpja`8GErain.nsotot
  herwise,ubsequenteleasesfhatoftwarerainlsopportKfeature.

  UxCiscoƃavigatoroindnformatioboutlata8;nimage.occessy,olick.ccou@soquired"㌯ύwTtableellpadding="3"spac0"ordercolor="#80"mmary=""ramC"ules="all <@0b>EI PPoEӄPterver8lecWWWߴߴߩ]'''e35'''''·IOSE 2.4߻߻߇''' 4'''''w'ww+llows vicerovideterminehichroadbRemote3(BRAS)𫠀(#axond޺1罍 Eb>maxǀ>Bίуpeg*comPds77kulkǼ_
 • FindF$nPrerequisitesoronitoringPPoEessionsithNMP
 • π1RestrictZOOOOOOOOOOON553 >In8maIboutg8936PHowoonfiguregfnj0146380-Exampl_7 >Wh Goext.2454 >Addialefhnces8524PFeat)n/ul> Find񅇙ouroftwa releaseayo`upportllhe;socumentednisodule.ƨ@alatavsnd6xee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">Bugԁh"9=y9pb.80n"߇߇߇,oaiP(hwhieaȈsUedowtabl脛e `pG ߑߑߑߑߑߑU@C nNavigaɊ__x&ސ;6im(acsy,oa70(www/go/cfnClicki.@ccou赸)"red/o/mߡ߿ߡߡߡPrPsi///,ggIuunderstcopxdescribe paBroadbAAggre ggwgggg_迻b舨b hus procedoviPtoӭOOO𸷹7GGω7oWWWWWWW>RricQw___wT4b>snmpver5b>enA߀>traps>p`pms :xly.tt0sϲϲϧ紷I縇gר`alepos=0001376104 >Networkanme()?/WW815 >CMIBgO88428 >Benefi'o޹///OOO߾?mЊ">NMPsetworkanagemeprotocolsedlmostxclusivelynCP/IPs.videmeoonitorndrȃdevicyY"1figurationstPs0sllec,erforce,securitylvers 2upportralizdribut@ONategiinimIjhnhetructuref͊oIn*Y (SMI)ȋo-rchit8p׆

  ;o> PPPoEesCouxMIBAa/>database>ofτ>Ą_>gW>iW>thaψ׈Ҟ9>_int WPby_猿GGGi>E,׏>suchO>aߑi>.'>Thגi>valugߕ>objXg>caח'Д߁xhang'rǙw>reevϚging72O>comdsouallǝϖyrougg_?7ystemGFߪߪߥ oohwo#xp8enyeotifmpshen# -c"eshols chanyVC @1Pter.WWQXanojb>tIǀmaxǀ>limiݿQpaxgꕭ.oualsoxt -MACU:IWF s oȁttlxyJVLAN6u7ǂǂ$GD烷.______e belowescribAHCsʁ2surt0byšon.ƍBple؂pofeͽNfiCISCO-OE-myvail lisco. Кfolؙ URL: Qooomzth߇߷߇߹ooooooiD'''oˆؐbodyutda d59185e178 "G@siz-WWWWWWWPYSystemCurrV

  ccumt0We+_S8havrbecause*emCe@___wwwwGGϹϹϱGϹϹϹϽoϹϹϹϹϱGG{XottleRWWWt򱨞ממ׹ooooooooooooVLANnt
  Zဉ>

  Bxfitfonitoring,XthNMP<'
  Zdiveight="0em"> <3p1idthMfontace="Arial,elvetica,ans-serif">heonitoringfPPoEessionsthNMProvidesfollowbenefits: ! /.aay trackiWqinformov8timeOOO?n HowoÐ͘~S|G-CouxTv@"R2erqXiask6g-c"%SOOtable/>  //71Tx4b>b>maxǀ>limitcommA@availYnlyfou҄_Zbba-g pgg>ppposglobal>keywordox_Wb>SUMMARYTEPSoublockqux1.!1 Ā?enaG"Eߣߣ߆礟2&KminO_____/_77???3??W;nmpvŠW?/rapϒߑߑ߯׺߻?wwwww4ץggǥg{ i>z-namiw;|gWW}
  ŎsrivilegedXEC0de.W??=uy// liOOOZasswfomptedwOpppoϷO()# gr " e 
  ight="1em">
  </ Step 4-nampC}|}global}br/1,>Example:2wϝt'"Courierew, l,onopٞtRouter(config)# f =qϣCuraBA tosedYestishם[s祀odeWW׬׬׬ל5Ϝ>maxO?>limitOK-numbero[ߡthholdO71^-u_^]׼/-^X& 40008l 3x߮ןߟ߳ן߼߳糏߽߼eܯrofilethimum f_[perta С set-cou@athichNMPrapllYgeneedgg'&*b>Not This0mmapplionlyY/)ױ//,6/WWWW/g+virtual-teȨoߪd'ף 1_____WWWW__777777Specif9Q thTus Hclonفaccns (VAI)ϫϚϱ7ϮGGGGGϛsenGϼǼǼǼǼǼǼǼǼǼǼǼǼǾǼǼǼǼǼǼǼǼ߻ 
  /tr*Step 8Example:JώX ermXiask-e'''''G?UMMARYTEPSJ}blockquote?????:1.a en1רקضǵǶ__2߯ϯϱG minal//g___?wwwww=3??7nmpaver7?rapsߺ>pppoߑߑ߸׶OOOO4inxɿߙ>atmi>slotmax࿒umber-ofg7;hresholdgWWWO7rotocoooOGO8 ?pend9. more׆׈G system:running-configoltb>DETAILEDTEPS__XŎsrivilegedXEC0de.Wwwuuygg liǰǰǰDžZasswfomptedwO׶׮pppoϷO()# gr " o(Opal)^PPPoEesscouSNMPotifs/oGGGGGGG@Thismmand$sSthae7ɇ0agwhenׇthresholdsaveereachoooo__oooooooom4oookio_>atm//Ͻi>slot/lub/
   span> //gportExample:rdiveight="1em"idth="0`>
   
   "1em">   <(LJLJ/tr*Step 9Example:Jώߎߎߎߎߎߒ ЦXormiask1EeOOOǩww_ UMMARYTEPSRblockquote1. ߩOen''_(5'׶߶߆緟2/ΰ[0mi(___o777?=3?? nmpverO?_rap/pppo7ߑߑ߹'߮߹ߘ4vc-ϙ>atmi>namiϛϚϚϲ'ϚϺסB5ϡ>max*7%umber-of^[|f̓gWWW]///׶ﮎ6ǜrotowob>groupO:-OX|lob_ggggGGGGGGGGG7GGDd///////////W////-8//gooystem:running-ϻϺooooooolDb>DETAILEDTEPS*//(  GGA׆׆ׄ CommandrctionLJLjWWWPurpose ol=tdxtopsiz-1Step 1?9dOOOONspanP?nenabllG#r/1,>Example:ʓidth="0 W"Courierew, l,ono_YRouter> ə /%=__ O'ooo pppoϷO()# gr " o(Opal)^PPPoEesscouSNMPotifs/oGGGGGGG@Thismmand$sSthae7ɇ0agwhenׇthresholdsaveereachoooo__oooooooom4oookvc-clasϼWb>atm''ǽi>nam`gO 0ain gggggggggggggggggggfC8tXaC fornTMVC, xSDiA( bwwwpi
   veight="1em">   htr0+dlign="left"ttopize="-1b>Step 5number-of/i[ԄthresholdgoWWW]E
  Example:xidth="0rrfacpArial,elvetica,ansrif"O_Xgroupߥ:-nam87t|炬lobaϡߡt__\ЯנרߠננתǷǷǷǠ׺ϬEnables?
   diveight="1em"> 2.  <____________>3__Zsnmpvero_>enablG7raps>pppo片ߑߑߑߑߑߑߑߑߑߑߑ4ߑߒinYߒ>atm?i>slotmaxpssiondnumber-ofדhresholdg_WWWW7׶rotocol߷ߞb>group׫?Y:߫''>globaϬw׻׻׻׻׻׻׻׻׻׻׻׻׻׻׻8׻׼ҡл?????????g????=9??oor7OOsystem:running-config׸׸׸׸׸׿xolb>DETAILEDTEPSº align="left"ttop">

  Step 2Example: wgtt`"C`iNew, l,notRouP# ӏubWWWWWWWWWWWslobalationwwwwg3/WWWsnmp1ver>eʘϙ>traps>pppooo'oX()# gr " DZǙ7߸(Opal)^PPPoEesscouSNMPotifsoGGGGGGG@Thismmand$sSthae7ɇ0agwhenׇthresholdsaveereachoooo__oooooooom4oookio_>atm//Ͻi>slot/lubpor[%.oo] [multipoW|&I-to-ooooϺϺϺϺϺϬoǬoooooooo# F 0/.3 C翏Cu२eTM Wx{urode''O5gOrang74J-namvcϟtart-vpi'ߠg7scwo?ϩςe/ggggggt
   t>Router(config-subif)#angevc 3/10025 Step 6number-of/i[ԄthresholdgoWWW]E" R,>Example:ߒX'AA77777777if-atm-*h* ns 20 ߀15GSetsRimum QPPPoE that@ll(ermitted an,?, class,rLAN,s@-cou ihichSNMPrapgeneedߢߪwwߢ߰/ϪϪϢ7߭wߣrotocolǣǢb>groupGG:-namhg|lobaϡ硷Jwo????777777EnablesoIestish_77777777777 87777777o3end'W߷߷߷߷߷߾߷߷߷߷߷߷ߺ߷߷߷߷߷(Optal)xi8, u0dereturprivileg0EXEC"紇9϶϶϶ϴmorǵsystem:runningh/_ggggOggggggggggggggg`#)re 770߰߸߰߰߹g߰߰߰߰߰߰߼______]Displayhhe ϙʙuxthresholdsϱ
   /table> =o> ConfiguringhePPoEession-CouThresholdornn@idualVCithinangeSUMMARYTEPSbolpppoߑߑߑߑߑߨWWW4inי>atmi>slotmaxssiongnumber-ofOg[hresholdgoWWW78Ϻg'9oor774system:running-config׿׷xollb>DETAILEDTEPSWWP ππPurpose7777 r`olRtddtop]sizX-1Step 1dOOOONspan?nqenabllG#r/X1,>Example:Jidth="0Jϊϊϊύo7m8"Courierew, l,onoQ׎сRouter> ɐno%= O'_ooo pppoϷO()# gr " o(Opal)^PPPoEesscouSNMPotifs/oGGGGGGG@Thismmand$sSthae7ɇ0agwhenׇthresholdsaveereachoooo__oooooooom4oookio_>atm//Ͻi>slot/lubpor[.boo]ہZmultipoW|&I-to-ooooϺϺϺϺϺϬoǬoooooooo# F 6/0.110 'wwwwwǿǿǿǿoooowwǷǷǷǷǷCueTM ӵs 8;urm
   ode.

   ?td>tr0+dlign="left"ttopize="-1b>Step 5endW߈WWgci
  Example:idth="0facArial,elvetica,ans-serif"maxsssnumber-of砷Oth@holdgWWW׼fy-@11 ns 10 瀶5GGGGGGwGGGGGGGGGGGGGGGSetsJimum PPPoE thatpll⨰ermitted H,, class,rLAN,sp-couX ihichSNMPrapgeneedߢ߳/wߢ߾ǾǾǾǢ8߭ϳoϭϭϢߣendǻ'ǜǜÈWWWWWWWWWWWWWWWWWWWU(Opal)xizreturAorlegEXEC''''''''''''"9''ooon-"
   1"> ?pmoreExample:zdiveight="1em"idth="0`>eniOa" 1em"idth="0`>sehisommandonablerivilegedXECode.nterourasswordhenxompted.


  ,>Example:
   ]]
  sehisommandoisplayPPoErotocolessagesboutventsatreartformalpionstablishmxrhutdown:A>

  Example:
   ;  Port\?wrVTMAState
  3GIDLocMACdž7o߇O\-sWp;Typ//op;10007.b3dc.a41cATM0/3/1.100׌ uVi2.׌xT͊7oߏ1a.3045.033C: 99/'UPߒO;2gחow_7oߊ_ϝ??/73ס7oߤ_ߧORouter#ConfigurationxamplesoronitoringPPoEess0sithNMP: ׄ-Courapse0llow e xws (onirsendscnotifhqs!hosttadds 192(.):p߯߳bba-gp3c1 &max,;virt -te@ s3XHw-se ssions 3000
  Example:onfiguringPPoEe-Cou0ThresholdorVCHellowYe wslimitfiveLsKs#e+tP8._ctis0tဣxohenjnumberϏo XchesC,nNMPraplleenerated.Ȑpϑ

  li􁿁< fouause viceags1eneofAclis0selectoffdurcalltup73OaC~SfȄsĂCSNjNjNjNjnjǍǎWNjNjNjNjNjNjNj&2TP relaytiviscoPndfun:ality끡NtrolhannelaNS uswitchRDlƄtyWWWWWGGWWWWWWWWWfigur@0nsupstreamXspeedalue?;C1U-nlSTD?????//??ϣ???????dpif`hysubscribؒeRADIUSmmun袺hp{I :5S7L72AcqXoungww??7CrǔA߁߁߷liciesul^n Addi迀eXsԸfollowssrovㅒtmoniP7sSNMPzh2O_blackAqDocum2߾tcellpang="3spac0"orderu80"mmary=""ramCP"Xs="allGGGGBroadbaggregKcepts߸߸߸ސ݇҇oooe28oooooUntpAA߶܏WWWWWWWasksr(epaqb?777ϏϦ77ϗ777ǻwwwwwerif">reparingorroadbandccessggregation

  'tditr+dalign="top"aders="d64209e23 " left"orize="- S?fxsĬCASG? relaytiviscoXgfuntyʶ󁡤楐trchannelaNStuswitchϿϿϿϿϿwwwgwwwwwwwwwww^[RD_0ܔƊ_XCĸth@rQupstreamɀɸX PueWgՇn ST?????IdifyrhysubscribpHezRADIUS(mmunضhhȀԿǿǿǿǿǿooo׿oooooooooosSLASXou辰_____CሿrooǽDzoǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǩǩćholiciesOOOOO/tbody//tPeoomgg> 
  k Standards0/8Ѐ6 p7on/?҆oooe150oooooGG--__dΣ!'-RMIB'w穇GGGF____/_wwwwǶǶLJink7?Oϩ79WWPPPoEessionouhPǹǿ_y84oocatendownloforelectedlatms,iscoOSEoftwarePaseQfeatusetuseLfpht hllowXRL:???= GGGGGgg___ﺗb>RFCww￷'____ﻯ_GooooooooooooitwwwwwwϵϵϵϽϵ220ϵϵϵϵϾNon/77n 
  ="top"eaders="d64209e225 "lign="left"or="1">escriptionG/thWWwwwǛǛǛǛǛǛLinkLJללlɐtd_257Theiscoupportebsiterovidesxtensivenlineesources,ncluocumenta:andoolsorrouxshoota)lvt^issuwi(ductsHgies.___]Tocesecurityn@mbout,yanbiberiousrvisuchs PЇleTp (acsedomieldΊh),kSewsletter,ReyimppSyndؠ"(RSS)eed?OOOOOOOAmost'#requix+.cuD"passw׽׺׺ם62oo////+aref="http://www.c/p@ic/sc/tac/home.shtmhÀkre aoܰ>ҿ>> Ifollowyrelease?>IfP\s Ȥ:dpisdule.hlisدysoftwa؃}that(a籘8܃8GErain.n soto(rwisebsHMf󄧂gYlso~:,ǿǿUNavigafi(ϱplativaim}o ˃y,ogo/cfn75.ccou_p=7go߿76<@0GGGGGGDK/͵(/(ѭoorhH_______>߼߼߼ެ?/th''="top">

  PPoEessCouMIB,///-ϔϔϗSNMPraps Limite35''wwww"CiscoOSE 2.5.0WWW777.6ננ׋774WWWSThiXwasntroduced 1*ASR 1000riAggreg Rout.___7OOOrovid`Pbilityoxz`monitinealimenumberfv`ErneSs㨔PVCsna.oualso t@vehfrom"wϵoooǡǡǡÐ5implemenXz uppor@Acˈgeneعnotif(9)}hpchedO7'@followingmmpsemoded:߷߾GGEtI>pxyF'''E愱?> Find1FIPr0quisi_Oׇ695 >Respc;/߿4731 >/8bLJ/ǜwGG50(HowCUWWב542210 >];Exa7畷3784 >WXGoext_ߧ_ߘ߇47Addialefشh/_/=Ȉ"1em">
 • Featurenformation PPPoE hATMGlossary/ul> Finding ouroftwa(releaseayo`upportllheksocumentednisodule.ƍalatestavsndfxee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugӀԁh"9=`qy9p)b.80nbout߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowtabl脛e `polߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__Z&ސ;6im(accessy,o70(www/go/cfnClick.@ccou膢)requiredo/mߡߥwߡߡߡPrPsiWWwBee@nnfigqTM,ne`pecifyvirtuaemѢԯۙxshss4b> - #;mmИǘDZgG߯ORHric׶ǯǷ''SaGEװװװװװװ> $Frameelay/羯o?????oZveriAl5MuxSRri01000ersmyoAOAALJ: ߶/en/US/s/ios/bbdsl/m:/guidea_peoa_aal5mux.html77wwOAnyrAN!asDDITokenҠooo_w''OGGGGG-FaswitchIoFC 1483bIPll|protops у31Q๺wϷϣ߸ridggװpene-ne(PVCs)unnѹ:O߹߿ pliahonlg//gϹϲϲϲϲϲO`-indXD٫wi`bǾwwuRI/byT1vs*abilityetworkfostsca e❔-acdeviceoemoteccessoncentrator.ithhisodel,achosttilizestswnPPoEtackndeser presedaamarrface.>trobillingypef vcaneonnXper-, hthsitexasis.eforo-to-JnectipovE1neȃ[providedLhssmulearnҁaddftpeȉ1eblisuniqueHntifieHAyŒcDisc9ytagtocol.

  Ԑ8figuxbelowhowssample work`pologysATMTMӃ[N\T\Beneff70oo~ ߐt'/thgg//߇߬ϬϬχ߇߯Descriײײׇ߇ˆؐbodyutd a@xd65331e67 "?8פ-wwwwwwwX]je72wwwwwwrRemainstesntilxs9is婨bhed.nc??=,``Yhost2accQco(ntrator L{i>mustӴWWWWTp f؝epsoR_:_olOOLliIuϺϽHYbroadcasts^Activ?ynitiz (PADI)acketggglWW27߼߼߼ߺWhenקקreceȈJ0attanrve,qrepliXbyzingωe iscoveryffer (PADO)acketoheost.

  li􁿁Bfi@ATMEٞy:Za聩'WW25655 >CգVirtuTeH'ׇWW833 >SpecifyZSub I32351r eatingnTMVC
 • π1EnablAPPPoEn/ula" N /`>  //71YaP4b>-S#;,Ts_per-vc77WWWUma_ yder.w:3O/G b>SUMMARYTEPSoפ׮blockqu1. ?minalχϼǴWWWWW3ǎǛbba-gpǜo>pppo7`i>-nam(i|globW}ooooOO߾߾߾ߙN4OO'-number77777ǷǢWWooo5ϯ簏>limitϥWSDzI-G[hresholdO*]-valuGF]WWWWϰ7ww7777775677׽׽׻߾/ǿ_______Y7__[xOOOOOOOOOOOOOOOOO8OOJinhɺO?>atm'[slo׻gﳜ/WlubGWor{.oU?Do-to-J_0< b>multipoint ŎsrivilegedXEC0de.ﶇп???׶׶׶׶ׅXasswfomptedwOO???iי2ϜWߞ"
   > ?pconfigureExample:diveight="1em"idth="0`,fac(Arial,elvetica,ans-serif"ȂOKp>Step 3soooobba-groupo_>pppo?Wti>-nami|5}Ox()# n ʀ3gOGGGGGGEDefinesPPoErofile,nd囃BBA ۛ,ulliTheeywordreatha`ervsxeefaultforyortisotse(pecificݥ//w/OO׭oO 4OOOOウvirtual-teH`e-number߾-؉ 1//////////////////////Swhich willestolone>accessٳAswggggggg5gogssכO>per-vc'>limitϝ@ϜK-߫['"threshold?]-uXƭ]O#Sax ϟϟϟϻϟϟϼϾ7>XuPӽwithimum fTXtonتXdt-couV h aniytworkanageme(Protocol (SNMP)rapgenerdrb>Not ThisommapplonlyWQDZϱϩ''''z
   e="-1">Step 6 limitxOExample:diveight="1em"idth="0`tfacArial,elvetica,ans-serif"OK>atm׳'o#sloߴgwd/ׂlubW orǹO[$E.oG]o-to-J>|5emultiw77777777777777o77777766 1/0.1 /Specifie#ATMges }9ǽǽǽǻpo7>addressOOǣip-vǦ7mask'ksedaryoϝ -f9p $ 192.00.2 255.%0 'ϹϹϹϹwwwwetsrimprP.fan??gϦ???10GwwwwGǿrang`'ϹɁJ-nam׹׸Gvcǿ'start-vpi߿W׼Q//wvcwi>endW/.
   span> <:4b>/end-vciExample:diveight="1em"idth="0`>
   eVCysinghe 4b>group  _tdtr+dlign="left"ttop ize="-1b>Step 13sWWWWUGb>creatVon-demandGGZr/1,>Example:/+(dth="0jfachArial,elvetica,ans-serif"wwp fouatorPPoEɭ묨multipo 0J-to-se𹀯Inec1.o_+,sejfollowYcomAs:߯/߸ǿUMMARYTEPSڷblockquoWWWWWQ1.a ø)߯߯߯̈́ϽϾww777772߶b>Pmi翯ggǹ'''''3ǎǾwww'NJO>slotDETAILED7tordep1ellpadd@="3c0"\e80ooli ca,ans-serif">  GGAׄ CommandrctionLJLjWPurpose ol=tdxtopsiz-1Step 1?9dOOOONspanP?nenabllG#r/1,>Example:ʓidth="0 WWW"Courierew, l,ono_YRouter> ə /%=__ O'ooo (minal?糯er# ߝߴǝߝߝ߹77ߪGGGG߻??ߥ8slobala?_o3GGG7iɴ>atm״׶_#>slot/gglub7por'w,.ȉw]۾Կmultipo@']|݁B-to-_GGoGGG?. 6/0.110 ף7777CusheTMnd夋ω8GGGDI77 7ߴߴߴߴߴ>ט???isecommendedoravz.77iwillreatlystrict2totnumbofPPoEess8souanav߸/Ͻ/___ 4w߱ȱwOOOOOO翇er(S-f)#htt
   ဉ>

  Example:O7ϝ# ߝߝߝߝߝߣGGߝߝߝߝߝߝߥߨ????ߥ8slobalation??ooj3o߫gߦߦߗokio_>atm/Gϙi>slot/7lubWW/poro[%.oo ] ;multipoG~|}J-to-7er(c)# F 0/.3 '77OOOOCsheTMnd壣7XW_______]4___vc/Gnam';vpi7ןG'߂GcG-f(x 5/120CreatXanRPVC'sꀐǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ5ǿǿǿǿǿǿǿppoax(sssumber-ofߞthxholdggWWWGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG-if--vci wns 5o
  !ld-sessions 3that0lleermittednnTMVC,)ange, Pclass,rLAN,Pd8-couthresholXhhichSNMPrapgenera.wpgggtr*Step 6Example:rϖ9"Couri`New, l,onoXt)Router(config-if-atm-vc)# ToEnables'$oestishs_____7_______[end7ggggggg?gggggggg# dzdzdzdzdzǴdzdzdzdzdzdzdzǶwdzdzdzdzdz(Optal)xi$1uderetur+privilegEXEC"WWW Ͽ|4b>P#b>Ǻ >chcom,ef t! ! ohe "Configuringirtualemplatenterfaces"happnCiscoOSiSolutions ayuide

  li􁿁< fouato,enuni,oriz}ndccou(AAA) ver,efper-UY/ulٌ&n AddiR)enԙXfollowAsecCprovd%PPPoE (ATMeat(////''7ah2lblackZRDocumP?:2ϋ?ߜǜ tableellpaxng="3Ȁspac0"order80"ummary=""ramC"ules="allwwwwrHcTopicששש֙/th/χϩχϫitׇׇײʈ𐠐body}tda`d67863e26 "G@71-ooooooo> ?co(nds7776E:׆׆e31׆׆׆׆׻??????a踘="http://www.c.P/en/US/docs/ios/mcl/Ыeaset_book.htmMasC}List,la7_______GGGGGGGABroadb !DSL''oooo_o߼WWWWWemGcsggrega4p,

  MultiprotocolncapsulationverTMdaptLay5escrip7775G/th/GOOOOOOILinkooLJ_l׹׹׳M6O׹׹׹׽Ϲ׹׹׹׹׹Theiscoupportebsiterovidesxtensivenlineesources,ncluocumenta:andoolstrouxshoo*)lvt^issuwi(ductsHgies.___]wwwwwwwTocesecuritynPmbout,yanbibexriousrvisuchs ЇleTp (acseromieldΊh),kSewsletter,ReyimppSynd"(RSS)eed?׹׹׹׹׹׹Amost'#requix+.cuPD"passw׿_׺ם8oo////+aref="http://www.c/R//s{/index.htm`lickreawgw԰6ʿ/
  div> Featurenformation PPPoE hATM1N0J+GA ThellowingablerovideseleaseObout􁹇<Ѐ\s cribed(isodule.Ԁilists@lyBsoftwa}thattrcXsuppor aive$8GErain.nlessotorwise8ubsequexLf󄧂gYlso~:,.plpg\UCisco MNavigattoinߍplatyva8;imȋ}occx,o.xccou pquiredNzGWߟ<@0x/ ߊ筏/thװWLJǫ///LJǭRU/w'ggϲϲϲϏgg߽'oޗ`body=tdx(ad68527e30 "MsizH->מӳ߳߳ߨ݇ e35¶IOSEE 2.5ߺߺ߇4wThfwas troducedSR 1000ӿ`0AggreؾAvixҾe텰describ` averŲrnet ().ԁs׈proviabilityoonnect workfostsamp`bridgH-ac@saemotӂceatorGGoǵǽfollow@mmandse 0ified: Dubba-group,H0tocol>(VPDN)ǁ,/+virtual-teate_ǻǫG~able߽߽ݼ׾׀>> ATMPDU-Datanit2P0oi8to KǿZoEoo*ovEthS7aV`ermanirtupnectionVPD--=PrivateĽpupo>
 • RestrictionsorPPoEnthernetIn`maboutǃǃǃǃǃǃLJ|9594 >Howonablendonfigureׇׇׇׇׇׇ׋90343 >Exampleߋߋߋߋߋߌ592986 >Addiyaleferences/////6035)Featɏon/ul> Finding ^ouroftwa0releaseayo`upportll 披socumentednisodule.ƞ@alatavPszxee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugӀԁhI9=y9pћڇ.8(n߇߇߇,oaiofsPhwhieaȈsUedowytۄe `pשߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__R&ި9:6im(ac8sy,oɒ70(www/go/cfnClick.@ccou؆)requiredﳿo/mߡߵߡߡߡPrxPsiwvϢBeehn%,neairtupriv upXtwork (VPDN)rousq4b>pҁ b>i|Hm,Ƚspecifyess777wO'''''$Rric߾ߑG__䛼iFrameelay''/_߆o׺׺׺׺׆ooanyANtera)pasDDITokenҗ ׮׿ǟgmFaswitchѶתvnrRFC 1483b߸P!IPXllproto8s )aూFǸǸǭߑϘ:ϮI7Zɿl￧(a`lepos=0001568301 >Benefitsfի2~a`GGoݸgggOgggeggggW

  PPPoE!?inVPDNroupLimitS8ionsromMACddr/77402 >Curirtuale`ate/782414 >SpecifyIר߭446簷w8628xMoni Ma )WgOOOOoOOOMy7߹oooooooTlYphyslathllarr0+`@k ppP@vttt,ouP@ѷȺfollow steps''g_b>SUMMARYTEPSjoblockqu 1.  ou()#4b>vpdns{eJ߀?tdǾϾϾϾϾχᅬ2ig-ifg3i>nam/g//GGGGG3//accep?di????G?''WWWW'b>4'''??8toh__>pppoWWWWW/gW??oooo?b>5???WWQ-Ǣi>-numberG_ DETAILEDGw:tAordeP1ellpadd="3`c0"\80zPurposeouter(config)# 4b>vpdnӁ{enabl? @////, Ņ*sirtualrivate䎘-upetworking.pߍߍۆ[7'777627o770-ifOOOOgroupWO>namiwwWwOww___sAssocisPDN ocustomerrprofileϏϝϖϝ37GGGϞaccept''>9i''OOOO'''''Cren [inpϝ'''''4'_ooo''?!htocol__>pppoWWW7WWWW???WSpecifi`thebesedAestishPPoEessions׬/////5/wwww//GB-templ߼׬oi>-number7which>-llolonevssnر 7/////ol8e=o> ookbdpppo- per-macKC( \پAn t> Ctingndonfigurirtualemplateύrpt`c@on mm`san)Qvta.orxae,ou*enRPPPunׂs4b>pppSb>dž>cha炘.;"Interq6rvixxGpi>CiscoDx>>olu9s3Guid(挠more8Xm3about֋U??_Although xpQwardswitchiisupported,low, mumWnot;Isbs򪰈KoENacc)i=.󄠗SdyefaulPIP.lprotoPrafficxȃiKe?_'W<ܮAN w  /϶ITtrelilinkpates̀yAPdurBalan(LAPB)Io϶Ͼζ/ooѯp,:folHa&beginnnlob|mode:wwwWOOJb>SUMMARYTEPpol |/tr*ׇׇׇׇStep 2ipnnumberethernet@[݁> +kbdk -numberB@Ҵߴ߁7__27___ ieCus)appropmaf<n>4w%b>%dǿǿǽ'ǿǿǿǿEnVtɉG/h1DzDzDzDzeeGsi ca,ans-serif">ommand

  bDthOOLurposetr2headXtbodyAtdaders="d69877e18 " left"or%siz -OOOO;H"Courierew,j,onoؑithbr/>Router# 4b>showC vpdn?OOOOOOOOO/37OOOOOOOOOOOJDisplayImatbctiveevel 2orwar (L2F)rotoxunnhdent ra_//////////////ߗ/////// (8''Hket'o77_777g7__7___7///73PPPoE tshs߷߮߮O?߯all/ height="1em"> <`g/tr)*WWWe32WWWWRggggggOGCRouter# 4b>showConfigur{ExamplesžrnetSh1?Ful?7li>En8ingan訙''ōߍϲTfollowareofb>e4andiW>virtual-te`atcomms:?g_/'/: a4_A-group 1;accept in;protoXppo@ ͂wiimiter-mac <number>pf ǂ?pddr 10.10& 255.%0;mtu 1492F>&s,GׅϓǓusteedpcaus}hasaximumayload15bytCs 6АID2OOﮇ羷 ''''Ѹ)/+N ǻe  /71bߨߨߨߨߨߨD-outdell surted_߿& O״????????8W߽ߴ̫TsWWtװ׽WgװװװװװװװЪet1/0 /ݩ縟ǐAdditionPReferen('׻oegd7secYs vi@r)doQfeat''ߞ7굏i v> Relatedocuments0R/x߃߀ MTopic p_ WonfigurPPoEnTMuje28??verG/OgǎGG cjinter)swwwwwwgwwul,liǮǮǮǑo-to-Jrotop[Ernetupport@iscoMTSo_7_777aref="http://www.c).com/en/US/tech/tk86)08ngies_cation_example09186a019e120.shtmomTerminaBR7100#wiXL2TPunnelStandards //thϼϰOGGGTit o?ƜqD89GGGGGGBNoewrodifiedmreppportbyhiseature, existhasoteenWR.ǸǸǶwwa
  ders="d70373e94 "lign="left"or="1"> OOON/thG_ooo|sink?Ԑ)itdG@a123 NoewrodifiedareHpportbyhiseature,ndexist8hasoteenǂ/*.צצצצ׊'''"8///////////*Toocatedownlo(*selec9platpms,iscoOSEase,tHusel!LAhfouatellowURL:Aethoؽ@TrmitzPPPoETechnlssistancewoo@d
  er"order="1"ules="all"> topwwwwqescription

  bDthOL////g|Link/wϏj@bodytd_Xxa8d70373e212 "蔟=siz8-畧>heiscoupportebsiterovidesxtensivenlineesources,ncludingocumenta:andoolsorroubhoota)lvtechnplssuwi(ductsIologies.WWUϞϞϞTocesecurityn@mbout,yanubiberiousrvisuchs PЇleTp (acsedromieldΊh),kTSewsletter,Reyimpleynd"(RSS)eed?7GGGAmost'#requix+.cuD"passwȑϬwϦ򝏝7oo////+aref="http://www.c/p@ic/sc/tac/home.shtmhÀkrePa'ܰ>aGz??>> follow鬏releasefd\s 8disdule.hlisH ysoftwaH}thath,aL8GErain.nsotxowisebsXM(f󄧂gYlso~:,77_____]USuNavigat oi?=platيvѼim}o ;y,o___go/cfn.ccouXϑp׽ߚ߾<@0(/EWWh0GGGGGGG>ǻǻǻƫ/th׽׽ׇLJǺLJǼ߼߼߼߼߼߼R}ׇwǼǏgggGGGGGGg׺ҫ`body=tdxPad70909e35 "Gusize="-1">

  Chap@ 24Q1VLANnhancemenXConfigursLimit@moXndTMӕ$FinFIn@mrRhrisWwGv1564 >wnbW?616861 >HowͫDZǼww1646758 >ExamplǷǷǷǷǷǐGǷ׿779305 >Addixfer`es׺צ59553G֣??g BugӀԁh٨ ц=dy9pPaJ.8Ч߇߇߇,oa Њistfheeleasesnhicha(featuresupported,eenformationabletend module.

  UseiscoƆlick.ccouȋnotquired$o> Restric9s PPoEverLANnhancementXonfigurLimitemovalATMӓ0file=0001612528 >wWUSes!Benefi En@cemenϿϞ)'''Ǟ'''%ϝ翟睄/A"eatrequieachijitUϺyAmoonϵe!snumbϿrxo 4pgggggggggeInidutr)چ''OYsG \0ǿļ_\wwsO׻ϻ_ǨǝϨϨϝenablݺprosǴpackets thatseridgedFC 1483ncapsulation.his abilityllowsPPoErafficromifferentEEE 802.1QLANsoeultiplexoverheameTMVC.

  Tfigur eha etworkpologyhim(B)n=s.nЁ,ervicerovidusingnň`rwitchD߂ phornd@(߁P hׅ@acces ?jo$sa1(NAS).aportuTassign0)parateʈ1;ahtrunk aastorig`nterxonnectYgitalubscribline (DSL)odemtJ gggggggggeb-WQ\cominߑ܊_&g`!e sacroxyQ1ؒS ,hisup™*illxct3packȇϣWTGGCFɤgggggggggzeownk,dss?/mtripffj77forwarhąWSsNtTuxO
  erformhisaskoonfigurePPoEverEEE 802.1QLANupportnnthernetntace.

  9b>SUMMARYTEPS
  1.a  typi@numberW皇ǘǘǘǙǘǡ4ǘDo(ef8eollowing:-| dot1q77.σ773^ߧקׇ7LJ6rangO(start-=endwGgggGGGGA5GGBpP?U[4egroup_':-nam/f]WWpb>DETAILEDt!order"ellpadd="3c0"\colo#80 Commandrction'____\Purpos,܌Xū"srivilegedXEC0de./x''??XasswfomptedwϹiי2ϜWߞߞߜconfigur'Dminal_''''?_er# WWWWWWwl
   рign="left"alrtop">

   ?td/tr+d LStep 3typ@iGG@numberW
  Example::oooooodot1qםןwӂ.oOOK^߫ז'76rangO?Ostart--endgwǎϥϥϴ777777ϲϲϥϥϥϥϥϳWϥ϶-if< 0/> 3 ?w׹ǟ͓ 6nablhIEEE 802.1QLANcapsulSforcanŻ8rnet_Ǯ^wOOOOOwwwwwa ;؊sggww/tr*ϑϑϑϑɾ Step 5#Mb>pppobXY[̻group׼?:-nam0޽l]ݸ߹''-OpY ꀛ1ǹǹǹǹǹǺץץץץץץץ׺PPPoEessH8v@_\77/o( 
  able> ConfiguringnTMVCoupportPPoEverEEE 802.1QLANrafficSUMMARYTEPS׈׊blockquote1.  numbersub6-甿 {ܖ multipo/>|ߗ>-to-}?ϞϨ_____4Ϟϟv잷[+am,] evpiO__/?wwBcGoWo77dzdzdzdzǪ4577oroto G>ppvlan/>dot1q? -idw|gLtart-םend }'$groupWW:-7DETAILED߼߼torder"ellpadding="3c0"\Po#80 Purpos􈷼WW4XŎsrivilegedXEC0de.Wuy liWWWWZasswfomptedwwwOgg G
  Example:diveight="1em"idth="0`>pppovlan>dot1qǾƹW\-id|dtart-end7#}w4groupo:-߼ڼ缯~if-`-vc\ 0 50 Re1WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEnabl8PPPoEorspecificEEE 802.1QLAN rangefs $////g/ erpmhisaskoe{i҈1ooo?UMMARYTEPS
   р
   
   1.a 
   namiǒǑǑǑǗǘg4ߘprotoco_ppovlanw>dot1qon{ -id|݋=start-GMend{}ۃ矒groupDž:-/7n>]b>DETAILEDTEPSꢯŎsrivilegedXEC0de.Wuy liWWWWZwfomptedwwwOggnam`?G()# M 0 1 
   
   <(eight="1em"   Ntd> Step 4dot1q!{i> -idExample:ڗǕtO"Courierew,j,no)t(Rou(-vcK)# U 0 50 Je1nϜˠ>nablsurorPPoERapecificEEE 802.1QLAN rangefsnϡϩ7n"b>Not ɧAocbeppliedo}iYubwVC,1&wߐ/ol//t 77_= Ѝormhisaskhmwr˷necOGGGUMMARYTEPSblockqu׾׾׾׾׾ҹH1.b w? 簧2羟bclearO7Jg o׾Ǿtypnumbe_[vcG{Svpi/Ͻ&3ciO|=}]-idUrma72(-addresso/sϐ?'i>s`pG/GallwwwwggoooW/////U3WWRdebugO'wjoataWGWrrorventW瞕acke_?}דOמzrem-ߡס/?i 'W'''7'O''׭7'ߧ6]''''ǽǽ0b>DETAILED'JtorderX"ellping="3" cellspacing="0"ordercolor="#80">  GGA׆׆׆ׄ CommandrctionLJLjWWWWPurpose ol=tdxtopsiz-1Step 1?9dOOOONnP?nenabllG#r/1,>Example:ʓidth W"Courierew, l,ono_YRouter> ə /%=__ O'ooo pppo__|iɞǞ_>typX7?6numbeGl[עzvc_{7vpi/]73ciפ|=-nam/^}]law0-idrma72(-addresso/sϐ?'i>s`hG/Gall/''''''ooooW''''''''er# r ^stethernet 0/2 i GGGGGGgGCYsPPoE sO/3w{debugOwataO_errorRventWﮝacke_G}ߣWﮇ߮remote-''''_GA(/_///?/W//?'/>]ūRtm0c 1/160DzwwwwwwDisplaysgingpforma
   !tionorPPoEesss.

    ?td>tr1olaable''#=o> hellowQehows (opeWrangefsiFasti~0/0.Z#is'dQ0ainǚbeeachkwillotsepsepa8(ubƥϥߥߜ`t؊"CoȠxNew,j,onohalign="leftbr/>bba-gro0pzOE  virtual-te1p;uer-macr$77'i ddr 10. 255.%0p;mtu 14927fe}?;no 7mte-c ep;duxalflan-kdot1q 3늣en ;W8exit-۴Q᫻pW7777777777777?g??????????8HR$DocuRATMVConfiguration8q>

   StHards //thgg//??????aTitٛL79IEEE802.1Q, 199884em>VirtualridgedocprkЁ@'''''GG???ϫb>MIBoooo߹߫oooooooooooooo_oǼoGGGGGG.GoG/oh
   !t="1em">
   IBsink < bDthOOMtr2headhtbodyAtdχȆ@aders="d73299e116 " left"or=siz8-WWW>oewrodifiedareupportbyhiseature,ndexistinghasoteenǂ/*.Ŋ'''e121'''''wwǔǔǔǒrToocatedownloaDselec9platpms,iscoOSaset0useT̃)PfouatellowURL:////MultiprotoncapsuHionverTMdaptLay5'''''oooGGo??go?oϫoob>Technlssistance﷗️ヌwﱯDescripwww//oggggggbLinko_'''G''94'''''ϻϾSheiscoupportebsite videsxtensivenlineesources,ncluocumenandoolsorrouxshoota)lvt^issuwi(HductsHgies.oϿϿϽTocesecurityn@mbout,yanbiberiousrvisuchs 0ЇleTp (acsedomieldΊh),kSewsletter,ReyimppSyndti 
   !on (RSS)eeds.

   ccessoost@ols theiscoupportebsiteequires .comDndasswordGGGFetdtdalign="top"aders="d73299e199 " left"Xersiz-///////`aref="http://www.c/public/sC/tac/home.shtmlCkreaxtr2bodyPbleՑI?>

   FeatuInformati0PPPoEvVLANnhancementsonfigur{LimitemoATMTPfollowing rovid release/bouP\s cribed0isdule.ԀilishonlyJsoftwa}thattrcXaive`8GErain.nl)notorwisePubspЇMf󄧂gYlso~:,oU-NavigatPfi0platYvi#im}o x,ogo/cfn_].xccoux(pe__ߵ'&<@0oooooi:wwww{/1yϿϊhooooh>njп???>w/th׷״OLJǾLJǯggggggR=///OwggggOJgǭgƗ`body=tdxapd73799e30 "5siz0->Ùň򈏈e3512.2 (31)SRCOOOOOOOOOL3(2)Tߧ߱2(33)SBG_OS E 3.9S9e4ϲThe_______Zflprovidhtwo׀oѾErnet (j)sIEEE 802.1Qfunc9Xty:WulGGDliug!!ht="1em"idth="0`>temoveshe`quieorachPPoELANoereatednubintery.҂ialfisins\numberIуatan onfigur%rou4000p

   li􁿁< cHrdot1q/?R -idg7'O__#rangόo_rggggtdtr2body/ty'''''#׷׷רg_///>O> AsymmetrDigitSubscribLine (q'}vidxextensy@makearge-scaleccessossienvironments,cludRADIUStbstlaHrconfigu@ PPPinkper-uH ƒ@CL4ul3''
  1. FinFInmzResyH׾?׿WWV817ЖǖLJϊ7211HowoÏeךWoom714660 >sExampp??wǿǒ!78ddiihReferen_Gǒ_ߕ߇u24345ؕgϵO/ߪ߶DzߪߪޚGGGǶߺ߶߶߶߶߶You0oftwarase@yo8dallf[socuedAthisodule.Ʃlstav؁آVPee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugӀԁh=$y9p:.88nboutheeaturesocumentednisodule,ndoeeistfreleas聐whicha( suppor,nformatioxabl脛ex .

   UseiscoƆlick.ccouȋnotquired$o> Restric9s DSLӊ똁d eploy availRAi`rsPthPPcapsuhenincluding*ove0TM (oA),ErnetErsyncc.ISDNߚߏǏooooomף/Iul'?$li>filepos=0001668565 >AddPsssign a٦ל ל׬rHconfigd;ylldHtiitsp@ixpone mobepllowaRclisautocyǹ9ies.ɤȎapкHworkayetraH4aumbfunh Xebr8(ongkolotogoti aniquodifiAEy(elsegĉHNameer(DNS)jdyPsɨd̄tselfCjrynEuPbJI,ang8`yp,SP 64-I48-bitgmong-liv((whichsoimpactѶisystemt kenviro eaPac4NA01o24:~rȀfromٛn9in0yaAoHМhse@OP)axnectp8es)Pff ͼGψ߳ږ.u Xethods:_׸70386 >Statel@ϸb////////,r1O)$ȦPd;IEQ O1 jQnH&(RA).׼rbaû:v''''''''''scenario2fepaxep;owe ,lɤoGGx@h䨮.Րo'imdÀ ressesonly(edderser.

   hisethodorksesorheaqwhereustomHprovidedge (CPE)out aingleC Plimitedχsubnet.fbaxultip s,ay2 (L2)ridg,KlinkUixyAnhd.@eefixvertin2lcrom aurization,zen ndccoung (AAA) ,ichlsoEattrib`,%manualconfigured,ɆoȉUpoolwwww/wwwwwwFramed-In`-Id fluencchoicefx ؊hfiYpeern@binʖthx,omPIPv6drminOOOLo> HowACDSLupportمQNASSUMMARYTEPoi״״bPkqu1.  CϐϺϺϻϗoo04oojaaaW/>new-modeGGGGGGGG''&5''_untion''sppp__{|default|Փmlist-on>}gmethod1祦[Wd27...]צצצ׿ϲϲϭ/6OorizwiﰟGradius'w5Gacacs+OGG翇''''''''$7''_"show>ipv6߼>routOd-addres@ׁprefixߞ?!/ǹWa[-lengthotoco8>nÀ + >interface-type <:number/g|br/font8blockquotep>DETAILEDTEPSǁǁCǶǵǵǵǽǵǵǵǵǵǿǿǵǵǵǵǵǾ_ǵ()# ust1-53aOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSpecifiXthefornetk ver׶׽_GGooooG4GGCaaذnew-I߯舘os
   € ဉize="-1">

    ?td/trȀ+dlign="left"ttopsnStep 5pppW?{\default|i>list-nameExample:BǓ''''''XipvlϜ+񿧿K-addrespgϿρprefixߣ׼/[-lengthτotocolo-typxe-numberOggggǷǷǷǷǷǽ_gggggggg A ooooo''''ϹϹϹϢo׮777775S8sRs0stalledyviouqmmandsOOgOO׾׾׾עO8OOKvirtualofil_'te@a7eOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM 1Enabl8sqr
   € ဉfaceemplate.

    ?td>tr0+dlign="left"ttopize="-1b>Step 9croller-numberExae73idth="0!="Ay,elvetica,ans-9f"0x
   € ဉallinone-timegggdptionalǂǃEbr/> 2,>Example:rdiveight="1em"idth="0`>
   € ဉ< usernameExample:zdiveight="1em"idth="0`>4ooǸ+nپ_>briGψumb!Gopub-统'_bamultipo|SJ-to>]罟om5oolcapsulation/[-typϩWWWWW׾77oooo6677opv6''O%address/>autoC''sdefaoooog?OOOOOOOOK7OOsdb>switch?Gǡ/߾w8CppwQhen{n>< € i>protocol1if-needed ŎsrivilegedXEC0de.WߧߧuyϨϧ li_ץץץׅZasswfomptedwOOO??
   € Example: OL>
   € align="left"ttop"> ?pisdnExample:*diveight="1em"idth="0`facArial,elvetica,ans-serif"0OK>Step 8ggggggppp_'>aun9tiowwuprotocol1g[gg`2Ǟu...]}fededǟ]list-namW|=mdefaultDžcalliׄone-ti wt ha0/碗߭߭߭߭߭߭EnablChengeandshakeOYP4 (CHAP)rassword__[PTboth ఀinhiɁ2WSarelected߮?ߴ/ߦ߾9߰϶?ϰϰϦ߾ߦߧmxiHkϿWbѣ7!requir矏/?_????''''?/ggggg?
   € pan>denyaccess-i-numberExample: diveight="1em"idth="0`>This8norhe customedgcshowsPPncapsulandPv6Csefined.xpoog<ц"CouriNew,j,onoalign="lefthostnamk-36a
    3inRI1/0 O*ppp'ipenablesdnwitch-typeasic-net3wmenchappalpultilink!der-lisrotoppermit'% 2001:DB8::1/128::/0:1oAddiferes77/h2ǢߢblackzReedocumpߡ2ߡϨ1ellpang="3spac0"order=80"ummary=""rBX"ules="all CiscoOSndsǷǾ'ި2φφe21φφφφϖBaref="http://www.ci.H/en/US/docs/ios/mcl/releaset_book.htmp?Mas tLp,laPa/ՑOOOOOOOOww7777OHIPfeaturewǷWOw???wo??ggg'''' RFCsorPv6H1p><Ѓo'tZʇ9MIBb h2SGw4bellpadding="3"spac0uL#80"ummary=""ram1"uleallPZhx____ibgggΎ𛯛G߇ןןט''''''|sink_94oooooooooooe99Toocatendownlo8:aselectedlatms,iscoOSasefeaturet0useTL)fou@at hllow RL:______wÀorDSLupportnPv6 ɀ31 The llowingablerovideselease8mationbouteature \s cribedAthisodule.ԀilistsnlyBsoftwaH}thaAtrcXs܊aaivenxGErain.nlessotorwise8ubsequePLf󄧂gYlso~:,. npgneUCiscoƌNavigatXtoin񍗍plat1va8;imagSoccx,o.xccou`І pquiredWNGGG߁cellpadd`="3"spac0"ordercolor="#80"mmary=""ramC"0s="all <@0b>I777//U iDeploym'''=ʇggge31ggggg12.2(13)T熁4罇ddprovide xxtensxsxatakearge-scaؼTpossiYenvironIs,cluRADIUSttributestatHrconfigurcPPPPinkper-uhico39ACLsooonT@followcondsepintroduced `modified: aaaunappp?u,ρρorizmulstfaho7new-elbg//lisogcencapsulhostnww?:ipxoGGד*w;sdnwitch-typ׎G p׏zoo72radiu vЉߔshow ojtual-@fitempOw?w?]׸׸׸׸׸׸׸׸׸׸׸׸׸׸׸֨Si8:oA縇p€eight="1em"idth="0`>12.2(13)T

   ADSLndeploymeisvailableornter9sthPPncapsulationpid,Xcluding)oA.ggr*e28______YIPv6chservi:rEϐϐϐϐϐ1ϐϐϐϐϥoooooooooWoooϨ笇oooooooooooooooooooooooo׮Ϯϥm/tbody/t?x> Chap 269Broadb:CouupporttNS5h1?9#׾oooooooOOOϾulww
  2. FinFeaturenmnbout gτg_4 >HowoֿyGOOGא'''#4941 ConfigurcExampl`ٔOϻߐϐϐ57304 >AddiReferesg/65307ߐއללאϼwT٢//ע//.oonw_ Youroftwareleaseayo%llh`#socuYedرmodule.ƱaestavȲ@xee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugӀԁhYb9=4y9p`ᷢ.8pn ߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUow9"qe؃ wwwuU@C Navigat__b#r€mupportndiscooftwaremage .occessDFeatu8Navigator,oo lickeP.n ountnksotequired.xfont>

   ;o> Informati Aboutroadb IPv6ÆerӊtNSfilepos=0001733294 >ax)g}Thf4provides0PPPsstheay`2unnelingQto (L2TP)etworkrv(h)pgpdedy џuconcentrAC)sI߃߃܂oysnablautocallyhenuXfighsYbsb>HowVywwwwwww?w'wwwwwwǬǬǬǣwwwv4442 >+9竟___G___Zoo???ηױױױױױױפ???????SUMMARYTEP;oQUblockquoteϽϽϽϽϽʵ1.  l2tp'볨ǂ7O2{[rem-oϊEl,C?__7?}g߅Wⲑߛ}W/7_gӪϼϼϱ3Ϫ>ˀ Ў l2tplocal-{-i__Inamϋi>remote??GOwwߏHUbr/`fontb@kqu0p>enableExample:diveight="1em"idth="0`,fac(Arial,elvetica,ans-serif"pOKh>Step 2show_>l2tpOOמw72essionϟ[all>|%Upackets_ipv6]/quenctatGG|bfcircuit9kingoߊhostnamψ?o-addr/gW>Dremote-oEl,C?__7?}g߅Wuߛ}W/7_gӟQ ,>Example:b/ϺLq?"ew, l,0noоItHRou# Q t" ȿմ5̹"׺׺ѴGٻDisplayPnformatab2TPs?3////绯_ߺߺߺߺߺߺ߼7gg߽o߾!ummary
   ʀ рlsbout2TPunnels.

    ?td>tr0+dlign="left"ttopize="-1b>Step 4sessio炱[Ă/tp.|5ppGG]talloi>filterinPworking?׎׊׍W׈??7?acketsGzpv6wGǐא瘯quenc'ߗgg'g_tatw]]=br/1,>Example:*idth="0 facArial,elvetica,ans-serif"vpd/gww߶7//77??O''goŦOw 6Y7gͤactivegeirtualivdupetwork (VPDN)ߦ'$77777>_#PШ7oǦϩ憐GGwwOOGߧ߬Χק׮//o'ǰǧDz?">summary7ϵWVrportշ筿tt>$
   ʀ р ConfigurExample#BroadbandPv6ountHSupportNS]:֑QyingthaPŎώOOOooFԕDϟ?nj750726:how2tpessCommXϤ煯__2697d/l373oounww?WWϗϋ*4918/+vpd/6171烿/ߚ'''oǩ''77׸יϸʶwwwwwwwT4b>a3€b>π>c3sedthpackets>fg*ipv6/ekeywords//+⃜ ibytePh2TPMoggt`?"riNew, i,onoaalign="left`br/>Rer#WWW> 7WGևk=)??׉׉׉׉׉׉׉քO?OϿώOOOOOOOHSIotal4s 1=X___'g_______׿׿ߘץGטטטט׊ocID Ӏ?ARemׁTunߙPkts-InOЃ4B7߮߿'''16791߉;53352;27723;30340e>20159754280`523375360G7pl_!K7>sˀ pan>ipv6 ππExample: un}(mmLh1W'WO lWVcsed th􃗃|OQoϡ77///////-aBUN͡OOOOOOOOOOOOO___PӔ̡ggggcORemߢoWWWWWW16791_;53352/g;31120707v821285014938`658462238'vpd?o7掠Iwpw,P/////.Uoooooohactive 2PDN///////////g//ϩ////////W-5215536./261634268(3038929320//////7////////,{'''?G'''''''''''''[ǨקG??G'DeviceȖw o61422447}5v37149801922`88687ʀ р 1686Pv6 xressndnnectivityϐϦ_V}GGGe21GGGGGoo////emdConfigurauideSt`arxFCbh2Sellpadd`="3"spac0Մ#"u ry=""ramXW1"ule`OOOOt=77ZhǺbGGGGGGG"N/ oonG/thW7777770Tit0*tˀ +> r2headxtbodyAtdalign="top"aders="d79808e92 U5 " \left"or`hXfontize="- RFCsorPv6H1ppoom$tZW􆏆^nableI@ MIBs יס?>OOGGGGsink燯////////.121窟ooF6'''''''''''2ToocatendownloHJselectedlathms,iscoOSasefeaturet0useT)L)`fou@at llow0RL:߷߷߷߷߷߰ˀonorroadbandPv6ounterupporttNS ɀ31 Thellowingablerovideseleasenmatiabouteature \s cribed(isodule.ԀilistsnlyBsoftwaH}th intrcXsԊaiveH8GErain.nlessotorwise8ubsequePLf󄧂gYlso~:,. npgneUCiscoƌNavigattoiЍplat1v ;imagKoccx,o.xccp pquiredWNGGG߁cellpadd`="3"spac0"ordercolor="#80"mmary=""ramC"0s="all <@0b>I[/ wwwtƘʇggge31gggggkIOSE 2.6___4_____Thf\provid=bPPPss2TP pdedyACsay2unneltokovX4gXfollowcondseintroducHxmodified: Թshow2tp%,s???8unGGvpd熇QwGDable ?3

   FindFLInma
  3. InformationboutPPPniqueddressndrefixetecHowoonfigureO784257 >MExamples WWWWWWWWߍߍ785753 >ialeferences///-94049 >FeatYon______ Finding &ouroftwareleaseayo`upportllhessocumentednisodule.Ɠalatestav3քxee h="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugӀԁhR9=y9p.88`n‡߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowAtabl脛eȃ `pܑ߫ߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__&ޭ;6im(acsy,oɒ70(www/go/cfnClick9.@ccouX)requiredﶇo/mߡ߳ߡߡߡ޸縷w姁׽>hv6heckؙ[pSu;whent)instXـr9.ɁK|ails,jdnnss𙿙O??Ͼ߭ooooomalso04$.qaup`@d򗧢Ǿᄋ/HowConfig߿߿߿߻7777777Ȗ8ɺJtask9Pٟoooo3oooggbb>SUMMARYTEPSRo//-blockqu꧀1.  virtual-tempi-numberipcϚb>,g>requiredwwwwwvvӀeight="1em"> 5.  addresso>unique Gr/)0'p>nǕ{i>secondi_ggggg'ggggb8ggbexi77777777776977o77/overrid_b>al/////wwwwww7wwwwu10ndGG olb>DETAILEDTEPSګŎsrivilegedXEC0de.Wuy liϿϿϿZasswfomptedw__OOOҀan> virtual-templateinterface-numberExaXe:Rdiveight="1em"idth="0`>
  4. Ҁr> Step 8Example:diveight="1em"idth="0`dfac`Arial,elvetica,ans-serif"OKX>ncǙb>override?>localG D7gǪPPPvxhual-stack,heck[permittedtworkntrolrograms (NCP),jecu-initiaCPegoy OoOOOOO10WWWTndOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG0//ߴ///Ǵ////////)ϴrivileg@EXEC׻/ol/tableǾ+o> oؔyR77s /.eape,*followingקooߧooooooh# ppppcpᛔrequirewwׂwwwuzׄׄׄׄv6w_GGAtimex3䋗'sexoverrilocߎǐ>_׹ǮǮǮǿǮǮǮŭxiaReferencesGGF0Ӏ em"> <6eight="1 π́ǁh2'fontolor="blackb>Relatedocuments MTopicptWiscoOSX(ndsggߐfE:׆׆e25׆׆׆׆חϜϜϜϜaref="http://www.cq.P/en/US/docs/ios/mcl/releaset_book.htmGMasterÉ}List,lla7________WWWWQBroadbccessggregation DSL7GG777??em߈̫ferenceMIBoooooooooooooooGGGGooo_oo.߼߼ߩGoG'oWWWWw綣rҀial,elvetica,ans-serif">IBsink

   bDthOOMtr2headtbodyAtdalign="top"Paders="d81248e105 " left"orhX9ize="- WWWWWWgg__Dit߲߲߲߲߲ߴ'߲߲߲߲߲߲46߲߲߲߲߲߲߲߲߻//߻߲߹GGG@51GGGGGGGGGGGB--77777WWWWWWOOOWOWߩWWb>Technlssistanceשש׵׶wwשששששששששש׸שש׼ϼϩש׼oooo׿wDescription___ooOOOKLinkWߪ/80wwww;heiscoupportndocumentawebsiterovidesnliresourctoownlodonpoftware,tools.se 00' inHllconfigurJ6,roushooaissu`wixductsS gieAc8Bmost;8requiና.comDpassw.5aref="http://www.c/R//s/index.htmlickЏҀ>Featurenformation PPPPniqueddressndrefixetecy
   0:/> ɀ371 Thellowingablerovideselease?bout􁹈,\s cribed(isodule.ԀilistsnlyBsoftwap}thattrcXsupporaivep8GErain.pl1notorwise8ubse@hLf󄧂gYlso~:,. npgdUCisco =Navigattoixplativ;imag{occx,o.xccoux pquiredNGGߠ<@0}/ <@adign="lefttrhtop____Y>ϋ؜לׯo/thGLJǬLJǮooooooREw׷W禇gggggtoϬo̗`body=tdxaxd81687e30 "=siz8->ǟǟǟljWχe35IOSE5 3.2SǼǼLJ4The\checks 82nyofv4 6𰻼hBRAS.*dinn`cs)ift2up atX___wwwwfollowondseintroduced: lppp]ipv6c߀b>tW>/e,ǃǼ_noverrid߅ob>local׿ O'^able⻷>>

   ;ul`//(
  5. FindYFeatur8nformationPr quisit`PPAC "ualtacknvironments߄2813 >Restricωo03321 >nboutǒggg882Howfigj_7715719 >Examplww817042 >iٗRefpnceO'GGǟǜF2109XwwwwwwoOoK ouXoftwa ayo`upportfcsocuah@t modulFб la@tXv ndح^xee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugӀԁh"=\y9p!b38o@0nb߇߇߇,oaiofQea Sedowtae ϻϻϻ͑ߑߑߑߑߑߑU@C Navigat__&ސ;6im(acpor,o70(www/go/cfnCliHpa>.@ccou)redo/mߡ߾ߡߡߡPrPsiWWOOx <GEe0understIaupny#oriz}i(AAA) beecqratȿv翯?G777774AADIUS`rverub'0crald oo?Ͼ'ߵTcompremiIp (CPE)~`-``eg*hi lligenc8rigg?e)any7Xbeius8byppؾj apecifit1lww///OOOOO-broadb)(BRAS4ȵ2Rin1efr adeviohAПk/rehOzallo( s<Zss7ighۀt="1em">
  6. <0eighπTheADIUS verusteonfiguredossignnlyPv6refixesuringinktrolotocH(LCP)uthention,ok4ddresspwH pRAndsn llo3equestpndhturleasfreeoofisponseUss-otifT. o73/x_'ul!On RricsorPPACrvPDualtacknvironms"Jxojؖog/gOInmkAbout憐ǥץץץץץ׌›OϪI"w?tWWWWWQa}oooמoooǝǝǝǝǝǝdzǍߴubscribicrovider’setworkhceivp`xomz'!initacc9pt. abroadbmotel()erni@nchehens8atbxaHhׄJ/)nterл]H‎(IPD󻆉.ex&Anumitbutclud/unamyCiscoor-spec)_ (VSA)ߋavs`hi W\ۃW1ell 덼 existsr`fipߗRmakeІ󍇼k\ zRHД@kydyxy I(uploundRrnown,kwis'I ord"}wi@`minearliRȢAo;Hstea8itI#ǹretupviou7exchangWO†EϠreleaǛetaflagrO h=TYgaiwillIwardk|I ddAwcomYyounfig3llowAfeaشHY.ƪetailpdepک ir/pe {IOS·ASAggregT@DSL҂N   //nt ۀsize="-1">
   Nonefheseeaturesreandatoryor Pv4ddson vationoork.

   'tditr/table߁߁߂I Culh77li>PPPniqueĈrefixetecAAAhlayedccounting݋n SUMMARYTEPSzoQOObHkqu1.  7`b>en`e ;8rPφϷ׷׷׷׷׏2φφP&erminal///ϰgo??if"ۀ *>3.  7`b>ppppddress-saveaa-acct-vsa -string4ljendw5GGwPdebug wvDETAILEDTEPSb׏׏ŎzsrivilegedXECde.Wu9lEnxassw`fomptedoaϙsOǜOOON2OOaconfigure pminalϽϽϜ߽'ggggǸǜ# OO׬?/////erslobalaggO/ϲϲϲϲϲ3Ͻϲppppddrespaveaa-acct-vsa͢؀-stringڀ> ExitslobalonfigurationodendeturnsorivilegedXEC".pwww!tr*χχχχStep 5debugpppddres`avek;8r/1,ample:7WWWWWWO Y"Courierew, l,pno/tHRouter# ꗢƘ7777g77777777777775DisplaysgingnformSPhePv4i vea __ϟϟϘ_ol/tableSo> ׈א׈׈aX __[??????=ߎoo7>Ԝfollowehows (eni''?''#o߾ߜ______er> CiscoOShndsOO2φφe23φφφφϼBem>Broadbandccessggregation DSLomms

   COS C҂Technlssista:bLh2WYǃOellpadding="3"spac0#80"ury=""ram[1"ulePalt)IZh70abWWWWWWW">DescripʟGGGE?/th_WLink\Y 8e67 70ϨϰoooooooooiThe +SupportocumentwebsiterovidesnlineesouroownlȀHnoftware,tools.se 0' inxll*configurJ6,rou8shooapissu`wiP;ductsS9gieT@most;8requiናDpassw.77s۾pClick(ٷ׹׷Ϻϸ, <@0WWWWWIWWW//ux70!ѷh???????>N8'''&G/thoo77"ۀ>

   PPPPv4ddressonPvinualtacknvironmentbe31'''wwwqCiscoOSE 3.5S4'''wwwqhps\enabl(iceroviaimitedoolfsastoanageYar@numberYsubscripsndehi.wr llocaan,hichtaftaefin`time耨.(xsac ne0asso@orrpaaquesȄ.ifowingpmdHeproduced: 4b>debugp-saveK;,ǁpppaa-acct-vsaUogGg77OOGGGOGGGG׸׻'''??箇wwwwT6OOM?> FindFInm2Prquisii߄W77982 >RestripᄯǥǥǥDŽ_ߌߌ9354 >_nbpgwww_W7瑏37696 >Howڀoonfigureroadbandighvailabilitytatefulwitchover π1uationxamplesor88470 >AddialeferencesOOOOOOOL900668 >FeatInm{7///////+/ul> Finding ouroftwareleaseayo`upportllhe招socumentednisodule.ƔHalxstav@s xee Xhref="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugӀԁhY"9=y9pYb.8؄nbout߇߇߇,oaiofs0hwhieaȈsUedowytabl脛e@ `p磬ߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__Z&ުh;6im(ac(sy,oA70(www/go/cfnClick .@ccou誐)requiredϡo/mߡ߯ߡߡߡPrhPsiwwwwvϣ Tss (SSO)nonstop((NSF)wmuHbH!moWg ""W7O"Nt8tᅲϑ/߲߻߲߲߲RpricGGGG_yyonly9(HA)etworkeviϜ|nZخul
  7. xfilepos=0001829985 >EDesignaЃ ߡߧ33139 >SަAggreXProtosϥσ6311 >BenefitswwOOdU___/___]OO______w_?_______PriHimplemen@h5,nplanncrol e datasfulyinhra s=owntimлPPPoXss!.iscoAN,cluBpXeyqvizfarec1yromch~.2{eliminouraf~WQȽwwtx˫s wh8inuɎ

   heSOeatureakesdvantageRPedundancyystablishingn*t@RPsZaverocor,esignatiorၔnd聟 nynchronizcriIltenformȋ`betwepm.ollow)an8(bulk)zׁwos,dynamlyaii؄///.rrompo0S񊇌Yfailitsmdn0orkdevice,ɁnuRqnown (en@e.ҌJtrolbecom,evmsupport1K0AttimpackeorwardB inuxwhileouxXge pleɜXw iCiscoAechnologyclustr (CCM)atsP-cr`ғ{יlBroadb!Hvabilityӗfulӡowsouxfigsubsb@olici ptupr*L8oHneC,S?RP9y*NjO6שooooo~A8ithcNSF,yPPoX.srafficRappXCרsQuȔnߩâ`afeo1nbGF2aO"OPview"happhref="http://www.c./en/US/docs/Jrs/asr18/%"/guide/࿠"swcfg.htmlsASR Ӽ8Aggreg#;oftG`GAi wwwvo> S楟Protos3961 >AqSSOPPoE
   ɀ0p_XidthMfacArial,elvetica,ans-serif">heroadbandȅvailabilitytatefulwitchovereatureelis-s/cap%for Ethernet ()ubscribaccesx(ions,ncluding,SoVLAN, QinQ. pWn 5Sndaoli8forGG/aXg//1849967 >Viy鼩Tbleshoo照{ߋߋߋߋߋ߽?erXmiXaskxdנ:$p'SOapb߸ssǾǾǾǽBb>SUMMARYTEPS2oAblockquoooooj1.    <terminal4. ߿Oex׆׆׆׆׆׆/olb>DETAILEDTEPSڈŎsrivilegedXEC0de.Wuy liZasswfomptedwOonfigure
   F?n>terminalgg
   Example:diveight="1em"idth="0`>
  8. div> delaysecondsStep 4OOOOMOb>exitbr/81,>Example:*߾??????Ƕtx"Couri0New, l,onotRouter()#X^Ϸݺ͐ύ/wwwwEslobal u0moderetur+privilegEXEC"ϵϵχG5.q l?hooeww6w??vpdn>redundancy//////////W////-7///ϙψhorwb>failur皇8_'''g''''''ߣ'''''''"9'''ǫǣ'wq10ǫdzdebugoooGGG?oooooooooo/oooo1wwOW/olb>DETAILEDTEPShroshadpL"/ȿctiveҊ`eЇ@ }W緿/>r# ISSUheight="1em">
   ,>Example:< m"idth="0fontace="Arial,elvetica,ans-serif"O߃
   n> statisticsheollowingmpleutpu rom how>pppWO>subscriberOGGGGD:LjLjLjbr/Ѐ*>Exr:W茟
   span> hisommand XusefulorbtainingtatissPPPoAessions.sehe <,>showpppatm߀>Wׂ=toisplayhtaluofeventsinc߄>clear煿wasastXsued.a p>E:wStep 5A  ʂpײײײoeϲϺ׺׺׺׺׺׺׺׺׺׺׺rvie2YX]G߻cumulveϿEͼ1_, rem0oooo?gggoooooo'ooooooogs{ppuromחזחoז׎gggggggggggggggggggggggggboe__[EÿǿTOTAL/7nSINCELEARED*-_ wINVALID׿G/0߈ᅦ0cRE-SERVI FOUNϾgWEONE'LJGgGSSSONNECTOCϾG翟ה?烢FORWARDINGWǖ7oo'_ϘoEGO/]MOREEYS?wwLDISe7ߢϣwSFIG R
   UPDATE  ?wW0?w0
   STATICINDESPONS/gWdž7VPPPORWARDINGO/gωWljσEDG'DISCONNECT?wבNEGOTI ONWǒwwWwSMROVISoW??wM W7ߚWǝ7WOO/gϠWǠoEtatistics'_?TOTALߤNSINCELEARED-_ wTSequestߨ/gߪO߄sponsele/gרWǭWDisconnec/gϱWDZϑHandlesllocated_GG'/sre׷G/gDynamicindG O/׼/gա thisommXoye ilurefny2TPuPls.'pGD+>Example:׆P9O"Courierew, l,ono9t8yRouter# WWWWWWWWWWWWWWVPDNroupOO_OOO_____Og7OOOOOעOOOM,mwws%utIemptyoooooooooooj>
   redundancyׄGr/peight="1em"idth="0`facArial,elvetica,ans-serif">seheLJcommandoisplayPPPoAAessionsuHry.Ԅfollowingampleutpuromׅ׋_ׅփaisco 10riesertbyrocpor:Op>Ex*:ʁ''''''߃߃Pumulveu of̤W,*an@ms׻>cleߐ׻׻׻׻wasastXs .푇ggggggggg7__________________________________WWS12ż saaxicktaral8suspends ks(ms9 Hxystemgenerally9dpPengineerinn gI,eGGGDwps
   Step 8  
   pan>debugredundancyׂcommandromisco 10eriesouterctiverocessor: Example: idth="0ace="Arial,elvetica,ans-f"߃߃ ππԝfollow!linمׅdundan,:ǝǜ/>Oyyicmitpu 90lay 10 χGDbulke 4 1/smplsraffic-eldRceful-reRrLoopb1Uvirtual-plsnmpissu-sync5prcOOOMb>dXsr0 ba-gpoe`pϟ͆׆ԝp2߂''"3'77247OGG5GWWR7W'!ggb8/g71wwr6?wGAϲXn)Nwp;Tforwa;9addsH.1 255.'/σϛO߂92.168.؂FastEr@0/7ǂ2.26wspeeoxl-duplexgigabi1load-val 3! encapsuot1Q 2enablQ/g.ggggfLgwgggfWW􈷈Y 47o______\5o_W_6Ϛ3o/3 $gYggggc8?/7w/ϰ'8;mac-M0011.0022(3_ױױ׿ױ2׬/;negotiautouWﵷ׃߉pls7־Tem
   plate1
    3iprforwardingy??nnumberedoopback0|nooggAeventink-statuspeerefault Haddressool*nmprapkeepalive 37phuthicationap!interfaceirtual-Tem2O9G3''''_''''''''''I''''W''''''$47777o7777777777Y7777g77777745GGGGGGGGGGG'GGGiGG''GGwGGGGGGD6WWWWWWWϲWWWW7WWWyWW77WWWWWWWWT7ggggggg߼gggggggggGGgggggggggd8gggggg߼gggggggggGGggggggg>rouhspf E`-adjXncy-changeGsfǻMetwork 10.10 0.255rea ߁224Zbgp/(ynchroniz߾܁Ɇneighbor羏NgrPful-tart D-time 12 lth36τwuޅV3mote-as'}updH-soure10ww9o-summary kp;-familypnv/activG{send-communityxtedϽexitlv4򿯿;Xistrib8onnectW??eI_Njggǖ߇ca21L60 wwp3r3~P44PwN5r5~PϢ򅘅w>r7~P8PqclasslYphttpHrverarh 00H0000(RPA6Ł־Lzauxe0 r
   /> 3passwordisco
   !2exceptionrashinfoileootfl:.log nd xKTopic,p'/%/thow??7χϋ???χχχύit`ןס?נG>ʈ𐠐body}td@a`d85543e20 "G@ga-???>êOS(ndsgg:׆׆e25׆׆׆׆חϜϜϜϜaref="http://www..P/en/US/docs/ios/mcl/releaset_@k.htmGMasterÉ{ist,l a/ݑWWWWWWWWOOOOWQBroadbAcxsggregaZDSLߺOOOO?OGGGem' :ooomul__XWWWWLay2unnelrotocol糗Technologyiefggb/tbody/tableǶǶŶ nd0sMIBw7GGGF׭_׭__'ooooace
   ="Arial,elvetica,ans-serif">IBsink

   bDthOOMtr2headtbodyAtdalign="top"Paders="d85543e187 " left"orhX9ize="- WWWWWWgg_Dit߲߲߲߲߲ߴ'߲߲߲߲߲߲228߲߲߲߲߲߲߲߲߻//ew modifi! 9supporYbyi[Àexisthasoteenǂ/.!33--??gϭb>Technlssance7//ooOOOMDescriptionϾϻϭϿGϿGGGGGGLinkOOOOOǭǭǼǭ62ǭǭǭǭǽooheiscoӬ Featurenformation ProadbandȅvailabilitytatefulwitchoverThellowing rovideseleasegbout􁹈T\s cribed(isodule.ԀilistsnlyBsoftwa}thattrcXsuppor8aive<8GErain.nlessotorwise8ubsequeLf󄧂gYlso~:,.pߕߕ܍UCisco eNavigat0toi platvY;im}occx,o.xccou0 pquiredǠǠǡߣON<@01ǤǤǤǤĒ / OXOW/./thww??LJǬLJǮYRŤϺχ/߼ߏgg????gg ON`body=tdxa0d86210e30 "siz-'''''''>SO--PPPoA???V͆e35"IOSE5 3.3SGGG4߿'''''+I'',ȹfwasplementedYASR 1000ӱRout0OOON????Tdelihss ) ATM (2) ssurPr??߽߳www? followAcomm`seintroducrodified: ̾subscriber`redundancy,gcdebug?>pppatmǃwOoe|howOOO'his`sU߻//E粗' o p"eaders="d86210e35 "lign="left"or="1">4b>crpppǀ>subscribeHiss,oeDŽǃdebugψundancy,ψ>show>ccmWW isw?wwnj>m??77c7oϑǓ𕷕tr2body/table77i//?> FindF,InhmzPrquisit`oWWWWSwwu1018pRestri????ߤߥ__877 >nboutG////ߎϟתOOI2095HowoonfigɥǓ׮7706834ExamplOOOOOooo780AddialefHXs?G_?91321oo_gb ߸Your/releaseayotupportllheeaturesocumentednisodule.orblatestavsndformation,ee BugӀԁh"9rel:``ourɄbsoftwahl.8i0nbout߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowtabl脛e

   U@C ƎNavigat__Z&ސ;imageaccessy,o70(www/go/cfn">lickH.@ccouȏ)required$o> PrPsiBroadbH(vailabilityn-ServiceӗUUpgradeDesign9wwwwwtapϭ??GG5897 >Sed'ggreaProto s/O׈Benefih'''''G???????ώϼ?????????????????>iHtoimplements(Q__Z-u+sypllyquirplann9tookrrer networkA1hI.ԅWWenablerovid maxim.aydlnatbllowingbAb>dth takOOOI"icedbnth(HA)rchitecwherew,infrastruJcoishл4@ackeordcinujdsessЭ mai8i.HAQundaRIcpor#NSFSSOspuch{staHctiv)sootrop,Imdisrup]Ǻooooooo!eployɳnew茰CY ena뀀nceixesnrocedurehatseamlessondsers.riticalomponentfSSU@CiscoAechnologyythelusterntrolanag(CCM)ˀssionecreatYsynchronizstby3ssor.ԃBroadbHighvailabilityn-Servi8SoftwaUpgradYallowonfigurfubsPbxrndancolici2tunZD.oroinformKseC\ingӄ7R7P1y .

   ~h;szdown{,upportfoH:gggeulWWPPer٪qan:gS PPoAW//.7183L2TP硟G76E߿wߤ8295RA-MLPSPNb70ǾǾǾǾǾǾǾǾǾǾǙOa ndighvailabilityn-ServiceoftwarepgradeeatudeliversSSUapforPPTM (poA)essionsuringupported-u+s,ownea(enhancements.

   ;o> L2TPheAӊSO/B`aAC/LNS^provigen8cmecismLay2unn(Proto( () ɀfulV1W
  9. Configuringubscriberedundancyoli8for a!WWUχυ28715 >Verify Troubleshoot____ASSU/z/%a SUMMARYTEPS2oόϡMblockquote1.  WV{lbulkg>limit_pu_>percentW>dela]i;-timxW[g>valuLJn]Ԅbi>sedsWWGWWWynamicW/ϙg碿gߣgWgggǔgǎggggg]/>|ߩ>rat@ȳ8}_?OOOǿ//+4//g+xDz(b>DETAILEDBtorderH"ellpadding="3hc0"\colo#80WWWWQ nablesrivilegedXECode.

   Step 2Example: wgtt`"C`iNew, l,no _tRouP# ӏub////qWWWWWWslobalationwwwwg3////subscriber>redundancy{Ebulk>limit%Dpu>percentagb>dela3i;-tim8WO[galloww>XuWn]\bi>sedsWWGWWWynamic׎ϩwgwggo_gWgggǔgǎgggg]>|o_>H7'@ess8}?'oo(k)# 7 ! x 75 20@ 30﹧(OpQal)Hs__Xpolicy/????4exW_ggggggggggϘgggggggggb/疿ߢߢߢߢߢߢEslobal uXde''_'
  10. рBroadbandighvailabilityn-Serviceoftwarepgrade.

   Step 1, B2 3 usefulorroubleshootingheCMynchronizationomponentGGGF/`773׈ 456reviewPPPoXessstssߎߎ߇χo7o8okvy=fu(ofy2TPunnels VPDNp珧חטw9w10ztypllydyiscongineersRinternalebuggurpo痧טڟKb>SUMMARYTEPSclisɀGr/̆O777''wwt2wwww?w7ˈ____3'queueWWǺǺǺǙV4WWWWppp>subscriber>ggggggWW׼?????5עףעףatw__wwGGGGw6wwww? oeG?׽׽׽״7Gvpdn׵>redundancyϴ/////_8׼gg*h@orb>failur罇9debugW/g_w10Ǿ?7/olb>DETAILEDTEPShroshadPL"/"> Step 1   clientsGr/Hpeight="1em"idth="0`ThisommandisplaysnformationboutheCM,JHAponPat ages:capabilityoynchronPesslau 肹stbyrocorfedundaȀσsystem.seTG\(̈Ljƈ .p>Example:߃߃
   sp; &nb?wW0
   #WVPDNNS?W7ohisommandisplaysnformatPbouX HagedyCM.7pW'T+>Example:??????`/Iw"Courierew, l,onoItHRer# sehewڇcommandoispIissorCMonctive ٽhndbyroc ors.hisXprimarilysedPCiscongineerSinternalebugg epϔ+>Example:bחA/"CouriNew, l,ono`Gt1Rer#
   d>showcmueues11ventр 3 ?wVsizemax;kicks߁tart"falsnsuspendt!(ms);3CMG0/823E1/ߌ20;Namύώ?wǐ7ődMaxSgausec/evtA?3yncession/g׎'OoWߘ?wϙgW71CliW?ח'o7_7=Updat>_ϣ?w_ϝϦgߧOߧϨ?ϩG;4Dow7o߫/ǥ?_G7ov5>BulkcBegiw߲﩯w;6Co/''oߴǤ7En G/Oǫ''3cv;ϿϿϿ׾׿ײW߳G;9Dynami_GϼG/߹_ϺOZ1-3oingctiv7߿7 % Standby߿߿߿o߿/߿/߿'߿߾@PreseWOOO3'GonϿ_ϿϿ'׿'׿׿'׿׿'׿_'߿߿'ѾCPessagǿO20=׿'׿׿'״4p00Recrӆio׿׿׿׿ǿש Updat&@
   nnbsp; &?w0/Հo׃WׅG
   183ecressown'_υG/ONj7'9ISSUion΍?p;1_ǏאGא/ߒoϓ/>2Peerommww_wwOw?㋵3reeƛG_ǜםG/ߟǟW>22Syncyn_ϣw_ץG__oߦ7_ϧ'3?Wϫ?WWg׫?O?o4ǢdReady/OO7׳Ǣ5NPendingpdateoG/w׻oǷ*FSMventames7zs/w;Invalid翟׿׼/g;All׿ϿϿ꣕Requiredotȿoߺm%ԑOϿǿ;}Dow/ggErrorw翧ߏ/6׌Cᄋ_7Ͽɏ1Qabl￯'p;8ג;cre!߿ǿG@hisommand Xusefulxdisplaye !*PPP s.sehe%WWWWWWWW=to-umulveuof??cs,_0nPmallsχ>cleao'''ߑ''ׇ׎Qwasastsued.wpg:+>Example:'wwwwwwo?ٕ"CouriNew, l,onotɾRouter#
   Pubscribervents  ?wTOTALGSINCELEARED
   EncapWǃoO;5Dž75De/׉0/g@0CstateU/g׍7oߏOaGeDownG'_ϒ 4gaRFastStartWǕ7oߖǖoLocalTermϙwWČ?w猟FVPWǝoWMoreKeyWǡo_Ϥ?Forwarding7oO OWOedG'_ϫ_SSSDiscwW7ǥkMo߲O/ת_/g]PPP׶G_?Ǹ'τoPBindRes?W?w箟Rene?翆3ϿϾ׿Ga TimeouNubscriber tisticp;TOTALϿϿSINCELEAREDIDBSTATEխ/7ٹ繏OWN߿߿߿߿S8ϿϿϿ8RAPS7Ͽ}lIGNORE翧߿߿߿'׿׹\߿߿׿׿׿ǿW(EADYORYNCWǿfhisommand Xusefulorbtaining ʺ oAessions.sehe݈牯ߊ=toisplayhtaluofevents(nc߄>clearnjwasastXsued.WpwGt+>Example:ڙ777777Oio"Couri0New,
   oourier,ono">
   Router# showppatmtatisticsStep 6  ʂpspan?n%ʞoeׁ>_ψiGڡ hisommand XusefulorbXn٤ 9"@oEX`ons.sehe-____/']toisplayumulXveuofo,bncremxal$ clatim>clearo7o?oLJwiss.pϘ̛r+>Example:›_؝wa"Cew,WWWWWWQoeOOqSubscribE7TOTALGwSINCELEAREDREncapWgG;5Ǿ75De_߉2//׿22Ce0ow߾aGeDownGߐ/g׾O?g>FStaǕo׿C__LxlTermϙ_G?GCVPWǝoWMoreKeyWǡo_Ϥ?orward7oߦOWedG'_ϫ_LSSSDiscwW7_ǡkMo߲O/םǴ/g׶G_?/'τoPBindRes?WG?w箟1Rene?߿ϿϾ׿Gވ Timeou &
     ?w 2/gׁa
   PPPubscribertatistics;TOTAL߄OSINCELEAREDIDBSTATEP/gׇ0/g׉0DOWN/g׋ϋgAPSwǏ7o֏_okIGNOREߒO/''\ߖO/g׈7Wǘg/>READYORYNC/gWǜeSR1006-1#shppoeJ:?:|OutputodifierkOxlt;cr>777ymoEvent'__oߡ__/>-_ wSNVALIDߩO/׫ϫ/gϪRE-SERVIxFOUN?oϰ?oEONWײG߳7o>SSSONNECTOCG'׷G8WARDING_ϹwGgGoEGǽ7ogWǾg]M KEYS׿ǿWwWLDISe/gCKgϿϽϽȖhFIGDATggϿϿϽWzTATICIRESPONSw_ PP//ϿϿǼ?׿׿_σΚ/ǿLJ?O狇NEGOTI ONO/߽SMROVIS߿M_?'ACSw׿׷o߿ߋW׿ϿϿ]?翟׿׹_'_'oEtatistics߿߿׿TOTAL'^SINCELEARED -_ wRequest/g׿׿׿׿/߿׿/sponseleW @
   o  ?w 0/gׁa
   SSSisconnect'_ττgPPPoEandlesllocatedLJ7mWdž/)Fre?w_όoiDynamicindequesWtatOOϑ?wG'_ϓ6Msync sgoO/[sehisommoye ilurefny2TPuxls.'pGD+>Example:׆P9O"Courierew, l,ono9t8y!Router# ϨVPDNroupG,%//+%ut) empty<ϙ9眯翕debugo>pppatmǛ>כ777//////7e߅87isplayCMvsdsorPPo
   iv> Step 10  ҂xspan?ndebugredundancyψyGr/ pidth="0 "fac Arial,elvetica,ans-serif">sehecommandoisplayCMvents messagesorPPoEionsnAystems.hisXgenerallysedpPbiscongineerinternal gfZprocep1,>Example:zߌߌߌߌߌߘ0ϗϘt؏"Courierew, l,onoXotRouX# heollowylineshowrxdundanІ figuion: pͅOχi"CouriXNew, l,ono؈ialign="lefth/yynamicmitpu 90elay 10 χGDbulkpe 4000 1/Smplsraffic-eld2ceful-resht2r-idoopback15virtual-te0snmpissut-syncprcOOOMbemkkdsreiscoassw@ 0>bufferPmallermane15middle 12+l/Ђ%ba-g pppoeppߢ݊p2'"3''!'724772GG5GGAGWR7/WWQWgb8?ggagwr6Owwq@np~p;dforwaK9adds 172.16.1.1 255.'?߃ߞPo2.31.0FastEth0et0/Oυ98.2.26speegΥl-duplexwigabi1load-val 3 !CencapsuHot1Q 2K#enab/g.ggggfLggg
   tpddressool*2
    3nonmprapink-statusOLkeepalive 3074pphuthenticationapj!interfaceirtual-Template3vrforwardingy1ׁ?unnumberedoopbackoggAev77Oeerefaulol4'G'I'''''''''''''$5''''''7'''W''7Y777777777777746Ϟ777777G777g77GiGGGGGGGGGGGGGD7ߨGGGGGGWGGGwGGWyWWWWWWWWWWWWWT8WWW'WWWgWWWϲWWgggggggggggg>rouhspf E`-adjXncy-changeGsfǻMetwork 10.10 0.255rea ߁bbgp' ynchroniz׾ԁɆneighbor߾NgrHful-tart D-time 12lth36DŽwuօM3mote-aswtupd0-sourM10__!o-summarySp;-familypnv߆ activؿ'ggbsend-communityxtedexit؄lWv4ڿ;0istribonnectW??e)x7WWlca21$6[o3oo0 ߂ߺ4߂߁wO"5OO煿kW/ˇ//Lj+7classlɽ+PhttprverexcepcrashinfoileootfPh:.(
   뀀> elatedopic bhDthO_L''χϋ????ϐχχύDocumeTitׇדׇׇו/ʈ𐠐body}td0a`d88512e20 "G@siz-???>iscoOSo(ndsggwfE:׆׆e25׆׆׆׆חϜϜϜϜaref="http://www.cq.P/en/US/docs/ios/mcl/releaset_book.htmGMasterÉ}List,llsȼ`vailabilityooߧߧߡϧߧ߸׽׽׽"׆Overview"hap9in oooos/rous/asr1000/configur/guide/ssi"swcfgdASR ӿeǓvip҃;oftwarexGnǃAG׾׾׮wGPerforming@SSU///ooooooooooooooTPfollows'''''''''''''g%Z:ooomul__X
   th="0em">tatefulwitchover

   'tdhtdalign="top"aders="d88512e25 " left"orusizp- IOSoadbccessggreg DSLÌeferenceStx0bMIB________________[i
   al,elvetica,ans-serif"> topfontace="AriwwtIB ooi bDthOL'ύ??sink_RȐ(ibodytdG@`aders="d88512e208 "בorxsiz-ϏϏϒ>oewrodifiedareupportbyhiseature,ndexistinghasoteenǂ/*.m'''e213'''''??Toocatedownlo(*selec9platpms,iscoOSoftwyr8ase\txuseQLqfou@ate8llow!URL:wwߞu??Technlssance7//ooOOOMDescriptionϾϻϭϿGϿGGGGGGLinkOOOOOǭǭǼǭ83ǭǭǭǭǽooheiscoӬeoftwarendoroubleshootresolveechnicalssuesithiscoroducts+Iologies.ccessmostolsnheSupporkDocumentati websitequi@Ⴣ.comserDpassword.

   'tdhtdalign="top"aders="d88512e288 " left"Xeryize="- FeatuPInformProadbHhvailability`-ServiceӘUUpgr TPfollowing vid(release釧bouP(\s cribed0isdule.ԀilisponlyJ.}thathX<@0IOS777777gggf//th׷χLJǽ///LJǿyR___ooggooooggzϣ~`body=tdxȿr`d89235e30 "siz-WWWWWWW>SSU-PPPoAooo͆e35OOOOOORXE5 3.3Swww4WWWWWW[ThXf4wastroducedSR 1000 0i0RxhߪߪߴOua XpporഈtonscinuousperҀXfⵆaccessroto0sur`]u[w___''''Tfollowacopndse0' modified:GWWU<<debugo>pppatmG>redundancy׸,b뀀>debug <:pppoe׀>redundancyς, =show׃atm߆߆燮tatistics߉ubscriberGGwwv s9Ǿ___׶׿G7c߾߾ߎϻȊϻ_________]/tbody_/table}ww?> FindF\InformjPrquisit` ǛǛth??>1157 >R@rib77o矷﩯l2234 >onbouto//o練'007741 >How /ߧgf62778 figur Examp1oo/_"height="1em">
  11. AdditionaleferencesFeaturenforma Pontrollingubscriberandwidthoooj/ul> FindIonouroftwareleaseayo`upportllhe#socumentednisodule.Ƌalatestavs xxee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">Buxԁh"9=`)y9pb.80nbout߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowtabl脛e `pwߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__Z&ސ;6im(acsy,o70(www/go/cfnClick`I.@ccou衠)required_o/mߡߦߡߡߡPrPsiצצצѢww碗AASR 1XrirPmuhowshd {dap`s (SPAs)sthen"DBS:ww]O׵ժ_______> `-3XOC3-ATM-V2ggײ?Ǹ?A-1/wϵϵϵϵϵϋw12߾_ߋOϿO?RriciǯǮǮǮǮǞ THvdoIϣМ////)witchvirtualircuitaVC)׺_ߺߺߺߺߪ%TMWRiX???Ƕ//ϱGGGGGCWhenhangQoSaludynamllyaC,icaneomuraY (mi8secondظwhichrafficٳVCdropp'InXmSAb 77'7T-Shap9ParameBenefqof奔OOOOOOOO׮Usyou*se;Jeneȩ (P -s parametersoeynamicallyhangedas0onheADIUSrofilefPPoErJAseroggingnPVC.f2ifirst aivenq,valuesverridedefault#yslreadyxip+newӂ΄r9configuratiHonift)hightxbmip[sess@relow aubscrib peakell 0e (PCR)ndstainab(Sуselecta+hb,esp@ly,}

   ou㊈appXDBSop(RwPdomhRy und遄,z؎ȗdjgnߚ^.ԍeoDoWWfz lso4b>dbsenHe߁noׂׂׂׂ׽ܲBnDBS,O9_ l䕩:/LJha,ddialF'llpl-LuntilPup.frou83Ѻmlow#oߑ73aAip_OM҉?L0ɠ囹Do> BenefitXfõXrollSubsc@Bth1yc?f
   ">BSrovidesheollowingenefits:

   Step 2Example: _wdt"C`iNew, l,no`tRouP# ÛP'WWWWWWWWWWWWWWWWWrslobalationww3WWWWWvc-cl8ߘ>atm?i&-nam Ț'gǘǘǘǯoooooDZgǘǘǘǘDzGǘ()# x j1___________________CreatXanTMCdLjϾϸ'cbepplito5iubwr4﹧߹dbgb>enablOO'/-5pȘ8+77777777777777777sBSoSarѹggg Ф`ormheollowYtaskeH󫷫gW_OUMMARYTEPS߽blockquotep1.I wǣWǼϹφ纏2ǫ/0minalGG___?____]s
   erif">3.  ?q interfaceYnumbervc@ϋg5ߖdbswg>enablO͒GGGGGGGGGGGGGGG>6GGrotocol?/>pppoOǚqolb>DETAILEDTEPSjǛǛŰBsrivilegedXEC0de.W??=uy// liOOOZasswfomptedwOatmOO׶i>numberign="left"alrtop">

    ?tdx/tr+d ܈OOOJStep 4namevc@br/81,>Example:RבHNotC YoooooooTh0rgum8sߙߛ_#AWcannototheety0;fnes 0,8e 0גϦϦϦϯϦ5Ϧϩ___ϧdbsϧ>enabl`ϣϣϣϴߴߴߴߴߴߣϱϣϣϣϣϣϣϣϣ-atm-vcзH3総׿׿׿׿׿׿׿׿׿׿ApplDBSoSar O6Orotocol?>pppooo7777777777777o7777777oi T?PPPoEzof\_w3??_"inȽe
   <:atmǀ?numberŨsrivilegedXEC0de.Wuyoo liϯϯϯυZasswfomptedwOߵ߮atmOO׶i>numberрsnTMnterfacerubands/onfigurationode.

    ?td>tr0+dlign="left"ttopize="-1b>Step 4endW?W'em`r/`1,>Example:wsidth="0ҏҔ="Arial,elvetica,ans-serif"p erform sasko>eBspecificrwΦgg߶UMMARYTEPSʎomblockquote/////*1. Ͽ'GGpUOOOOOO2⏶?Kminalw___߿?=3??w:in0!o/>/Wai>number4vcϞ_start-vpiǟ_y/?wςwvcwoihdWWeGצ/ץץ׼o??5|-Ǜg17[<span>vpi/ŨsrivilegedXEC0de.W}uyoo liϯϯϯυZasswfomptedwOߵ߮atmOO׶i>numberendW?W׽ϣׂeEs
   ဉpan>Example:diveight="1em"idth="0`> fheeakgteranmaximumpermittedphyslnЃ,PCRppliAPVCseto.specifAlessminzsσmwwww/wwwwwwustain-cell-(inbps)exceed$foɒOZБrejHedGGGFN   //71DBSan((gcgorieuchsromBRY|.Ǝ8de0lse0 Cingynamicuscrib(Ss ߤߤߤލi۔n VyBS h1/)'WWWW'//gT7exampthںbplXkPPOE бȁusaPDNoupǘ*Gb>SUMMARYTEPolGGGſz4b>show Katmǀ>pvc`H!vpiǃ/oBcGmand viewbTMVCs Ѐ8:Ǽ___ﵯ2ǍǎOOdbO?no//'73,tea@ԝ8pPof7777OOԧ/eefaultNJϊϥo8$//+b>DETAILED4b>showatmǀ>pvc>Example:diveight="1em"idth="0`>noGG׬,teaypof/OggtG}efault׶ߊϊϴoeso%.???Build(`)urR...zCurr:: 2902yteS!s112.2jno vi@s@le-slot-reload-D5timestsebugp'"m
   estampsogptime
   noerviceassword-encryon!Jhostname I1>aaaew-modeluthenticappefaultroupadiusoriz{netks sess-idomm߇ uڀIaF 00Glac777nsgg2ynrp13߄݁Gd4}-3''5g9xyz@abc.p6ipub-zerowirt 172.69.1.129boo192.25vpdnnabl-hR requX-dialiˀprotocol2fdomaiepsi;initiate-to 10A.5local ׅgpoe_terminp;accep vual-templ0 imitr-m200r-v>! ˀ?w;Ϟwc-clhtaDapsuhaal5muxVdTd{'8bs7ǓMnhfaLoopbackp;addrgastEr00/Γq0.74.211 255#uplexalDŽ cdpATM1Džgpx(cachEm׈*Ailmi-keepvחА(vo 82ggregYs8upspeed-number ߆'0.4o-Joj6WWOOO70/7ϔWצO;/7^5__ǑLJ_o玧_X8OO7//o/9ROp;ubr 5wנO(1x77;range 1010WPdGwWs-in|Om o/dWGed_un[edmtu 149ǪB׿grefaultOs8 y_YGaunticchapoOOnegotihdw??ϸϋɿwq92.168.18gߋp3?WWWߑe1'G__粷WostnameJwordN pS[72끇/15.3\E-wayJleCjOׁO074зastErnet0/+httperver߀7(radius-#r 17ipr645cct~6rethsmit skeyiscolsvp-syncmgcrofile=܋y;shutdownLline㡰3zauxety 5p,en
   ndiv> MonitoringBS<0ɄHpidthMfacArial,elvetica,ans-serif">sehemmandsistedelowo+:p+atm>eventswwg_uUe26 Displays2normaletfTM henssionqesp goXdown.werroroo'''Ǽ'proto8 x[taticssociawiVCsǺϬϚ_ǣϣϣϣ϶ϣϣϴwwwwϣϵϵgEu϶???ߣϣϬϿ׬ϽϽϽϽϽϽϣchangxin"ˤaףףףԤ9!configurhid׸WWWWWWWppp߸>auny____________________] ζsaX,`cludinghalleG!P}(CHAP)ackexPw(Pၮ''''''''''''''''''''''''' PPnecznegotqopeKGGGGGtdalign="top"eaders="d92032e15 " left"or="1">
   Zonstablishmentrhutdown.

   'tditr+dalign="top"aders="d92032e15 " left"orize="- showpvcEWWWWU2e26DisplayslTMVChndrafficnformatioϑǑOb>dbsGǛǚǑőthataveBSoSarametppliedףϤOetailedo?????׬'nbout_YS絯in0yirtual-acwǾǾǾǾǾooowooooooooooovstatus,.datȵconfigurkapecifp ÷P4GE/tbody/tablegge?> CwExamples trollingubscriber¿Z+|h13ul;
  12. vc-catm € dbsnɿ@i տ_GGGGGGGG/www'xample,BSoSarametersaveeenppliedXVCall"cisco":

   ππnhellow1esrCs.ԂisK"nd8s4i>start-vpi,GߎI70GG0.1ulti_____k0/507AIWithik//ǜ////////// n6whichptɱ-in-s0/6w߰߰ߺGG߰߻߰߰߰߰ADIUSttributesOohow(owohea3doma0fiٸGG'WGGGGGGG@z.com sPassword =,ervice-TypeOutbound';S,C-Avpairvpdn:tunnel-id=S33"t=l2tp- topfontace="Arial,ȃwwbpidth="0 WWDž>elatedopic bDthOLχχχχχϋ??ϊwχϊDocumeTitleׇ׍ׇׇ׎׉ʈ𐠐body}tdaders="d93074e20 "G@or%siz -???>iscoOSommandsggfE:׆׆e25׆׆׆׆ח___Ϝaref="http://www.cq.P/en/US/docs/ios/mcl/allreleaset_book.html">GMasterÉ}List,llsAPNnApplrogramminguideG׽׽׾G____ RADIUnfigur???span="C4chapXǂ>of>th?~emcty nXattutG"|Aֺ`ppendixo 77www7wwwwwwwwwwvBroadbandᵃaggregˤPcept/-נUnty|Ado?Gmlߧo
   lဇntace="Arial,elvetica,ans-serif">asksorreparingrbroadbandccessggregation

   'tdhtdalign="top"aders="d93074e25 " left"orqizx- "CiscoOS eferencOOOOO/tbody//tableoomgggd StXards 7/th77it(www ɜLG774196???????????:Non/1--_____b>MIBwww߿߿߿߿߿߿ތ__GwwwwǶǶLJink7?Oϩ30WW//ǩi5翿oocate ownloxforelectedlatms,iscoOSEoftwarePaseQfeatusetusẽfouat `hllowRL:ဇ>
   Wp775/thOGGGGGGATit:Qbodytd/(aГd93074e271 "osiz`-wwww>on/%҆oooh6oooooߛߛߛߛem>--> )f@owarelease)fܬ0\s dPisdule.phlisyjsoftwa}thatحax ă8GErain.nsotothe
   rwise,ubsequenteleasesfhatoftwarerainlsopportKfeature.

   UxCiscoƃavigatoroindnformatioboutlata8;nimage.occessy,olick.ccou@soquired"㌯ύwTtableellpadding="3"spac0"ordercolor="#80"mmary=""ramC"ules="all <@0b>EI Ôrollӗpcriberؓynamichӷxc(DBS)M e35ǸǸǸǸǸǨʸIOSE 2.54ǿǿǿǿǿǯThfensho0aPvicerovisiff8clasYof~retailby'at 0TMirtualircuit (VC)evelqitye (QopatIfrs7domainappliedPVC 0whicpPPoE IAXss)esAished.OOΟv׸ո>> FinFTInformaPrquisit`W?wwp7802 >nboutG/gg210452`How1OϢ碷///71385 >ConfigurExampq/<diveight="0em"> <="1
  13. Whereooext Finding '&ouroftwa raseayo`upportllhesocumentednisodule.ƋXalatestavsndքxee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">Bug`ԁh"9=`y9pb.80nbout߇߇߇,oaiofshwhieaȈsUedowAtabl脛e `pWߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__Z&ސ;6im(achsy,o70(www/go/cfnClickQ.@ccouX)required?o/mߡ߭'ߡߡߡPr0PsiiWWggU񱿱ggggggg> mubenfigHdspro!8( anirtu8priv -upetwork (VPDN)ro?zescribe "ProviPtoӧıBroadbAggreȲsss"oo_''oϯϯϯϯϯTxcliPï2tagdveryh7o'_''GGGGGcedEs tADIUSyauxcĶіwRI@,fus~offunnelYsow/??ӿ𜃜niTspan>4b>subrboriz+en; QGEvpdpmAbe7fully(%namS2ﺿI'J/ Palepos=0002088816 >YThghT0Yw׸ 90302NIGߵ_OF3150 >]!77OW774087 >BenefitsNjG__OOC531@AttutUsDHneuߔϷϔ'#10 ߄CnaPթpW׼wg'ϟϟϺg<peight="1em"idth="0`>PPoE pvice@lectionnablesveroffHclientofMsuringalltup.he|hoos onet2ed,ndat&isrovidedhen†=ssbecom`ve.

   arpp okPWWVo> cSdNsM////noufigupGG@,;חחe!x@ubsc0uwa&ж0g߽F׺/=0ugWu5vdǼ Igg(noߊ?wИ(ץMȶxishouddona8pors炳tc'!(usI4b>vpn󀺀b>comhd)Swtak`p)denno^ӿC]vendor-specif8^ (VSA) "D-"Șdaccount0ord(ooAiwbyOHThilsodownloaעߣ̡g)eߺߺ߭Yϕpppoe-k>d-pool-num?_[ '^tWhɱ%=gntS_requ8Gv`ow簓ᡘoӚKBrbQAcxsggregSyxm (BRAS).yaul8gB(ľoivaluBNULL''''߾'''''&AHngPerVirtupC(PVC)sumiptundancy. ''''7''_''on roHcurr۾%(ѻ`;Asynchronousran sferode (ATM)VC.

   ;o> RADIUServicerofilesorPPoESelection P"p#ustetednhe qhAeachname.ԁHc0ainsttribut8thatefineow callsandled.urrently,wo@tsf?revailabȊႢing:tunnel''*quality(QoS)kapplitopermanirtircuit ()whi񐣈com!in7776_______tRbellissome!supporIin/usOOOOOOOO7OOOLBen8ӜϜϜϜϢwϢ?ϜϜϜϜϜϜω1niproviduse0ofI oouchargeccord)TYFxample,Pwhoal0couldi levelubygmultiX_T hth XSӟv߳ǭ7?777otalsoy essƏZavoidnkrolto (LCP)egotia*Lay2ԋӶ02TDc@rat(LA9s _ɲwarJs.Ʉ`__nmy0xabidurbuphelHl0sloaނXjrepnftut(ggO'OOOOOOLAUA0D aՎ@Rggggg׳׳׳׳׳׳׳׳׿YdVW׶denQxѷ7verߵ<@0?n/% Ey.7/th?DzLJLJDzgggLJǴurpoظOOO`body=tdxa ="d94301e17 "'/)-:°p7"CoNew, l,onoߗ؁brxkbdr-,-Type =uund-ā{/ ~ﮯ 7эe22etica,ans-serif">onfigureshe viceypesutbound.

   'tditr+dalign="top"aders="d94301e17 " left"orize="- idth="0bzfacxArial,elvetiOOICisco-AVpair = "vpdn:tunnel-id=nameAttributUsKConfigureSubscProfiRADIUSӹsfoRicelect#4h1?'{f 
   Yace="Arial,elvetica,ans-serif">heableelowistsattributeyatan sedoonfigurHADIUSubscerrofiHsupportPPoE vice@lection.

   4b>aaanetwork>Lׂ>group>radiuscomdu@includ`iy{soknowoߌ,a"er.Qsah d qingłRefؖocumentKinmaboutperњ ___^6WWmEntryک$th//שLJǩLJǫWWWQPurpoLj揊`body=tdxad94628e38 "?siz -///R//ڸ(g"CoP`New, l,onoIߗ؁br/>me-ing2SPo__\aw1517ӄwωτww׾׉27469 ]NslientnnTMVCWߍ}370P>ViyiGG//146310 >Monito"andaint ?'ϐϽ?9<
   ؋/div> Configuringheubscriberrofileo`PPoEervic(electionb> &0"6 4b>outhorizaen ˁ;QGFvpdHmbe0zvǙssucsfuyctameǐߟߙߙߙߙPermPtask!oaÚχ7̖Ϡ⡧w8BaBeginߣߣߣߣߣߣߣۚpaultAAme8demseTpolicy 8Pr0oks?le.h'`hFCaaa'ƙoo:network>D>ǚ'$b nclud`iKso׉know*TDWb>SUMMARYTEPSobkquo𷷷1. ?\vG{r/?ァ׽׆羗2:/_____GGGGG??3??׷K-map>typP;ip-ADETAILED/ǺǺRtorder"ellpxing="3xc0"\colo#80gggga Commandrction ππExample:I/idth="0R׏WWWw?u@"Courierew, l,onoxYߎفRouter> ɐvw%E O/gwww typoGb>vicOOip-namHط'翧/()# / bc\u[ 1ndreat8orifia,hichss`toefin1ɷlePS3sǂway (ISG)ubscribHD///g4綟מppooǷ__Ÿ߹Ƿr!9gold-isp-A/Add!PPPoEƮ9Wprofilggg5OOOORep 4PeaPׇhyoua`Ad"thآ߈߷߷߷߷߷f
   ဉ"> --

    ?td>tr0+dlign="left"ttopize="-1b>Step 6Example:y idth="0bbfac`Arial,elvetica,ans-serifOOI er8miaskassocipubscribpwithЇkUMMARYTEPSJblockquoxOOOOOIx1.Q ウ1ϽϽϽ5Goo/////2:ilψ_____ǻǻǏ?=3??wbba-groupǐ/>pppo''{ǯi>-nami|73[O}ߒߒߒ߹_׺׺׺י4virtual-te袠e-numЊ߿߷ggg'''''5sessPso>per-vcoG>limit??ǔ#累ϥO׬oo6oo캒wO>DWWߝ;-/y[rrefreshWQXute0?]׺__7׸dgc width="0em">
   pppo__{ti>-nam(D|M}ϸO()# f 1'DefinaPPoE)fndKBBAKgg߹׹׹׹׺ǹ׿///////>he__geycreatthaervsxeefaultforyortisotsepecificս4/virtual-te`//ϥe-numberǾggggggggggggggggggggger(
   config-bba-group)#irtual-template 1Step 5limiti>numbereeaximum fubestablishPovHaC@ߜߑ77776ߑrvice>4הsubscri--nam_[|refresh߁Ominute$]/ؔ,>Exae:o諷ѭ!"CouriNew, l,ono@ѫgtЯRo8r(ǰƍd ۱?????????????????????gparV؝?߮߹GAulTli///////`THrd ti*ݙare tФ0*χaclie nectX[urhGGGϸG`77c7׮76Ua7dvfrom[gold_isp_A (whe耑sreaausingCiscoČȣdd(veool (CDAT)Hɍdefined)n:/*Usw7.commandXth'''Skeyworargumica `'R2timuf0qpecifi\___/O 7ǾǾǾǼ{end_O# ''''''߶''''''''''''%(Opal)eturxglobalmod''WWWW8翟b$׻g HWWRe
   m"> TroushootingipsWhatooext''ˆ. 4b>`w€b>pppoe׀>sessȁanddebug/commHsttPPoE s_WώώϠGώώ̓oϡOnceproaseenefined,tustgort (FaErnet,irtupLANV0],rVC),circu(l:anTMqangFmorenformabout ae!referzProvidPtou` roadbIAccHggregkof,S,hapterDZ777774CServiNamesClien0gg/ݷwwwwwww>PeriaskɶnȆǑ?o77gb>SUMMARYTEPSjblockquoteǽǽǽǽǽ¯1. ?enQ׼Grń///oo/////2߲Vφ minal/_____ǹǹǏ?=3??7in''>atmQi>numbervpiכoq/OBcGGoooo߫߫ߤOM5OO e-3W>d-pool-E/>restar_OO-S/wwwwwWWW6WWTd??????ߺHb>DETAILED?btorderh"ellpadding="3c0"\colo#80wwwwq ππExample:ɏuidth="0ҏWWW_"Courierew, l,onoٓ_YRouter> ɕ %E''! O/www atm__綩i>numbervpig/wBcGG777777777777o777777-if 1/10GGGGGGGGGGGGGreatoPVCdvirtu!ircuitga?????5???????wppoe-cliWG>d-pool-m>8tar_wwv8vice-뺏Ws
    pan>Example:Not  ulǒli>Tďcthatassedqa ;dő. range1from255A7G=7/imXw((dsooj3600*defaultQu207gw/oiind𑢙requx8byߛ allow呙yal`gcIBroadbQAccessggregatiSym (BRAS).yU,ߎ2CȕseNULL_צєŸGGtrq*Step 6WO?1>end˰??????????????????????;B QϯϯϯϯϯϹǷϯϯϯϯϯϯϼwwwwwwvReturnorivilegEXECXde׶'oW(DextZ_X????Gimg0../images/n .gc`ex1"A??A/ߢڞמIfouaknyhR{afosqxblished,automcXermin{redGo__ǯD?׼GGo ivedOGgrouJ-OGSקקק> (Optional)isplaysheachedPPoEonfiguraYats romcriberrofiforpecifi.ׯ____Thconduseful view''!wheww]XaemAAA verǶǶƞ;cExample:RW߶߶߶ߟ"CouriNew, l,ono(tQRou0# ame  nas7mgO4?wp;2τropenL2FIDszN/ψȂ}Interfac7j;rou1@cisco.com?w; ?wAs77o1W; ^2בEג?87wώ$ (Optional)isplayslTMVChndrafficnforma.pמ///////__/_爇Usehis HmoˈQoSarpxs xe xvicenfigured⁜wwGv+>Example:کwwwwwwOi"Courierew, l,onoحithRZ#
    reak/>Monitoringndaint PPPoEervice@lection ɀ3 SUMMARYTEPSRoldXved!b>groupOAiK-namior5OϒϋGGD2GGbugGGevents>[-rmac'_7remx-`-addres؋^| ЙБ/g?!typ/i>numbe0wlOsv??{cvpi/ψ/]CcG>Njh}] la\W0-i]WWWWߪߪߪߪߢ3ϗWg>radiuGbriefhexGǵDETAILEDúAsheachedPPoEonfigurationfprofiandorcetoeread˂g`fromasssubscriX. kExample:Һ''''H_"Courew, l,onoptIRou(# 3num(|?o{|pi_/GBcG>׸X}]O lang 0-iT_ggg(Opqal)isplaystocolpagab ӪatreartinoXlesiishmHrhutdownG׿׿ְ___Ushismm0itexchangeq+xvice s ng8ltup77772p le: OL>AsyncǏljr-NamOu 12"5559 "VCalled--Id&30 7"52981߂3V???Opt*usog4ffrt.SiceQnWLoНߝߔ???O?2%833921323-gw-id=5300_43.wwחחךצ550149inОconf8F3A3163498 329BDwWwwwK31w26:5;c@-ori=Xwerϩϣ n 
    bsp;Vendor,isco &n?r[26]32VT=27L=26323-call-type=Telephony
   00:02:50:ADIUS: ǃǃDŽ572551setup-time=*16a48.681 PSTriec 31 1999wwwB46w24q40tonf-id=8F3A3163sB4980003 0 29BD0Acct-Session-Idߌ4410"59"׋׋Delay-TZ[41m ǎ1Receivedromd80.00:0, ounting-response,en 2o%ISDN-6-CONNECT:nterfaceerial0:22sow xnectto )q00#3:0Ostructhare=3_[adius:B_port_info()ucc=0na =1Initransmit 0:D:23A1GG-Requestz17/NAS-IP-Addsu 10.x.y.z___9_02Y1329P-T擄6ץAsyncUser-Na秗ϧΗ 8"123456ߦ絛窯???????77FCyStatW31 ߭4Passworױ籪61*WWWS=01Q3ivr-out=tqacID:og.0 1:1823~pt115(vice/ wLoginキ2_=1kȽredit-am24߽23߭7ϼTP3Rreturnde=װϻClпWg[25 6C6F63616C__`saauthorizataor@er 62321E14ta3D258:13gDISdb,㡈ˈ88s0nds|2ׁ[Sent*"lo"C4K߉ؾǼWމ[77߼߼߼߼߼߼ݤ߼߼߿߼߼߼߼ߒ߼߼߿߼߼ߕǿ߼߿߼߼ߘ?led[30m52981gǿgSwtus4fStopo߾ndebuggabl'Ǹ'4ָ&{0'///g///O//'//Tw3-gw-id=5300_43.Ǫ/ǾǾǾǿ55Ǿ49۾incomapf8F3A31634980001
   n 3 0 29BD0
   00:03:13:ADIUS:  Vendor,isco?r[26]t31T=26L=25323-call-origin=answer2276-type=Telephony57Hx51{setup-time=*16:02:48.681 jPSTriec 1999/////g/9/283ÌSonnect946 DŽǐ'Y67=29r6p?s230117re-bytes-out}}5zpaks-/6oߞWWWWWWWwwas-rx-speedǡǡǡǡǡǡdžǃws-tw775Delay-TxW[41//)Receivedromd0.00:00,ccounting-response,en 2ӧdǠ1.30Ǡ笯30pcause=1ooooool8oȰi2kvoice-quality|(4 40 onf-id=8F3A316B498hgggePt-Session-Idw;44=10"9"//ςInput-Octets2__'(utg3D8Pack[47//ւe[48_45570 _22Ksubscriber=RegularLine59ivrTariff:UnknownϽ{heollowsmple pht 4b>debugradius߀>briefcommand:pLj􊚀+>Exr:Rϋ9"Courew0k,onoXgn="left)Rer#
    ADIUS:nitialransmitSDN 0:D:00d 0 00.00,ccounting-Request,en
   775B0p5:47:҃DReceivedromׂ̂response20heollowxamplehows 4b>debugradius߀>hexcommandutput:pb+>EK:zOggggggȌg"Courierew, l,ono align="left)Rper#
    00096615683332D6372656469742D7@6D653D3
   17:27:01:  ?w;ttribute 26H96714oY7475E6Fȃi0___σ_Y5 7 6C03616CzRADIUS:aveduthorizationataorser 61AA0698t 6215087o9: %ISDN-6-DISCONNECT:nterfaceerial0:22,disconnectfrom 5559 ,all las17eds%ustructharHunt=2[adius:B_port_info()uccess=0na =1Sents "lo"E8߉ؑ_NjInitransmit 9 0:D:232 0.00:,cing-Request,den 776ʔ甯4 1081D0'19020D4953444E20303A443A611 8 3134353//מGם30x239383ߋOg"1(0Y72ǍǢoߢo0חפ''ק5'721777H9645Ȕ5FH32Ew57 133(ESaE66F846`P2042ؒə04C34245X1(_'؅@1A19G6CFȆ)3DE73߷2oB1A׷97055p879gg׻gL6O9327303D2A962E20505354@7@4Aډ9P1pqG8׍:C34gDE3EH0374A'_D376ЋP߅ߋ781Ep32Ƿ7ǔW1Eߋa袐x81F167695X94ߠ82G6777c4 10((52Ogg׿g312CA_WWǿWں''_8픠_ɺ1Ͼ߾߿O߱0Ƃ08h562y:2ɭ@@1724h!___Ͼ_\5DhJj3A55BFw211070`Ȝ0`,w23111w翯110FE016B7WOO'g1017278`5x?绯}0
   <+dlign="left"ttop">Step 3disable-ac-info'|br/1,>Example:i Youan ІxGG`feaey|7;ebugd'^commHo'''''''&> enfol8ϯϐϟɫ"S福ׯ絣Configurationxamp for sAC-xndacookiesm ،PPoEADS ɀ0p1idthM1ace="Arial,elvetica,ans-serifpulDŽ
  14. Example:isablingC-namendacookieagsromSiscoOSp(nhg':׆׆e22׆׆׆׆׹aref="http://www.cq.P/en/US/docs/ios/mcl/releaset_b.htmGMasHȉzist,lQs

   Accessoost@olsnheiscoupportebsiteequires .comxDndassword???>]tdtdalign="top"aders="d98841e54 U6 " \left"⃠er(siz-oooooooaref="http://www.c-/sSxClickreXa/OOtr2body//tablemّ?> FeatuInformatiHPisingC-nameB`cookieagsr@PPPoEADS bDh1OI3GsGA>TPfollow rovid release釗bouP\s cribed0isdule.Ԁilist9lyJsoftwah}thattrcXԋjaiveȌl8GErain.nl)notorwiseHubspe`Lf󄧂gYlso~:,gU딕Navigat`Pfi0platvi#im}o x,oϡϡgo/cfnǡ.xccouppe_Wߴ<@0פפפפפפפդ˂/Uصa1hoh`>/th׾׳LJǼLJǾ______YR燧/gggWWWWWWgg`body=tdx`ad99017e29 "Wsiz->knobjŇ򇏇e34߸߸߸߸߸ߨIOSE- 3.12'Thfpreventseviceksenyconc0r` keWWWTGGGGTfollowmsePioduced @modified: pppo8adbe-ac-!?u'LƃQ'ײ% ϸπ>> INDXHTAGX, @%0000000000000000000000000000000000247HIDXTINDXrH%0000000000000000000000000000000000000oyԀ%0000000000000000000000000000000000001oX%0000000000000000000000000000000000002oj)%0000000000000000000000000000000000003o %0000000000000000000000000000000000004oЀ%0000000000000000000000000000000000005o8q%0000000000000000000000000000000000006o)%0000000000000000000000000000000000007o!8J%0000000000000000000000000000000000008o%p%0000000000000000000000000000000000009o&s%000000000000000000000000000000000000Ao+u}%000000000000000000000000000000000000Bo.r^%000000000000000000000000000000000000Co0P-%000000000000000000000000000000000000Do3}|%000000000000000000000000000000000000Eo7z ɀ%000000000000000000000000000000000000FoA B%0000000000000000000000000000000000010oCO%0000000000000000000000000000000000011oGd~%0000000000000000000000000000000000012oIb|ǀ%0000000000000000000000000000000000013oO_t%0000000000000000000000000000000000014oSS %0000000000000000000000000000000000015oZtC Ȁ%0000000000000000000000000000000000016o_8Q %0000000000000000000000000000000000017ob G %0000000000000000000000000000000000018oeQ ׀%0000000000000000000000000000000000019oiP) %000000000000000000000000000000000001Aokza %000000000000000000000000000000000001Bom[X %000000000000000000000000000000000001Coo3| %000000000000000000000000000000000001Dot0C %000000000000000000000000000000000001Eoys! %000000000000000000000000000000000001Fod ڀ%0000000000000000000000000000000000020oz$ %0000000000000000000000000000000000021Á%0000000000000000000000000000000000022 ߁%0000000000000000000000000000000000023#%0000000000000000000000000000000000024+=؁%0000000000000000000000000000000000025i%0000000000000000000000000000000000026q5Ł%0000000000000000000000000000000000027&O%0000000000000000000000000000000000028v%0000000000000000000000000000000000029'Á%000000000000000000000000000000000002A/䁁%000000000000000000000000000000000002B57ā%000000000000000000000000000000000002ClL%000000000000000000000000000000000002D9.%000000000000000000000000000000000002E gnׁ%000000000000000000000000000000000002FV%0000000000000000000000000000000000030jY%0000000000000000000000000000000000031D%с%0000000000000000000000000000000000032qÁ%0000000000000000000000000000000000033z/%0000000000000000000000000000000000034){ց%0000000000000000000000000000000000035%%0000000000000000000000000000000000036.>%0000000000000000000000000000000000037m&%0000000000000000000000000000000000038Á%0000000000000000000000000000000000039'%000000000000000000000000000000000003AEZ끃%000000000000000000000000000000000003B%000000000000000000000000000000000003C5>%000000000000000000000000000000000003Dt)ǁ%000000000000000000000000000000000003E,Á%000000000000000000000000000000000003F5%00000000000000000000000000000000000408%0000000000000000000000000000000000041<Ɓ%0000000000000000000000000000000000042U8%0000000000000000000000000000000000043R%0000000000000000000000000000000000044`6%0000000000000000000000000000000000045!%0000000000000000000000000000000000046JÁ%0000000000000000000000000000000000047R%0000000000000000000000000000000000048Y%0000000000000000000000000000000000049ajс%000000000000000000000000000000000004AK %000000000000000000000000000000000004BWU偅%000000000000000000000000000000000004C,S%000000000000000000000000000000000004D) %000000000000000000000000000000000004E8Á%000000000000000000000000000000000004F@!%0000000000000000000000000000000000050DD!Ё%0000000000000000000000000000000000051 ."%0000000000000000000000000000000000052 8"ˁ%0000000000000000000000000000000000053 PI%0000000000000000000000000000000000054!#%0000000000000000000000000000000000055!CÁ%0000000000000000000000000000000000056!L#ʁ%0000000000000000000000000000000000057!e$%0000000000000000000000000000000000058#n&$Ɂ%0000000000000000000000000000000000059$G%000000000000000000000000000000000005A$\&%%000000000000000000000000000000000005B%Á%000000000000000000000000000000000005C%!%؁%000000000000000000000000000000000005D%9I&%000000000000000000000000000000000005E& &%000000000000000000000000000000000005F&G%0000000000000000000000000000000000060&V&%0000000000000000000000000000000000061&Á%0000000000000000000000000000000000062''%0000000000000000000000000000000000063'V'߁%0000000000000000000000000000000000064'do(%0000000000000000000000000000000000065)S6(%0000000000000000000000000000000000066+ G%0000000000000000000000000000000000067+Q#(ց%0000000000000000000000000000000000068,Á%0000000000000000000000000000000000069,)%000000000000000000000000000000000006A,*I)%000000000000000000000000000000000006B-t)%000000000000000000000000000000000006C.K%000000000000000000000000000000000006D.S*%000000000000000000000000000000000006E/Á%000000000000000000000000000000000006F/ *%0000000000000000000000000000000000070/+%0000000000000000000000000000000000071/+%0000000000000000000000000000000000072/$@,%0000000000000000000000000000000000073/e ,큋%0000000000000000000000000000000000074/oF%000000000000000000000000000000000007505-%00000000000000000000000000000000000760aÁ%00000000000000000000000000000000000770i -%00000000000000000000000000000000000780rB.Ɂ%000000000000000000000000000000000007915./%000000000000000000000000000000000007A2c/%000000000000000000000000000000000007B2vO%000000000000000000000000000000000007C3E 0́%000000000000000000000000000000000007D3e1%000000000000000000000000000000000007E4 Á%000000000000000000000000000000000007F4 1%000000000000000000000000000000000008042%00000000000000000000000000000000000814.j2ց%00000000000000000000000000000000000826`3%00000000000000000000000000000000000836z`%00000000000000000000000000000000000847Z 3%00000000000000000000000000000000000858 Á%000000000000000000000000000000000008684ׁ%000000000000000000000000000000000008785%00000000000000000000000000000000000888#v5؁%0000000000000000000000000000000000089:6%000000000000000000000000000000000008A<d6%000000000000000000000000000000000008B@%000000000000000000000000000000000008C@Y%000000000000000000000000000000000008D@p7%000000000000000000000000000000000008EAÁ%000000000000000000000000000000000008FA27́%0000000000000000000000000000000000090BQ8%0000000000000000000000000000000000091Bo8%0000000000000000000000000000000000092Bx>%0000000000000000000000000000000000093C68%0000000000000000000000000000000000094CcÁ%0000000000000000000000000000000000095Ck 9%0000000000000000000000000000000000096D _9%0000000000000000000000000000000000097DkS:́%0000000000000000000000000000000000098F>S;%0000000000000000000000000000000000099G7%000000000000000000000000000000000009AGJ;恐%000000000000000000000000000000000009BGsÁ%000000000000000000000000000000000009CG|<%000000000000000000000000000000000009DG~=%000000000000000000000000000000000009EH%=Ɓ%000000000000000000000000000000000009FH'>%00000000000000000000000000000000000A0H+Q>с%00000000000000000000000000000000000A1H|J%00000000000000000000000000000000000A2IF?%00000000000000000000000000000000000A3IqÁ%00000000000000000000000000000000000A4Iy?쁒%00000000000000000000000000000000000A5I|@%00000000000000000000000000000000000A6J!@%00000000000000000000000000000000000A7J/@쁒%00000000000000000000000000000000000A8MJXA%00000000000000000000000000000000000A9O"%00000000000000000000000000000000000AAOBA΁%00000000000000000000000000000000000ABOmÁ%00000000000000000000000000000000000ACOuA%00000000000000000000000000000000000ADP 6B%00000000000000000000000000000000000AER?3B܁%00000000000000000000000000000000000AFRsI%00000000000000000000000000000000000B0S<C%00000000000000000000000000000000000B1ShÁ%00000000000000000000000000000000000B2SpCɁ%00000000000000000000000000000000000B3SvC%00000000000000000000000000000000000B4SzkD%00000000000000000000000000000000000B5TfEDꁔ%00000000000000000000000000000000000B6Y+1E%00000000000000000000000000000000000B7Y]%00000000000000000000000000000000000B8Yoc%00000000000000000000000000000000000B9ZS Eၔ%00000000000000000000000000000000000BA[Á%00000000000000000000000000000000000BB[ F%00000000000000000000000000000000000BC[ F%00000000000000000000000000000000000BD[>Fځ%00000000000000000000000000000000000BE[[4F%00000000000000000000000000000000000BF^ G%00000000000000000000000000000000000C0^%00000000000000000000000000000000000C1^$[%00000000000000000000000000000000000C2_G%00000000000000000000000000000000000C3_1%00000000000000000000000000000000000C4_EÁ%00000000000000000000000000000000000C5_NG䁖%00000000000000000000000000000000000C6_RH%00000000000000000000000000000000000C7_Z H%00000000000000000000000000000000000C8_f"Hρ%00000000000000000000000000000000000C9aH%00000000000000000000000000000000000CAaR%00000000000000000000000000000000000CBaoI%00000000000000000000000000000000000CCbÁ%00000000000000000000000000000000000CDb$ Iԁ%00000000000000000000000000000000000CEb.)J%00000000000000000000000000000000000CFbWiJ%00000000000000000000000000000000000D0dAKׁ%00000000000000000000000000000000000D1dUP%00000000000000000000000000000000000D2e%,L%00000000000000000000000000000000000D3e\Á%00000000000000000000000000000000000D4edM%00000000000000000000000000000000000D5ehMÁ%00000000000000000000000000000000000D6fLM؁%00000000000000000000000000000000000D7hSM%00000000000000000000000000000000000D8hh6%00000000000000000000000000000000000D9i1N%00000000000000000000000000000000000DAiYÁ%00000000000000000000000000000000000DBiaNہ%00000000000000000000000000000000000DCijxO%00000000000000000000000000000000000DDjc=Oǁ%00000000000000000000000000000000000DEk >%00000000000000000000000000000000000DFk_P%00000000000000000000000000000000000E0lÁ%00000000000000000000000000000000000E1lPƁ%00000000000000000000000000000000000E2l_Q%00000000000000000000000000000000000E3ls Q%00000000000000000000000000000000000E4l@%00000000000000000000000000000000000E5m@R%00000000000000000000000000000000000E6mkÁ%00000000000000000000000000000000000E7msRȁ%00000000000000000000000000000000000E8nS%00000000000000000000000000000000000E9n+S݁%00000000000000000000000000000000000EAn35T%00000000000000000000000000000000000EBni T%00000000000000000000000000000000000ECns%00000000000000000000000000000000000EDo U%00000000000000000000000000000000000EEoDÁ%00000000000000000000000000000000000EFoLV%00000000000000000000000000000000000F0oPVՁ%00000000000000000000000000000000000F1oSAW%00000000000000000000000000000000000F2p@W؁%00000000000000000000000000000000000F3rUKX%00000000000000000000000000000000000F4s!_%00000000000000000000000000000000000F5t/X䁜%00000000000000000000000000000000000F6t>Á%00000000000000000000000000000000000F7tFY%00000000000000000000000000000000000F8tKY%00000000000000000000000000000000000F9tPNZ%00000000000000000000000000000000000FAur[%00000000000000000000000000000000000FBxL[ҁ%00000000000000000000000000000000000FCx]g%00000000000000000000000000000000000FDyE.\%00000000000000000000000000000000000FEzÁ%00000000000000000000000000000000000FFz \%0000000000000000000000000000000000100z]%0000000000000000000000000000000000101z+]ځ%0000000000000000000000000000000000102zE-^%0000000000000000000000000000000000103}s)^%0000000000000000000000000000000000104~_%0000000000000000000000000000000000105~|^큞%0000000000000000000000000000000000106#Á%0000000000000000000000000000000000107+ _%00000000000000000000000000000000001086_ҁ%00000000000000000000000000000000001099 _%000000000000000000000000000000000010AC9`%000000000000000000000000000000000010B}%000000000000000000000000000000000010CO%000000000000000000000000000000000010D^`ԁ%000000000000000000000000000000000010EÁ%000000000000000000000000000000000010Fa%0000000000000000000000000000000000110 á%0000000000000000000000000000000000111";%00000000000000000000000000000000001F5zM+;Â%00000000000000000000000000000000001F6zx?;%00000000000000000000000000000000001F7{87;%00000000000000000000000000000000001F8{pC<%00000000000000000000000000000000001F9|3<̂%00000000000000000000000000000000001FA|JU<%00000000000000000000000000000000001FB} S=%00000000000000000000000000000000001FC}y=%00000000000000000000000000000000001FD}~=%00000000000000000000000000000000001FE~=ނ%00000000000000000000000000000000001FF~ >%0000000000000000000000000000000000200~ >%0000000000000000000000000000000000201> >%0000000000000000000000000000000000202J?%0000000000000000000000000000000000203`?%0000000000000000000000000000000000204h ?ނ%0000000000000000000000000000000000205q,@%0000000000000000000000000000000000206@ɂ%0000000000000000000000000000000000207@LA%0000000000000000000000000000000000208 `A%0000000000000000000000000000000000209lJB%000000000000000000000000000000000020A7HB%000000000000000000000000000000000020BCC%000000000000000000000000000000000020CGC%000000000000000000000000000000000020DdC%000000000000000000000000000000000020E&&D%000000000000000000000000000000000020FLD%0000000000000000000000000000000000210bE%0000000000000000000000000000000000211K E%0000000000000000000000000000000000212WF%0000000000000000000000000000000000213K%F%0000000000000000000000000000000000214xG%0000000000000000000000000000000000215 G%0000000000000000000000000000000000216 H%00000000000000000000000000000000002174H%0000000000000000000000000000000000218 *H%0000000000000000000000000000000000219 H%000000000000000000000000000000000021A7l%000000000000000000000000000000000021B; m%000000000000000000000000000000000021C I%000000000000000000000000000000000021D#I܃%000000000000000000000000000000000021E3J%000000000000000000000000000000000021FA J%0000000000000000000000000000000000220MJ%0000000000000000000000000000000000221V Kă%0000000000000000000000000000000000222/^H%00000000000000000000000000000000002232X H%00000000000000000000000000000000002244qL%00000000000000000000000000000000002256 H%0000000000000000000000000000000000226:SL%0000000000000000000000000000000000227;<L%00000000000000000000000000000000002287kN҃%000000000000000000000000000000000022D?#0O%000000000000000000000000000000000022E?S/P%000000000000000000000000000000000022FACP҃%0000000000000000000000000000000000230AF Q%0000000000000000000000000000000000231PBH%0000000000000000000000000000000000232QLH%0000000000000000000000000000000000233R<H%0000000000000000000000000000000000234ey QŃ%0000000000000000000000000000000000235jmQ%0000000000000000000000000000000000236j|R%0000000000000000000000000000000000237k R%0000000000000000000000000000000000238k R҃%0000000000000000000000000000000000239kR%000000000000000000000000000000000023An%S%000000000000000000000000000000000023Bn*Sƒ%000000000000000000000000000000000023Cn.Sك%000000000000000000000000000000000023DowS%000000000000000000000000000000000023Eo{S%000000000000000000000000000000000023FpT%0000000000000000000000000000000000240pT%0000000000000000000000000000000000241tn T%0000000000000000000000000000000000242t~T%0000000000000000000000000000000000243uT%0000000000000000000000000000000000244uTŃ%0000000000000000000000000000000000245u TЃ%0000000000000000000000000000000000246dH%0000000000000000000000000000000000247hLIDXT"TNH{KOS#XQ E u B r : n 2 f * Z 'WKDtAq >n6j*^(X%UMAu>n7k+[*Z#WKDt < l !,!`!!!"*"Z"""#'#W###$$P$$$%%D%t%%& &A&q&&''1'a'''(.(^((()")W)))**O***++L+|++,,H,x,,--<-l---.,.`.../(/X///0!0U00011E1y1122B2r2233;3o3334/4d445515b5556*6_6667%7U77788M8}8899E9u99::9:i:::;);Y;;;<>1>a>>>?)?Y???@@I@y@@A A9AiAAAB)BYBBBCCICyCCD D9DiDDDE*E[EEEFFPFFFGGGGyGGH H=HnHHII6IgIIIJ/J`JJJK0KbKKKL*L\LLLM(MZMMMN&NXNNNO.O`OOOP(P[PPPQ#QUQQQRRPRRRSSKS}SST TRTTTUULU~UUVVFVxVVWW@WrWWXX:XmXXYY5YgYYYZ/ZaZZZ[)[[[[[\#\U\\\]]S]]]^^O^^^__Q___``O```a aRaaabbMbbbccGcyccddAdsdde e;emeeffw'p ,h`|˗O`|8| ,XP |7? ,/?/_> ̗ϟ@ O@ /? O@ DP|[`>'p 80߿8`A/3h`|˗O`| ,/_/_> 3˗O`|gРA 70,hP |O@ DPa;;JFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222G" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?׼Wx}K, ܯt<~! TeO!]<:'}Xaw}{,#|ϝUy?5G?5^}/ObH>#SX_p9ǫP Ҽi:(, FR7ɵ# CNq#\X4)Ú+S-UU£loQEQEV}ֵimpmW͹љsݎ>@kZNp5O^5 w}:L fC\S6 m6q2S(#@[T,:3{ \fWi%sZ5 =Xs鎡`ɦ[IKOXuxW@{|+k759w.oy?yJko]xoCk" N ʠeٰ7h:'G [uVF#.HMi?zVqYYO=\4ݵ֛sXi72Gsw\`.O_^'wKK[[Pjff,lgp|'_cg=(:lK'?7خΣk"g2}K/#̆Alyt 3 r"\AF`3Fd5<6z֧c($`TJ$P'pr@眑HQ@Q@AyyOq"kܜgڧ #^ok9$Vy'[Pj(7c]Т%{^M H紱2!kӇEF9G㚧mp/̫*+~[.յ[ =Y挤 RN1VQ^4gK/ܫ(ܿfi'>%$CG赍V M>T{dOs:܋Omo0cmQwk6ٚX]kJ'xTMK_Ո^敒Vmi-'&j4;}{mms <,e9o[y'ׯg= Ůn}y 0O'$jRG$saX`y^Zo'aF%o?_rbH>oϱ*O_]lbKY'f<5Kskq BI$|>StS].xltO,uzc5c)ʭ;Au{Ymjt+)Tvml7iO.&#Iֆvr c#54ӳ>2RIgHtl7iO.h3 pu]Rj2K V9$.g޷k RyWUF2:2F9RBlC!lmHlfE[{Tx;q5ZlOg D lͮH"U'XH󷔌fY< sE}^J÷«cc2G/|u[Ꚏe mfܒ 7Pp=EpqZA ~vqo\d2ë(C q@ei6v6`IQ YQ0`uj֏_C<7mW$&]dpC0#QڸN;i5ǖUhnu{>2c+~yԯ~SkG8888H5HzɏPV F{6OJ4G}B+nZP:]h^ :&?!}Z5\pxI}Z\L(b`#$22p0ֵQEQESTsdd1Сp3W gh$\CuLuzzEY0xIՎ˛& n̸9PINGIT|wge*4ǒ ((ݭʁYÚzH:$Z\=kQ@cƙȝVFO][?0cR`N9?j@q5l['ҩ[CVѴNw|k%c\-5d!!VU?mk[0UR@Q@Q@Q@ui4}>[bKHldLevF?F%ӯ< 0\xLm9ΧD.l 7֓I滻PKQťD!cYݣgr6W2BO)ǤƬ[/͕ӣ|R_2A EgfXhkGo $G(K^Aˍz䝭Q 䴒[c*S#]Ik"FGeP g#'Xs$CP2˽,ǩdOYϤX3O${g>߱}} c*s>"(HP)QHQEQEQEQEQEQEQEQE.mgB[(RF-{fba\C!UA9gjW-S{X&[,kiA=F3]maWѴy1 nR\DEjXA#*asw~6Aw%4S|1H獦V4mU,2;yOFDoIKNI .y`qeIGIMR{QwdŢk,n;NKt>%еj? v/%hx62OA/; :L f[Œy$F >[`s-*(((((((((((((((((((((((((k뵷N~qxH e$s P]{=M)v\r;[Qw % ȆWXiRɢXI nf, ^ 'PWEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPJFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222L(" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?(fTfz@5KOK6]K!,Ԏ2HrG=*5dxCHԣԢyP/xM76xu ["x#s.63Li9 iۭ8M`:v8䕯b=/kSU+}i%Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@y>#tzަ׍f:pK}6ʿU\hBprnÞkNumVL5e~{KFJNq<#~?&sjޅ^6Ȳ@@ r=y/à|:vwfK81ž׏z8n\/:TQuT9mݷ$.ɨG ]'M/?y2#87n9Wm:dmn- FM# ;1!}Ι$g'o ,q gJS:kkxCjWij*sʼo>zNogk R2" Hy%|=MzyXqӊϡN'iEW]f0 m{j!c>^⧃Wֺԭung#Epw׬bNd-ѫ>+bTrmwFIn ɎE;JڴX,g!EDM H:m 6]@]8bᣏ)p R?kl5?/vØeKVUa;r=Ozʦ*%4pD٤tG-{(KjkEpBc#Ow8c}֍Pף[Z4PwC^oߟh@?z?~Egk>}֍Pף[Z4PwC^)#M!f?\> gm̆ U3qJ%dB{|6wiyd_S/BpekUyZ_, fܠ{9k$ڱ=ͤD5u~Ո GD+9=YM'?WFZO $zsx-V`70 X|9G\W͏ýn:j'JUhSմ[E?o/ЊI`95ux{6:S3]jd}^UU7nEWQ@Q@Q@^[I n\c̈́$WoXk-ԮQYZ01Ӓh;Q0,xJUxS)9F${+)ͬ:\#!ヂ;( B+՞/Zg$XՉv8YIevyKfv9,LKOs[PEPL(UA >;aa<3\Z[.aoFߖDŽ?q/q2n6?s6 J(uuΗl$幖IcV|.2:6H2`nFNMw>i%zZp{Y# Kϗ# ƽ:O ( (9~9S.H^|F 1r+~ e:T:蹹-Ҵ.706>(?9e157ԯ!iؤ6h%_0eH'!iI%몤2 m.?{sJ(ڶCiׯm''W#*w rGyEQEQEQEix+xIy5wMqLL"@G `d[HҢhoWK¦w !( ( ( 7BO,-sLHL\.MZK9V쁴[yc݅Pn `gk rdPGp!@#]RY `H >$%u}m~Ϥ,F !sMiQI4>!伉 K1-R'h&[YEky$#͝S8?19nN[7'[XYЛڊQX(J$6e :JQ?:}j#K@iZU֧nS@gc>k-K;EwIh@W(xcۈymN]A]IG1prORj'E3Ȳy~RKǐv&; |? hy6,s.cBI+o< /_Ϭ2PӠQ$\6>DrqcWԵMr3m$#Zn ؒ]EA!2 A*W}R+b.ٙer2;Uvcb_+j+qƻSwzp9rhu-kM%NO5ԃ0m?9qe\Lڊ́Is aIFO(((+÷>-RF[jŬ.ʱ ݿ¸+tYzt7Ar% <#CPJFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222y5" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ԿG֍gj_hF(((B@'ޱ|W~0ݢEJ6Er|G?D?44 %&{_[#WŚ?Zkm:Z;1xdTVR+N$EEPEPEPEPEPEPEPEyzE&v?^ϧ>h$8q#WDa9-:X=Ze};4QEsEG<[@"cs;+Þ%"Ԅ1D$CӔ斈uƛzo訢P(K?o-hv?}4h((-[I[jsg11˰RۜcUxb.(ݜRK>Q^+E"Jȷ{`d`wRKs.rm} $(Є`t7669Zα4T.'nI]v OVg厠n;~'qVēo)&듎17|+h\٫)v[z7}K߇Jmwi5(.&`3cKJu?)r 0ZmNY81D9c TdpE1nĎ ;\I/߉[ J2퇖I9PJ##NoSͩܤ0Z*H@K`j$!!ޟyëvOW`IeCae3㟝GR4owMq¸ψ|I[F˘m#&7C=!=+oh $ yD.I= Ic%t(o:ֿsvv\8S;.\„b~Rx\uVuMl2c{p,n=xowMq°|]Yڭރj[#xVd%3Kotx.,|!䵆Kk F{y,owMq´k I$onJ1YCrG4=0w ZPKIh;]zT(R4P0@Q@axK? _M7Ђ?PH;B(^@CDNY) ٭<{xC\B\}ZokQT}>`b߂~4i\رXJrwq_q ƽ5h).F:sObg =щ]¿0N1VZ~V]Vuq7wE+ϱ ( ԿG֍gj_hF((( :S)V2Rr fWjC[їk_$ }ٗK0=|̏?;>S#K;&|^ yXlhcFmk64{Hi l /wVu\MGʋvZ%v Ң. 呁8&D!K{tڱȠ/ `=O\qLC%hLYwmqqpIqiL:!፥iwnPYkrm!5׀4ck."w҅s/ >)%l^'9Z$i .-`vBfٻW mn< {J c[u=(d7ϓʍ-ٶX՛1"xKMke~bn-Q *lRv>v^mʷG8ۏ:v)G{9EB^N"(ѿaEx'7,?? Z4Pw@O:VgiZ'ژoS"^2nVv?}4h(_qZGcPq<pzE`xJMTSZ+D\1q4PQ@Q@dǧ\mKTSGqamo cW֢9yzBӍg^K2Xn@,O`@U-uX4hl=>CH}@ 6p &uo)"Q_J~B9zttPxgTMwVeIƁ-.1Cp<DWFt)$2-V`?^ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ԿG֍gj_hF($Mm\H-<߃ێV2btH&S=!py`0Ҁ3mEdc{(xe#.F><䒬x*S-.o6]B axJ4PQEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPYڗ"ZѬD}`tl߉hB(jlze.^~8܄])dUAo%ۣ9rnlFb3EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEhZrdnRΛĈ#Sp-\0-t;mB7iƺϒ]ػ+قN6'rZ?$./Meʘ(Kzl/*N)?0dsOxC|kl^mB̞/q2((Ӭ8-BK!ª?A2E0ɐc QEQEQEQEQEG6<8 (ɝNqN((((*ƩL!R$ʭϱ4n̺-UR)81$IdM )/9I@VN1K<v9?gu׌jHD =T}Ihx^Id`i f'ɯSW{Yе}`R;F@7cqr Xh(?[/VsG5UV[XSpqִ?o JhY7?%?Ə@5|[L]]D,H&vb8 ]'A{ O#e|-l{<[$v i:iqpDO24&ۺ\ZO. beSd67bf6P_;QޥKN.$]*qc=(t"Pѥq0ß\U+J]K n@*(ir] 9[ѿ/a)5\jmOaM&ܣOtl$EJQF4}[exYv,>xY1*r嗈u'm&}6;IEݓxEA;A-TRIԇtdRQnѪX>fv;s*#akv,ѓSMM)%x4V!*XNA'94QX~k]K=Nd"asƭoss ȱfcy,'zmF׷tȍsw>u?~ MBhG"[)0VIǷ5f]/bdm[bZ< PwsvMꪑ?yֵmjjmM]TG$O*Cs8u+ZVxYW*d8\w] -$._\= u$=-i6ojqecX r8yEywƺGIu s^4߭Mі+Xj-E%[ 󎕼|KW/ juKe9n'p_8cIL!Ar=s׾3^_-iVč>NDV }BUl@;3_JoѢo J7?%?ƀ4hGA{ O +;F;^=JL5 iuq#q,dw'bp>lZid.UprIkhe^\}ibQxӬ4}69&W$yeirY=@[ yZLo1:gzG6w".c#IzrrR2VFArQ ^7_YUEG6N6<ͻ4ۼ?!.-*}pqNK!Y yl8r+J/wN~Vyr=*ψ`дd8l G:u "Oc5@IYF:FsXt0f aTItؑYfY$ϲ(FMt?>Š8;_)p{f#o:&Hxy5y?F=gW[MWIAIx\((u;[Xrܻpr;iQ@tlcX"ŕ|nGRU㌆qV"m2O5Mi>| G(ǹd揷8tEGVvJ׬}Kvz$>lc\rr8u̺vܟci%'B@އ`> @U;VM1̏JOQ<>: ;`dP+uuwHԀӒy[ywiN}ٝA5cK9e<pp@鞤( ( (>Uی_ͫʫ>=gJW(m2޵&r ?K?/i#Lk^@pO׾|au># Ũ\cӧ 8v-Cx^SmMu.Ȑn;&_GY3U޽2`kvn9MerI$דZTQEȷפ_E$RDYX` ^( (a}EXܵgHZerdR7$`V̓,O 0_b퍘@Œ)g]%ͮ)nNL+d"kyP-c~gHK)5wFVI t1=ǃp }o&5ɛbiiQ˅9ɍ/qV+f?.8IEu$ oⲽM\xdia8>"}$nU4<[Xii;QA,p98:߄=YQyk"iBg9"(p.Ł1b]LlӄU/ڿ;:-ͥH֮J,ghafU`P5]O-FkSiV>w]yq,mYi|J"`v =ޜR#{ W~EeY6ϩyYҬkn$%b^Gy,߉PEPEPEP=U-_(kg6<_moNMVkX|YN18\F<'Cj =d--T1; aIJz?1<ϫ4Zdv4ӕP &Bxl)PKxFmYZ],AcE8iQ/V}[I"p3=e]wLr[0Y s]7z^yn8p!H'h;9B6zf[Tk3_iV7SVȟbWUs Qa:<7[L[tRʼv؁Zu7#2D-/$o%>` #\. OJ>a`b.|ϓyH+pZ+t}zK-Q57XghQXZ@jFeݻi#!ZO֍y5eaIn.9nC|3I0+³DҥɍaKg1ɭKaa%.Ky7hAi#ɼ’ e@)'*^syGeq۞69}Kw7Om^_ ~j-y{݌ ^SW.:Nv zz^h=x~̷LɘYwv+mcڱoA}uė6WR6Zdws9cFsvrs+b?]WVIl[o )$e26(m'H=ã $) #*x<QMQ2ݸΖۅ/9Qf#dkɵ/#\wns !k gCkw?d6%lݍܰ38:bhog%{wuT |!ەcOk'I{* HUn$@'G f]k,P-K=\rv%69[hz={h>D|$w9Zޥ|xgA.wKC杤r&YR#ArgNNp4袊ʼaauuEmʤ_029=p;x;M,ӥ핼[K Opn[YBWu Aˬ"Ԭ (#W (|m \Kug9:vy\ۂK3@4k\47WSõ<׳D̹M 8'Ik^B)wKhUg !e zgiQ\Faun94InnWgC$RFї~UYHT}ѐǚqxBҴC7262c8 b/hR&rn-e<`,oe.~xCԨmDfh9S$ CNwRFбqV=N(((((((((((((((((((((((?Z SRⷒIT,HcQ[OVatk.X/m䷑ 0WR3h3ėw:eF-4#ljry)&kzg-`Zoy$kDP/?;{&׵w7ٶ{^Cƚƙ᧹Cwi,\F ́@hocK儗j:Ωi$çvYHJ6m}N+PAnFA͊aKbpb0 O Mo}Ə-7}rXnnta˸S2,R.>r3r@^=öwrbT8ps@>Zo5o;ͻ^gKɑV%-JBrxoEl%>wgb}8ء[[4{t6ᄍzϷ>F k+F3ho)Ӵ !.%@QzJn9+S妏^Mut %xS͸(ev$ePmV$tZo4ai=#RYཞ }<:DR;t.\ "I|alvmH,m,Ř8)N laiϷ>YM[h-/;PX=mr22k#pHVm>81ݪ\#@ jc%樯 eUQp9$5Yo"*?hoj!,SlmgCX e!@zVEěH[oK]J9v2.poZhoޟEv"C0c(brUӾ#xTy%΅̋¶ * >Zo5g6MMBk;;itԢka@Ǒx8F2j_ izL";< =a# T Mo}ƨ=6qpcun{ES-+u :뛖KqY 1S DŽ_mҀ-7}?jn;? )mIuio uS%qaX5xWM2"}6. H'HC@Zo4aijZ햻o :2!Ylr2;gZ[Ϭ^\R[i}GZ>X[ohw Mo}Ə-7}5QRJxlYpjv<8|'sX]]2O{l-w8bP67 c` ?hoAjGFeg f7ۜEΧc^j62 k90fOqQϷ>G>WּEwmhu2ΑY1@ebГzh/bkQ V`ec[h_ Mo}Ə-7}|g5^çhSYjsIdZE%L3ho(&+Mr_f$d~j·FK(·FKu=6V-i PwE*ʣx܀lQC#%z[sVgDZż(m5{{rw (<ķu-IQ g%p $+Qp+v]\j7rYD&2ZN.";m I& $>MebiX{cU| zto=\O:9xŽFzNe[-Hcێ uPv kkF/[#Z4W5?;n#6+#qƄTW9y-hֳq⛨hYG RrFK{楲47.wl cYzk/:Gڼ;~qB[ݩj/aȺM9 + 00 ~@ jZ['1G<.'@;Wzp9ۓjԚ{&gȐ\4L)s'״ _e76%ͤGڸ`QA8M4ֶwֺtG ͌.+DX|a*ː4tSZ8ͳ[KX*ЕQp ><5KZR; BD-FI`dA#,dř`dOq K Z[Q^2!B~m |$Wn{'3B)@f_ gv iV t zݿẟΚ(&hdw-G8;s@Q@{^գ\2|-尓dzogr9 [_+,wl~ێw9qAEPt?2^ץ5h7} /E=j^KIgAdw'^@ 'ehh#fT P6|?#ҨkXl9&tGp@L3М:Mxo?O&5t6gOWۻ 4D(I@8隒MK[ H-ma~p+ G I ׆#$hZNle@bJOvJQ C5 :8?:Mxo?O&4u\!Z55TǨe&Oj'^@ }F5bVr o˨æ}(ė)\{5 ׆#$h4sP𷇵ku:]Lq, v mw{uR+1#UQ0OՍdu ??:MtU_k"N7A'Tl!KB}gm|C6=xN7A'G'^@ )t{ki-e3ۡYd=]fryh0EPd 2Vw'^@ G IơXj֦R$1%2:0#54CmAI1jTz: 4u ?ӾmmbD$1]1}N7A'Tuozk85 snd&B(w G I ׆#$h^.,ٔVR4k[.΋iafKE`8.lzd}k? G I ׆#$h֗7Mt$Cs3D/"@1lr:g F[I].DvȾvz ׆#$h4aXVNRH%=xP2H41K33n'Y?xo?O&N7A'@:&{} ֙e=%V?XŸ& ]ff?:Mxo?O&:*+4u ?п oЍhP&ms[NMNapn" F M17(((((>i-ŘӅqm:O)c *ܞpk =޹&YN,;`KwUQ"r2NN 3)ASUXj .`]@D pH@݉=>|5حlaR#{'# -{q㓀;-a!}7QY!5Xt XʠIx@{I%+hr7Ȩ]\Rz˃BgM~rlwe`eBPt7ľ /\I&5HfI30[Ƞ oP]^F,y($Q󱜒Һ FðVՠ}j[[ $29Pj,ӯ.-,<]"lnr U+o [Nאܤ ؄W~ꯪG#>}bP-*R2mf UK1=۽}H̛Pd 30^;zK÷$KkإĢOfh&ʿ;.I<֝Xd7Xx]z ޭs[R&<h8xsRh-m=t;0hV@ q489[%f|+v{e5m!!C:C@ :p(#.cw'ZNդ[݄ݱl`QH%pr jPm&t2 kBN5>nek -qI9yhێ0mS Ʃ 麍w2 ;b U*M{vG2I,Q[GcEB蠺;\?lu;ӗM(eu+*,p͒i%]αxZOh!1C2HvEkxĶ~7gEI"䖕7VzCWZ@nt}I%Wqe=yqm!`JI[csӐH[x\vtV$xW ?»= -'U}R9anTk0 wYmVKGdڃ%IՔu5_^'[]>.%z{3D7nUprIt5=Jv RO89JFms0!qq,*mb$!' cznk.&6r4p h;GcÚw}KAoi^كEzc%yj.6]_Kh{)i Ш'd_E1AvXsv=Ru.n$X&폻cA(ÃTkVi7KP1\7bpO i+tu+XgkI;Eq8 mn5HlMm㹖HmV9n.8F qRk#9If8*oE'ԁ޲еSc߮biG-먙X,mPecl3M/uǾ/mg{Fh RCLvF2([ľ%WNtJ>n]Dchʅ@ +3do|s^={k<3GLj̒f`321@%-젺YQRHc9%t@0ՇaޭC@VbIFe`/Gj;Y 5Z4Pwυ_U{km"!QJ:pyTk?aƨUL3v>j5{+4&H#i-8׵jȊK['G_oTI@υ_Vk?aƨUcF_mes?]߽uU!.q~ћTC(e˰`cPg|,?5v>j<7(^ cF +ap;E,sE0cXm`p >v>j;Y 5W9KG(_kS;_Tecqw&dm#|'[?_k?aƨUEgyXkj;Y 5Z4Pwυ_U{j nJA!b'5Z^>Z j;Y 5Z4Pwυ_Vk?aƨUEVW?,Cgp3Ҭv kkF ( ( ( ( (Zj}ϙoė ?tFT<ܜ@QEgh-+қSҬuyf]W٣<`17nA"ޗ^hZnZ-"iVSG<ݳ8`vXfZD']qu=l@FxFkhss LQcg2 dףUt;oP4r`I+Ǩy@sŖIcjnm'jyo.FHA_oTIVn,ṞYA&C$ch\@Gd#8@pqP?WR٫/䷼=w؄ouu1̊:<qu^ZpV3#<)f,qx[bXgQ:inNRDp,j6\>e̞dNrB *ȷפ[?_Q@Q@Q@{hd· 7ⵍIPp a.N{{#r[/1n'D*Rx`(KaDvZm!ē'֬Z ( q hF 0䗡1zc I^=F $_}2-,ڬ--OC' "ye?ٞծP;h1<<نO)-,k$U$?'@((((п oЍhv kkF ( ( ( ( r3Ő[l㞴o6wnۿ Tԣ44"yxUܐ?u#M[{FѮrcv@fnMVG[!EpgWE5m*Z691*=ES% ٷ tfn֍wA7Gm?h@ٷ tfn=xV,lu62Zw3޵A:(h6 /K94F[ .o'VkuHcrԜ0͆^Im7PKMa"{K#d:ox,WF!@HI3 Gs:Xt2;%*srxUOLi!t;;5rŭd " Lli1ұtq[KȬyS28Nz`w~~5г)-rI|PQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@s4.4 =ͭHdT4}U6l +?ZS[ 3~)h6GEHܬyPhĚ:fkZ[ѥΚ&TL#pFI`3u mcRŮ.W[Iam)QDY 2v yja3jW3Mk+cyDwg?.NL.;Yx{&8U&`9a|<|! ,duKud& Ig<&2jzW^yf~*߆WlOҺy+JQeRہ w+q)ȪZbMSQ?ct)*S cr@QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEyğk[]DT5<]mhڌSxI"}T+~"K֥5grZ(p}#adXMzW~?k$v{| _*t?|QԐiV HP8ϦPEPEPEPEPE 嵍\]y( =GQ㱱fK zX0"$м2j:܇ C"{qFeI2$M4M1kֽc-Yll9:]=d2Iy]nrNNp2}M\fTFw`$-~WXկ|T4M (vapC*CZ &D`.HQZ:t$ eA.h*卦ymd0Y0t#זRMq4[ú9zٹ׭PIޛ(./{4 ;x~/Kvddyjfh}GR݌`TWK"! w:PPAdޖ|3,`e6GF#PHծW~$rĈ7r#ce96]+jVԾGsjz~eMHI%,v쌕w6NI5P|3m15zv>kjXJ]8̳ [;V"QH@i,@ X(KUc O{ 9"KH;0DPx/yhZ'ۯ5ZqմD" .4!`pL^. zs˪ ]tLD2l^Ye{+fVs 8؎)}o Ihi 9??c\/t3sGg_msYh"mBkM..ZFbM=rsQ&=fD#GDdVTt(LJHrd{pˀ$r3? (۴W/(;ny_"OѢ3? (۴W/(;ny_"OѢ3? (۴W/(;ny_"8# 5nE}_|H?Ko'D47ʤX}x9]>ߝnR' 6|uBW];AfH.HlO'ҽc3ZZLU'€>ktoM>ϯ[t]ݷ؞V]}߬NIikqf* OO|+Gw1q55K@II7߳ ckKj,ۭEGzI"f2y".a6Qצ%to x,'2Wth1b=E7H G$3W?´lob,㺅'H8#pt9ҋ}>O.68AN^GXq̣<@E@_d yVurϧ\X.ax%V^w#sv1l/m.fFuQc;C 21yn23Wn4-*UT{SˊYWyg?(<)qS^g{nc'OFKv1;:FXneR: ('@QEQUMFk7P& sӓ^PEP'S/RC'W=Q,-/g}4ا/\ [WLK{z[1| y.⸷֣ Pdqgl8"UKKݨ f4U8%@('@>bܒGPYʇ/.vrzF-Z.a,!9BNPǧyI¾+HnUUcF8 @iǭħ| qPx#ៈ5GPEIbg̨pxb2A޽RᧅmM+z3 bǓd(ᴶRH%ڠW ( ( ( ( ln2 EaWق Qo.hfn .M\GQ\[[ 4reo<SQO$*_b5Yt $wC!t@:͐iS[{$ = ʍᝃcOZ٢jv:25j (Sk(o3/G#ܷ4LX#E,@}+=J,cF/'9\~Uxx>My= S"*1ر#/ +jZ-/ f[~^@遌FYGho^,OpÝ'ZWt'\x}i6j? i@4<}kGmo(ƁF? x._9,.ZyMÕ @@+kŐMsۤI+Nʢ!Vc`{MnTW7Z[Ks;%.Mr)O?ƿdϿ>j֥s/iuAs»sJx0ĞzUL!iuu-Gj,qg4Nkt C7<A]9pꡘy;< y[1j:w|,KdV;2$2G5o.4K3s:[Z>!BusEhH󒪤\~JD5oi60$9ՂKe zVVM*-_s-A H:y ʱ tT3ܵƱ&^;'"U(eV9l.u-gl6|t׵S> :F %,nKE%A< | m6Ou HO%ۮ]A>n. *!I+V:eI\'V .;h۴y^OnY/WI %$\O~wM׈^ {hvvST4ѻ0^J"gin/k[|%9mFA`` ՁVTk/QP7G'vd.Yps(Ķu+nEp.&c㓹ю57ė"[lZtigx Y^,^O=C0UEP4V1M6q]͍+6xSxDԞT41, rFC9d7y qg>qo|Y_i:_k~]2w +v1I~oRpAV_@H;h]Vm5Hne&@B856+ EZySjח. L+;Hvx K-(u)asN$ w7NhN((((((((((( wNot[:W*ބ̺.j?i@ -iĎڧ=ZE,QFƃ 0EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE_PMKYfI =sU(5Oq=֭m# MY*I$AKn;Sijecxmd*I9F LE!=!l?<1@Y^Cr~1wúRލ+Zaϛ.~]=3ުQ}b;f 3I,QP(r*XzF&ivX(*RD9kO;m>5;s6R#IiuM[c]]c$8#ojP\Is3[IkI*RT$g< 6yk3 wfQ^PSx<~) Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@4}2{=6iQ=~f'4ktH4TEC|Z( rZ[Ks ̖=Rцq:>o˨æ}(ė)\{4Q@`"@TP0%PEP]N9.c{ImΈclpp"3辧uznHxL60[QIlҊ(JFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( ( (Y?!t&72KwjxT( "c>q9$Q\e׊;]*Ulm^]KxA F0[jŗu'm&}6;IEݓxEA;A-@]_RҴDWCk$[FqY/CiK5QEQEQEQEQEQEڵ~2mc\O4ҴuI>Dx1ӿ^k;uɪZkz<ʶ+m#)>lNA̯Ў~(,wӜU˯ |Q_e(oĜ Ï6N_8]kewZVUAl-I@H#|#-+Q{㧈-)Ye^Yd(Wj OX$ {gKْ1 Kp屈c9ȫxv8KB{;Y$R]' CQ\o&mQcp&)?v_]O}gM}o,.$TyJJH%[k8`WH3E!RHi##Bkiڭ՝œجSN&!p-zsa<aod" ܅C+r TQEQEQEQEQEQEQ\ߎ 1e2euk\2,wEtW]^[XVqůڢ\A,.5Ee9ͅy[;sZEWh6K{}ZݗÌH(Yw/f;+>w_Iu_"XU&cܯR){ei#Sc,9M|lFϔx.UH}EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPXzƏ]k6:ZOko=-՛NMD zܢ9|7ZYtW2[vmh(@lkŶjjmI+ؓ;@XTm`~9 ǚk\BRH9T|c'9@=J}Q5]?pR,1?Y@(Lַ>'}7VKhd;ovSk.=ϭS%H>')Sc@x?|K޿Mq\'Cۮ LV B ah>;Icok!1,˴:EQEQEQEQEQEx BV oPaFݙ=j$_L~Gn;{vخX5+]fKKfh&p6fCTeіRk綞$QͰɖi AۓF2q@n]OI5if`Q"!<=3&/ ן?k}cI[(;큑JD NA,` imnnu`&Ż$F7ٷs/<;} bI6XUf4xT{KUîN Y흡>D䁿 Fp=mό<5i]I~ADe21*:&}sGԢib \oȘ q+Ӑ յs6rn3yK;03esh's֯x߄4aubwpx{U񟇄Svٗ+mpd0Kt8jՔ.xxwslUpH*Eb?[Ķ7:f}رfe,f6ye&y袊((((*k6 ez4 `ԆBA*xw.ť@l-FaɒG#9q<|!Y?o%WQwǗaYA u㓜W mC]fymͫl4[!N15QX#M̒ [^Ѯ vOw?%Z ޥx~0mJqPg>OxWԭct.*`Fy +zwZ|l+7rK3#8^9p+ŗ7kZkc3B%##럠k+YuB*}Er? [?o][9T,{qt ( ( ( ( ( ( (3? (۴W/?_oe?vV۴W/ny_"hYݿG4[ny_"Oe?v_o⎡,k Se9ָkTўMD8f)8+k"M.d]\Z4ug d𿊾"Fjzv?vqm|=4}j#%Ue>^i[M}@fQO2BʌH;y~x:,Oo̎lHʀnvN,zݯXyxG.p;VJ$q_CXkѢg|,?5v>j4h;Y 5Gυ +;_Qk?aƨFTyXkѢg|,?5v>j(k6Z$:nXH c|# YM>yiw׍sg8?fLkR?i!.5Ԏ9JCS31?`&ZTyXkG/;aV Zx&ݑ x^8χ.ke9d[fn@KO~}_;Y 5Gυj v/lnUi!Ȓ"bH2q7dH=4])6I,L4P]G/υ_P?] ɤhZtd]+41 HrXGw}'HѰmgNkoM|껛vIu^v>j;Y 5@-j& ͻ^vޭw[\[+$k0,o@`N18Ck?aƨTEgyXkj;Y 5@4Vwυ_Pk?aƨTEgyXkլ<k6,Lg'$nyုC!$HGQ;u;XxO0",rx<q޷ :=kWlQ8H|=T0>+Q oY/?k̈=뉠>jsԧF5QDR$GQܒI$kguX +)lmˏ#9+?i_2P+JbZW Ed} ҿe'6L<;LFYq<3D9'J +·~#_ivc Zܠ(((.fjF@"<'Wovݹ] WϲK?/c++IT}M`5`]Cq!5sz.,gϥG}[߱[z.SO{-7Av&) VR g&6>}- i=oa?G%]|8$h(>Uּ+C4#ʻmGP6dok݉5ȼst ]kϾExbV |A blꗉibחc^gh ^_n;;02VhߎKHxoFփ_ }Sml8ƽ2Lkx(P*#' UNI/E֨=$cx[`?n.?|˛c߳o;?_ֵۛѧkQ3k >a:/į{MX$m b7%Wj^=1@X^>f[62#e_1K|QrBn>SI?_;=SV2Goy{4%Fs<7k #&ur|d8ٿD]OmE.h=eyo$[=IeXu$gݾ 𕟂5hM<jjtV4j{ipKخ#ր徙il!4تoAF9#:czΩcȋ.ۏ:dvpzo;ugF\R`nbR# +;n]ہ0qM7f_Z,7W$yo4Nnjc8#GT~>rE^*q3_ǓR?( JH]]Z@7so*,rHUR@氭|ƣWW7=ĖċH\/i)d">k3u;q*$g= .<6v. 8U<]Ztn#( cWm^kMP܏=xa-,lZG/n6L'xWFs9%v;!iEeˑ.7ygv54[{]cO@M̑\, IrEQy>nvk}ĭEiS |&`:Jy]kWV-&g.4d72ù(UJ ( ɠ Sskx;2I4aC؜ Vqگ'R{=V16ΚXzX^.F';IP$8AQ[[Eq4tnXs<{VP@n]lkV3I K,a&f}n+d݌aqaQ Sx$X˫:8'm&|7uw}^w0 9b@+rr'Tm:)4xvOΛuN[<S2Nt$~-њ&-J RkYco;S; wkGO-;52yLHı? /ol~7s֥&f׵`ӌ1ǖ k1Phlg!}+yMlO[Yduo5Qc(B=Bђ,w +q$)ʓ#1|1WSY^cȒ,$>8ygv[[m%Vc.prk[oNa]R[1i5I1vrF@>`$azwmku¤[wJʠr&q*k H4xEqn*v@(~vivF|՞9%wHei(o#O~tb[+DYBYftN 'Լ?w.5=I+˷KHf_Hl;i :[n,(ڌC(}+^lSk+ e±ANzMך]^hQ={vp 9#pX.u闓h}&) dZQ7 x׼1}>!ZE/ &AA G@hi_JYj{hl[G$ $KͶ,[C=o}Ű5B>b 3Okcr .~=G,RܸR niI6O5iVCeo b7*T8%YGbGz:F#]O]ܼ),`QXeVgp6H5c^ռP; n乾1/+ 2d?6v+ТŔ:>%?(oƸ~I⁨\۰H-GXn4]=Ls3y{Ċlq3@<=]jYMKGeitqj86Z;)c/oO98}.R q]mjmmQ1;tT2>@9QmsŪ ;KYe+-'FG 20ÎȠ^4k˨uX%Iǵ[,K HX#sjߋO^(օZk7αaUq9 Hd4ѫi1y/DYicP#..~U(ӥCxCJZm9heV+)s@hWQMTFG, iYa 3^ZÖZieu2] $ʾ#h '$%@ҚDE]%UqA``v%Ο(}6c\²JYU d089qQM[hB;g(.e.fl2Tm30&KKwȎ;c j Tv^]m6ryڿ:H3I#%S emNUW{Tb$nY# x׾v~$vm{qJJdRmNW5[X񞯤꺓}}:[UeלPWpzCAѵimKI5(sl2`p JVݖċ/88s7ڥϊhu+;/NK'k3a ~`dA]u9ⷆX[EfI_Ԯ-~V-DѯNKHQ ןVr}.D+2eRx9 k"..nyk4Vd lz2 $9:OjNm yc3qg2n0I +$lʱ3=(ބ.}b?~~>ny5fM [+hm"(|b *p U$xk>"{ ]NMk[lē[|4hA,Dn]dc!8ztAigi-RZF`:yTBрÓ[:/&[-NJlA.b*5xGB#6dadDVe v$ Vvw*Rӭ&qc 4P @.|Cy|,-mQf)-hȪt<98axNw[{g͞G@c ip[vVȹ=.fYwX@pH'nkU-&XCy"#{wlp:}vk6+{IO2]"Q3r gXC|,uwq7"A3,6;{?h^ Y'&uIv0!gPmrZzV<XZnۡhU3ꤎҀ8~5 Q8L6/٭i w~]O2IYd>zce HH ۏMuo_jPt*k8B@g>-[򿵴'>_]qg+]~Zl6,"4oX-ڃp ; 27`۬K㻸䯛78q~0{>6֯:Imd0VV\ }>17?W#JMt7K,RC[X ԅ4z((F߈h#Վ$Q\K)W ?$N@! +Ӽ]Itr `..C'%®T:sgc[8C^}FK1x#V&瀸MsX |Cx;kB+\NgZXwm>X R^E`x&E|w\#FtSc̞oEQESa{& 2ћ{ qV`A=axSR}S\մ[m>f+xC,ir+$] 5l?M-{<Kixf(n]ƽe>xzM/Lm,oH9v ,gؚ+FҸ.M$C1Q@OZ oMFa{(Mvd.`@e^94~ -`N՟LEmiܻd(,َ8Ϧ@=֗YZRk,љ<{6Ik$)2,gZ[E͸͆ 315Q@:.lC=JkeYoo#0͐KB-_^~8lW!Z|7sxXce!E ]FڢGHmfwEy:7krtRki¤ds#{Z.-oO>yBZD,!f!rly; +VY&໖;6 .+#:/8y Bծ<1ϧx` +:+IQv"Ͱʡ*A)`klPc.z g:oִ_i, EXIwWw^PTn[!7R#WG>ǭmz$wo} WwG32$YK$o,O灱rتqöi4`[v+y-rb\*.I#(-Z^OmK23+Cq'ڰC1?0b9o߇!,*UU 1]h~>]M5ﭝ\EmXtc<ƛWm֞K^,9e\ċz`s^EyĞEƑ.oeىnmZ@groPΒ&7t%DOZyX8ei¬GUwJ(-u /h7V8{fKle;qE 1QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEgzypo3qGOQQ_x@&C\-%q # \ĚE͛If gD!JDAb #|=x#u[[+BNA8[Ȼemy_6KtyF@_x*).RNRauY\{)9?3tRt8]"٭Vi!x~G,eXJijS͞[5巹uDɔ(Hڠa;O9z+|WO i4~-w:+#zgnE'PǦ5妏L8aa0$jM.F fl{I>oyb,;[TiTo}YX _q@Q%ͼ41ʨ2+!XC{>EfnMM"8YPr@`TF q:ZZ0EkvT3 V]OX[OM6-sL{s[̡]A&'>.u.1<NKƸ-ی-/^[|]4xY,$e7W%_|dF~ _#QK/R S/^qZgoIe/\\K$F&L7~Ӏ?(JeQ x67U"oZ\r Bm2O,*#i8svҀ;eu 2A"ŝjb⽇Ų[\|yn^ϖpJKr!wu҈QX񴍫6zTl8g`0U,@ Tm c.1kt 2I`Et>2ӟ_adE%'΍Qv9j\u0>-//JN I֏]%=VŐ& _ VetGUL-.'t@F,y稬luJEbO}8) w'YM{LJZ{mow$vG>wyl@TU+]cLR$PήF3F23o_d9Ǿ(%Zkk6qv#]͜ \FmXB>hC|92F GJEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP^ͪ[ѫ.HbV {Z¼u޵sz%O5ך#P:}!-6mlWNGiC9xy|Q"ϧCb(ΜRbPc8JrI\_YA5ޛ?0QSKr>^T(SE1ys4Z]ܒi;ki_k8%WQM'՞]zx-kcKU9dNf(y0p@xWV솙mlXm>Jvu;&ֵk|/䴾=ao0Sԛ][ ]9gF\Fqe|6>Λ#ј+Xpd f~R sTP7q^ҵ ;tۧ@=]A>HU Ҋҭ紓QI&LD,YTwU+/Gi}Y;oIF(fݗqrÀO(>smgGf饐Tv{| KrMj_12oqϥQ@}smZMKynY!w W)pAS H=~s:.q]w,vQE$?p'@ o{[x,p֗Yv #u~%]5Bᵉlk%Kqqr}sk~ |I-lm:;X#'d`LmpH|OqOZ!@Vf2\P #7PiY-ƞS1;"&.w(sg烵cd`L+)2Dm.O_'1Ey5fwZ[[?F(<DΧ#&ego8ؾ˳ی᳞sPxQ-6t6:?%9.VM+`˒+qh eua?q;-"5fy6yߏ¶h((((((((((( co& GbqQɍ?/sBXǨ~hG~dBF:pdU(sA.Nw,`Ezz5 K#KKI Y8m@[GYM]m\! %yoGnlH$Sm'Vl#-@gXFKtWbG [TP#xGDeFHfe(Owb<Y}MMn-!nHFr95Er߅uӤX! ķs>@ޮZxCEd 0]-ǼrI(J5Ea[;AX, DMFc,( WmtM:;{}GY _ 86˿y`qҷh Vlv[hvblqUH9[>LqPbTPp03ԒmQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@JFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!222222222222222222222222222222222222222222222222220" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( (8}S-5kΗ{~e\fOV%nM/ ylɝwq/#o5mKQ7O&|V(]C˞}MZ}uyύwsd5bѭFȸQB. k2*gGwG՚岥,Qqq;Y[ *?籓R2m*DżT@E6O4.- ֥=zj.umo"w (,JST 3@wo"]|$CаbxVePq9kNZeoj?eGH FϜ Óf vQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQX =͹1p־|3jBqA;_VTsO XBꁝTsܱDs,2(cn7H 0dg# IU5K" B6v U'-p1UdъϺCo,j@c߶L r57m8K%x֯qv̑ynRL&c:Ɨ ֒5 Rfmmj$y8b𷇡-K PG$IgWPr`֞Ф.{PǸیd}yށ_N5y=>;DA4^/ŀlܳGԢQeC뿐1cal$XD$O-q*\m8zzТӥӣt䱙Il#sW'@ߋuH[K/tėmk!X73FClRk7c8/tI]O;?VB pc+J (}o Ihi 9??c@((d<ą;b$%69Ez_\*(.bGh[rdN#h((((|[Z2SOj&.s:Wqk{ܠ(+?jK`leiL !A 3YJ,0F4EWk9<[h_i*pyuQUMFk7P& sӓ^PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPI۫Y[7X"xm7/bA9Vu +։5zݓmm,9S取@W8Z[wyvI" MvzΗ`%7!uM9

   Ϲ@m#$dP sm+ |EŮ^[\C+ʓ'`rSXy<֮kcֺ=ެ45ӌ0ճb%Q~P /tԆP7ѫiy*6H.rXzMwHQΓUKK˜H@-^\oݬ8j5:)ndy~n7|AFͻ6wn4hwRP![uvɘ _֏m?fxA]KinwhQrJL>[EaN÷ !t= IZ䶱r#A$,Tx'+u83Len^H]+E [Xvѵ@qfdj?ۿ ?n7|AFfPOX}iq3 G/>_Z?ٷ tEgfnwA7@4Vwm?ٷ tEgfnwA7@5Fu;UmNͣ8hNrʌ[?/RmJ-BG=neC&c%~?wZ?ٷ tj_of YKu][*J$bsIڦo &:m9Eix.G7 {۷n27ݿboۿ ?n7|AOkz%qavZ$LR[K#K6| Hbmgv. kumF|V #yFIG[wA7Gm?rMjž"to@)l`Ř6uky>qk%7)c O[#>V'lsfnwA7@4V&핋ܦzNHp~`0q5@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@gn=hw̟_j #Aeo%ċ dQT,GQiF\N )] 2Fpi,XY]]i›< :$4>]qrFH]dk1 JGsuM(_Z&W\I %'Q^SbM#ͱyKBN᷌#FDy7ie\\ s#`m[5s#`m[4W0=xAԮUo+14x̪]bc VY Cm-u lx]Ȫ )b R(謏 YGFQ (bWpT `HlIOչ\׆+}i۝d.ԜOqހ/^xmnNu4>{Y"2B 䃌'm.&4KRfO,vѠh'םѸڹ9C-:6ltɵ8.l(fe20A`~l85{eݼwZ>MΏ|ےDr3HANFNQb\DH aꦗ:Mz5@q" +n#؜@???L.jyVyxvv k+k]O3O1򼽻wlw@儗ZX!h%Ar7L psMa{qa/k8v ]@zvsRmľ6h#Qԯg3I;R O ; \xS7.-D4b53/uQ:tvmA(9_HE/Jm.[mR[+c$U+O nck[fe^9QӖу>S 5^ɥk$wm/0kƀ#=[PcjךciXYAwuvmg0")%,X#w7'ӭ|C֥vmmRV; dH]΃G mv,E麂Y[ME*2njoiW{U;_@4-$YjksȍdB80vvߋp^ .G |r1dV=oM{c!LqbGs/4/ε|?.;Xd`P?78]3qk6:"F SnR(uk<:)~ϱmZ3w/lSQ]N=2&-Gu0IoOAogy"08oIt#'_/ѵ )Es>>o?"dlIQCv,/&M [KRy`6@?*7;x}gN;wwEHĞUu>j-A ʢBȾTꭴ03úi`g컜G,O->@NJ4q][aRK%*J$$t|A\Kĩr8_Ƹ-Vm[)O󎟬[!;w2.p0'ӮN4|CK٭bxlVY!Y"*r dԭR gA toX,GW&wX'j$ss8ߠ((((((((dOk.NVHvX J+;'GOD/Z4h_?j/[赭4lmRe8E?@P2t?jѢ!dB!oEkn'ӼcSXc+ʐB㚊AM_ȄEuI@q=s`cɆ)6MKQ8GX?RdBFQQ ֠ 6[]AY"+<HmmͼGW+v;;O_?jѢ!dB_?eldž{kյ8YYTF*YNTv/L)eul2O|F4#61'<(zɎYQuK0$m%HEKQ ֠ +;'GOD/Z4h_?j[ß%þI"L F˞T:ewOGn}wzۢ-8GR$$sFzU_hY?j?!EgdBP Ѭ#vKy{"d7c63o{Ƌ;{dYc'0A$t4˿+6>d-Wln?P*eJb.5ܗ,v$ 靵)7$2nThUeR U*z85BGLY瑮 y,q1( z!w%avexxL#"]J `2cMF$Cn#pNJ }0y@hMwsl2[&6Y3wQJ"6C(qӃȠEQE[qM|d2*/-,9ě%Nr=QWK 0}MS( TQEE=Aqr`$@Xt#=ǭW6snq$*4oP2z ET[[h' 6:Hn-o-oci-n"3Dat>=WC+Dgrzq,QUJ^%̒,Io}:~"+vFw9~p%r{ x QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQES1kco7[׽[3'<\nݟ@EQESK1& C"bIE0=JPXlf&]6`e;=QEAp$|REO͌ƻ1ߕ2VGϖ~7j (3浒]Љ.&* Uu w$ ո!IcDi"!e@$jգHj޲[crWN<^;ƷFmxSg=_Fd#r+OBgͪ_[FoA($v{%ؕdeRX7j2hb4']C+؃Pka䵰Kx ~Ί}FF;`cj[6m"IM/f!W#ߌ\s@2 K@Q@Q@K-铵Y7ǘ[)\2Wu-cM,Ldf NJECms 4,J8%w)S Ʀ' I`m;(-d@^rW}tQyPʹ;(Uo Ek5+z#<@ߎ1Gҧh!I$Uс =AhQES:lqwi#lNy8R=O SDS+!ַneB=n|ݛ nzP* mP"dF9=SE6*TcmA>( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ䷛wޭUԚKoisQ{ `2de"5h'Y;G? +;?aOhm,t# - ^Bl%hœ*s 2[2)6MՐP; u'Egy: ֞vG!U21֗? +;?aOhv$KFc3\vq B+h>٦nj ~N=)N?v'Y;@`yጿd2##Y76B -g]j:<0vgMP!@2n'`utVw??aOhu'Egy:vXrpT4隝{J9 Q*.23"]x6I4)qfv10$Jk;I%LwOh^$ Y+LiZ]nR6HG g2cZ5_@|) {yBZټA%ZBd|-J:Wu@/BuZTΰ^K7S)L{yjW ́G/[赬o1פu+lޛjIrr#60] 9t}6O eI,rxZk(Y)iI18 9a[٬mkB-l^ ?F[OpGke5B#t8*{-Z"1a+p/hkuWΗ`n3=TaJ!X`oO^5ƿpO75g|L@ D+X{abre#!ƌ.sY~`Fk8NӮ {,`H xoj6ѴM6UZȶ-KAl"Wo39 x-h%@WR2#5%y.gou8am{ʯf7*7Ȯ6"V֞K uynơ;]M$a :8T-mlL q j]xEk)dGXqNگ(RNG GQFK{k:ÑHR<~b+TUϠ]Ws\KV{kFt&҈)݂pu_>VQ`m Ŏ|Pdbc!zcŰLMpk$]͵c p;XxEQ{a/.e]d,g(ێ ^|52 YRi.NYYtfc}[hho&-Zm(kzޞ#+{imщCUڑɍF{/h6bn7yĒ"bfU* #^md!BQz1ZE-AnCwb@$V /Hc`fĢjɕ"r8*tBkxu-nFV[cpX~OFy+h ㍙Yf$zI>Y~tycXZ\OonP3z˽OMƫfl%l[u|p9~'մ^8VN;KՃLcL2zKag<,I#y{-ǓМjχ[{uݐ-4Szb9;]źvh;j^KKi+-7bP<|Cŭ֝[i"WTv7<~Z9}+ 8%Yb9yL>dY.KXM." kEE`Ht#o8@,{_@_|O q[yFA IOuk67i04Hcd6x۰~qFA nWfχ[{[{O@r#, @F^eҡӠ[=*ὊF5 QCPVK>mMHk3q.'Ke>܋X|;۟:5k;=Ef_LkJ8!xg+*]z'IEPEPY2ۧZ5ug>VG-L;q@Vw??aOhu'_?%_k[5nu^#[Vf D=:?aOhFu'y:[ß% ;W:P5ʑ v=Jo5xK+( pyqp?' FPs88@#P=;K?aOh#4ȴtķ?ddUi"%XwĒrz&;?aOhFu'y:m#`?s[54r=nMB=KN"xcUk'PWs!Ndծb v\i ~ 9RG_C@tVw?>C.,4NѣIfJioI# @%yڤzT-XNKM?QÒ_9*9?,6.}0@[xa}aW.Ok{%\-—S0NY ]5nt ALmid7 s1({+Lh?J 4Y`0Ek+KHjbC5֩ ܒ ,k(0p9EvidJkzT%X|=2+! [{^De$!IR v$3@8 xwT|Gq}qO M%?vE|.zwQ@Q@Q@T}f皷PunPEg+1")y$1$LzXKk)1w=sJEP2VFALikb6Ğ[9 dw:PԾQ-1ILd )_}{x@ RWj$I23GĦ@8@+wql-bYIF6hGU}@'7UT2GEQEQE4incZ+,[lF܌#y2cuO)Qs<`]Ddu eaGQU4c QbDxq#)KpERy9&R$oyl}^((thnkwpáeޙ3ҕnfyEP":n,239tP"9Ia$t`CPGZ}R}U϶DIRFx( E>e㱇>[_U^iuyr7YFGpE5b ( (+Yv#FѸuhd9{7R\hRFzcW̨Q,@ S*yj+"G)@Y3UB_Z_Ro0n3:+﷎EWkR_ÍA#=GPL(47YA ==iPExe6l#RqE]YcɗIІ=9LR Z*ټs\Z<ˀ;IaЗG-̤ZH~?@g@(9U"+8$70sq֯Q@ W [noJ0ؠ V{]^Xu5BxL8Ot=W9ү+8#}GjuQ@Q@5d]ЌuAnmk)ye! VeӐ8ԉC&>U$08>[b;VUёUUKhlZb%[wr NG< 5\4kFɟB0>?b(20h*K> B";tqg F-RX'b~2{{tPEg֐cI<җN>+=E2ʨqόnؠ 4QEQEQEQEQEQEQEQESk-#mjf]]&ҏ#o6S68![4EgyXkj;Y 5@i~WM#$˴`r*`hږhZ}zŴrnnPq(Lk?aƨFTyXk,7v0gc+jCQtx6!u3 k?aƨFTyXkѢg|,?5v>j4h;Y 5Uduhk}[A5A:8d0i%n8"BL_Qk?aƨh5MrYK,w;Tc ){Y7 BiZd7TOaR|wڀDFOR?:gQY)X5A|FMk?aƨFTyXkSIheH(Ǹ+{s255ڭ6tdRqFr0:g|,?5v>j/E,sĒ"Ixuvtő=F@f_+8ϿZL5립OLs:^:H2Gר4QYv>j;Y 5@5Y-$K ~Lu5__Qk?aƨ֩ku+(z:׶o2[G+9UX;0jυj׶<:,@=x +`Ӥfyo8a+n>V|#t5k?aƨFTyXkѢg|,?5v>j4j ;{fep{Ѓ؎EUTyXk _϶|z9`}>;$<2H3 ؑ"yXkh!m#KH[|NlLmeOP}].-`uE 5SL!F@8#9Z^v>j4h;Y 5Gυ l4OVF PGqTjb +Hr dܧ-#Q1[,jO,$H$0#pAj;Y 5@4V=桫X]ɧY2AHo_$(b ( ( ?zѬ?g !y$($sk6.X_\Zܤ~IP*E5s!f&-ݮ>\=Q]V&u0I@յ[g%he :c 5=y߃4K!];SR2[ܴk]mg՞k(?%_kV kJZ%Ե;+#1c}3U<#"^`O$iob:༌3eS , HL"PfQÅ,I-֋imYݯc;Iգy۝J² B+Rh%Ibq2u%ͼh$#0F̮wnBa[ȷפ[?_֍QEQE3'YP^v[ >S,4xlEgyXkj;Y 5@#"^`X:=hq6_7mPǕqW|g|,?5hYv>j;Y 5@ xs/X7ޛ8OܙcH*υ Ͻ!Ԭo'bNdW2* 3cs k?aƨT- ֣qH^\JGcSy'.Vwυ_Pc\:F[U;Y 5T֤uXlccDϕ}zTyXkY&a51A!GC#i zLWOyu}{tf)3ps_Qk?aƨFk_|g|,?5WMjOy4{gWZ?׬_b՞mk+bX}pjk?aƨFmP47("rB `ez_Qk?aƨ]'MFѬtv6QBpk?aƨTX/Ga[zk?aƪgwNm4eȜ8وWƀ7;Y 5Gυ YTu1d&P!Հ=~es֧TyXkegcoek%$`Swυ_P{4^j٬m5]Gx[M϶?4M]ڮXkѢg|,?5v>j4h;Y 5Gυ R#Eb8h5̊޼K2γb q^v>j;Y 5@4Vwυ_P}kB-l yy-4w 9ls1I?q?]TEgyXkj;Y 5@4Vwυ_P&TUX:GmsʒcW}jυ +;_Qk?aƨFTyXkѢg|,?5v>j ES% h6}Y<^-lsp#8[4QEQErZgn&%Od&yrc O/o 0۾EQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW?'%Uj*qegj7ZK-6Is p%SxiԴ{iW. 1mʩJb;Hӓ׶ϧ\\Z\0Dc0*]cni^,zNq=ZĄ9Gٕlg=O[iii̵KdX=r`?\/u r;e7Yӝ5ݷsnWd~0!ԵXPy{vAq3k΁5:E$nm$.vtN4ӭ 2Dw˽ʹ<''8l,T>0F?)-m_EӚ ZHRI'#ր8}#G.MBز ʨͿv]trƺ: ˧gKHQ I.K ~U稶mZ[N "-5#O-Be#as3R$Wh=`Wedҫ~ ʽrs@|Ous[aڍeCZє#vJ%ô@*1Pyj%Է~)7r5%ێ$#'#5V+DDwg7(-Sw>oƮYiZlE9ϗa8b 6y_?f-O/*3 skʹI M*&㴇T/Uهɔol.4QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQE2MgZޛ\\\1>0;9n݂ y(𡵃Zh\[Rd((F* E7܈l>i#^kϲJ`bh?{?7&6oj>ӡOd䶗G"=mʫ0O8 L?M>i}g 0]=v"#$`d tPEPEPEPXze`&H+{}>Dr 13Hcw#޷(JFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222#" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?($q.Pgcu-Qo5-T2b}{\QlSZMFLŁsˀGZm[)tImmXu@'ʑd`2nzfŎJt YT94ug} -%wS$cFA3n"[Zū@ڂٓ,%?3QAnGO񶛫64.4A !tI `A!oq\1jZ r@ACȨ 5vA^\Oio5q. v,q1.1 cr+\vZzT|ɆU"1ɀGVOh}l.q9}k7LOk%$w1G*Xb^~@ r]Gյm6 A+|{} b 6]Vۘڣ#pkgRK9 "P"2'{[Ҵ/Y\ϩ,P[]3[΁c,]JPuun].-R-M4TfQk<"碹DakgXcG&kop $ayZ>IL<昁 d^Otn?i̓v}Ԣ "\džCu\߮,ݭ*LcXyho=f=esc+_POfc3 `\|qt>4溓̑u A;cAǢ|slQ^[W-\bn``o̗/ ψ?OK /Jco1W*( ( ( ( ( ( KW =I<RO=mඝ̑s+ħkt@!t! JXG)ueW2y#$to@NG#@~2އ1MhI=Scx9pA[xL]/,-dQ%a]ʇZm|M4 niaa WBD̕S2cs4]#v:a'ހ2?5_3/µ<ׇX95G g?Μ/VvWk`/Fpyȯ:W|Zyo/; bz)<60A].S˗RD̹7,qpgh/ KSFT1_0Q+R01},k$n2NAk6_iJf[$msh'5KERYZLI}瓻<=k Fks`p#gP>kō).]`ֵ C9n,sw "/OVս+5Otx2TqW3$'&xG/oր4hf9XOĶ$?}z؟:Ҙd|~5謟Hm;omlgb"nA}UKK;n#7 qvt/ CEV!VR(Eڧ y5W|Ei|Aԭ/];B!X'#<@oY6gl7p ISfK8;o Mg$z6O?k:4O]^$gcLΘ ?Z݌vZ5FXGdkVFT19Xyuolf3qmv1աh>-FEpߏ;dNyO#(((((((/y_)wyS@,P|?.wdװ8_9 ?ƹ?^5)Zg<{<=[Y фq$%4W%l,XqMOV-IbtW2:ܶ@>ިtUo-}n3gҵ+{$ bJ(((((((((((''ۿ ׺Aoy,۟6wwpp9pN?vg«_oj6"Y!QG\ DѿՋ KJ6O"7( _(z\Ey?xT~C#RHU$nb`Z#]UϨYD <dxd0}x;ᾏZmJdGHBsw9p<lc'=QEQEQEQEBCl-~lE8j, b߸I\\!>`/`¾Gt\ )$5}|ksJ? @:v\ /u߱͒ _dy0;M>OYFuKiMZmr.<<1ӟD`7@SJG{FIٕ${'Hh208> WyPN캴(o6f($f#pwqh߃K}:)D_:,rLx};q}m#Wd(t|KOhRZ &AY%bVo`\+T@ UmGOtn}$#GPG Gt=wJ)+QԮ-ƛ6M*~@ "͓$^p^ ;yIS>F$.H,eVPs`[>. K̙T,@(y u V[ksiRyY#UmݴU*++SLaҭ^'%'t8@^r(* m>ٮ.H^ 1O@=I{YX3Dem):sUu83r?/#ei6v\n>><]cW4M.p]bA+ek/ xgO:0B;ݘ$JUHQ!B$|ʣ6 |(IcY#utae9zNyt!lEl.3U`dyp}lQYZr,a6W!vV8w5@Q@Q@Q@kX\YXًB&EDs`r9aVkH, Y).s,n['pPUIeq'NVnͲ\#H6<A &s~<+n<|߻o;h((((( ?2j`gonKs&iVk}1ϻWž&t&[T[*뀠N}Mt~(զn4CVמo?? Kze! TtchwHUPN2 \Ğ 5 -һ8{Ry.7yw;oO)t j|W?hcPoEPEPEQ4>A2H7zUsZNr?}|ҧ@hZ+ ӬW+ܱ~@ԇA?SnA2?\48/om},K}U?P_J>VZV a1DԎOW($>r"\5}?#_#|SX&4itB;_g,v:P~EkOƹڋ .J#L =:ofX;OxX <])PGuz_A;<&"kE0M^N4xf}?Z݆{Gpı`؄񟽸pqcpl"\rY1j`:EaiѦ<Z6k-Ds2RHjtᩙ>V,rNhJum<bq.&rp}ޣ$Io㳎R"zqldG(x=4v jDplV?Ů\i&~TF]\>J;y?w-/ ޷w#3=͝Ķ2Ik;WV #+JvJy/x_F.\VCqn@O]}DN4:ۋq`85JU GG^clm# 턧(1+;TA (@]C0@QE2iIu(ԻP2I>A9`ƃ/+?s V:d]=Ɉhynm%֯cu@E2 xOgnd/@Q@+GOjZ\]XlO%G@MQҀ *έY{h~y@ֳ?7Eggړv> *ݠk{y2V(d58i7pOf_ATi>]6E;@B {Z7]et߉#Ii Ġv< 7R5Ē-CNxSֶLuٜv9@Z۳h"$IAPu5D\D,nhf>Z>v H1^V @ Z+μ+Gq=5 e <z-#ụھcKy/ͷ?2㏟v^9[6ib#@w5l ŬcP:7sWx(t D1^=w[Ktd^@\ =4(Y9ذ<)6ݐءMlEPXpm-.n$.?T(ƶYI' 괶QaB؈2=s@QEQEQEQEQEQEQEnKbOI1X;z?J|D0jDDuUw7ߴWڮ.sm&ChnЅ<4J?RU$>"I.$R?kԥR[ۉΔ*~S7}wqMԣ/V*TK[_I: 9,ŀrI L5DִK=N0.,0zHJ\&|? +Wvɧʰ\7b'e "[̓;c`3HzW=$ut˽[S 5K8I"<Y~l18jnƖwujé-ۢyWci .T c#Fsh7z..mchfV=FI'n $~=+S&dv-Y\?( YAz\mKBwF-E@T}}MOiwx/m@/6d%KBNsN5]X}O#5ǯđC[ qgXA#>3$~ђgٹp4_ x@7/B>V1ފzcl(DqrK8C‚Ĉ(۸N3PxFu6qmj2\]/!9Ļ0~%>5X9N@,z~߉T<z.\AUTz?ģT8KMO.}up_' xм\i]!e+`@8IF;g xZ/dc87 `*wGr}f1K;ƆNn-(ty+PmVMQn.46idLgeRĕ{uXE,jn Npj}{ShSk6auc,5pF:x n=-FKB4ei; yi4<۰N=2aм u+nɼ,"FÐXn?(E^i_nR{|Zeɜݷ;z٭>m_PlیmSQ@KzZb?޷ېܮ1TTzTfh#iZEJ$E靠g(?W{U{vXmε+F, SO|LMJ;FVHDCE[-FDu3,z} ~I 1}6ٞxmyR(cR#TrI'hkCwaڗd#<*-|Zŷh4|8kϢzBŇ#խmCZ) c# `6yr^ZŜ\D>ۇk:Z_ǟ,> K)A!A:v~;mGl (Qx[Vzþ}ڳ[d8Qs8\4xgNok\#\c*ʟEķ+Z8eWQ@ׇu!mqZ&YcWYNx#Xj+I}{yajOv Ўz!~,sV[%H6!8?`WI[6VyXck=v]^Shѿ/a)5E|F_Yj Z]Ap Czbq=/I!r?{w-! % s]:-ľc1Vyש5sk6 aYG_1FRc{޿A$1A:;key(*۲=j/ivzif9 >QPk)Kyݺv٣U#󬛛{fJI澌_yk O"䗈7 ZZ(m+M[D-r=oQv:xnA;V3 af pH<ȩwz3^A3JܮyoYco"%e {P|7k)ƐıƁF@@Q@Q@Q@;~~i̻grׄ1fm;TG¶lW>".W}([g%Us@-SNAh?caF}k:f÷z/yvza_9I$$\r#xT$)?U{U-<<;c~% &Ma-s}qϮ@LkLc-3#^FVQ}5h}5kV̲7, ej8=:ɴݤQE-Fѳa] Xfa<Ƥ1"@0æ jxw:ܖ_.h;iqKv #AԟIuuv^c#=0Uvc-q*msח0?d^|a/9ggh~0 7ZQ :o`69B=Gk\o^Gm|%Om&W7 yQHmBXt6kYm:}d dcFPA #\Ӵ;j[5_f6뱙X˹f r@QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQTMAt#62Va1,p?CRƢ:[ٗ!?|UwLOۭ%vٽ Fq"X>dy2lc̐?NQxH]9`{tRYgyPIm6'F s̞B~ GY*\}+hlmZ-lPȶv;݀[&] ??>}+xnKCIB!l+d ǧ;A-N+ZH>[GWa$@ۀ2E{|\52I#b}5jVeMER#vUQa@ݼJ ,WFRVYTytd+lnZX(<8œzDXQ*(UFEBT`)Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@W|@I1gaUS S+_[m(<=6r>o2j d,IgHץ?tfhVm;( >QEQEQEQEQEW5xwol@!j32HPqֺZ/%wZ]fXcy!@$ߴ?> ZŞ6y0 @ eWFM`KIl.OEv^_Lot+#t)Fx zP֔WxKЬK꭪;m$ڧq=I%đh2Ot D8h`3َv;Mc.jr^Zm ۅ0#w.TZ퍞hְ][?߆xã}A;].K47o2-mc#zsU[ݚR%Y&2lݽxؤ#c; TK3eXT>^ v&-6+hs$ (9 (C$x-|wki\ݭfc<bB/ һʏ:RK;`ÒX8rI6&Q}X ("ah\aC+pk,iWyΕ~!.eO Kkfø=kO-%NZ4Lvᐟֶ[vbVߗwnOIyNV>eF}[ZB'R;y^ U"En]:|?y(VDӭJNeE9˦]]Uq+ ]{h5<7M4SG7X{ML>i{95&r!] Wdv m=0{v PѺJ}FH&3eb_PwUV݄ 6Cc詫D'[2J&Dc&~#s yig|IiKzH#EXU}Iac1E kh⍶BU8PTp8:-ŢOώlMmew7y=忌tmͣw`텑>ES"$pcY爦嬓 P1e\u㕐wzw4 k2 VI.H23s6A$KiUT 1ȖR3߭cfPM_iCsrecx{1YϖHEQEQE'(Z~뛯~5RTkZWX=L7xg@3Q_L7xgUg jjhuL۳PW?}GQ Eps'*7lItFqzdWZ2iv"w1bQ s6Ì󏨓Om48$Wf>Y^': 햝=uh`xiT/zxM$P:6LWRBQx; rk)Y%%l>]!XMfF'@f.(F8T@X qO-uK,ɝ yAAyjv}EqXͺ\*pS^ ަē9Rwφdۢ(((((((((()|Fi^e_ gHfLoeᆑM6cz~ROuRUX9 d|Cx;kB+\NgZXwm>X R]> nmn`%.Q/G>3)I 8V ~<2iẕ+\5b2wΣ]i~r\DKsHcp2qkxwF]jo"ohl2 60j[mFxdfE-` 2pUBHϦ-V5kM8:y] }vٕOj<[^"]Idxggk"5͒; mwiѢpݬ Ze tVsw{rv {Rc%'剣W l< hxrYzΙbġI..d>}©1ø|sJ? _W'nmIB]Di<18_Ook?COЮ.-'4r 6}Q3]Gp*֞Km~?Mk= ('@xC}5">$6}!ozσ4Zy6)z;q:}m1)-3mRp'5σ7ɶP@ U-۵zmQEQEQEQEQEQEQEVvݷJѬo<"oEPYw!tN-:i~ VVb]H@X ҵ+;y mF-N;xbh-|B6PnY[3@e΢c!CcUtŭn>թ mD +ձˏOs٭Σc}%pG,:ɵl~^vP+sj>!.5Ԏ9JCS31?`&ZOՕbdJy mr(9Q@|+woVss\ьD3n1f~PlxP.,A;F1W=;Q@9izۤ6NuFw 81[((((((((((o<"oYxE_v=(ޤ4mQ3"pPum[sҾŧj7ۖ{-|%c8Χfu2r)WF ]KR`֖2G r3ٱۥL:NMQ/p.% F M<(((((((((( {ɧbnK7%" k(((((((((((((CFuQ2-VإW=+Zv{}gȍb_90a*~flzP_Erǎ#tI'U]c8<$[8k_t?]Ap I"y nٔɗa# cE,cLH'l>0xKm2)v٭CzAre~m\l77;micj<8\e1u?_>K-.%dvP#wqch~Sr~omu#Iivcy0򔂸"m#]nbsiw0 VGK|j= z(N-sY]wwUq; }pmq X^^d}̋6|Iʼn?f\"cdU ?^e_/~1ךl^=3XIg33In1f%H%cNh;pv--dghkfeBvy(x#qQ&k [Kq4J4g@v,nZچaZ]Jܐ+DpA $P6qUQ(J( ( ( ( ( ( ( ( (S+[Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@S]4gv 2I8Pt"!+ͫ$^3ͨ[I `q??jήB|T5Xn 6uwx-ۂkW8SQ߀ټne΢1G^PׯU_=ƗkM}֍Pף[Z4PwC^| ne-Nc:/#D+o_h+k;H&C'*#Z_I5mq%wFr[kn:)<z؝(Y5kWx%dS; -\6ZGa8#5/Ɔ(Օ3?z,p1R5SWn22H6z,.-۾,'\Y]Ii\JH=q,j e_P[a'4@/ˌH̞,whg iwuu%椫r9BB;kH#T5 Qo ΓXIb p? F}$Mm/ ZjTDKO`sIT=τ?P>U#Fӭ +8 h=(((((((((((((((((((((JFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!222222222222222222222222222222222222222222222222220" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?+2=~hXu #m+Pi<_?Gݧ|EhYv nEѝS䪐 ejYvm+Pi<_?Gݧ|Eh;z : XyXNIsZ?v/Z\Ԓ+[fWX0 X=9hX^7PrV\%maKrzDHC;b4v+6FNȮI|#ZKA=iko|PPG7ݜvf?̚eɸmQ.,q4҈P2݀u ҮF ؞m5+ {SW2ڀf2$l`vgk{xԴ8laǘ #T9~:θҵY5=JM/w xIЙM3|JŊ njZji6r3F/ rsb͊Hd7B+T\o^/K<ܜgmqw=+:j:յΛ,>\6dfyym~yf3ɷw; ƹKuƹKu S͕C& IEvB|M?TK#x- % 1 >PHl*hsC kUY-Xcv,#N0;Pq:Fua"N;O?8;9tcܐ9ڸ#E<=_iڊ[s#n(WGY೓E'6H}͠|UL%ҿ^7yvg6sAZsOm|b:,1)p ~FۀG|sx|L/\ӑ.K! 2ƀ.?Me주YvP~8=reͽ:R6kϘpF pTq2*!/5.f-G C{qxJ\O܋av1X%#9 `e.VX$UoaI] zW[\ҥ5YTBcUII^" Rń>V1N9|KaeurzZ8$;)w 0 on|/>vϙens矻Zτ/]aƳ}8f2M #mF 2pkQ iv H3*o-ʅp$VyE~$ʹӚ b "@g$P czuq6zՅ'Q~^ks@9-ڃ,Yw FۤY+E.ﯴElo!r s^AUൎHtXcNS@Oj+}-`kruF,IaFprp3?c-Z4vȪOnt3#KH˔Bq®N hb17%S8Ȩ5Yu=D[k=b$Uo@aI] zSmGW7"GuEw2Dv9!cxyKh=^^6W^ZDXrIu_h@Zo4ai֍Ϸ>L>Ҍ)S"Um {~B( -7}?kFo Mo}ƴh -7}3v֗ #d7)^FC@ki7{gK\vѾ pvB(.>-YϢGshWNV͐*&\Wk -7}?kFo Mo}ƴh 9CʳTk0֟Ϸ>Z4Pw>Zo5Egai$*]C ^ZPw>Zo5EgaiϷ>Z4Pw>1<;F2YvVϷ>G>h@Zo4ai֍Ϸ>G>h@Zo4ai֍Ϸ>G>h@rxwIBf Ϸ>Z4Pw>Zo5EgaiϷ>Z4Pw>Zo5EgaiϷ>Z4PcK2؂?:\hUF֝Ϸ>G>h@Zo4ai֍RL$*WvI88$sffׯLp[-Hh E!{QEJFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( GMkt`!Ϲ bm O|Z3cGi\m@r9g V=?o&a}Jէ>+;1Q>RsɭzH 7G%ZGI٢1*?M V=?o&h oJq4Uk(#{\$Mi&kfH 7G%ZGI٢1*?M.<6p9+ZPe//WJCy,m0c'Պ|;Lr=@wC.HtC F)c8F q -{VA/Yv4c}\ Ei^k֚`XDČn4|AN"mKF>\JH=MxfQԚIn#ͽc`ͼhwd}B34oϬL 5{߷Ys ˴ypC]mcG>IXԾH;h3z ٠ oJq4Uk(#{\$Mi&kfH 7G%ZGI٢1*?M V=?o&h oJq4Uk(#{\$Mi&kfH 7G%ZGI٢<-#Y,J3Ə8~W8 cj5m7ŚJjZSqah>~"š&êZ|WP&Mޑ Cl ZjҼ%{&o^Jv ֽ>j&MWOǸC(/OeiL~у0mPRH3ޭUk (t, AaܹUp8P7%ZGI?*?MRRԣwweC&N@S5Hh4fE?JL(J0`x '3Zv}}n.0F)0a*3X~Mf} Vux/:lag8#1<nvuVXyE~@ř8" H;eiAyY-~z`rxv={R|KuXjb$yb4vKd}K3 x鍽-gS/q"r+w>tycӮ/m$7{ H홑c(R< 8<7X|5%wz dp 9ZԿԭt\l5G#{\$Ml@i&hH 7[4P sEm\A,R UH}G{~ :j]pἣ, 9 Vf.#ObGYMח,86H+2rmxݑ\j2Vr_D3%NTE]^]ӦA,1&*%uUcp6 EPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP7x?MK_U^vvfdqUĭ6y7xy4 ?b}G_ 6`[i9ș#(Bw1JC^jPiZ f[ȊRk0oӂq^G /eB&໸wr+4@JM.He2`2|7ϖ!rJHfk/^E5\6tMAa6vyFr6i70DgRQ* 067AF d.m#OU%.-&8`?g#9pprqTQ@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@,KnIjNȷ018}p;1ڗ ~1Noo^s@/&7RZV1GMmKz)lX0zg>Et7mhݿfu? ooS((((((((((((((((((((((((((((_J~.ϲ$Hח*< گ~5xT_7V %紆_/#'h Ě͟5BZD1w]rT8#s_*j$Me *ji(.+<'\@5}=p20Piʣ'$?hD4'{|H (<y/ca1[G*%Ao u)z ^P]]3-l=q Sivh1e9T%dT:+ɩYy?3q3zյKYW MEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE%:@jikh/*?ƏM?[jikjSE5i/Up$!tݹ1߹>ׅ5)?JڋpGI22r+׈|Q3=]f6mZ,`'85xo~#ri˴Z&s@nQ\ß ǩy"ʸq}+(((((Dk6Ay#\2xoFEcEm¶S1 +6ֶii^H K7pF,ƌ%trWZh9Ԯnl)",'VdN}@>&-l.IpҮ%V5f 2qjk-wL-.Sw õȎuqg%}kOɣ"7Z m(>ۊN KVӯT-F9MC hD[c!bnP]G{kK* M * x>[{/.\[2*9V98G5W"_%y/W)ue+mtG%Dv9z>;xw^)m{0q־cbww%d*c1d$8#륭H/]f>BJ9M@c#2C)4=,|gf4Yw S2AmuUN{ ?T~ n%G,#{#* &:ÿ̚]j3oĭj**ʄ[MĞ2m\O7ҵ1kI|E1׿Nh~Z[n"IjʥLL{%;X)vk_ɩsJEyiDKJ I<-[w uo]4Q4!m"6.V9Q!rK+<'4{IdN#SG+A,BUxU|]xRr-|Xx{NKM?PIi4R*Va` L {I!M]am'{iʌyX*|5ߝ mE)1̦UHUQq#Ă](Q\njm?O/+-0Z=p=0y?^$ԵkTu&UGT1ѿujHGSl0S_$ԼEqesnŬAK0 n pi wǡ -M2)eŌ(egyr%G֬^$ $~#3X(i- :er!]v {dfYۥ 8ȕT{.YuKKOmIJ>\?$fŜt5F9Zܸq#BU,X,|uLኤm:׈SRNnuiy9 KRs<m9eWVsx {7UU *¨ΧxWro8`*P0+ρzE$h#G`;g=*((>7XMԖTE\4,^dg|gQy:Sc / Ev׬? p^џͽH#\>_CUg| k_Fst"r85> )a4(A*z|!=*r@|IgHDeHl֤ǖyOZsMkxzRR& pc+s$jS={o,v"EA6kSUڎq9{[]2B)$9 ]<9ϪxIJċCtOL<>/⼰ⶁh#6}͏1f8bI8{ExG h?׻EPEPEPEPEPEP_'P|EwP k k]C.Bq_T^_Zt qSܞrk/ i+&jv1^LӍ٘Wqꢀk:<hbHYnwXڅg |[[~tu;4fHmڠ]0oC *GUQk |I}Z?ğկ(xO=G[֭TCKoĊiK*z}7VL^{E-sGRʁN|?/MB͖I6JX {O jSVCO[=s1R&wnl3ej~ |U5 aKic`r EIzݼS5A" ]Gt#šV|!Ev`r(`Jq N2q_z oTw$>^Q[LOJ ]\BA$e`zD |I}ZldKD"3Q[_ |I}Z_\^G6jEX17Ac;㧂|GsJD伊fIF[8ƊOˏG)йqcS>rQ .\+F@oЫ?.?Uz~ _XO3mkd]f- }}zP?(k7iVCZmtGsצ J|F,rYcQ*(T~#O'x+(G?*^$?Q?r^▇wK7zlnؗ $qu_?; %,5ԯf QY_rle&6oa. ; |wSЏs^skmLȒ$LFc;A9WĚwE|=C{Ex(sހ<9n&H$%uRHFq?G],~LzoX#rAe|cgҹ#hofd]_$V!XνҀ ( +wOy\2(bzW :TWB+yU(<bI' eVm` #ppA^(kZ-ަ7IkP2A >?|{asu}#m IaUY#!F89k##Ris:H,F oB~d#pA*}9GD_="P2^yh-©zq5u1hpײ-e`k]E𕼗 xʗReCc`?.yyO*Pe].gQ}98'R*E5tCuo-QRHPF Ab'mtNuִn|{:F"irȱ[*n3!:>pxY^٤yĤFABN9*@ #=F=&'R2u:6}26ʍwsg+ioZ}>SV{yd@m$یqN(!Lml峷mePA*:H@'55Aoi6^Ubb dvc@Dž_w=ʹv70XhrT&5ehVber^MNapn" F M19RK{x/md&!IeiY̅Jg\x#4 3A O;^*Ena u ys3xyt:؅F>ai =0O;z_,I.L/i d1NsT.0$amF-7o%0GrEQEkk\[cwypQ6b]@rbiz:$3#G2mteb;EW6n$ڝj{+`#9۝<#\ȷqi3LMDTqONhuK}*n.å8X<q8$)8$vOk}6c8iQ[@\z X$+ȺiSRiaOJ@69`Q ǰ˜4JgF-E;@u #8>WfZJ.^6C~r6̓EwQEQEQEx:/d,.8, ^y;բԼ1} >eA Wzvsȯh|EwICN<)#D>P28'>,-e.bp5YZEmAo^/?| Rr3V1G.}߱st%.׻AWqbkŞwrIi6їdR ދDy$ #5 |C=a<.BBKvO$/'9}+Ex/]icŦ,,p(((((((((((((((((((((((((*>ܥ osZ_1|nm4FB<I "{g>0|]{cQVSݬ /?(0A=kGV7\?l_ XWѳiݬpG Gczn$AXW1[5",NZkX;M?v)^ LJON\i m;FA9yWb"E$+20Oʟaԅ:VkWsYJ5H`fvwFBN3x94,< ʯ׎QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEW|f6e˽[7e8TYx`S8P:,MtnZetW(PJPFN+rFgjյU;=I2w(oН7 $ ?|IBt,+h֊Y4WHZer1; w-Η=Kl#ր>[' O xK[յtK $VJOj=FpNm}qf|=[2e Q\ ˝+4`KY.vr@;+w:rh"w%UF?(8LzE(d<ą;b((((((((((((((((((((((((( :e+Euk NRYH~;לxX8і.X3<Qtf7Ah^ %uMmYM5$+y$!e<h^ %uMmYM5$+y$!e<@Vy`]GQ5YbHrIN\I 躅w3Z]Ρj`0C EvP֗Y=eoHIYzz~,kӬ#toqql/;~m] WhSֺvA%w”YNڭ<;OPw@lg_Ͱ c>4^Exޅ Ov%mnuD7R:L6dw+i;3ˑ4Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@_9̒ {-IwyV)~7)8#+̼z%tWRGm#([$rΎzmQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEF/j(JFIF``C  $.' ",#(7),01444'9=82<.342C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222C2" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( q}oi=3ɲKL0 p!tQ>Skyַ ]MoI;"[j͍Σ8(_P4!cmKQY[lfu9ɬ˟d]Qp̫u uR2PY~`HCI&i_p\7ykkWX%30*(C#5{}o]I;I=Y{g+xmKQխtnKiolY崌Bv9lx̾gcK]E3l_VUom ecL,@7'Ҭ^Y o,[C7 |Ik4vWVzN<\i{[2aT`unPdPүk h,V$4sDayUqc{g):F çq^E&kn̶kY"( 㞕N[Zh$xwCH ox^x0#^`_|ϓ8;P+SHM > h;3õd Ν|?~?wyw߼ݻ4 Ν|?~?wyw߼ݻ44;]G6*,RU=ajҬ/hRx~MJ9K\I3*Qg9pXInEPEPEPEPEPE]Kk{RTu@6&q3MjLXeae9Sgwh}K+Bn/ GdsF;>fqxOVGѴⰎInl&<@yhK9gcOMƏ-h:Ezvd΢>pCc(K>R]TsY]D#Gr2e_+|W=toF- Ҥe?1cSӽO [f[VDmɋK)@aEy4[}n'Hiء_L612O`nnF4[}n'Hiء_L612O`nn@Ep:|gD]#NT8¼ֶqľLk,_@ⰵOR񥽜6Zmޘa,b5I^+y3$Lgʕ2pzOIԡ4{=JM)2 *QEQEQEQEQEQEQEQEQEQE6HX9^7YXd0=Ah.o$--mȃ5ԘL:h# pko|3iѦŪCg7v+zQP--mȼV3:C`md 3J:ޭYX0yŨZ1䙿xmT@8W!7:6izlZ6qAswmnҸPazOV6~ ӭ&Yg@H7`3#` 6oo?&r9YP_ y_ڮ39n?&~|y7v_qC_a3gPWEPEPEPEPEPEPE>'C36kw)+{S4k@Eh )nVz;}3:֧sh{6 ;&bij>_``0ys-̯4y$sf=I5cKy4~t;I3=A@=Eu>LnSیӎzkVڲZL>x٘($#%sl_-jxG'm*mSuxk1| }9cO+ݴJWOQ& M6[PD8B( 8f?͢hZb]0kEa& \a<^c/tI+ t/vө0%k4k*u \>bvsYOxzX,m>&hOrsqu<ּC3/&em+;YGbGz~@+Eoo Y g7x_|L FW+v ĎI3"j:wGfH)D c?h&K4nIC@elM"I< 8c6޻?_ hN`I\sF@'ںšb` c!z ߇/Ӯ"9Z2sЂ uWnkƖvf-Rr,K` uo>2}9h)$Ja^M5Yn?2cL>!iZ|DZ}^Dˉvw G$Z鬼s,ftf ac p'P=AxM(h;`N+s#=14&w_;4il @f.q||W]&_:Y^xDtTRW.|-@Œ4QEQEQEQEQEQEQEQEdxĚ4{~`D/+$Sp~%} Vok".Q_$ >=s }yvaM&* ̀6<9x%p%cax#U2Hoç3BAu s( ‘{w/ϧx{zM-і;^|=AxN8m+ldPGSm|w Qb-,Ӥ9xBp ~ny; Rc@CxG:O4qR'hЏƷ~%-cKO#fD꨹_ Ŷ>Az((((X?<@ fA~Aվ^t+/#UT)*X@dXuuON 4w Oˋ'Wj~SL--7\3HO=cv|jnߗ-@/׏c-dtkܬI=/M]6?.1Ip`rk4|KEs{ =2Ʋ/'HUmk Gmև,A $60?:z+#'ѼSb/4{订 :k^ ( ( ( ( (g7| |w-g3$Dd&'mm쌏J*UV5%$r2ITv?j>)5mRc%ǠG`?MjFKNH°lF, Vѡ1.筇 ŏumN;Knn$E{ 1x]zg.M'XQ-D06 `T:9$=3?J#U:$Ō {JzǟGтUӵ)4 r.-d$BUqr9AEtixQU7A;Ue` cف?Ģ&կ#^tdL彖[@͖FBe'ꯇ><5tm1%̒039#~ʱV僇 ;L ̀)s ;{<)"v`?Z-⏌ԲZjW>gt9G=y$zWCc0yھm)@^e#8 O/F1|\@LJ0ݽFq!\p$s9Sßҿ2?JƵ J9A+#ouW]ܕ +Gy[um1 Jt.}?Mnb101,# > gTX<`Vѡn&c!\I#Ko ~\W~qxզ[w>e{h܍GƾӢSx{r90Bqy3Km^՚)leDΨkg(zѱW]O}w55dG9gbrI>S<}~m!Y?)c͋nzv;Y 5Gυ +;_Qk?aƨFTyXkѢg|,?5v>j4h;Y 5Gυ +;_Qk?aƨFTyXkѢg|,?5v>j>?d?:KMwTm#3[55?죂 O):7&#LdoJ+m&Wx-(hpN{Ʌ$Lp3\ޥj4h;Y 5Gυ +;_Qk?aƨFTyXkwwgE&Jcb||T-LXkX< <׼|hQo:=|\آ:?5IgYefI}@z]DŽxš^w䅄*X`J8_wnXH)F=xAv>k4&/A#VW#ׯ0>>SDQ>pA䀠8@Mcekh"PG@*&/kw0+!>Joּ!f9Em/qOf:5}=_ mxj]v+j2q!,0%qMdkM5p\X%X rhݎ@9×VԤԣ}B顛A$@<x\]ԤB١C1n6c!uRHQy@ċ7-Ɨ'2=A5}%o2+(QV߇+񝆵*miRys,xUW$r<WQ-ãoKIBQ?Z+ukiLc|"hFqʂ ( o =?%c+fڿ:̺ް!D役LV>;4'k--bvQ~ҠCÀH~O~R ÔNfۀ܍s)VP*H3?k_)Ih%ާ u|VT'k{4mWM ?o-~j.b|IhXo9!HV76W6Ol!SⴵjZ'OC粀Wi4y5mWX\M-K]1]7OSקzJ`?lU6+2'O'2M G)`=qӁRQEQEQEQEQEQEQP]X=A U_45Eqq= 0UQOSѬ_#"c"PMOiu}4ڍ5F}cAO&>zuhjd2OG0{fn~ hiTmQ q̚AE\Цb1.Sb=*eIFq {捥]}z ]G=+jO.3Am?*`e']A~z-Sœ1\u?@\\M52΄siϧxdH9sIcOEPEPEPE6v\Hwn i6=:O.9)cn0;: ><-t-:[VoeÂzq+Y+uja1 ARӺ9a(`:UIsI+H&h;UIk?jecjۍFq#ր>] {yTEY.u(#)az{?hqi68+P$ft?/KOjvgeif^G>^zQ_JEQEQEQEQET.R>W oIk(_g3OG3獿'[^#,-j6mrs :}k,Hl㷷mHPҧ((((Bz\ u;ҷ {Stl|8?W!7z]3V]q$4\(b$(0;9_69Q$۷=B:}ꭧc[U &y{rX>vݹVWL՗\I-t{>鯄7,~X;22q 1E5eK]Ok%)ߖ-Lr sUQBP0(((((ݮ.SI#Q&%nx>0URk3JQK?zoh mKxI/䃰O{@i_lLI+n]jȹ*883[jq;bSnpOzz/Zzޭ u}/Xfm\JG2vX$<#kwnũxB#K?ŃYh%!6|ĭG-mSPnnv͑3%x\Ud,b7rE XreA?S\XnřN &;vlI`Zl~(x.*+lOJ-omoYmn"6 ~=QEQEQP][S+`~&&nx~U=KTt?"/E7 ` 4 hnRIo!?4O*/ʿfvD.yYH; T'5EQEQEQEQEQEQEQEQEQEp,f].)u*%?a{<ڭܚ]1^! -hl>.}_n9LW,c:/[>я3͟νв_}D&io+xF*/Yt=6K-2/@J+gN'dtRRJT` OZ4gXNFbЊkwVh5 1~s ^p>+xV~IK::yHǟf =Ho~ j0y`wʪdia s*{+vxz ݽOuxv2\~C\Z??K@}G5U oUn++ "uIm"4vFl2(RLr2W$x-3s1|^0Om_3S@ԮneifԳIȯ(((Ϧx+X nRA KO&--%8-R$T^-⿎%iw V<` )R$`{xLJ//4.4Yh-ʒgy؟2:2!$zV5ucJo)q8K}گOb̌4 >Ǔ:P=?NU'Wzvi}.UƖW$Ӹ/1K n#CϦzzk鶰wa7"2#" uA?z=^sgfunѺRK,n}R(O^\߁47Vvp^Hb PH3s+Zٰų3k.!=N; VԒBnd0=x^,t$/y`ϒOc_| 44Eg4#!1c}B֫-7-jV}B֫-6M[PxWú1Y- S36+f]үe7q=|^ԵK ϩ4-y(2P}C?icGÇWON5s4ko$n Hg5?;\gi@B{2G*$ O~?ef1(Vpi>In&bYey \2IǹZ/r:ڗBbwaROC]u/[asq2o+H]y%6+Wڭè~![I.Yt蜦 IԟJyf>|r99Z^lp"M %2jO֣qyq+H F|p9^O^:E/Hzd2= }Km ^+pךEnKqrCp? gkJ(((((((((((+;TԞGokPȂp8]d\p$ ~.nbieo.+g$fEP`AI~u3oa0*PEPEP\I/^!7d,%ee8*BACh#J2X@o?? K/ g @jWw3O Pҹbxɯ~3xK mOx{Ff_aMey Cs k$mN:袊WO?Եvk$ q¾r-/$r;o^`XaΒ^HCFHzE|!Ҏ,a%6 F+zO7+߲\m1}1X zԱj%"3N"".ǰa@$}6TZ12+ ?= _¶4l#xr.-# @kG-Ndrܰ&QrI5ejjƤZ sa#V#Z}E`fie:Eɴ!^&Fu$j;*U4-Rm.MkA,PrhOF?E{mPXt=UVhm"i\/\W+h/-eE!5$i5;%o3w?nQEQEQEQEQEQEQEQEW+Ć-OXf1~zeW&//Լ;iΑM̊HFvWKGL*+ĮЮh E#_9gF .gcsk{Z%隚]O`@9fۻ_"R#yrٴKqXCc@&lk>"K8|㵭4B.aN63Wxz+9҉i7|yld jgsdHesTw'ׁx?jhڥf؍O 4xŃ2rIuZ}WVԣ)> [6ِ#GA2XM3OLږ nr7`jQEQEQEQE+sºe8M"]v xvWR_`<x$=t1cpI6[ˏvcj_ "f> 3X~\l, r3q]ֲxhH3d8j{CҴoɦCAy lL<LgZcí xe-} -KDN^kNNԭn'6*mO c$b\ׇjEd[Xe 1@x_?|:巆>'R~0uB6s׎4$x72fj:+m; $C_8qdtKn&jRwMwC۩|7=JRd@T[XA*weo3JCkM|.A^j&՚]2^@nQt!P'8?[+ @֨o&yanAsvj榗ylKPvXȧ#o?6Ji4/hM}uɁN lb3n,SO7r_13c|G#>_fiOQD߱͢7N1ӽ'gտo cE=`xcE=`QEQEQEQEQEQEQEQEQEAmV_&ґh2wmoφ~ptvxι<3A޲^-q@e}vmdsagk_E$xft!Wr1 ƫushb-Wd{(!k⹰X#*wSɼnߐscV%y5Y]7;n @ j)4w7͍Fo$@FtǺ ~y0Ϥ}O_Vzi5ƹᮭl>r(.rB F>MWPw-PyG)ܠvAⶾ%ֺEieۖot{p+m/,qBJ _…p}NzeiV;JCcx8&#4y-֣KbqAr ~x_6IjN w!;Q$I=Ic𿉴K%s:D[x"A+`3@G䌍WSY6T~k}r O`|4F Xf$=qā">'[R|QԤ=I jsP{Gb׮U+ѧgbI;@W9$$[. wwKϙUE zZOm[ʯs 4jCrP"`VclCũIJlR7I/=(Z]?İBZ5٘ 32z`<Ʀ? K$Ь ۟%|ǻ8!g޲С[㼵h1c{1"$󎟅XYtBKUB`2(tKK+K>Fq^yG?oC5Bh9RJ37h1"^0<1"^0( *i62P2T~&-$x2]5S8RO(G'ul5mJ{F; ]xڣ姙ɁoLǵ:oN-4-#Q.fY!aV$(c$72p3[χxĒx~)no")v.n^͎ea{NZEfXp8) W\_h}Sӭu]7e28x$gqwur U2H@(u,@sȬEk^jDd mBrX40*r X׭/Uӵ Vkh%Xa,DHk>&anA>Fg{=Ԃ]^FT-1ZZ<RgDț`][9:UXXkI0\[܅VYNUԂ "E}nAlgktONFV=5vK֛7Eigܖc9$i^a⏌qh<9j [VUr9{^ayEx{6Z~oP{PWz_ƿZαmag5qmRIE?#Cu \]FNn1ņv@ExhTZgmF[t`^gf;bIMx}HhWdkZBo;(ϖIIlǏsF}YR^YX,h@$ׁxD[[h07 +H1 wx_ ֌,HRBpO'Mr5~wʬVU@UcI~{k(?gy΋yf'x7C~"Eqc=h.-afėZ6l46[h2kz+otw#/ѯeygiY^H2\򄍼^^;qXx~$goepvꈡ+c0ݑZƪu{X!HVvr$0b++V]CP34b9! DR t+־|>3]DxNKGOg`UO]Gj^!;hnJ.W){g As VFFAq^e/:O/,uMǯ!ϡpO {ɜf7hF羫k9G#V?U zkmFIVW#V?UlcSgW>a@OxHԠVĉ2"MH`oI )-"!8BCz|Ӭu5JRy}17԰q\!,eY#8(2ɂ\|osn]{kae?Ri|+n0ێA^Hukέs!9f'ܡ'g i$X!Ka%}}('V/,o\!o. =K'kLZKc<~6eWǵyqk'r|H >j6z ji,xNӜ(]@=B\P9'|+{iW*NsjIWȏ(2]@=C^ ŅΛDVk áX↽.RյR[ln>l8Ҁ>G-V׷0[FHPThnI-l' kd"FYjfqy5aOÚBH%.eS#4](-ecؔĊOZw_\,c x|``Q@?b֮1Z;eŤ.4ϴ_^N)?~ +Z 葠Uh ( ( (41\OKUu PA+LrV/~ j(-OuZ!O*,@I+ ξ2l^Wz}M/?zlդ;d$Z;ؤi e+F*|MaSV ;5jbav4zgX|şv62yS}̓rBp8煴RmN{ZU9!+حAǫIwHkyLwH@WOT0;z;kX#,qDUG*Z(((((M W3FF 2 ow<^KB%3G^E|{|֝+/3]"[idҰ$Ob}TZ; k웛eX,OD>gI-H-cĺY[YZ7A$Ϋ6AU@=|g ߒFplб]v+_ m2,7*:5}n M֡n.4hWO+|B1G5xvky`v.)HRW[D"\.$8$ 垕o* -}XW y-˛NdkTfcHɠSEVU}<D<3ك2 DH 23L}to(JܓD[ K_x7] 0$1qhb0N1}|#-ur&GKP?j}to+DXTE 0(Ipƈ* *Z(Uё2dYO 6M2`FI-'v~>1Y궟?kIJ !D$|c pڜ~!>Eh`"?,+M Nt/PE;e4{1q@V rI58G4 \lEz7N8|-F&R_M9<NK3tNK[[ynN$6W {2M$⑋^ZD״GԱO2#чPGPyQ^3{=wχľCKzdmđq'b 5_Ab[)Ұ'Ae?Ng<7| ږfgwaX' @wc}fFy$omV:7+>j0_1Oko-e7"|{_ύo3%Ń4nعkwͻ+S\dz3BB K.3}sz%?glH6ݳFOI<;淓hJg>]~8_kRhz֗uiG3A'7e8?&(((((((((ZBjT]*u݋t.&uEҬWQ9طA)xW i QtNsv-Js3((((((( }[A:i}]Z,*$1K/LwöeܗϨ=vW&&% d" `9ע9kZZujZ \d`ѕc+i[ۙػ1>Q@Q@WZCu 6|R@^-+G+Z"d’n]9\FzT^Owqi 2\mIx G#=jz((9~)^MJӴXaiaqp.xxfn|O;[1Cf|M^KJEƷ{#}u$;3IkmX`"#P |u k%Y_,9 ~WvWpc72 OE|QiK߈w][kq3^/5+ab*y; =;w}_~"u] ]:1^:5qkqY*v"";\ݻh;LuvB jjøۘ\|=OUŸWVYiJ~U gvV5[]GGt)g۲ X or$ҽ3Iٵ}:4aqVc(PFسm$~()']pGQ@Z't_@a4{@}r5| xIԴNۯޒ6WSj(tbXoТ`Apqؑ^d+dI&,&R+&A `^_OַR41p߭y_ZmdYH? bO#-;{F~ @_ߠ Qp'ZPGAy= ejA߼"1_:~5n:~C^YA3w@Y~~r:,sa_[qpl{y[;Z.~_kYYw:y 1է7PG4M^6 EIEPEPEPEPEMr^! auxs#22@mן޶F1ϱTUmFM{x־pNYPր=)]Zƿ_Nds;pҵ|?G%`[8Xn h2R# QEQEQEQEQE 'u&4[M"jYݎ׋25ľbtI.!$ Dp]= r+nO/lM|0`|Jx^HiTqqFzb0=ڀ=+xV'cOɓїGlzq޽P죽A%+M<׆5΁Io0~c#5kAlo;'I$h 7zPؖzs[Hbb1U`:jy㶷y$Q)wcT ^ W:|?:FF?iU]Hy在ҵbELc?jr_Տu[;[K=oLr'0b7-F%XUߴη,~yyc6*y|3rՓ %S2Easgs0ϹVV9|l`o,#|a}o)sLreA>EQEQEQEQE>1kr۱Ct!ZTPGfl?е+2Wc~%oG>WGz(.?O"-eo4 @n3ZȦsFʊ+ =e7G͒˧Q)Z%ϩAS@VGٵ^`@s/-Ϸ4l]ۜ_q[l\G(^gi-ayA/?W8PmmVT7, 2P?Ey \G[I?t_>HDnXK$O3;X x $n~|GurEr/gi6@nA<B׈a(;QGdAa5=!M>+t__w0 āvNA! xV*X% sH~"x.oX%Jc^.9ē^m|'ޘIwml6k'"9{gO /fP(nxExŚ 0G+>>Ў?Ej},/q3#矔?{%|?u3*Qibڑ*R}I$TQEQEQEQEW|k?š O)sħӧ\g/o%?M%\\N=~CJIWHzg 84J/,k`6[0HG3aq>KnQ#|A{gwӭsza,%I3?o5[EyK1z-3$ k@2~E on`o6׊d}+-C3fy۞3i?d?:mn,-?) 3g9϶8b_5|LΙ+alWsqzTTPoU #WѿW#`gi]Qw@K9Z4Pw/?W㕣Yumi%R6`m @N >]:)Rq͵Os֬ 2OIƣ=5ӆq$vUu(.಼w!TĞY=’?Zny_"O>Ӽ12PRK$䓟Ƴ4U߼R9'o,q3QHL #d==U4 *?71e`*!NpxfjڄiSC-̒G,1GRĂG"OKՃn%!2vzp;[ƾ#bI|O=ZzW5…|9kre ^i6{cj^4.@Oib\[n֪hh6:mwͱO==s7/4Ss{u@^H̳ 6У*ķȩ=uZC =.Qs5?ijl1-Q y%]?@wW~οQ/MJ*7yBt Ě/:k^$֯m)%Gp6O( +3^d6Rp N9ޓAVu6y|F8H2I:8R((((((((((((((((((((( I`䴁 Q( yWC`cuO2Vڋs_{sIWGPU=EyxGZL؃n:m2I ICiS'E~)Xie_Ú$YS˗$ fF@ڻo"Mέ2흶E|/_đ@ߢ.ko@-1Ǯ1־ഷ5ڑơUG*Z(unCЯ5-FG{+=.dWclLm?(QbYֵ#a,IӢYZp >Z82;[[};XlV 84q- ~d!?%}KJEɴJ/fH݁c ;zP7uzMvMZjC&u>+&{,ְ^Ɩ`DֶpGPZF9>l9aϧmmfYYZ6vby-{s i 4!kU؜ q@4QE|J5i%LNvu Ng& [hQp8޵M5]ޡiW/ԑU_x7] ־7.̖4lA=Fr=}g *Q *PHJ;fc&_ :t˝/K3\kQ|kOW WF(´thJNebeǘmX88p~%-SRԵ '[h)nSnc<f gUk#giu(WGR]]J;@=5֖6Z4\*TPEPVfolG=HT/qhRirzz^\$"&9!\c'K|tncB&ގDp~]Cv 3Bg gV8((((((((((((((((((((((.SA.Q6j@oIGawv5uKm<&ڐ<RA~cݫO hmDne0I$w$s'4hzycp"72D\C NZHW[۽M[}Fβhm$9ڽSš4z[i<1L"RI.!'vmPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPU9//വA.H,x$ƬW73xn58:#y}F{dgP~%e%װthbBH3䎧?2qzkBe[1!$rGSW) QӮ+FmRPbY"1=c9@cxClJQT4Hp#a1~qvzn4^i} ֒eA%I;h]*-;BmnMFRS(cߴ21cl8PoE曩kZnCn%6pxxN((ok ?x=XcӮo$!Vs cSAлs0Uk"ciӚ=ldku<DZE j_.L?Uj_.L?UZ*Aлs0TAлs0Uj BQ BU($ ?G$ ?V j_.L?Uj_.L?UZ*Aлs0TAлs0Uj BQ BU($ ?G$ ?V j_.L?Uj_.L?UZ*Aлs0TAлs0Uj BQ BU($ ?G$ ?V j_.L?Uj_.L?UZ*Aлs0TAлs0Uj BQ BU($ ?G$ ?V j_.L?Uj_.L?UZ*Aлs0TAлs0Uj BQ BU($ ?G$ ?V j_.L?Uj_.L?UZ*Aлs0TAлs0Uj BQ BU($ ?G$ ?V j_.L?Uj_.L?UZ*Aлs0UBǟwChdUtC 4#=+VĊV+7nU2o_rs@Eb&׭2~9?;mtK /QE-x xY>e6jh# &Nwqz kBC ZNu+q@%uokzmwF Iwtbޛ{0];k’q\=F u FKk >)m`1/oۀW=rp{G=F u FKk >)m`1/oۀW=rp{@^]X6fq$`=pVpx7Q5I-4ཾC#n\UwQEQEQEQEQEcH֯oYA}с=O^8s"gis(E4Q=5?\(M3zj4)MO?r(SL .iS??禧K9G"gis(E4Q=5?\(M3zj4)MO?r(SL .iS??禧K9G"gis(E4Q=5?\(M3zj4)MO?r(SL .iS??禧K9G"gis(E4Q=5?\(M3zj4)MO?r(SL .iS?

  15. o 00901106E61732D747803706543D30
   17:27:09:  ?w;ttribute 41 6 0 RADIUS@eceivedromd 12 10.1:1824,ccounting-response,en 20
   ConfigurationxamplesorPPoEervice@lec)ggwithTMoSndunnelsnhe(llowae,ree areed:old-isp-Ai@ruxyz.ԂYCward@(ojsame, PVCsetwe LACZDSLAMxtpcdifferepartersependɝ@levelfuhosen\oshcs ͎XInnprovider.?O?8Aubsc/ocally=3/7!onfigureheubscriberrofiissedAvidsnly.󁈂Ȃc5dRRADIUSRer.

   li􁿁< fouaen`e2TPccXoncentratorelaytiveiscovernd vice@le(funJality+Ntrolhannel!NS uswitch,f"ERDSSFtyWW/figurez(nsupstreamfBPoint-to-Jrotoc:X (familyqencapsulatcommunȎi`smplem)(X)speedalueCUMnsӁTlgg?sSetworkanagw(SNMP)moniysM3ߤsth qOO'dfxhysPubscribe eRADIUSwڈ"aerIaЃSr0'!AqXouǯǯǯǯǰDZDzWǯǯǯǯǯǯǢ/8Crg߁߁hlicies77777''%ulQn AddiȨesxKTopic׶׶׶֓/th/χ϶χϸitׇׇ׿ʈ𐠐body}td`a`d97570e20 "G@ga-8attuteӬK׽׽׽Ր͇‡___e25_____߾߾߾߾߾ߙem>IOSEcty -GuCiscoOSEOKAODSLÈGuideStardsMIBgggggggggggggggWWWWgggWoggװװװ׭ggg'''&῿??o?o׿״WWWW级inkǶ/____30ggggg77ggaj?????g3G_____5gggggoocate ownlo!selecQplatms,iscooftwqraseȂTts 
   р,seiscoIBocatoroundthehllowingRL:

   oooV/thOooooooiTit?&Qjtd/(@aГd97570e171 "o5siz0- 2516???''6''''''"AethodrrmittqPPPverŰ0rnet (oE),ebru 1999w?b>Techn8lssistance''''Description7?7?ww''''wwwsLinko///W/.205/////߻߾////[heiscoupportebsiterovidesxtensivenlineesources,ncluocumenta:andoolsbtrouxshooz)lvt^issuwi0(ductsHgies.w׿׿׽Tocesecuritynmbout,yanbiberiousrvisuchs 8ЇleTp (acseromieldΊh`kSewsletter,ReyimppSynd"(RSS)ed?׼Amost'#requix+.cuD"passwБ׿׺ם10oo////+aref="http://www.c/R//s{/index.htm`lickreawgw԰6ʿ>> eight="1em"> Theollowingablerovideseleasenformationbouteaturer]s cribed(isodule.ԀilistsnlyBsoftwaH}thattrcXsupporPaiven8GErain.nlessotorwise8ubsequePLf󄧂gYlso~:,.

   UCiscoƌNavigatHtoin񍗍plat1va8;imag{occx,o.xccou`І pquiredW"㌯ϚWv<@0b>EIGjPPPoEervice@lec!tbe35׷׷׷׷׷קڷIOSE 2.14׾׾׾׾׮Thelu`tagsenjaverŮxrnet (2)xoffclientssnofsur(tup.ouhooon f Ёed,nd״providedhen8sbea@veǿǿǿƲ???followonds`ntroducȺmodified: =`filٽ,7Tppo'''Wvirtual-templat__w4ٻ}ww>> '''"ǟǟAbir`oryk()prev\desend!acsncp(AC)ỉypacketGul;߽
  16. FiCFRestri8DS׼G׽s"
   ؈1em">
  17. InformationboutisablingC-namendacookieagsromPPoEADSHowoewwwwwwww?OOO207625 >Configur[Examp艏Wggg208846 >AddiIaleferenceXo012488 >Feature n' Findouroftwareleaseayo`upportllh@socumentednisodule.Ɩ`alatestavhsvxee href="https://tools.cisco.com/bugsearch/;">BugӀԁh٣9=y9p9R.8إ nb߇߇߇,oaiofs0hwhieaȈsUedowt"ae `p/g,ߑߑߑߑߑߑU@C nNavigat__&ް;6im(acsy,o70(www/go/cfnClick.@ccou)requiredOo/mߡ߶7ߡߡߡRpricw`77WWH TooooȚgvailjonlyASRUNIX>swwgWϻO߭'''''OOKikServerunalitOg'߾߹Ҿ|??oooooohJϼϼϼϼϼϼϼϼϼϼIeroadb¨(BBA)viron,Avecoyff(O)(aRem 퐤(BRAS)cludhѢt(0x0104)2lowithvice?id0loni'recynitiӆIanyumbxoprwd tconcr:(AC)@g׺׺׺׺׺׺׺׺קקצz ɯ8Buniqueqfi par ularxushbyAprctҌ-of!i (DoPattack//+R`R)CustomPremiseŽp! (CPE)oalso߹׹חed). pP('眇S-ConfiXpep1resp0`oRgzcli''wǾ/sans-serif">WhenRASeneratesniqueessiondentifierorhePPoE ,AC-namendacookieagseedot₩ntn3ADS.hiseaturerevpsAding܁matdevice.

   ;o> Howoisabl//)T)fromćbh10煫Eul377
  18. ??DSVyɄב׉OoMGGG/GGGEGGǕĖb>SUMMARYTEPop?8idthblockquoteǗvfacpArial,elvetica,󡷗1.  en;Ӏ;r턯WWW׆׆׆ׇ׆׆׆׆2׆ׇconfig>terminal߇77'3pppoads>d-ac-AGoooo/ooool4omgddOOO_E:srivilegedXECde.u񼏼liHEnpassw fomptedw//DŽiϖl32GϛWWWkconfigur_b>pminalwV7777)gggggggg# ǜżLrߧǩǩǩǝ߾ߝߺ׺׺טslobalaA? Њ